Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
«Веб-Портал Державна підтримка українського експорту» за умови постійного поновлення інформації забезпечить українським товаровиробникам необхідну інформаційну підтримку в здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності»

Украинские нефтепродукты
Ринок спирту та алкогольних напоїв (2009 р.)  
Параметри: Товари агропромислового комплексу, Кон’юнктура ринків

Русскоязычный заголовок: Рынок спирта и алкогольных напитков

Ринок спирту та алкогольних напоїв
 
У 2009 році за даними концерну "Укрспирт" виробництво спирту здійснювали 62 спиртові заводи. Потужності підприємств з виробництва етилового ректифікованого спирту становили 60,5 млн. дал на рік, у тому числі зернового –    35,6 млн. дал, мелясного – 24,8 млн. дал. Спиртовмісні рідини технічного призначення в потоці виробляли 6 підприємств загальною потужністю 4,5 млн. дал на рік. Виробництво біоетанолу підприємствами концерну "Укрспирт" не здійснювалося.
 
 Основні тенденції:
 
§          скорочення у 2009 році обсягів випуску етилового спирту та основних видів алкогольних напоїв, крім горілки та виноградного вина;
 
§          скорочення обсягів експорту етилового спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пива у 2009 році, зростання обсягу експорту виноградного вина;
 
§          низький рівень використання потужностей вітчизняних спиртових заводів.
 
 
Виробництво продукції
 
У 2008 році відбулося зниження обсягів випуску етилового спирту на 12,1% проти 2007 року переважно через скорочення його експортних поставок. У 2009 році ця тенденція зберігалася, виробництво спирту скоротилося на 4,2% проти попереднього року.
 
У 2008 році виробництво горілки, інших міцних спиртових напоїв зросло на 10,9% проти 2007 року. У 2009 році випуск горілки з лютого по червень зростав як помісячно, так і наростаючим підсумком проти відповідних періодів 2008 року, зокрема у січні-червні на 44,4%, у червні – у 2 рази, що було пов’язано з намаганням товаровиробників напередодні впровадження нових підвищених ставок акцизного збору реалізувати якомога більші обсяги своєї продукції.
 
Внаслідокпідвищенняз 1 липня 2009 рокуставкиакцизногозборунагорілкуталікеро-горілчанівиробиз 21,5 до 34 грн. за 1 л 100-відсотковогоспирту (на 58,1%), помісячневиробництвогорілки, іншихміцнихспиртовихнапоївпротягомдругогопівріччяскорочувалосяпорівнянозвідповіднимимісяцями 2008 року, прицьомуближчедокінцярокутемпипадіннясповільнювалися. Так, якщоулипні 2009 рокувиробленолише 53,5% продукціїпротилипня 2008 року, тоужовтнітемпвипускустановив 80%, улистопаді – 94,9%, аугрудні – 99,4% довідповіднихмісяців 2008 року.
 
Вціломуза 2009 ріквнаслідокзростаннявиробництваупершомупівріччітемпвипускугорілки, іншихміцнихспиртовихнапоївзберігпозитивнудинаміку: 105,2% проти 2008 року.
 
Виробництво основних видів продукції
 
 
Одиниця виміру
 2007
рік
звіт
 2008
рік
звіт
у % до 2007 року 
  2009
рік
попередні дані
у % до 2008 року
(попередні дані по неповному колу підприємств)
Спирт етиловий неденатурований
тис. дал
31741
27891
87,9
26712
95,8
Горілка, інші міцні спиртові напої
-”-
37206
41261
110,9
43371
105,2
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки, горілка інша, інші спиртові напої (без урахування
слабоалкогольних напоїв)
-”-
15283
8460
55,4
1758
20,8
Слабоалкогольні напої міцністю
від 1,2 % до 8,5%
-”-
10072
11956
118,7
10210
85,4
Вино виноградне
-”-
19467
21050
108,1
22799
108,5
Вино «Шампанське»
та вина ігристі
-”-
6093
5793
95,1
5753
99,3
Коньяк
-”-
3577
3887
108,7
3049
79,0
Пиво
млн. дал
315,8
320,4
101,5
300,3
93,8
 
Що стосується зменшення обсягів випуску лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок (без урахування слабоалкогольних напоїв) у 2008 році на 44,6% проти 2007 року, у 2009 році – у 4,8 рази порівняно з 2008 роком, то це відбулося переважно внаслідок запровадження у 2008 році марок акцизного збору нового зразка залежно від суми сплаченого акцизного збору, що сприяло недопущенню зловживань при маркуванні і відображенню реальних обсягів виробництва лікеро-горілчаних виробів, підвищення ставки акцизного збору на цю продукцію, та в деякій мірі через зміну структури споживання алкоголю на вітчизняному ринку. Так, починаючи з ІV кварталу 2008 року через фінансово-економічну кризу спостерігалася переорієнтація попиту на інші види алкогольних напоїв, зокрема горілку. 
 
 
У структурі реалізації спиртовими заводами етилового ректифікованого спирту найбільшу частку займають горілка та лікеро-горілчані вироби: у 2009 році від 81 до 94,5%. Зростання у ІІІ кварталі частки реалізації спирту для виробництва виноробної продукції до 15,3% має сезонний характер у зв’язку з виробництвом виноматеріалів.
 
Внаслідок встановлення з 01.01.2009 нульової ставки акцизного збору на етиловий спирт для виготовлення лікарських засобів і затвердження у березні постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 242 квот відвантаження суб'єктам господарювання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, відбулося збільшення частки реалізації спирту за цим напрямом у ІІ кварталі ц.р. з 1 до 2%, у ІІІ кварталі – до 2,5%.
 
Довідково: український ринок горілки на даний час практично структурований. За інформацією ДПА, у 2009 році виробництво горілки здійснювали 56 суб'єктів господарювання (у 2008 – 62), у 3 з яких обсяги виробництва становили понад 5 млн. дал (56,8 % загального обсягу випуску горілки),ще у 6 – від 1 до 5 млн. дал (27,4%), у 19 – від 0,1 до 1 млн. дал (14,1%), у 18 – від 10 до 100 тис. дал (1,6%), у решти 10 підприємств – до 10 тис. дал (0,1%). 
 
 
Експорт, імпорт продукції
 
 
У 2008 та 2009 роках започаткована у 2007 році тенденція щодо скорочення експортних поставок спирту посилилася: у 2008 році експортовано 5,3 млн. дал продукції (19% від обсягів виробництва), що на 42,5% менше, ніж у 2007 році, у 2009 році на експорт поставлено 4,76 млн. дал спирту (17,8% від обсягів виробництва), що на 9,9% менше експортних поставок у 2008 році.
 
За інформацією концерну „Укрспирт”, зменшення обсягів експорту спирту відбулося переважно через високу собівартість його виробництва, і, відповідно, недостатній рівень конкурентоспроможності за ціновим фактором на зовнішніх ринках. Також на обсягах експортних поставок вітчизняного спирту негативно позначаються затримки з поверненням ПДВ експортерам продукції.
У 2009 році до країн ЄС експортовано 52,8% від загального обсягу поставок етилового спирту, країн СНД – 35,2%, країн Азії - 12%.
 
Довідково: середня ціна одного декалітра етилового спирту, який відвантажувався на експорт підприємствами концерну "Укрспирт" у січні-серпні 2009 року, становила 6,96 дол. США, середня ціна етилового спирту на умовах FOB-Роттердам за даними Kingsman Biofuels report - 4,47 дол США за 1 дал. В країнах ЄС основним конкурентом України в сфері поставок спирту є Бразилія, де завдяки кліматичним особливостям врожай тростини збирають двічі на рік. Водночас слід зазначити, що попит на спирт з боку країн ЄС залежить від погодних умов, оскільки вони імпортують спирт переважно як сировину для виробництва миючих та незамерзаючих рідин.
 
 
У 2009 році експорт горілки та лікеро-горілчаних виробів скоротився проти 2008 року на 18,8%, експортовано близько 6,8 млн. дал на суму 177,8 млн. доларів. Експортні поставки виноградного вина у 2009 році перевищили рівень відповідного періоду попереднього року в 3,1 рази, вивезено 6 млн. дал на суму 48,9 млн. доларів.
 
Найбільші обсяги алкогольної продукції у 2009 році експортувалися до Російської Федерації: 68,1% від експортних поставок горілки та лікеро-горілчаних виробів, 92,9% від загального експорту виноградного вина. 
 
Слід зазначити, що протягом останніх років намітилася тенденція до створення провідними вітчизняними виробниками потужностей з виробництва лікеро-горілчаної продукції на території сусідніх країн, зокрема Російської Федерації.
 
Довідково: компанія „Союз-Віктан” з 2005 року випускала горілчані вироби на власних потужностях в Московській області, Українська горілчана компанія "Nemiroff" у 2008 році налагодила виробництво своїх горілок на потужностях ВАТ "Лікеро-горілчаний завод "Ярославський" та у 2009 році уклала Меморандум про співробітництво з білоруським концерном "Белгоспищепром" щодо виробництва горілки в Білорусі, ДП „Імідж-Холдинг” (ТМ „Хортиця”) планує у 2010 році розпочати будівництво лікеро-горілчаного заводу  в Ленінградській області.
 
Це не дає підстав очікувати стрімкого зростання експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів. Нарощування обсягів експорту алкогольних напоїв може відбуватися шляхом розширення географії та зміни структури їх експортних поставок. Привабливими для українських виробників горілчаних виробів залишаються ринки США та Китаю, які динамічно розвиваються, а також Польща та інші ємні ринки європейських країн.
 Вітчизняні підприємства, в основному, задовольняють попит населення в алкогольних напоях, тому імпорт алкогольної продукції здійснюється переважно для розширення асортименту цих товарів. Спирт імпортувався до березня 2009 року як давальницька сировина для виробництва продуктів органічного синтезу.  
 
 
Експорт, імпорт спирту та окремих видів алкогольних напоїв
 
млн. дал

 
 
2008 рік
2009 рік
Виробництво
Експорт
У % до
вир - ва
Імпорт
У % до
вир - ва
Виробництво
Експорт
У % до
вир - ва
Імпорт
У % до
 вир - ва
Спирт етиловий неденатурований
27,9
5,3
19,0
1,46
5,2
26,7
4,76
17,8
0,12
0,4
у % до відповідного періоду минулого року
87,9
57,5
х
96,0
х
95,8
90,1
х
8,1
х
Горілка, інші міцні спиртові напої, лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки  
49,7
8,4*
16,9
1,0*
2,0
45,1
6,8*
15,1
0,7*
1,6
у % до відповідного періоду минулого року
94,7
93,8
х
119,2
х
90,9
81,2
х
61,9
х
Вино виноградне
21,05
2,0*
9,5
3,9*
18,5
22,8
6,0*
26,3
1,6*
7,0
у % до відповідного періоду минулого року
108,1
161,5
х
73,1
х
108,5
у 3,1 р.б.
х
40,9
х
Пиво
320,4
35,1
11,0
1,9
0,6
300,3
34,0
11,3
1,45
0,5
у % до відповідного періоду минулого року
101,5
110,6
х
у 2,3 р.б.
х
93,8
96,8
х
76,0
х

* - розрахунково
 
Довідково: у 2009 році імпорт виноградного вина скоротився у 2,4 рази (у 2008 році - на 26,9%). Основним імпортером виноградних вин є Молдова, звідки у 2008 році ввезено 75%, у 2009 році – 49,8 % продукції.Внаслідок зняття заборони на ввезення молдавських вин до Російської Федерації, Молдова у 2008 році відновила поставки виноградних вин на російський ринок, що зумовило скорочення обсягів імпорту до України.
 
 
Цінова ситуація
 
Зростання цін на етиловий спирт відбувалося переважно внаслідок подорожчання сировини, на горілку - через підвищення ставок акцизного збору та подорожчання спирту, а також встановлення з листопада 2008 року мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку.
 
УІV кварталі 2009 рокусередніоптово-відпускніцінинаспиртетиловий "Екстра" порівнянозвідповіднимперіодом 2008 рокумайженезмінилися, наспиртетиловийвищоїочисткимеляснийта "Екстра" - зросливідповіднона 8,4% та 1,7%, наспиртетиловийвищоїочисткизерновий – знизилисяна 4,6%.
 
У січні-грудні 2009 року індекс споживчих цін на алкогольні напої становив 118,9%, зокрема у серпні-грудні - 110,7%. За січень-грудень 2009 року середня роздрібна ціна на горілку зросла на 22,8%, зокрема у грудні проти липня - на 16,8% до 20,08 грн. за пляшку 0,5 л.
 
З 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшено на 58,1% (з 21,5 до 34 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту). Підвищення ставки акцизного збору позначилося на ціновій ситуації на ринку починаючи з серпня, оскільки в липні в обігу знаходилася значна кількість горілчаної продукції, виробленої в І півріччі 2009 року. 
 
Середні оптово-відпускні ціни на етиловий спирт, грн./дал
(з ПДВ, без акцизного збору)

 
Спирт
етиловий
вищої
очистки
мелясний
Спирт
етиловий
вищої очистки
зерновий
Спирт
етиловий "Екстра"
Спирт
етиловий "Люкс"
2007 рік
 
 
 
 
І квартал
38,3
45,5
45,9
47,5
ІІ квартал
40,0
48,9
49,6
50,4
ІІІ квартал
41,5
51,4
52
52,4
ІV квартал
42,5
55,85
61,5
63
2008 рік
 
 
 
 
І квартал
47
61,1
61,6
63,5
ІІ квартал
51,3
70
70,4
71,8
ІІІ-ІVквартали
56,2
70
70,4
71,8
2009 рік
 
 
 
 
І квартал
61,5
67,6
70,1
72,1
ІІ квартал
62
68
70,0
71,3
ІІІквартал
61,2
67,8
70,3
71,9
ІV квартал
60,9
66,8
70,3
73,0

 за даними Мінагрополітики
 
 
 
 
Внаслідок зростання цін на горілку та зниження купівельної спроможності населення змінилася цінова структура ринку. Якщо протягом останніх років спостерігалося підвищення конкуренції у середньо-ціновому сегменті, де сконцентрована більшість торгових марок, то у 2009 році найбільшим попитом на ринку користувалася дешева горілка. За експертними оцінками, частка продукції низького цінового сегменту в 2009 році зросла до 50% проти 25% у 2008 році.
 
Довідково: за ціновим фактором експерти ділять ринок горілки на три сегменти:
"дешева горілка" (до 20 грн. за пляшку 0,5 л) – 50%;
"горілка середнього цінового сегменту" (20 – 35 грн.) – 40%;
"горілка дорогого цінового сегменту" (понад 35 грн.) – до 10%.
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 з 15.11.2008 встановлено розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, зокрема мінімальна роздрібна ціна на горілку була встановлена на рівні 14 грн. за пляшку 0,5 л. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009    № 1055, яка набрала чинності 20.10.2009, підвищено розміри мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, зокрема мінімальну роздрібну ціну на горілку збільшено до 17,96 грн. за пляшку 0,5 л.
 
Порівняння середніх споживчих цін на горілку в Україні та окремих країнах світу (у доларах США)
 
Країни
Середня роздрібна ціна 1 л горілки
Довідково: рівень середньої заробітної плати, дол. США
на місяць
Україна
5,03
279,9
Росія
3,60
649,7
у % до України
71,6
у 2,3 р.б.
Білорусь
5,47
364,1
у % до України
108,7
130,1
Молдова
4,26
244,7
у % до України
84,7
87,4
Казахстан
4,10
446,0
у % до України
81,5
159,3
Чехія
15,40
1297,0
у % до України
у 3,1 р.б.
у 4,6 р.б.
Угорщина
9,30
720,0
у % до України
184,9
у 2,6 р.б.
Аргентина
12,19
850,0
у % до України
у 2,4 р.б.
у 3 р.б.
США
28,87
2776,5
у % до України
у 5,7 р.б.
у 9,9 р.б.
Єгипет
14,60
145,0
у % до України
У 2,9 р.б.
51,8
Китай
1,75
546,0
у % до України
34,8
195,1
Туреччина
16,00
463,0
у % до України
у 3,2 р.б.
165,4
 
Примітка: середні споживчі ціни та середня заробітна плата в Україні наведені за грудень 2009 р. за даними Держкомстату; роздрібні ціни в інших країнах світу надані ТЕМ при посольствах України у зазначених країнах станом на грудень 2009 р. - січень 2010 р.
 
 
У більшості країн у грудні 2009 року середня роздрібна ціна на горілку була вище, ніж в Україні, зокрема в Білорусі – на 8,7%. В Росії, Казахстані, Молдові та Китаї середня роздрібна ціна на горілку у грудні 2009 року була нижче аналогічного показника в Україні, зокрема в Росії – на 28,4%, Молдові – на 15,3%.
 
 
Щодо використання етилового денатурованого (технічного) спирту
для виробництва продуктів органічного синтезу
 
Законом України від 07.07.2005 № 2775 "Про внесення змін до деяких законів України" установлено, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту етилового. Зазначеним Законом також передбачено, що перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу та порядок відпуску спирту технічного затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
На виконання зазначеного Закону з метою використання вітчизняної сировини для виробництва продуктів органічного синтезу було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 № 788 "Деякі питання обігу спирту етилового денатурованого (спирту технічного)". Проте зазначена постанова у 2006 році не була реалізована, а на 2007 та 2008 роки переліки підприємств - виробників продуктів органічного синтезу та квоти відвантаження їм етилового денатурованого (технічного) спирту не були затверджені.
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 433 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 788" затверджено Перелік підприємств - виробників продуктів органічного синтезу та квоти відвантаження їм спирту етилового денатурованого (спирту технічного) на 2009 рік, завдяки чому відбулося заміщення імпортованого етилового спирту, який використовувався для виробництва продуктів органічного синтезу, вітчизняною сировиною. Так, у 2009 році для виробництва продуктів органічного синтезу підприємствами отримано 717,1 тис. дал етилового денатурованого (технічного) спирту.
 
Перелік підприємств - виробників продуктів органічного синтезу та квоти відвантаження їм спирту етилового денатурованого (спирту технічного) на 2010 рік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 79 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 788".
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки