Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Лісопромисловий комплекс України (2007 р.)  
Параметри: Товари деревообробної промисловості

 

Лісне господарство

За запасами стовбурної промислової деревини Україна посідає шосте місце в Європі. У лісах України деревостої з переважанням цінних деревних порід займають 88,6% покритою лісовою рослинністю площі. З них сосна – 33,6% (переважає сосна звичайна – Pinus silvestris L), дуб – 24,4% (переважає дуб звичайний – Quercus robur L), бук звичайний (Fagus silvatika L) – 7,4%. Експлуатаційні ліси 2-ї групи (комерційні) займають 40,7% площ, вкритою лісовою рослинністю. Основа лісової національної промисловості – Українські Карпати: тут лісистість досягає 42%, а частка цінних порід деревини – сосни, дуба і бука – складає понад 70% всіх лісових ресурсів.

 
Лісистість європейських країн

Країна
Площа території,
тис. га
Площа, вкрита лісом,
тис. га
Лісистість, %
Швеція
45218
27264
60,3
Фінляндія
33814
21883
64,7
Франція
54919
15156
27,6
Італія
50596
13509
26,7
Німеччина
35702
10740
30,1
Туреччина
77945
9954
12,8
Україна
60370
9491
15,7
Польща
31268
8942
28,6
Норвегія
32376
8710
26,9

За даними Державного комітету лісового господарства України

 

Україна неухильно проводить політику збільшення площі лісів. За 1956-2005 рр. площа лісів збільшилася на 1857 тис. га, або 20,8%. Загальний запас деревини збільшився в 2,4 раза і склав 1736,0 млн куб. м. За лісами України законодавчо закріплено їх важливе эколого-соціальне значення. Рубка деревини обмежена її річним приростом. Ліси є власністю держави.

Зміна площі лісів України в 1956-2005 рр.

Рік
Територія
Ліси
Лісистість, %
загальна площа
площа, вкрита лісом
тис. га
%
тис. га
%
тис. га
%
1956
60 354
100,0
8 921
100,0
7 609
100,0
12,8
1988
60 354
100,0
10 380
116,4
9 058
119,0
15,0
1996
60 354
100,0
10 782
120,7
9 400
123,5
15,6
2005
60 354
100,0
10 778
120,8
9 484
124,6
15,7

 

На даний час основні пріоритети розвитку лісового господарства України закріплені в Державній програмі «Ліси України» на період 2002-2015 рр. До них належать:

  • Збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня в 19%
  • Нарощування природоохоронного потенціалу лісів і збереження біологічного різноманіття лісових екосистем
  • Підвищення стійкості лісових екосистем до негативних чинників навколишнього середовища – зміна клімату, зростаюче антропогенне навантаження, лісові пожежі, хвороби і шкідники лісу
  • Розширення робіт захисного лісорозведення і агролісомеліорації
 
Плани щодо відновлення і насадження лісів

 
2002
2005
2010
2015
Загальна площа лісів, млн га
10,80
10,90
11,10
11,30
Загальний запас деревини, млрд куб. м
1,74
1,86
1,97
2,03
Середній запас деревини, куб. м/га
186,0
200,0
205,0
210,0
Лісистість, %
15,6
15,6
15,8
16,1

За даними Державного комітету лісного господарства України

 

Згідно з програмою, площа лісів до 2015 р. збільшиться на 400-600 тис. га (в середньому до 4%) на землях, виведених з сільгоспобороту через їхню низьку родючість. Тут будуть створені лісові плантації – ділянки лісових земель, на яких за допомогою штучних насаджень вирощують цінні породи деревини. Виконанню цієї програми приділяється велика увага, оскільки за роки незалежності України частка молодняку по хвойних лісах знизилася з 55% до 40%, а по твердолистяних породах – з 35% до 20%. За час реалізації держпрограми «Ліси України» площа лісів має збільшитися майже на 5%.

 

Сертифікація

В Україні перші роботи щодо добровільної лісової сертифікації як процедури оцінки відповідності управління лісами і ведення лісового господарства принципам стійкого розвитку почалися в 1999 р. Сертифікація проводиться в рамках вимог західноєвропейського ринку – продукція має бути не тільки екологічно чиста, але і виготовлена без шкоди для навколишнього природного середовища, – і дозволяє розраховувати на певні ринкові переваги.

Значним поштовхом до розвитку лісової сертифікації в Україні став вступ до ЄС в травні 2004 р. країн – традиційних імпортерів української лісової продукції, перш за все Польщі, Словаччини і Угорщини. Відповідно, в цих країнах значно виріс попит на сертифіковану лісопродукцію. Протягом останніх років пройшли процедуру сертифікації і отримали сертифікати всі державні лісогосподарські підприємства, підлеглі Державному комітету лісового господарства України на Закарпатті і Львівщині, окремі державні лісогосподарські підприємства в Рівненській, Житомирській і Київській областях.

В 2007 р. площа українських лісів, сертифікованих за схемою Лісової опікунської ради, перевищила 1,4 млн га і, поза сумнівом, буде збільшена в подальші роки.

З метою розробки українських національних стандартів добровільної лісової сертифікації і за фінансової підтримки Фонду охорони дикої природи і Світового банку (а з 2006 р. – шведської компанії ІКЕА) в 2004 р. було створено Національну робочу групу. У 2007 р. розроблена друга версія проекту українських стандартів лісової сертифікації, узгоджених з принципами і критеріями ЛОР, влітку в 2007 р. розпочато польове тестування цих стандартів.

При проведенні лісової сертифікації лісогосподарські підприємства довели, що рівень ведення лісового господарства в Україні відповідає сучасним міжнародним вимогам, господарювання в лісах здійснюється на принципах стійкого розвитку, із збалансованим і зваженим вирішенням екологічних, соціальних і економічних питань.

Заготівля і реалізація

Останніми роками в Україні зростають обсяги заготівлі деревини, перш за все в результаті зміни вікової структури лісів, збільшення частини достигаючих і стиглих лісів. Ця тенденція зберігатиметься в подальші 30-50 років.

Основні обсяги заготівлі деревини здійснюються на підприємствах Держкомлісгоспу України (близько 12 млн куб. м, зокрема 5,6 млн куб. м, або 86% від рубок головного користування).

 

Відповідно до Земельного кодексу, прийнятого в 2001 р., в Україні проголошено три види власності: державна, комунальна і приватна. Ділянки до 5 га серед фермерських угідь можуть бути передані в приватну власність. Крім того, юридичні і фізичні особи можуть придбати ділянки покинутих, деградованих земель з метою лісорозведення. До комунальної власності належать лісові насадження в межах населених пунктів, окрім об’єктів державної і приватній власності, а також за межами населених пунктів на об’єктах комунальної власності. Державна власність на даний час переважає в Україні. Державні ліси надані в постійне користування різним міністерствам і відомствам. Найбільші площі лісів на сьогодні знаходяться у веденні Державного комітету лісового господарства – 68% і Міністерства аграрної політики – 17%. Близько 0,8 млн га не надано в користування і розташовано на землях запасу. Державний комітет лісового господарства є центральним органом виконавчої влади у сфері лісового і мисливського господарства.

З березня 2007 р., відповідно до наказу Держкомлісгоспу України, весь круглий ліс, заготовлений всіма постійними користувачами для головного користування і рубок виходу, за винятком дров’яної деревини і деревини, необхідної для власних потреб підприємств (будівництво, ремонт), має бути проданий через аукціони на біржі. Аукціони проводяться один раз в квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах. Участь в торгах можуть брати суб’єкти господарської діяльності, що займаються переробкою деревини. Техсировина, баланси і сировина для виробництва лущеного шпону реалізується тільки суб’єктам господарської діяльності, які мають власне плиткове, фанерне і целюлозно-паперове виробництво, на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Не реалізована на товарних біржах деревина реалізується підприємствами – постійними користувачами за прямими договорами за цінами, не нижче тих, що склалися на останньому аукціоні. Необхідно зазначити, що існуюча система торгів продовжує викликати нарікання з боку українських покупців сировини, зокрема і з боку асоціації «Меблідеревпром».

 

Переробка

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість в 1990-х рр. пережила глибоку кризу, зумовлену розформуванням державних органів управління (Мінліспрому України), зміною власності, втратою поставок дешевої деревини і традиційного ринку збуту, стрімким зростанням цін на енергетичні ресурси і інфляцією, відсутністю належних інвестицій. Питома вага лісопромислового комплексу в загальному ВВП промисловості країни скоротилася з 2,9% в 1990 р. до 1,7% в 1998 р. і збільшилася до 2,4% в 2000 р. Фізично і морально застаріло устаткування. Фактично розорено і припинило існування лісохімічне виробництво.

Приплив інвестицій в галузь дозволила виправити негативні тенденції. Починаючи з 2000 р. випуск товарів і послуг почав неухильно зростати. Джерела фінансування – внутрішні і іноземні інвестиції, надходження від експорту продукції.

Подальший розвиток характеризується появою значної кількості приватних підприємств, що спеціалізуються на лісопилянні, і утворенням великих і середніх спільних підприємств, що спеціалізуються на глибокій переробці деревини. Пріоритетний розвиток деревообробна і меблева промисловість отримали на півночі і заході країни, де зосереджені значні лісосировинні ресурси.

З метою залучення інвестицій в деревообробну промисловість країни і створення сприятливих умов для розвитку поглибленої переробки деревини в 2007–2011 рр. планується провести поступове відділення деревообробного сектору підприємств Держкомлісгоспу України від лісогосподарської діяльності.

В результаті очікується досягти підвищення ефективності використання лісових ресурсів в країні, збільшення надходження інвестицій в деревообробну галузь, зростання обсягів випуску готової продукції поглибленої переробки деревини, поліпшення її якості.

Основними видами продукції переробки є вироби з паперу та картону (44% від випуску всієї продукції), виробництво фанери, плит і панелей, шпона (19%) і виробництво паперової маси, паперу, картону (14%).

Основні підприємства галузі розташовані в Мукачево, Києві (лісопилка і стругальне виробництво; просочення деревини), в Костополі, Надвірній, Києві (виробництво фанери, плит і панелей, шпона), в Києві, Львові і Харкові (виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів), в Києві, Дніпропетровську (виробництво дерев’яної тари), в Мукачево, Києві, Львові (виробництво інших виробів з деревини і пробки, соломки і матеріалів для плетіння), в Обухові, Жидачеві (виробництво паперової маси, паперу, картону), в Рубіжному, Корюківці, Дніпропетровську, Києві (виробництво виробів з паперу і картону).

Найбільші обсяги виробництва лісопродукції здійснюються в Київському регіоні, Львівській і Закарпатській областях.

Чисельність підприємств деревообробної промисловості зросла з 3,6 тис. в 2001 р. до 4,2 тис. в 2004 р., в основному за рахунок невеликих фірм з розпилювання деревини. Переважає колективна (зокрема акціонерні товариства) і приватна власності, з’являються спільні підприємства. Одним з основних завдань галузі є нарощування обсягів глибокої переробки деревини.

Найістотніший спад обсягів виробництва продукції відбувся в меблевому виробництві. Це одне з найскладніших виробництв. На його відновлення необхідні значні фінансові ресурси.

Основну частину експортованої продукції склала продукція деревообробного виробництва – деревина і вироби з деревини. Зростання обсягів у вартісному вираженні відбулося, в першу чергу, через збільшення фізичних обсягів поставок, а не зростання цін за рахунок підвищення глибини переробки.

Нераціональність структури експорту лісоматеріалів зумовлена відсутністю сучасного устаткування глибокої переробки деревини.

Подібна інформація про інші країни  
Алжир Білорусь Єгипет Казахстан Канада Кувейт Латвія Литва Лівія Малайзія Молдова Росiя Словаччина Україна Швеція
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки