Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Запорізька обласна державна адміністрація
«Структура та можливості створеного Вами інформаційного порталу, на наш погляд, цілком відповідають завданням державної політики з розвитку експорту та будуть корисні як підприємствам, так і фізичним особам»

Украинские нефтепродукты
Україна. Плодоконсервна промисловість (2007 р.)  
Параметри: Товари агропромислового комплексу

 

 

Україна завжди славилася великими обсягами виробництва фруктів і овочів, які є основною сировиною при виробництві плодоовочевої консервації. За часів існування СРСР значна увага приділялась переробці даної продукції, тобто створенню досить потужної переробної галузі в республіці. Таким чином, практично в усіх областях існували великі і середні консервні заводи, а також консервні цехи при колгоспах і радгоспах. В середині 1980-х рр. вироблялося приблизно 3,5 млрд умовних банок плодоовочевих консервів на рік (умовна банка – 400 г (400 мл)). Основними споживачами даної продукції в радянські часи виступали регіони Сибіру і Далекого Сходу.

Після розпаду СРСР і лібералізації зовнішньої торгівлі до України збільшилися поставки імпортної плодоовочевої консервації, що відрізнялась більш широким асортиментом, зручною та якісно оформленою упаковкою, вищою якістю продукції. У той час вітчизняна продукція мала єдину перевагу у вигляді нижчих цін, однак сама галузь перебувала не в найкращому становищі. Погіршення економічного положення в країні, розрив старих виробничих зв’язків, введення нових форм господарювання призвели в першій половині 1990-х рр. до зниження виробництва плодоовочевої продукції у великих сільськогосподарських підприємствах, які раніше виступали основними постачальниками сировини для переробної промисловості. Зниження рівня платоспроможності населення стало причиною зниження обсягів закупівлі на зовнішньому ринку, а відсутність досвіду зовнішньоекономічної діяльності у підприємств-виробників спричинила зменшення поставок продукції за кордон.

З другої половини 1990-х рр. почалося поступове відродження виробництва. Приватизація підприємств і поява нових власників призвело до орієнтації їх на випуск конкурентоспроможної продукції. З’явилася визнана в усьому світі упаковка «твіст-офф», вся продукція вироблялась під власними торговими марками, а окремі підприємства почали випускати продукцію в своїй скляній тарі оригінальної форми. В свою чергу збільшення виробництва плодоовочевої продукції великими фермерськими господарствами, зокрема півдня України, що почали застосовувати нові технології вирощування, сорти, призначені для певного виду переробки, а також вирощувати продукцію з заданими параметрами для конкретного виду переробки. Все це сприяло тому, що до середини першого десятиріччя ХХI ст. в Україні знову з’явилась галузь, що здатна виробляти якісну продукцію світового рівня в значних обсягах і має великий успіх як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках збуту.

Україна є найбільшим виробником фруктів і овочів. В період переходу від планової до ринкової економіки дана галузь зазнала істотних змін, які призвели до скорочення обсягів виробництва і зниження ролі великих господарств (колгоспів і радгоспів) у виробництві якісної продукції в потрібній кількості та із заданими параметрами. Водночас з’явилися приватні фермерські господарства, які з допомогою вже нових сучасних технологій за минуле десятиріччя значно збільшили виробництво сировини для плодоконсервної галузі і підвищили її якість.

Виробництво плодоконсервної продукції в Україні стабільно зростає. У 2007 р. було вироблено близько 3,02 млрд умовних банок, що на 27% більше, ніж в попередньому році. Треба зазначити, що даний обсяг також включає фруктові і овочеві соки, випуск яких значно зріс за останні роки. Якщо брати окремо плодоовочеву консервацію, то левову частку тут займає овочева консервація. В 2007 р. плодоовочевої консервації всіх видів було вироблено 353,4 млн умовних банок, що на 34% менше, ніж у попередньому році. При цьому виробництвом даної продукції в 2006 р. займалося близько 162 підприємств, а в 2007 р. їх залишилось вже 123. У 2007 р. десять найбільших виробників виробили 60% всього обсягу продукції, а в 2006 р. – 53%.

Збільшення виробництва плодоовочевої консервації призвело до зростання попиту на сировину на внутрішньому ринку. Розвиток роздрібних мереж торгівлі також сприяє зростанню попиту на свіжі овочі та фрукти. Обсяг виробництва їх в Україні знизився порівняно з радянськими часами. У ті роки, коли через погодні умови або інші причини врожай овочів і фруктів знижується, на сировинному ринку загострюється конкуренція між переробниками і оптовими компаніями. Звичайно, що невеликі виробники не завжди спроможні запропонувати досить високу закупівельну ціну в умовах подорожчання сировини. Крім того, вони не завжди мають можливість налагодити безперебійні поставки своєї продукції до торговельної мережі, розробити досконалу маркетингову політику. Таким чином, з ринку поступово зникають дрібні консервні заводи і консервні цехи при радгоспах і колгоспах. З іншого боку, великі підприємства, якими часто володіють успішні торговельні компанії, мають більше можливостей організувати закупку сировини при будь-яких коливаннях цін на ринку і збут готової продукції в усіх точках України. Окремі великі підприємства консервної галузі навіть стали власністю великих вітчизняних мереж роздрібної торгівлі.

Оцінки внутрішнього споживання варіюються в значних межах через великий обсяг контрабандного ввезення продукції. В 2000 р. обсяг продажу на внутрішньому ринку оцінювався експертами в 400 млн умовних банок. Однак якщо в 2000 р. обсяг виробництва становив 491 млн умовних банок (не враховуючи соки і томатної пасти), то в 2003 р. він уже склав 1031 млн умовних банок. Розрахунки показують, що до 2005 р. обсяг продажу плодоовочевої консервації на українському ринку зріс до 700-800 млн умовних банок. Відповідно до розрахункових даних, заснованих на даних офіційної статистики, в 2007 р. обсяг споживання плодоовочевої продукції склав 407 млн умовних банок. Треба зазначити, що крім об’єктивних причин скорочення обсягу споживання, зниженню даного показника сприяли точніші статистичні дані щодо імпорту/експорту продукції і зміна статистичної звітності щодо виробництва. Таким чином, реального скорочення споживання даних продуктів майже на 50% порівняно з 2005 р. не відбулося.

Внутрішні ціни на товар залежать від цін на сировину і пори року. У неврожайні роки консервна промисловість зазнає дефіциту в якісній сировині потрібних параметрів для певних видів переробки. Це сприяє зростанню відпускних цін на нього. З іншого боку, намагаючись утримати постійних постачальників, переробники в такі роки підвищують закупівельні ціни.

Крім того, в останні роки переробники змушені конкурувати на ринку сировини з оптовиками, що закупають фрукти і овочі для роздрібних мереж торгівлі. Фермери, які намагаються реалізувати свою продукцію за максимально можливими високими цінами, часто самі безпосередньо звертаються з пропозиціями про поставки у великі магазини, минаючи посередників. Це також змушує переробників збільшувати закупівельні ціни на якісний товар великих фермерів.

На ціни консервації також впливає сезонний характер збуту даного товару. В період його виробництва попит на нього досить низький, а ціни невисокі. З іншого боку, у міру наближення до зимових свят кількість товару на ринку скорочується, тоді як попит на нього зростає. Відповідно до інформації трейдерів, ціни на особливо гостродефіцитний товар в зимовий період можуть значно підвищуватися за досить короткий проміжок часу.

Офіційний імпорт, за даними торговельних джерел, в останні роки становив максимум 10% обсягу імпортної плодоовочевої консервації, що реально реалізується в Україні. Мінімум 90% імпортної консервації, яка реалізується в українських торговельних мережах, на їхню думку, імпортується до України або контрабандою, або «човниками». Аналогічно дана продукція може вивозитися до сусідніх з Україною країн СНД.

За даними спеціалістів, в 2007 р. імпорт даної продукції склав 270,9 млн умовних банок, що на 55,6 млн умовних банок, або 17% менше, ніж у попередньому році (2005 р. – 218,7 млн умовних банок, 2006 р. – 326,5 умовних банок). Потрібно зазначити, що дані за 2007 р. переважно включають консерви, призначені для роздрібного продажу, тоді як дані за попередні роки, цілком можливо, включали і консервовані овочі та фрукти для промислової переробки, а тому можна стверджувати, що імпорт даної продукції до України зростає. При цьому подальшому зростанню імпорту сприятимуть встановлені адвалорні ставки ввізного мита на відміну від колишніх специфічних.

Водночас експорт характеризується більш стабільними обсягами, хоча все ж таки спостерігається тенденція до зростання: 2007 р. – 217,5 млн умовних банок, 2006 р. – 184,7 млн умовних банок, 2005 р. – 172,6 млн умовних банок.

Основними країнами-постачальниками плодоовочевої консервації до України в 2007 р. були: Китай (22%), Іспанія (19%), Угорщина (14%), Таїланд (13%) і Індія (4%). Водночас основними країнами-імпортерами української консервації традиційно виступали: Росія (82%), Казахстан (5%), Молдова (4%), Білорусь (3%) і Німеччина (2%). Також українські консерви постачаються до інших країн СНД і Ізраїлю, США, Канади, Прибалтики.

Українська плодоконсервна галузь досить швидко відійшла від кризи першої половини 1990-х рр. В країні є досить велика сировинна база, велика кількість переробних підприємств, що дісталися у спадщину від СРСР, досвідчені спеціалісти у галузі і дешева робоча сила.

Плодоконсервна продукція має досить тривалий термін зберігання і водночас не вимагає особливих умов для зберігання. Цим забезпечується її присутність практично в усіх більш-менш великих торгових підприємствах країни, оскільки їм не потрібно хвилюватися про закупівлю спеціального обладнання для реалізації продукції або про терміни її реалізації. Через ці причини багато великих оптових підприємств мають практику закупівлі продукції в період низького попиту і низьких цін і наступній реалізації її в пік попиту і відповідно цін.

Деякі компанії, що мають мережу роздрібних магазинів, придбали у свою власність консервні цехи або заводи і є ексклюзивними дистриб’юторами продукції цих підприємств.

Інвестиції, що прийшли на підприємства разом з новими власниками після приватизації, дозволили значно оновити матеріальну базу і почати випускати конкурентоспроможну продукцію дешевше, ніж західні аналоги. Одночасно в Україні уже розвивається сегмент елітної плодоовочевої консервації, що з успіхом реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках завдяки високій якості. З ринку практично зникла безлика консервна продукція, що не має своєї торгової марки, а також продукція в незручній для споживача тарі або низької якості.

Галузь успішно розвивається, про що свідчить зростання виробництва та експорту. Певними обмежувачами розвитку галузі виступають традиційно великий обсяг виробництва домашньої консервації в Україні і країнах СНД, чітко виражена сезонність реалізації промислової консервації, повільний розвиток сировинної бази. Однак зростання платоспроможності населення в Україні і сусідніх країнах СНД, успішний розвиток експорту до країн далекого зарубіжжя, характер даного класу продукції має забезпечити успішний розвиток плодоконсервної галузі в Україні і в наступні роки.

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Молдова Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Росiя Румунія Сербія Сирія Словаччина США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Україна Чехія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки