Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення інформатики  
Параметри: Довідкова інформація

 

Перелік розробок учасників виставки спеціалізованого обладнання  та технологій „Наука-виробництву” (травень 2009 р.)

Відділення інформатики

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Цифровий оптичний капіляроскоп - Прилад призначений для візуалізації порушень мікроциркуляції і є прогресивним методом діагностики багатьох захворювань людини.
 
Інформаційні комп’ютерні технології озвучування текстів українською мовою, створення віртуальної моделі голови людини та розробки української мови жестів - Розроблені нові оригінальні технології сегментивного конканативного синтезу української мови для задач озвучування текстової інформації. Система дозволяє озвучування довільної текстової інформації українською мовою чоловічими та жіночими голосами і побудована на принципах синтезу української мови. Розроблено інформаційну 3D технологію – Розмовляюча голова – для аналізу й синтезу емоційного стану обличчя людини та моделювання процесу промовляння довільного, емоційно забарвленого тексту, українською мовою. Система побудови віртуальної моделі голови базується на генеративній моделі нерівномірних раціональних базисних сплайнів, яка надає можливість моделювання міміки та емоцій в процесі промовляння довільного тексту українською мовою з можливостями підгонки до голови конкретної людини.
 
Портативний хронофлуорометр для експрес-діагностики стану рослин - Порилад дає змогу швидко оцінити рівень впливу природного оточуючого середовища і забруднень на живі рослини. Основні області застосування Флоратесту: реальна оцінка життєдіяльності рослин після засухи, морозу, зчеплення, внесення пестицидів; експрес-визначення оптимальних доз хімічних добрив та біологічних добавок, що дає змогу оптимізувати кількість добрив і добавок та зменшити вміст нітратів в овочах; реальне визначення забруднення води, грунтів і повітря пестицидами, важкими металами і промисловими викидами; автоматизація досліджень в області фізіології рослин.
 
Магнітокардіологічна система для діагностики захворювань серця - Розроблена магніто-кардіографічна система для безконтактного вимірювання, обробки і відображення магнітного поля, яке породжується електричною активністю серця. Застосовується для вирішення глобальної медико-соціальної проблеми зниження смертності від серцево-судинних захворювань та профілактики раптової серцевої смерті.
 
Мультимедійний комплекс «Багато сценарне 3D-передбачення аварій та НС в техносфері по наявним передвісникам з генерацією найефективніших контрзаходів» (Stop-Сrash –технологія) - Інформаційна технологія віртуального (Комп’ютерного) моделювання та передбачення розвитку небезпечної надзвичайної ситуації (НС) в природо-технічному середовищі (техносфері) по виявленим передвісникам НС з генерацією пропозицій оптимальних контрзаходів при використанні мобільних інтелектуалізованих роботів.
 
Мультімедійний комплекс «Нанобудівничий» (Nano-Creater-технологія) - Інформаційна технологія розрахунку та візуалізації 3D-динаміки штучно керованих нанопроцесів енергомасопереносу в багатофазових середовищах з міжфазовими переходами (гетерофлюіди) з вибором оптимальних сценаріїв керування для актуальних задач металургії, біотехнологій та нанотехнологій біомедицини.
 
Інтелектуальні кластери СКIT - Найпотужніший в Україні, один з найпотужніших в Європі та країнах СНД Суперкомп’ютер для інформаційних технологій (СКІТ), призначений для розв’язання задач трансобчислювальної складності в галузі науки, екології, сільського господарcтва, техніки, безпеки, в космічній та інших галузях, Уже сьогодні на кластер ній супер-ЕОМ реалізовано декілька десятків інформаційних технологій для розв’язання важливих класів задач практичного застосування.
 
Інтелектуальна відеокамера (ІВК) - може служити базою для створення широкого класу портативних приладів, а також відеокомп’ютерних систем для автоматизації виробничих процесів, робототехніки і гнучких виробництв, наукових та медикобіологічних досліджень, відеоспостереження та спецсистем .
 
Пакет геофізичного дослідження свердловин "Геопошук" Програмний пакет "ГеоПошук" призначений для обробки й інтерпретації даних геофізичного дослідження свердловин (ГДС) із залученням суміжної геологічної і геофізичної інформації: візуалізація, обробка й інтерпретація даних каротажу, керну, хвильової акустики необсаджених та обсаджених свердловин; визначення літологічного складу гірських порід, їхніх фільтраційно-ємнісних властивостей і фазового складу флюїду; оцінка якості цементування колони; випробування та контроль роботи видобувних і нагнітаючих свердловин; підготовка оперативних висновків по свердловинах, що буряться; визначення параметрів покладу для підрахунку запасів; побудова геологічної моделі родовища, підрахунок запасів за методикою ДКЗ; суміжні задачі від цифрування каротажних діаграм і палеток до стиснення файлів хвильового акустичного каротажу.
 
Cімейство інтелектуальних робочих станцій Інпарком Family of intelligent workstations Inparcom - (Спільна розробка Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАНУ та ДНВП «Електронмаш). - Сімейство інтелектуальних робочих станцій «Інпарком» являють собою  8-ми, 32-ох, 64-ох та 128-ти ядерні паралельні комп'ютери кластерної архітектури, призначені для дослідження та розв'язання задач науки і інженерії і покликані заповнити нішу між персональними комп'ютерами з порівняно низьким обчислювальним ресурсом та суперкомп'ютерами. На відміну від традиційних комп'ютерів інтелектуальні робочі станції Інпарком дозволяють досліджувати властивості задачі та автоматизувати процес адаптивного налаштування алгоритму розв'язування та архітектури комп'ютера на властивості машинної моделі задачі з наближено заданими вихідними даними та отримувати комп'ютерні рішення з оцінкою вірогідності. Робочі станції були апробовані при математичному моделювання об'єктів та процесів в різних галузях інженерії, в тому числі, при розрахунку аеродинаміки літальних апаратів (АНТК «Антонов») , міцністного аналізу будівельних конструкцій (Науково дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві, НДІАСБ), моделювання кінетики теплового поля при зварюванні металів (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона). ДНВП «Електронмаш» підготували випуск першої промислової партії
 
Центр таймерних обчислювальних систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
 
Миша оптична персоналізована - Застосування магнітних, штрихових, smart proximity карток можуть тільки ідентифікувати особистість хазяїна. Якщо ж ці карти хто-небудь вкраде, підробить, клонує, то результат для хазяїна буде сумний. Цими ж недоліками володіють й таблетки touch-memory, USB-Token і різні механічні ключі, які не аутентифікують особистість хазяїна, а всього лише є ідентифікаторами, чого для серйозного захисту від несанкціонованого доступу недостатньо. Рідер ключа легко (без особивих труднощів) вбудовується в мишку, корпус і т.д. для захисту від несанкціонованого доступу комп'ютерної техніки. Дешеві й надійні рідери ключа, можуть бути зроблені під всі основні порти комп'ютерної техніки.
Комплекс складається з таких апаратних частин і про-грамних модулів: маніпулятор «миша; утиліта зчитування та передачі коду; комплекс програм для захисту текстової, графічної й голосової інформації; комплекс надає такі можливості в області обмеження доступу до комп'ютера: ідентифікація та аутентифікація користувача в момент початкового завантаження; захист від несанкціонованого початкового завантаження комп'ютера шляхом відключення маніпулятора «миша», що входить до складу комплексу; захист від перехоплення керування початковим завантаженням комп'ютера за допомогою спеціальних програм-вірусів; захисту від несанкціонованого доступу текстової, графічної й голосової інформації а також файлів на диску.
 
USB-рідер для введення кодової інформації - Комплекс складається з таких апаратних частин і програмних модулів: USB-рідер; утиліта зчитування та передачі коду; комплекс програм для захисту текстової, графічної й голосової інформації; комплекс надає такі можливості в області обмеження доступу до комп'ютера: ідентифікація та аутентифікація користу-вача в момент початкового завантаження; захист від несанкціонованого початкового завантаження комп'ю-тера шляхом відключення маніпулятора «миша», що входить до складу комплексу; захист від перехоплення керування початковим завантаженням комп'ютера за допомогою спеціальних програм-вірусів; захисту від несанкціонованого доступу текстової, графічної й голосової інформації а також файлів на диску.
 
Апаратно-програмний комплекс для ідентифікації і аутентифікації користувачів із захистом каналу («Персоналізація») - Призначений для використання в будь-яких інформаційних комп'ютерних системах. Комплекс вирішує проблему безпечного захищеного введення аутентифікаційних даних користувача і застосовується в наступ-них випадках: локальний вхід на робочу станцію; мережевий вхід на робочу станцію або домен; доступ до мережевих ресурсів; доступ до веб-ресурсів; доступ до баз даних; доступ до VPN-мереж; запуск процесів від імені іншого користувача; засоби аутентифікації прикладних програм; інші процедури аутентифікації.
 
Апаратно-програмний комплекс для ідентифікації і аутентифікації користувачів із захистом каналу («Персоналізація-2») - Призначений для використання в будь-яких ін форма-ційних комп'ютерних системах. Комплекс вирішує проблему безпечного захищеного введення аутентифікаційних даних користувача, а також надає можли-вість шифрування інформації. Застосовується в наступних випадках: локальний вхід на робочу станцію; мережевий вхід на робочу станцію або домен; доступ до мережевих ресурсів; доступ до веб-ресурсів; доступ до баз даних; доступ до VPN-мереж; запуск процесів від імені іншого користувача; засоби аутентифікації прикладних програм; інші процедури аутентифікації; шифрування інформації; цифрові підписи; найбільш оптимальним є для використання разом зі Стеганосом.
 
Засоби персоналізації мобільних комп’ютерних систем (смартфонів, комунікаторів та КПК) - Для КПК та смартфонів під управлінням ОС WindowsMobile був розроблений комплекс, що дозволяє підвищити рівень захищеності даних, що передаються по мобільним мережам стільникового та захистити дані, що зберігаються на самому пристрої. Він може працювати з наступними типами даних: текстові, у вигляді SMS-повідомлень; голосові (звук), які передаються стандартним каналом передачі звуку. Крім цього, надає наступні можливості для захисту даних, що знаходяться в КПК: шифрування довільних файлів в КПК; створення графічних заміток, які також будуть зашифровані.
 
USB рідер-2 для введення кодової інформації - Комплекс складається з таких апаратних частин і програмних модулів: USB-рідер; Утиліта зчитування та передачі коду; Комплекс програм для захисту текстової, графічної й голосової інформації; Комплекс надає такі можливості в області обмеження доступу до комп'ютера: Ідентифікація та аутентифікація користувача в момент початкового завантаження; Захист від несанкціонованого початкового завантаження комп'ю-тера шляхом відключення маніпулятора «миша», що входить до складу комплексу; Захист від перехоплення керування початковим завантаженням комп'ю-тера за допомогою спеціальних програм-вірусів; Захист від несанкціонованого доступу текстової, гра-фічної й голосової інформації а також файлів на диску.
 
Апаратно-програмний комплекс для стеганографічного захисту інформації - Призначений для використання в будь-яких інформаційних комп'ютерних системах. Програма застосовується разом з пристроями «Рідер для ключа BІK-ВАК» та «Миша комп'ютерна персоналізована».
Програма «BIK-BAKSteganos» дозволяє розміщувати довільні дані в контейнері, в якості якого виступає графічне зображення. При цьому дані попередньо шифруються з використанням ключа BIK-BAK і записуються в молодші біти зображення в псевдовипадковому порядку, який також задається ключем. Можливості програми: робота за довільними файлами даних: документами, зображеннями, архівами і т.п. Кількість прихованих файлів в графічному файлі обмежується тільки об’ємом зображення; підтримка зображень у форматах: BMP, JPEG 2000, MNG, PCX, PNG, PNM, RAS, TIFF; можливість додавання, вилучення, друкування і видалення файлів даних, копіювання їх до буферу обміну, перегляд і редагування файлів всередині програми Стеганос з автоматичним збереженням внесених змін в файлі зображення; вбудований перегляд текстових файлів, файлів у форматі RTF (RichTextFormat), графічних файлів, мультимедійних файлів, що підтримуються програвачем WindowsMediaPlayer, а також довільних файлів, для яких встановлена пов’язана програма OLE-сервер (MSWord, Excel, AcrobatReader і т.п.); реалізовано три способи заповнення зображення і чотири – задання кількості біт зображення, що використовуються; використовується 256-ти бітне шифрування файлів даних по стандарту AES; вбудована упаковка файлів даних алгоритмом, що використовується в архівах формату zip, що дозволяє суттєво збільшити об’єм файлів, які можна помістити в зображення, особливо для текстових файлів і документів MSOffice.
 
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
 
Розробка та впровадження сучасних програмно-технічних засобів і систем автоматизації обладнання і технологічних комплексів - Шафа управління Елекон-ІІ для систем опалення, вентиляції, протидимового захисту будівель та технологічних комплексів в різних галузях промисловості
 
Програмно-технічний комплекс АСУ ОЛВП - ПЕОМ для верхнього рівня управління
 
Інститут програмних систем НАН України
 
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН УКРАЇНИ (NASPLIB) - Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України NASPLIB є бібліотекою відкритого доступу і забезпечує: поповнення статтями із періодичних видань прямо з робочих місць інститутів НАН України та редакцій журналів; централізоване аміністрування, супровід інформаційних ресурсів та надання послуг; відкритий доступ з мережі Інтернет до статей з використанням розвинених механізмів навігації та пошуку, включаючи повнотекстовий пошук; інтеграція в міжнародні та національні каталоги, реєстри та репозиторії; доступність електронних ресурсів для усіх пошукових систем Інтернет.
 
Академічна мережа обміну даними (АМОД) НАН УКРАЇНИ - АМОД побудована з метою сприяння підвищенню ефективності та якості проведення наукових досліджень в рамках Української академічної дослідницької мережі (УАРНЕТ) та забезпечення оперативної взаємодії установ та науковців як в рамках держави так і з зовнішнім світом. Основою АМОД є опорна багатокільцева волоконно-оптична магістраль протяжністю понад 3,5 тис. км та пропускною спроможністю – 10 Гбіт/с. Вона об’єднує 145 наукових установ всіх наукових центрів НАН та МОН України у містах Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі, Одесі, Львові (протяжність міських мережевих фрагментів – 286 км; пропускна спроможність – 2 Гбіт/с; опорних вузлів - 17).
 
Інтегрована міжвідомча iнформаційно-телекомунікаційна система контролю за міграційними процесами “АРКАН” - Система “Аркан” призначена для автоматизації процесів міжвідомчого обміну інформацією щодо об’єктів міграційного контролю (осіб, транспортних засобів та вантажів) з метою своєчасного забезпечення діяльності центральних органів державної влади достовірною та функціонально повною інформацією щодо реалізації державної політики у сфері контролю за міграційними процесами на державному кордоні України.
 
Теорія та моделі адаптивного реагування організму на зміни зовнішнього середовища - Створена формалізована теорія децентралізованої адаптації організму до змін середовища, яка дозволяє зрозуміти механізми і причини виникнення нестабільних режимів функціонування людини-оператора та будувати оптимальні алгоритми корекції її стану. Для вивчення клітинних і системних механізмів перстворень нормальних процесів в патофізіологічні створені дослідні математичні моделі і програмні засоби. 
 
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
Набір призмових компе-нсаторів косоокості. - КК-42 - Набір пропонується для діагностування та лікування косоокості. Набір складається з 42 призм (по 21 призмі для кожного ока) з номіналами від 0,5 до 30 призмових діоптрій.
 
Мікропризмові світлопо-вертальні елементи для автошляхів - Створена технологія та налагоджено виробництво мікропризмових світлоповертальних елементів (катафотів) на гнучких та жорстких полімерних матеріалах. Використання: оснащення автошляхів, оздоблення спецодягу та ін.
 
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
 
Научный потенциал государств-членов Организации черноморского экономичес-кого сотрудничества (ОЧЕС). 2008. Б. А. Малицкий, .Ф. Кавуненко, Т. В. Гончарова, М. Дингес.  Киев: Феникс, 2008.- 328с. - Монография посвящена становлению и развитию науки в государствах-членах ОЧЕС
 
Обґрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів як результат виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку (2004 -2006 гг.). 2008. Маліцький В.А., Попович О.С, Онопрієнко М.В.  К.: ЦДПІН, Фенікс, 2008.-86 с - Обґрунтовано і представлено у вигляді проектів законів України та постанов Кабінету Міністрів України нову систему науково-технологічних та інноваційних пріоритетів держави, сформовану на основі результатів прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України на 2004 - 2006 роки
 
Науковедение: поиск системных идей. 2008. Оноприенко В.И.  - Киев: ГП «Информационно-аналитическое агенство», 2008. -288 с. - В монографии на основе фактического материала по состоянию науки в последние два десятилетия анализируются изменения в системе, методологии и методах науковедения, структуре и направленности исследовательских задач, востребованности и эффективности результатов
 
Журнал «Наука та науковознавство»
 
Журнал «Проблеми науки»
 
Прикладне науковзнавство. 2007. Маліцький Б. А.  - К.: Фенікс, 2007. - 464 С. (27,89 друк.арк.). - У книзі подано вибрані праці автора, як опубліковані останніми роками в наукових виданнях, так і неопубліковані — виступи, доповіді та аналітичні записки, підготовлені для вищих органів влади та керівників країни, а також листи, пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення законодавства, стану та розвитку науки й економіки України.
 
Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. 2007. Колектив авторів. За ред. О.С.Онищенко, Б.А.Маліцького. - Київ, 2007. 500 С (30 друк.арк.). - У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення і досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків в національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС.
 
Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. 2007. Колектив авторів. - Київ: Фенікс, 2007. - 152 с (8,6 ум. Д.а.) - В монографії, підготовленій з участю експертних груп вищого рівня при загальному методологічному та методичному забезпеченні Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України сконцентровані суто прогнозні аспекти результатів виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 - 2006 роки, обгрунтовано специфіку науково-технологічних та інноваційних прогнозів і їх місце у формуванні державної політики, зроблені оцінки можливих варіантів розвитку за 15 технологічними напрямами, дані обґрунтування можливих пріоритетів науково-технологічного розвитку України, окреслені перспективи подальшої роботи.
 
Результати досліджень, виконаних в інтересах регіонів - «Розробка концепції формування науково-промислових кластерів як основи інноваційного розвитку столичного регіону».  «Оцінка сприятливості для інновацій інвестиційного клімату м. Харкова»
 
Вибіркове обстеження. Популярні нариси. 2007. Чирков В.Г.  - Київ.: Фенікс. 2007. (5,35 друк.арк.) - Книга нарисів, написана в популярній формі, містить основні етапи роботи по обстеженню підприємств засобами вибіркового методу.
 
Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики. 2007. Онопрієнко М.В.  -Київ: Софія-Оранта, 2007. -212 с. (14,3 ум. д.а.) - Монографія присвячена визначенню і обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві, розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики.
 
Нариси з історії сучасної фізики. 2007. Таньшина А.В. Книга 1. Харків/ За ред. Ю.О.Храмова. -X.: Квант, 2007. -552 с.(32,09 друк.арк.). - Книга присвячена нарисам з історії сучасної фізики
 
Журнал «Проблеми науки»
 
Наука и инновации в процессах социально-экономического развития. 2006. Егоров И. Ю.  - К.: ЦИПИН НАНУ, 2006.-335 с. (19,41 ум.друк.арк.). — Тираж 350. -ISBN 966-8998-15-4. - В монографии с позиций эволюционной экономики изложены вопросы влияния развития науки и инноваций на социально-экономические процессы.
 
Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономики. 2006. В.П.Соловьев. К.: Феникс, 2006. — 165 с. (10,76 ум.друк.арк.). - Тираж 500. - ISBN 966-651-343-9. - В монографии рассмотрены проблемы теории и практики трансформации национальной инновационной системы с позиций включенности процессов инновационного развития в рыночную среду.
 
Эффектометрия: популярные очерки (научно-популярное издание). 2005. Чирков В.Г.- К.: «Феникс», 2005. - 240 с. (13,95 ум.друк.арк.). - Тираж 500. -ISBN 966-651-188-6. - Рассмотрены вопросы методологии измерения экономической эффективности инноваций.
 
Индикаторы рынка. 2006. Чирков В.Г. - К.: «Феникс», 2006. -88 с. (5,12 ум.друк.арк.). - ISBN966-651-279-1. - Рассмотрены методические вопросы расчета и применения индикаторов экономических аномалий на рынке товаров и услуг.
 
Історія фізики. 2006.  Храмов Ю.О.-Київ: Фенікс. - 2006. - 1200 с. (102,9 ум.друк.арк.). - Тираж 500.- ISBN966-651-320-Х. - В книге история физики впервые подается комплекс-но - как история фундаментальных идей, теорий и научных направлений в рамках разработанной периодизационной схемы в историко-культурном контексте, а также в биографиях ее ведущих деятелей, через историю ряда ведущих физических школ первой половины XX в.
 
Кирилл Владимирович Симаков. 1935-2004. 2006. Оноприенко В.И. / Отв. редактор Б.С. Соколов. - М.: Наука, 2006. -295 с. (21,0 ум.друк.арк.) (Научно-биографическая литература). Тираж 500. - ISBN5-02-034068-5. - Книга посвящена жизни и научной деятельности крупного российского геолога-стратиграфа академика К.В. Симакова.
 
О. Я. Яната та його діяльність в галузі української природничо-наукової термінології. 2006. Гамалія В.М.  - К.: АН Вищої школи України. - 2006. - 222 с (13,8 ум.друк.арк.). - Тираж 100. - ISBN 966-7355-90-8. - Монографія присвячена дослідженню життя і діяльності відомого українського природознавця, професора Олександра Алоїзовича Янати (1888- 1938).
 
Экспертиза и мониторинг инновационных процессов. Методические и правовые аспекты. 2006. Власенко С.Н., Головатюк В.Н., Егоров С.А., Соловьев В.П.  / Под ред. д.э.н., проф. Б.А.Малицкого, к.т.н. В.П. Соловьева. Авт. коллектив: Власенко С.Н., Головатюк В.Н., Егоров С.А., Соловьев В.П. — К.: Укр. вид.центр, 2006. — 178 стр. (10,07 ум.друк.арк.). -Наклад 1000. - ISBN 966-8244-13-3. (серед авторів к.т.н. Соловйов В.П., к.е.н. Головатюк В.М. - 6,8 ум.друк.арк.). - В монографии с системных позиций изложены актуальные вопросы теории и методологии научной, научно-технической и инновационной экспертизы, а также предлагается комплекс методов организации и проведения экспертизы для подготовки принятия решений о финансировании научно-технических и инновационных проектов.
 
Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні у контексті євроінтеграційних процесів: 2006. [Монографія] /І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова, М.В. Пугачова; за ред. Васєчко О.О. — К.: НТК статистичних досліджень Держкомстату України, 2006.-223 с (11,76 ум.-друк.арк.). - Тираж 350. -ISBN 966-8998-09-X (Серед авторів к.е.н. Єгоров І.Ю. - 6,2 ум.друк.арк.). - Монографія містить науково-аналітичні матеріали, що розкривають сучасний стан науково-технічного розвитку України: основні показники наукової та інноваційної діяльності, динаміки кадрового потенціалу науково-технічної сфери, фінансової та матеріально-технічної складової наукового та інноваційного потенціалів країни.
 
Інвестиції: умови і вимоги. 2006. Крехівський О.В., Чирков В.Г. - К.: „Фенікс", 2006. - 166 с (9,765 умовн.друк.арк.). -Наклад 300. - ISBN 966-651-285-8 (серед авторів д.е.н., доц. Чирков В.Г. -5, 41 ум.друк.арк.) Розглянуто умови здійснення інвестиційної діяльності та вимоги, що забезпечують її ефективність.
 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
 
Прогресивні мовленнєві технології та системи - Фонетичний стенограф. Озвучення українських текстів. Голосова клавіатура. Вокофонцифровий диктофон з голосовим управлінням. Інтерпретер - усний словник (фразник)-перекладач. Вокогвайд – голосовий електронний довідник
 
Проблемно-орієнтована система моделювання і прогнозування соціально-економічних та екологічних процесів (АСТРІД) - Система базується на оригінальній індуктивній технології виявлення закономірностей, що забезпечує підвищену точність моделювання та прогнозування в умовах коротких рядів статистичних даних
 
Інформаційна технологія інтегрального оцінювання та прогнозування стану інвестиційної активності регіонів та країни в цілому - Оригінальна технологія розрахунку інтегрального стану інвестиційної активності на основі інформації про комплекс взаємозв’язаних характеристик цієї сфери. Технологія призначена для поточного прогнозування негативних явищ і тенденцій, а також для кількісного оцінювання наслідків реалізації різних варіантів прийняття рішень щодо політичних та інвестиційних заходів у цій сфері.
 
Автоматизація управління підприємством: 1.Організація віртуальних підприємств. 2.Інтелектуалізаціяя управлін-ня підприємством. 3.Система інтегрованого управління цехом індустріального виробництва. 4.Інформаційна технологія віртуального складу - Технології організації віртуальних підприємств. Моделі і технології вибору партнерів. Моделі інтегра-ції ресурсів. Технології функціонування і інформацій-но-аналітичної підтримки процесів організації. Додаткова інтелектуальна підсистема, яка використовує базу знань для детального налагодження на конк-ретні ситуації, які виникають при організації виробництва. Ця підсистема є сучасним розвитком загально-го напрямку створення АСУ підприємством. Інтелектуальні рішення використовуються у випадку зміни обставин чи умов, до яких треба пристосовуватися системі управління.
Інформаційні технології інтеграції систем автомати-зованого проектування (САПР) і виробництва в цеху в мережевій інфраструктурі. Технологія управління автоматизованими робочими місцями на рівні началь-ника цеху, замісників, плановиків, технологів, наваль-ників змін і майстрів. Методи рішення задач управ-ління цехом та інформаційно-аналітичні технології прийняття рішень для керівників. Управління цехом гнучкого автоматизованого виробництва.
 Загальне представлення віртуального складу як нової форми організації.   Методи   проектування    бізнес-процесів   та їх реінжиніринг. Інформаційні технології управління віртуальним складом
 
Система непрямого виміру витрат пиловугільного палива, що надходить у фурми доменної печі - Математична модель непрямого виміру пиловугільного палива, що надходить у кожну фурму доменної печі
 
Експериментальна технологія інтелектуального управління автономною рухомою багатофункціональною платформою. - Експериментальний програмно-апаратний комплекс моделювання та управління багатофункціональною рухомою платформою. Нові технологічні рішення, що підтримують паралельні та багатопотокові обчис-лювальні процеси двохмодульної інтелектуальної управляючої системи, забезпечують автономне функціонування рухомої платформи при взаємодії з різними об’єктами зовнішнього середовища. Багато-режимний інтерфейс користувача поєднує можливості графічного інтерфейсу Windows‑додатків та інтелект-туальні технології розпізнавання та синтезу акус-тичних та візуальних образів и дозволяє спілкуватися з рухомою платформою на рівні візуальних просторових образів, природно-мовних команд, повідомлень та текстових описів просторових сцен.
 
Технологія побудови розподілених інформаційних систем широкого застосування - Мережа розподілених тематичних гідрометеорологіч-них БД здатна довести до користувача інформацію про стан довкілля для вивчення, охорони і відтворення природного потенціалу України
 
Програмно-технічний комплекс „ІКАР-2006” для інтелектуальної обробки біологічного сигналу - ІКАР-2006 забезпечує реєстрацію електрокардіограми людини безпосередньо з пальців рук та комп’ютерних програм, що реалізують оригінальну технологію оброблення сигналу. Комплекс дозволяє проводити оперативну оцінку функціонального стану серцево-судинної системи людини в виробничих та домашніх умовах
 
ТРЕНАР 01, ТРЕНАР 02 – портативні персоніфіковані реабілітаційні комплекси - Комплекс включає оригінальну інтелектуально-інформаційну технологію, призначену для відновлення рухових функцій при тяжких враженнях нервово-м’язової системи
 
Телемедицина - Створено телемедичну мережу України – основу загального інформаційного простору медичних закладів України
 
Інформаційна технологія ідентифікації особи за зображенням її обличчя ”Відеосек’юріті” - Технологія призначена для застосування у системах доступу до приміщень, комп’ютерних систем, а також у системах безпеки, криміналістики та інших галузях
 
Інформаційна технологія автоматичної ідентифікації людини за голосом - Прикладна система, орієнтована на роботу з мікро-фонними та телефонними сигналами. Система працює у режимі реального часу та забезпечує експеримент-тальну достовірність ідентифікації мікрофонних сигналів – 94-98%, телефонних сигналів – 83-85%
 
Екзоскелетон для спинальних хворих. - Мобільна роботизована людино-машинна система призначена для посилення фізичних можливостей людини у звичайних та екстремальних умовах незалежно від стану його скелетно-м’язової системи. Має багатоцільове та альтернативне призначення
 
Інститут проблем штучного інтелекту НАН України
 
Компьютерні підручники:
 
Інформатика в Україні. - Мультимедіа посібник. Просто та доступно викладено інформацію про будову і функціонування сучасної комп’ютерної техніки
 
Вища математика. - Мультимедіа підручник. Повний курс вищої математики
 
Математичні ігри. - Мультимедіа підручник для дітей для розвитку математичних навичок у дітей
 
Англійська + німецька для дітей. - Мультимедіа підручник для навчання англійської та німецької мов
 
Біологія 8-9. Людина. - Мультимедіа підручник для шкіл
 
Біологія - 10 клас. Біологія - 11 клас. - Електронний підручник призначе-ний для загальноосвітніх навчальних закладів у межах навчання за загальним курсом «Біологія»
 
Природознавство - 5 клас. - Електронний навчальний посібник з природознавства для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
 
Географія 6-7 клас. - Електронний підручник призначений для поглибленого вивчення курсу з географії для 6-7 класів у загально-освітніх навчальних закладах
 
Світ тварин. Частина 1. - Мультимедійний посібник з серії «Світ тварин. Частина 1» - представлений 2-ма повнометражними філь-мами, у яких розповідається про світ тварин в джунглях та життя гри-мучих змій у ньому. Призначений для поглибленого вивчення курсу географії в загальноосвітніх навчальних закладах
 
Світ тварин. Частина 2. - Мультимедійний посібник з серії «Світ тварин. Частина 2» - представлений повнометражнимфільмом, у якому розповідається про життя приматів. Призначений для поглибленого вивчення курсу географії в загальноосвітніх навчальних закладах
 
Міфи народів світу. - Мультимедіа підручник для шкіл
 
Містер Фогт і Паспарту. Подорож навколо світу. - Мультимедіа посібник
 
Катастрофи та стихійні лиха. - Мультимедіа посібник
 
Тест загального рівня інтелекту. - Мультимедіа підручник тестування загального рівня інтелекту людини
 
Універсальна електронна система контролю знань. - Мультимедійний генератор для систем контролю знань
 
Настільна система управління базою даних сховища знань гетерогенного типу Layeryouknowledge (LYK). - Комплектація СD-ROM: а) Бібліотека ОС Windowslyk_dos.dll; б) Початковий код підключення до користувацького застосування біблі-отеки lyk_dos.dll на мові ObjectPascalRADDelphi 5.0; в) Методика використання СУБД LYK.
 
Система мобільного візуального контролю. - Пристрій, призначений для контролю й керу­ван­ня віддаленим об’єктом по каналах мобільного з’вязку. Відмінною особливістю системи від подібних розробок є можливість отримання зображення об’єкта на мобільний телефон.
 
Інтелектуальний автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів АЗП-6. - Малогабаритний пристрій АЗП-6 призначений для автоматичної зарядки автомобільних акумуля­торів напругою 12  Вт ємністю 35 – 60 Ач. Він забезпечує зарядку стру­мом необхідної величини й збільшення терміну служби акумулятора.
 
Комп’ютерна система вводу та відтворення нотного тексту «SOLO». - Система призначена для забезпечення користувача необхідним інструмента­рієм для вводу й наступ­но­го редагування нотного тексту за допомогою комп’ютера. Система під­три­мує три пристрої вводу: компютерну клавіатуру, мишу та MIDI-клавіатуру.
 
Програми послівного й по-фонемного розпізнавання мовлення. - Реально працюючі програми  експериментального характеру, що демонструють підходи до розпізнавання мовлення.
 
Голосовий російсько-англійський словник. - Програма дозволяє отримати й автоматично озвучити переклад англій­ською близько 1000 російських фраз
 
Бібліотека виявлення обличчя людини на зображенні. - Бібліотека призначена для виявлення облич людей на зображенні й розпізнавання людини за зображенням її обличчя
 
Комп'ютерна система автоматизованого акомпанування «Електронний концертмейстер». - Програма призначена для надання виконавцеві можливості завчасно незапланованої зміни темпу відтворення під час роботи з електронним акомпанементом за рахунок реалізо-ваних в ній алгоритмів автоматичного налаштування на темп виконання партії соліста в реальному масштабі часу
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки