Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства  
Параметри: Довідкова інформація

 

Перелік установ НАН України, що прийняли участь у  виставці спеціалізованого обладнання  та технологій „Наука-виробнпицтву”.

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства. Опис експонатів (розробок)

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН  України
 
Електричне зварювання м‘яких живих тканин - В інституті розроблена методологія та виготовлено зварю­вальний комплекс, які дозволяють з”єднувати м”які живі тка­нини струмами високої частоти. Дія способу утворення звар­ного з”єднання базується на ефекті дозування електротерміч­ного впливу на структуру білкових молекул. Це дозволяє з”єднувати розрізані живі тканини без застосування шовних матеріалів, що в свою чергу прискорює відновлення фізіологічних функцій тканини та зберігає життєдіяльність ушкодженого органу. На початок 2006 року проведено біля 3000 операцій на різних органах людини. У жодному з випадків застосування нового зварювального медичного обладнання не було післяопераційних ускладнень або кровотечі. 
 
Зварювання тиском рейок та труб. - В інституті розроблені технології та обладнання для зварювання тиском рейок та труб з різноманітною товщиною стінок та діаметром до 1420 мм. В спів-дружності з Каховським заводом електрозварювань-ного обладнання сконструйована та виготовлена гама різноманітних стаціонарних та пересувних зварювальних машин, які працюють сьогодні більш ніж у 75 державах світу 
 
Прецизійне зварювання вибухом вузлів металоконструкцій - Прецизійне зварювання вибухом розроблено для отримання зварних з”єднань одно- і різнорідних матеріалів на обмеженій поверхні металоконструкцій з високими експлуатаційними можливостями на рівні високих технологій.
 
Порошкові стрічки та дроти для високоефективної зносо­стійкої наплавки - Різноманітні марки порошкових дротів та стрічок використовуються для зміцнення деталей обладнання, яке широко використо­вуються в металургійній, гірничодобувній та енергетичній промисловостях.
 
Електронно-променева плавка титанових злитків - В інституті розроблено устаткування та відпрацьована технологія виплавки злитків легованих сплавів титану (ВТ6, ПТ3-В, ВТ22 та інші). Отримані злитки повністю відповідають вимогам міжнародних стандартів як по вмісту легуючих елементів та домішок, так і по розподілу їх в перетині злитку.  
 
Універсальні установки для електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) - В інституті розроблена серія універсальних установок для електронно-променевого зварювання (ЕПЗ), які можуть використовуватися для зварювання та ремонту велико-габаритних та важких виробів циліндричної та плоскої форми, а також для прецизійного зварювання деталей невеликого розміру. На сьогоднішній день установки успішно експортуються більше ніж в 10 країн світу. 
 
Технологія та обладнання для ремонту газових турбін з високонікелевих сплавів. - З метою відновлення геометричних розмірів робочої поверхні газових турбін розроблена технологія плазмово-порошкової багатошарової наплавки з подальшою механічною обробкою.
 
ДП ДКТБ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН  України
 
Обладнання для неруйнівного контролю
 
Установка для приварювання шпильок різного призначення
 
Напівавтомат зварювальний для підводного зварювання
 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
 
Нові високоефективні методи нанесення порошкових покриттів та створення поверхневих шарів з високою зносо-, корозійно- та жаростійкістю - Використання одержаних механічним легуванням активованих поліфазних порошків у сполученні з ударною детонаційною технологією консолідації матеріалу в різних газових середовищах дозволяє одержати покриття різного призначення з підвищеними властивостями.
 
Сегментна хірургічна ковдра активного нагріву із сегментів для накривання всього тіла або його частин під час операцій - Склад: Хірургічна ковдра. Покриття із сегментів на руку і плече. Блок контролю. Матеріал нагрівача. Термостабілізована вуглецева тканина. Зовнішній матеріал Стійкий до крові та рідин. Температура:     37–42 оС, ступінчасто кожні 0,5 оС. Напруга: на вході 100–240 В змінного струму; на виході 12 В сталого струму. Засоби безпеки: Автоматичний контроль, вимір температури між системою нагріву та пацієнтом, постійний контроль температури, автоматичне вими-кання при перегріві. Впроваджено в медичну практику Інститутом хірургії та трансплантології АМН України.
 
Костюм захисний від електромагнітного випромінювання - Використовується для захисту персоналу радіо транс-ляційних і телевізійних центрів та робітників підпри-ємств, що працюють з джерелами НВЧ підвищеної потужності; персоналу радіолокаційних станцій (цвіль-на авіація, радіорелейні станції, тощо). Коефіцієнт по-глинання магнітної складової електромагнітного поля на частотах: 43 МГц – ³ 2,0. 500 МГц – ~ 10-12. 
 
Екрануюча тканина в індивідуальному захисному комплекті - Призначена для ремонтного персоналу в електро-енергетиці для захисту від шкідливої дії електричного поля промислової частоти: при проведенні робіт на підстанціях і високовольтних лініях на потенціалі землі (комплект ЭП-1); при проведенні робіт, де можливий дотик до струмопровідних частин під напругою 110
-750 кВ (комплект ЭП-4). Технічні характеристики: Коефіцієнт екранування ЭП-1 ЭП-4 щодо струму у відн.од не менше. Опір костюма, Ом, не більше. Опір струмопровідного взуття, кОм не більше 30, 100
 
Зносостійкі деталі для захисту робочих органів дробарок та млинів - Матеріал – карбід бора. Найвища стійкість серед інших зносостійких матеріалів
 
Деталі з нових матеріалів взамін силіконового графіту для виготовлення торцевих ущільнень - Матеріал – карбід бора. Найвища стійкість серед інших зносостійких матеріалів
 
Робочі елементи корозійностійкої запірної арматури для харчових виробництв, систем енергетики та тепло забезпечення - Матеріал – карбід бора. Найвища стійкість серед інших зносостійких матеріалів
 
Гальмівні колодки спеціального високоміцного чавуну - Зносостійкість СВЧ колодок в 3-4 рази перевищує зносостійкість колодок з сірого чавуну та в 2 рази колодок з фосфористого сірого чавуну. Коефіцієнт тертя СВЧ колодок на 20; вищий ніж у колодок з сірого та фосфористого сірого чавуну. Гальмівний шлях при швидкостях 120 та 140 км/год при повному службовому та екстреному гальмуванні скорочується на 350-500 м.
 
Лемеші з бейнітного високоміцного чавуну з кулястим графітом - Зносостійкість литих лемешів при обробці пісчаних та суглинкових грунтів у 4 рази перевищує зносостійкість стальних лемешів без наплавки та в 2 рази лемешів з наплавкою сормайтом. Ресурс роботи на одиницю може складати до 100 га.
 
Спінений алюміній – новий конструкційний матеріал ХХІ сторіччя - Пінометали є новим класом надлегких матеріалів; які характеризуються унікальним поєднанням фізичних; механічних; термічних; електричних та акустичних властивостей. Зазначені властивості пінометалів обу-мовлює спеціфічна високопориста комірчаста структу-ра. Пінометали додатково характеризуються такими привабливими для промисловості рисами, як їх неток-сичність та можливість отримання комерційного про-дукту шляхом переробки технічних відходів. Піноалю-міній, у зв¢язку з унікальними властивостями, набуває широкого застосування у різних галузях сучасної тех-ніки: судно - та авіабудівництві; техніки спеціального призначення; цивільного будівництва; машинобуду-вання і т.д. у зв¢язку з унікальними властивостями, що має піноалюміній. Методи одержання - лиття та порошковий. Пінореагенти - TiH2,CaC03 та інші.
 
Електроди для фізіотерапевтичних методів лікування - Призначені для проведення лікувальних процедур: гальванізації, лікувального електрофорезу, діадинаміч-ної терапії, лікування сінусоідальними модульними токами. Виготовлені на основі еластичної графітизованої тканини. Використовуються в комплекті до апаратів фізіотерапії: „Стимул-1”, „Дельта-102”, „Поток-1”, „Тонус-2”, „Нейтрон-02”.
 
Комплект нагрівачів для інвалідних візків - Призначаються для використання на всіх типах інва-лідних візків, що випускаються в Україні. За індиві-дуальними замовлен­нями можлива адаптація до візків імпорт­ного виробництва. Комплект нагрівачів для інвалідних візків дозволяє створити комфортні умови для людей з обмеженими можливостями пересування, особливо в умовах знижених температур. В якості нагрівальних елементів пристрою використовується екологічно чистий вуглецевий тканий матеріал, який має наступні основні властивості: висока механічна міцність, стабільність електро­фізичних властивостей в широкому діапа­зоні температур, мала інерційність, ста­біль­ність температури до площі нагріву, інертність до дії хімічних речовин, велика поверхня тепловиділення. Використання пристрою топлива як в автономному, так і в стаціонарному режимі.
 
Композиційні рідинно-металеві контактні матеріали , контакти та компоненти - Композиційні рідинно-металеві контакти (КРМК) явля-ють собою пористий каркас з тугоплавкого металу (вольфрам) просоче­ний легкоплавким сплавом (індій-галій-олово). КРМК працюють у вакуумі при приско­реннях до 10g в интервалі температур до 600 оС. Пере-хідний опір наближається до нуля. Малі зусилля кон-тактного натиску 20-120 Н. Втрати на нагрівання номі-нальним струмом у 20 разів менші ніж для серійних. Комутаційна здатність в режимі АС-3 більш ніж 100 комутацій змінного струму 3400 А. Комутаційна здат-ність в режимі АС-4 більш ніж 50 комутацій змінного струму 1700 А при номінальному струмі ВДК 630 А. Відсутні електромагнітні перешкоди та перенапружен-ня. Час горіння дуги 10 мсек. Відсутнє зварювання контактів при струмах короткого зами-кання  27,5 КА. Контактнівузли с КРМК адаптованідоексперимен-тальних вакуумних дугогасиль­них камер (ВДК) вакуум-них контакторів нового покоління. Вакуумні контактори є стійким комерційним продуктом у силовій електро-індустрії, застосовуються у нафтогазовій, вугледобува-ючій,машинобудівнійта ін. обл. Підвищення номіналь-них струмів, завдяки застосуванню, у вакуум­них контак-торах (КРМК), дає змогу  більш поширеному застосу-ванню цієї технології, при зменшенні маси та габаритів вакуумних контакторів. Номінальний струм збільшеноз 400 до 900 А без  зміни  маси та габаритів ВДК.
 
Керамічні сопла для гідромоніторів, піскоструменевих та дробеструменевих робіт - Матеріал – карбід бора. Найвища стійкість серед інших зносостійких матеріалів
 
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
 
Технологія термобаричної обробки для зміни кольору монокристалів природнього і синтетичного алмазу - Розроблено технологію термобаричної обробки природних монокристалів з метою змінення дефектно-домішкового складу і кольору. Така обробка проводиться при тисках 6 – 8 ГПа і температурах 1800 – 2500 оС і дозволяє монокристали коричневого кольору перетворити в яскраво-жовті, жовто-зелені, яскраво-зелені, рожеві чи безкольорові.
 
Перший експериментальний електромотор   з використанням надпровідного дибориду магнію синтизованого під великим тиском. - Призначений для використання у насосах а також, в міському транспорті на магнітних подушках в майбут-ньому. Конкурентоспроможний по відношенню до мото-рів з роторами з більш високотемпературної надпровід-ної кераміки на основі ітрію (Tc=93 K). Надпровідні електромотори мають істотно менші (у 5-10 разів) розміри та вагу, ніж традиційні мотори такої ж потужно-сті; а через невеликий діаметр ротора характеризується малою інерційністю та великою питомою потужністю.
 
Стегнові головки ендопротезів кульшового суглоба з кераміки, сапфіра, титанового сплаву - Розроблені теорія та технологія прецизійної алмазної обробки головок ендопротезів, які використовуються для заміни стегнових суглобів людини. Для виготовлення головки застосовані перспективні матеріали: керамічний композит нанопорошку діоксиду цирконію, штучний сапфір, що має виняткову біосумісність, нове покоління титанового сплаву медичного призначення з легуючими елементами кремній і цирконій.
 
Алмазний відрізний, та шліфувальний інструмент на гальванічній звязці з покриттям - Призначений, для ручного різання, та шліфування виробів з природного каменю який використовуется при виконані оздоблювальних та будівельних робіт. Інструмент має малу вагу, та велику працездатність в порівнянні з сучасним ручним інструментом що використовується. 
 
Порошки синтетичних алмазів - Елітні алмазні порошки марок АС15-АС200 та зернистості 800/630 – 50/40 характеризуються підвищеною однорідністю.
 
Порошки кубічного нітрида бора - Порошки кубічного нітриду бору характеризуються підвищеною однорідністю
 
Шліфувальні круги з синтетичних алмазів - Алмазні інструменти для полірування, шліфування, доводки, суперфінішування матеріалів, які важко обробляються.
 
Полікристали з НТМ - Ріжучі пластини з КНБ діаметром до 25 мм, призначені для оснащення лезового інструменту. Використовуються при обробці великогабаритних деталей з чавунок та загартованих сталей з великою глибиною різання.
 
Правлячий інструмент з синтетичних алмазів - Для правки абразивного інструмента, що використовується для шліфування металів.
 
Ріжучі сегменти з синтетичних алмазів - Алмазні інструменти використовуються для обробки граніту, мармуру, скла, кераміки та ін.
 
Бурові коронки - Для буріння свердловин нафти і газу, а також геологорозвідувальних робіт
 
Ріжучий інструмент з твердих сплавів - Ріжучі пластини з твердих сплавів призначені для оснащення лезового інструменту. Використовуються при обробці великогабаритних деталей з чавунок та загартованих сталей з великою глибиною різання.
 
Кулі керамічні - Кулі з керамічних матеріалів з унікальною зносостійкістю, високою твердістю і достатньою міцністю для роботи в умовах впливу агресивних середовищ та абразивів при високих тисках 10-60 МПа.
 
Наносуспензії срібла для обробки нетканих матеріалів - Призначені для, антисептичної обробки нетканих та пакувальних матеріалів
 
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
 
Технологія та обладнання для одержання виливків з залізовуглецевих та кольорових сплавів по моделях, що газифікуються, з кристалізацією металу під тиском - Новий технологічний процес дає можливість одержувати точні виливки широкої номенклатури з чорних та кольорових сплавів масою від 0,5 до 500 кг. Технологія забезпечує: зниження металоємкості на 20-30%; зниження собівартості виливків на 50-60%; зниження обсягів використання матеріальних і енергетичних ресурсів, в т.ч. електроенергії на 300-400 кВт×год/т, шихтоматеріалів на 400-800 кг; підвищення якості і експлуатаційних характеристик.
 
Електронно-променеві ливарні технології - Розроблені технології електронно-променевої гарні саж-ної плавки (ЕПГП) металів та сплавів з використанням електромагнітного перемішування (ЕМП) розплаву під час проведення процесу. Використання ЕМП дозволяє у 3-5 разів збільшити масу розплаву у тиглі, на 20-25% скоротити питомі витрати електроенергії та на 15-20% зменшити втрати металу внаслідок випаровування.
 
Литі композиційні матеріали - Розроблені композиційні матеріали мають високі триботехнічні характеристики та жаростійкість, високу здатність демпфірування коливань та низький коефіцієнт термічного розширення. Ці матеріали являються перс-пективними для виготовлення електричних контактів, підшипників ковзання опорних втулок та інших виробів. Використання композиційних матеріалів в промисло-вості дозволить економити мідь, свинець, олово, цинк та інш. дорогі метали та сплави, підвищити продуктивність механізмів і машин різних галузей промисловості.
 
Застосування плазмових струменів для отримання та обробки металевих розплавів - Застосовується для рафінування, модифікування і легування рідкого металу у ковшах, міксерах або плавильних агрегатах. Ця технологія дозволяє: максимально використовувати тепло, яке підводиться в глибинні шари розплаву з плазмою; знизити перегрів металу в плавильних агрегатах; зменшити в металі вмііст газів, неметалевих включень і шкідливих домішок; осереднити температуру і хімічний склад розплаву; підвищити ступінь засвоєння рафінуючих реагентів і зменшити втрати за рахунок введення в розплав домішок у високореакційному стані.
 
Високоякісні плавленолиті неметалевіі матеріали - Розроблена технологія виробництва високоякісних плавленолитих неметалевих виробів, які мають високу зносо-, корозіє- та радіаційну стіійкість; можуть працювати в кислотнолужних середовищах, в контакті з розплавами алюмінію, магнію, цинку, хлоридів в атмосфері хлору, а також в якості високотемпературного діелектрика.
 
Світоводні технології безперервного контролю температур - Призначені для безперервного контролю та реєстрації, цифрової візуальної індикації і регулювання темпера-тури розплаву в індукційних печах, тобто на етапі наповнення печі металом і в процесі перегріву і обробки розплаву. Це дозволяє знизити витрати електроенергії підвищити ресурс футеровки і продуктивності печі, знизити рівень браку, а також виключити аварійні ситуації, пов’язані з проривом розплаву через футеровку при неконтрольованім його перегріві під шихтою.
 
Корозійностійкі чавуни - Економнолегований чавун з високою корозійною стійкістю у нафтовій пластовій рідині різного ступеню мі-нералізації при видобутку нафти в середовищі різного ступеню агресивності нафтохімічного і хімічного виробництва, в тому числі з вмістом сірководню, з підвищеною ерозійною стійкістю, призначений для робочих органів нафтових, йодо-бромних та інших насосів для підвищення довговічності деталей нафтохімічного і нафтового обладнання.
 
Економнолеговані високоякісні сталі з нітридним зміцненням - Розробленні теоретичні та технологічні основи конят-руювання високоякісних сталей різних класів з нітрид-ним зміцненням для масового використання. Техноло-гія забезпечує зниження металомісткості виробів з вуглецевих сталей на 20-40%, підвищення терміну використання виробу із теплостійких, жаростійких сталей в 1,5-3,0 рази або зниження в них вмісту нікелю на 25-30% і молібдену, вольфраму, ванадію на 50-80% без погіршення їх експлуатаційних властивостей.
 
Технологія та устаткування для виготовлення біметалевих виливків та відновлення зношених деталей - Технологія дає можливість одержувати біметалеві виливки класів сталь-високоміцний чавун, сталь-сталь, сірий чавун-високоміцний чавун, нержавіюча сталь-стеліт, а також відновлювати зношені деталі заливанням рідкого металу на тверду основу.
 
Технологія та устаткування для одержання виливків з розосередженою ливниково-живлячою системою - Технологія забезпечує високий ступінь спрямованості тверднення, гарантовану щільність виливків, виклю-чення забруднення металу окисними плівками і шлако-вими включеннями. На 1 т виливків досягається еконо-мія 25-50 кг алюмінію, 200 - 300 кг електроенергії, скорочується в 2-5 разів механічна обробка. Суттєво зменшується використання шкідливих рафінуючих флюсів, поліпшується екологічна обстановка.
 
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
 
Портативний прилад SKOP-8 - Акустико-емісійний прилад призначений для неруй-нівного контролю виробів та конструкцій. У програмному забезпеченні до приладу реалізовано обробку вхідних даних, їх візуальне відображення, визначення координат дефектів та збереження отриманих результатів у пам'яті комп'ютера. Прилад дозволяє забезпечити високу чутливість до переміщення поверхні контролю, компактний, має простий та зрозумілий інтерфейс. Вартість комплекту приладу суттєво нижча у порівнянні з розробками інших виробників. Основні параметри: кількість каналів - 8; габарити — 370x256x30 мм; вага - 2,1 кг; чутливість — 10 мкВ; коефіцієнт підсилення - 30.. .40 дБ; віддалення від ОК - >100 м.
 
Вихрострумові дефектоскопи - Вихрострумові дефектоскопи типу Леотест ВД 3.01Н - 3.03Н, Тест ВД 1.01Н дають змогу виявляти дефекти на вузлах з титанових сплавів, що дозволяє вперше застосувати вихрострумовий контроль деталей шасі (кронштейни, важелі, траверси) літаків. Прилади застосовують для виявлення дефектів під обшивкою, герметикой і заклепкою в авіаційних багатошарових конструкціях. Дефектоскопи характеризуються високою чутливістю до втомних тріщин, стійкістю до впливу завад, ергономічністю, малими розмірами і вагою, а також наявністю локальних давачів різного типу: "олівцеві", Г-подібні для контролю отворів різного діаметру, кромок лопаток, ребер жорсткості тощо. Прилади пройшли державні випробування і включені в державний реєстр України засобів вимірювальної техніки.
Переносний експрес-пиломір фецп-7 - Прилад призначений для вимірювання концентрацій завислих у повітрі частинок і може бути застосований у вугільній, гірничій промисловості, в хімічній, харчо-вій, будівельній індустрії, а також для екологічного моніторингу оточуючого середовища. Конструктивно прилад виконаний у вигляді одного блоку, що вклю-чає в себе акумулятори, оптичний давач, схеми керу-вання, перетворення та індикації. Прилад зробле-но іскробезпечним та вибухозахищеним. Передбачено повне метрологічне забезпечення. Розширений діапа-зон вимірюваних концентрацій, простота обслуговування та доступна ціна забезпечують успішне застосування приладу в промисловості.
 
Система безконтактних обстежень підземних трубопроводів - Система дає змогу здійснювати оперативний контроль стану ізоляційних покрить та електрохімічного захисту, виявлення місць корозії трубопроводів без їх розкопування. В систему входять комплекти апаратури БІТ-КВП (безконтактний вимірювач струмів з вольтметром і пам'яттю), або його нова модифікація (БВС-1), а також портативні прилади: ОРТ - для визначення розміщення трубопроводів та дистанційного контролю роботи установки катодного захисту, ВП-2 - для контактних вимірювань потенціалів і/або ОРТ+В (з вольтметром) та ВОЗ -для визначення опору заземлень. Новизна способів та приладів захищена патентами. Налагоджено малосерійне виробництво.
 
Електромагнітна пошуково-вимірювальна система ІМК-5 - Система ІМК-5 призначена для пошуку, визначення координат та місць пошкодження ізоляції магістральних нафто-, газо- і продуктопроводів та інших підземних комунікацій (кабелів електропередач, зв'язку, телекомунікацій та ін.) і швидкого обстеження території перед проведенням земляних робіт з метою виявлення вказаних комунікацій для попередження їх пошкодження. Прилад дозволяє виявляти комунікації на глибині до 5м. Похибка визначення глибини складає не більше ± 0,1м на глибині до 1,0м і не більше ± 10% на глибині до 5,0м. Місця пошкодження ізоляції виявляються на частоті 10000,0Гц з точністю ±0,5м на глибині до 1,0м
 
Переносний ультразвуковий томограф - Томограф призначений для визначення просторового розподілу акустичних та фізико-механічних харак-теристик матеріалу: пружних (модулі пружності), міцністних (модулі міцності), технологічних (твердість), структурних (розмір зерна, міжкристалітна корозія), а також параметрів напружено-деформованого стану (тензори напруг, тензорні інваріанти). Прилад дає змогу оцінювати об'ємну неоднорідність металу, виявляти в ньому аномалії, які передують зародженню мікротріщин. Інформаційна технологія приладу придатна для діагностування слабоконтрастних середовищ у декаметровому діапазоні радіохвилі.
 
Мобільний діагностично-відновлювальний комплекс - Спільно з ДПЩ «Техно-Ресурс» виготовлено пересув-ний діагностично-відновлювальний комплекс на авто-мобільному шасі. Комплекс дає змогу на основі ін'єк-ційнних технологій із застосуванням текучих поліуре-танових композицій заліковувати дефекти типу тріщин та оперативно відновлювати міцність    і   роботоздат-ність    бетонних,    залізобетонних   та   цегляних конструкцій. Комплекс впроваджено на підприємствах Держбуду України та Міністерства енергетики України.
 
Комплекс гідро-абразивного устаткування - Розроблено устаткування для підготовки поверхні металоконструкцій та споруд до захисту від корозії. Комплекс забезпечує якісне виконання послідовного циклу робіт:   гідроабразивне очищення поверхні об'-єкту суспензією абразиву з водою; промивання поверхні водою під тиском для очищення від залишків абразиву; осушування поверхні повітрям під тиском для   підготовки   до   нанесення   захисного   покриття;   транспортування відпрацьованих абрази-ву і води. Якість поверхні після гідроабразивної обробки відповідає   Sa2   V2 за міжнародним   стандартом ISO   8501-1. Комплекс впроваджено на Морському нафто-вому терміналі „Південний" ВАТ «Укртранснафта» під час ремонту захисного покриття плаваючих покрівель резервуарів РВС-20000, що заповнені нафтою.
 
Технологія поверхневого зміцнення титанових сплавів - Технологія призначена для покращання тріботех-нічних властивостей пар тертя з титанових сплавів, що працюють з контактними навантаженнями до 10 МПа, у тому числі в умовах дії агресивних середовищ. В технології використано елементи вакуумної технології і розрідженого динамічного середовища   азоту   (парціальний   тиск   азоту   0,1... 10 Па,   температура 750...850 °С). Застосування тех.-нології забезпечує високу довговічність і корозійну стійкість внаслідок формування газонасиченої зони глибиною 100... 200     мкн     і     високою     (7... 14     ГПа)     міцністю.     Технологія використовується для поверхневого зміцнення деталей шасі літака АН-148.
 
Технологія зміцнення деталей машин - Технологія базується на використанні імпульс-ної енергії високошвидкісного тертя та змін хіміч-ного складу, структури та властивостей при поверх-невого шару сталевих та чавунних деталей. Вона дозволяє насичувати різними легувальними елемента-ми приповерхневі ділянки деталі за рахунок інтенсив-ного нагріву цих ділянок із швидкостями (104...105) К/с та одночасним пластичним деформуванням і швидким охоло­дженням у зоні фрикційного контакту оброблюваної деталі і спеціального зміцнюючого інструменту. Товщина зміцненого шару досягає 100...800 мкм, мікротвердість 8...14 ГПа, шорсткість зміцненої поверхні Ra= 0,4...1,6 мкм. Впровадження технології підвищує довговічність деталей у 2-5 рази при зростанні трудомісткості на 20-30%.
 
Антистатичні фарби для захисту від корозії - Спільно з ДЩ «Львівантикор» розроблено антистатичні фарби для захисту від корозії резервуарів і ємностей для зберігання нафтопродуктів. Нові лакофарбові матеріали є епоксидними композиціями з поверхнево модифікованими струмопровідними наповнювачами та інгібувальними пігментами. В них на 30% зменшено вміст токсичних розчинників, у 2,5-2,8 рази збільшено адгезію антистатичного покриву до сталі, підвищено захисні показники для нафтових резервуарів. Склад композицій захищено патентами України. На їх виробництво розроблено технічні умови. Покриви мають сертифікати відповідності.
 
Захисні та відновні покриви для ремонту машин і продовження терміну їх експлуатації - Розроблено технологію, обладнання і розхідні мате-ріали для нанесення методом електрометалізацій-ного напилення захисних та відновних покривів з метою продовження експлуатаційного ресурсу механізмів та конструкцій. Розхідними матеріалами є оригінальний порошковий дріт. Термін роботи відновлених деталей - на рівні нових. Покриви призначені для відновлення зношених шийок пар тертя (плунжери, штоки, шийки гладких та колінчастих валів), а також посадочних місць підшипникових та інших вузлів.
 
НТК ”Інститут монокристалів” НАН України
 
Вирощування великогабаритних кристалів сапфіру методом горизонтально спрямованої кристалізації (ГСК) - Вироби з великогабаритних кристалів сапфіру засто-совуються як конструкційний матеріал в оптичних при-ладах, що працюють в екстремальних умовах та потре-бують високого ресурсу експлуатації, в оптоелектроніці (наприклад, виробництво економічних джерел світла), як матеріал для вхідних вікон технологічних лазерів, ізолюючих підкладок тощо. Метод ГСК дає змогу отри-мувати кристали з робочою зоною 350х500х(30–40) мм
 
Сцинтилятори на основі кристалів селеніду цинку (ZnSe) - Застосовуються в спектрометричній апаратурі
 
гамма-камера ОФЕКТ-3 - Емісійні комп’ютерні томографи призначені для ранньої діагностики онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань, функціональних порушень у життєдіяльності внутрішніх органів та фізіологічних систем людини.
 
Нові радіаційно-чутливі кристали - Кристали Li6Y(BO3)3:Eu3+Li6Gd(BO3)3:Ce3+, CdWO4, PbWOвикористовуються для реєстрації іонізуючого випромінювання в змішаних (n, γ)-полях
 
Великогабаритні кристалів вольфрамату цинку для низькофонової спектрометрії - Кристали ZnWO4 використовуються  для реєстрації подвійного альфа- та бета-розпаду, інших рідкісних ядерних процесів. Кристали діаметром до 50 мм і дов-жиною до 100 мм вирощуються методом Чохральського. Сцинтиляційні детектори на основі вольфрамату свинцю мають високу чутливість, низький власний фон
 
Мікрохвильова сушка "Фарма-мікро" - Застосовується для сушки хімічних та фармацевтичних субстанций під дією мікрохвильового випромінювання при низьких температурах в умовах вакуумування основної камери. Устаткування є корисним для використання в хімічній промисловості для зменшення часу та енергетичних витрат при виробництві.
 
Рідкокристалічні системи (нематик – хіральні добавки - Застосовуються в системах оптичного відображення, запису та зберігання інформації (табло, індикатори, екрани електронних приладів та ін.)
 
Темплатний синтез наноматеріалів - Наноструктуровані апатитні покриття на титанових і сапфірових імплантатах: використовуються для прискорення процесу остогенеза. Гетеронаночастинки на основі SiO2 для створення фотонних кристалів.
 
Вікна сапфірові - Застосовуютьсядля вхідних вікон технологічних лазерів, ізолюючих підкладок тощо.
 
Люмінесцентні матеріали, фарбники, мітчики і зонди для біологічних досліджень - Багатофункціональні призначення
 
Оптичні кристали селеніду цинку (ZnSe) та вироби на їх основі - Високопрозорі у ІЧ-діапазоні кристали для силової оптики лазерів (вікна, лінзи, призми та ін.)
 
Сцинтиляційні детектори на основі оксидних та напів-провідникових кристалів (вольфрамат кадмію (CdWO4), германат вісмуту (Bi4Ge3O12), вольфрамат свинцю (PbWO4), селеніду цинку (ZnSe(Te) - широко застосовуються в прецизійній ядерно-фізичній апаратурі, засобах радіаційно-екологічного контролю, томографічній та інтроскопічній апаратурі.
 
Світловоди на основі полістиролу - Для систем детектування іонізуючого випромінювання
 
кристал вольфрамату свинцю (PbWO4:Nd3+) - Застосовується в лазерній техніці
 
Гадоліній галієвий гранат (Gd3Sc2Ga3O12:Cr3+) - Застосовується в лазерній техніці
 
ДП „НДІ мікроприладів”  НТК „Інституту монокристалів” НАН України
 
Терморезистори R-500, R-100 - Гнучкі на поліімідній основі
 
Гнучкий шлейф для „адронного колайдера” - На поліімідній основі
 
Технологія збирання ВІС на гнучкому носії - З використанням плівок алюміній/поліімід
 
Матриця Si-діодів для телескопу українського космічного супутника - Кремнієва технологія
 
Фотодетектор-лінійка для митного сканера - Кремнієва технологія
 
Детектор для УФ-вимірювача - Кремнієва технологія
 
Координатно-чутливий мікростріп-детектор - Кремнієва технологія
 
ІЧ-фотоприймачі - Кремнієва технологія
 
Світлофор на світло-діодах
 
Лампа на RGB-світло-діодах
 
Світлодіодна матриця на гнучкому носії
 
Лампа на світло діодах ACRICE
 
Технологічна лінійка для збирання світло-діодів
 
Аналітична система для контролю виробництва сонячних елементів
 
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
 
Радіолокаційна система вимірювання профілю поверхні засипу на колошнику доменної печі.
 
Науково-технічні послуги з доменого виробництва
 
Технологія та обладнання для десульфурації рідкого чавуну в ковші вдуванням гранульованого магнію.
 
Технологія брикетування техногенних відходів.
 
Автоматизована система контролю теплового стану й залишкової товщини футерівки металоприймача доменної печі «РАЗГАР».
 
Оптимізація властивостей металургійних розплавів на основі параметрів міжатомної взаємодії .
 
Застосування електричних впливів малої потужності при виплавці металу.
 
Технологія ковшової обробки залізовуглецевого напівпродукту.
 
Процеси виробництва сортового прокату, основані на більш повному використанні резерву втягуючих сил тертя.
 
Технологія виробництва високоміцних залізничних колес. Технологія виробництва, хімсклад, показни-ки якості прокату гвинтового профілю. Листопрокатне виробництво.
 
Система контролю теплового стану системи періферійного охолодження та товщини футеровки
 
Система контролю та керування шлаковим режимом доменної плавки
 
Безперервна сортова прокатка з використанням непривідних робочих клітей, прокатка розділяння з використанням деформаційно-ділильних пристроїв, енергозберігаючі технології прокатки зі зниженими температурами
 
Виробництво катанки на сучасних високошвидкісних проволочних станах
 
Технологія виробництва високоточних профілів для високостійких поршневих кілець
 
Зразки продукції металургійного виробництва
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки