Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Ситуація на ринку м’яса і м’ясопродуктів (січень-квітень 2009 р.)  
Параметри: Товари агропромислового комплексу, Кон’юнктура ринків

 

 Ситуація на ринку м’яса і м’ясопродуктів

Основні тенденції у січні-квітні 2009 року
  • зменшення в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби при одночасному збільшені поголів'я свиней та птиці станом на 01.05.2009 порівняно з аналогічною датою 2008 року: поголів’я ВРХ зменшилось на 4,9%, свиней – збільшилось на 4,8%, птиці – збільшилось на 5,4%;
  • зменшення загального виробництва м’яса всіх видів у забійній вазі за січень-квітень 2009 року порівняно з січнем-квітнем 2008 року становило 5,1%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – 3,1%, у господарствах населення – 6,9%;
  • за оперативними даними імпорт м'яса і м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо за січень-квітень 2009 року склав близько 140,4 тис. тонн, або в 2 рази більше проти січня-квітня минулого року, експорт – близько 6,9 тис. тонн, або на 8,6% менше ніж за  січень-квітень минулого року;
  • індекс закупівельних цін на худобу і птицю за січень-квітень 2009 року склав 101,0%, індекс цін виробників м'яса і м'ясопродуктів за січень-квітень – 110,4%, споживчих цін по групі “М’ясо і м'ясопродукти" – 107,2%.
Баланс 
         
(у тис. тонн)

п/п
Показник
2007 рік, факт
2008 рік, попередні дані
2009 рік, прогноз
I
Попит на продукцію – всього
2177
2475
2300
1.1
Внутрішнього ринку – всього
2132
2447
2270
1.1.1
Фонд споживання
2125
2441
2264
1.1.2
Інше споживання
7
6
6
1.2
Зовнішнього ринку (експорт)
45
28
30
ІІ
Пропозиція продукції – всього
2177
2475
2300
2.1
Внутрішнього ринку – всього
1912
1906
2000
2.1.2
Власне виробництво
1912
1906
2000
2.2
Зовнішнього ринку (імпорт)
245
569
300
Споживання на одну особу, кг/рік
45,7
52,8
49,3

Виходячи із ресурсного наповнення внутрішнього ринку у 2008 році споживання м'яса на одну особу за попередніми розрахунками склало 52,8 кг на рік, що на 15,5% більше ніж у 2007 році. За рахунок власного виробництва забезпечувалось близько 80% споживання, решта за рахунок імпортованої сировини.
 
За даними Держкомстату виробництво м'яса у забійній вазі всіма категоріями господарств у 2008 році склало 1905,9 тис. тонн, що на 0,3% менше ніж у 2007 році. Імпорт м'яса і м'ясопродуктів, за попередніми даними Держмитслужби, за 2008 рік склав близько 569 тис. тонн в перерахунку на м'ясо (в 2,4 рази більше, ніж у 2007 році), експорт – близько 28 тис. тонн.
 
У 2009 році вітчизняне виробництво м'ясосировини очікується на рівні 2 млн. тонн при потребі ринку 2,3 млн. тонн. Імпорт оцінюється в межах 300 тис. тонн, експорт приблизно у 30 тис. тонн.
 
 
Поголів’я
 
На 1 травня 2009 року порівняно з аналогічною датою попереднього року відмічалося зменшення чисельності поголів'я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств. Натомість спостерігалося збільшення поголів'я свиней та птиці, значною мірою за рахунок сільгосппідприємств.
 
(тис. голів)
 
 
Усі категорії господарств
Сільгосппідприємства
Господарства населення
на 01.04.2009
на 01.05.2009
01.05.09 у % до 01.05.08
на 01.04.2009
на 01.05.2009
01.05.09 у % до 01.05.08
на 01.04.2009
на 01.05.2009
01.05.09 у % до 01.05.08
Велика рогата худоба
5609,7
5759,1
95,1
1778,7
1792,1
92,5
3831,0
3967,0
96,3
у т.ч. корови
2874,4
2883,4
93,2
623,4
625,9
93,6
2251,0
2257,5
93,1
         свині
6860,4
6844,0
104,8
2882,6
2933,5
111,9
3977,8
3910,5
100,0
         птиця
165860,0
174803,6
105,4
87953,4
90239,5
107,9
77906,6
84564,1
102,8
 
 
Виробництво
     
(у забійній вазі; тис. т)
 
 
Січень-квітень
2008 року
Січень-квітень
2009 року
2009 р. у % до
2008 р.
Господарства усіх категорій
Всього
683,4
648,7
94,9
Яловичина і телятина
123,8
118,3
95,6
Свинина
303,6
248,4
81,8
М’ясо птиці
250,9
276,0
110,0
Сільськогосподарські підприємства
Всього
323,8
313,9
96,9
Яловичина і телятина
45,5
35,1
77,1
Свинина
75,1
62,9
83,8
М’ясо птиці
202,7
215,8
106,5
Господарства населення
Всього
359,6
334,8
93,1
Яловичина і телятина
78,3
83,2
106,3
Свинина
228,5
185,5
81,2
М’ясо птиці
48,2
60,2
124,9
 
Співвідношення між вирощуванням та виробництвом худоби і птиці склало за січень-квітень 2009 року 108,3% проти 96,8% за січень-квітень попереднього року.
 
За І квартал 2009 року на переробку надійшло 251,2 тис. тонн худоби і птиці в живій вазі (в тому числі худоба і птиця вирощена переробними підприємствами), що на 19,2% менше ніж за аналогічний період 2008 року. В тому числі 88,2 тис тонн від сільськогосподарських товаровиробників (на 43,9% менше ніж за аналогічний період 2008 року) та 163 тис. тонн худоби і птиці вирощених на потужностях переробних підприємств (на 6,2% більше). Зменшення надходження худоби і птиці на переробку безпосередньо від сільгосптоваровиробників пояснюється відсутністю у І кварталі п. р. дотацій для виплати сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам худобу і птицю, за рахунок сум ПДВ, що повинні сплачуватись до бюджету.
 
Надходження тваринницької продукції на переробні підприємства за І квартал 2009 року*
 
(тис. тонн)
 
 
І квартал 2008 року
І квартал 2009 року
2009 до 2008, у %
Середня ціна закупівлі, грн. за тонну
(без ПДВ)
І квартал 2008 року
І квартал 2009 року
Худоба і птиця в живій вазі-всього
157,3
88,2
56,1
10066,8
11282,0
у тому числі:
 
 
 
 
 
сільськогосподарські підприємства
94,8
70,2
74,0
10152,4
11386,6
господарства населення
51,8
8,5
16,5
10068,1
10279,5
інші господарські структури
10,7
9,5
88,5
9303,9
11408,9
Із загального обсягу надійшло:
 
 
 
 
 
ВРХ
77,5
37,4
48,2
9939,4
9654,9
свиней
63,5
33,0
52,0
10821,7
14709,6
птиці
15,1
17,3
114,5
7739,7
8319,0
Крім того, надійшло на переробку худоби і птиці, вирощеної переробними підприємствами:
153,5
163,0
106,2
х
х
Всього
310,8
251,2
80,8
х
х
 
У січні-квітні 2009 року, порівняно із січнем-квітнем 2008 року, спостерігалося зменшення виробництва м'ясної промисловості на 19,2%. Мало місце збільшення виробництва лише м'яса та субпродуктів свійської птиці свіжих чи охолоджених – на 8,6% та морожених – на 4,3%, натомість випуск іншої продукції м'ясної промисловості був меншим ніж за аналогічний період 2008 року. Зокрема виробництво яловичини свіжої та охолодженої зменшилось на 41,1%, свинини свіжої та охолодженої – на 41%, виробів ковбасних – на 18,4%.
 
 
Цінова ситуація
 
Закупівельні ціни. На початку 2009 року спостерігалося певне зниження закупівельних цін на всі види м'яса порівняно із минулорічним рівнем цін. Проте це пов'язано не із зміною ринкових умов, а зі зміною режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників. Індекс закупівельних цін на худобу і птицю за січень-квітень 2009 року склав 101,0%, в тому числі: на ВРХ – 92,2%, на свиней – 98,9%, на птицю – 103,6%. У квітні на ринку спостерігалося підвищення закупівельних цін на свиней (101,1%) та птицю (102,5%), при одночасному зниженні цін на ВРХ (95,5%).

Довідково: за підсумками 2008 року індекс закупівельних цін на худобу і птицю склав 144,4%, індекс сукупних витрат товаровиробників на виробництво продукції тваринництва – 133,4%.

Споживчі (роздрібні) ціни. Протягом 2008 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на всі види м'яса, яке продовжується і на початку 2009 року. Так, за січень-квітень 2009 року індекс споживчих цін на яловичину склав 103,4%, на свинину – 107,1%, на птицю – 109,5%.

Основними причинами зростання цін є зростання витрат переробників м'ясосировини. Індекс цін виробників м'яса і м'ясних продуктів за січень-квітень 2009 року склав 110,4%.
 
Довідково: за 2008 рік індекс споживчих цін на м'ясо і м'ясопродукти склав 134%, індекс цін виробників м'яса і м'ясопродуктів – 133,4%. 

У квітні 2009 року порівняно з березнем на ринку спостерігалося підвищення цін на всі види м'яса, що пов'язано із наближенням Великодніх та травневих свят (індекс споживчих цін на м'ясо та м'ясопродукти за січень-квітень склав 105,2%). Зокрема в квітні порівняно із березнем індекс споживчих цін на яловичину склав 101,5%, на свинину – 103,6%, на м'ясо птиці – 103,0%.

Індекси споживчих цін (у %)

 
2007
рік
2008 рік
2009 рік
квітень
січень-грудень
січень
лютий
березень
квітень
січень-квітень
Продукти харчування
124,6
105,3
124,5
103,1
101,1
101,4
101,1
106,9
М’ясо та м’ясопродукти
113,9
108,1
134,0
103,3
100,6
101,2
101,9
107,2
у тому числі:
 
 
 
 
 
 
 
 
яловичина
123,7
109,0
144,0
102,1
100,4
99,4
101,5
103,4
субпродукти яловичі
109,3
107,4
146,5
103,1
101,2
101,5
101,7
107,7
свинина
117,9
116,2
149,0
104,3
99,4
99,7
103,6
107,1
субпродукти свинячі
104,6
108,4
147,9
102,8
102,2
101,4
101,6
108,2
птиця
113,3
105,1
119,1
105,2
96,3
104,9
103,0
109,5
субпродукти курячі
104,9
106,8
142,2
102,0
100,6
102,2
100,9
105,8
Ковбаса варена
113,4
104,7
125,3
102,4
103,1
101,5
100,7
107,9
Ковбаса копчена
112,0
105,6
129,0
102,1
103,0
101,2
101,3
106,2
Консерви м’ясні
106,8
103,0
136,4
101,8
102,0
101,3
101,0
106,2

У структурі загальних витрат домогосподарств на продовольство витрати на м’ясо і м’ясопродукти складають близько 23-25%.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548, із змінами та доповненнями, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надано повноваження регулювати (встановлювати):
  • граничні рівні торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на яловичину, свинину, м'ясо птиці та варені ковбаси до 15%, без врахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;
  • декларування змін оптово – відпускних цін на яловичину, свинину, м'ясо птиці та варені ковбаси.
Повноваження щодо встановлення оптово-відпускних цін шляхом декларування їх зміни використані в усіх регіонах; граничні рівні торговельних надбавок на яловичину, свинину та варені ковбаси не встановлені лише у Вінницькій області.

Найменування продукції
Гранична торговельна надбавка не вище 10%
Гранична торговельна надбавка не вище 15%
Гранична торговельна надбавка не встановлена
Яловичина
10 регіонів
16 регіонів
1 (Вінницька область)
Свинина
10 регіонів
16 регіонів
1 (Вінницька область)
М'ясо птиці
12 регіонів
15 регіонів
х
Ковбасні вироби варені
8 регіонів
18 регіонів
1 (Вінницька область)

Станом на 01.04.2009 фактичний рівень торговельних надбавок на яловичину коливався від 4,8% у Волинській області до 14,9% у Донецькій області, на м'ясо птиці – від 8,2% у Харківській області до 13,8% у Миколаївській області, на ковбаси варені 1 сорту – від 6% у Дніпропетровській області до 14,4% у Житомирській області.
 
Довідково: за даними Держцінінспекції протягом двох декад травня 2009 року на продовольчих ринках України спостерігалося підвищення роздрібних цін свинину (0,1%) та м'ясо птиці (1,6%) при одночасному зниженні цін на яловичину – на 0,1%.
 
 
Зовнішня торгівля
 
За даними Держмитслужби за 2008 рік імпорт мяса і мясопродуктів в Україну в перерахунку на м'ясо склав близько 569 тис. тонн, або в 2,4 рази більше ніж за 2007 рік. У січні-квітні 2009 року імпорт м'яса і м'ясопродуктів склав близько 140 тис. тонн, що в 2 рази більше ніж у січні-квітні минулого року.

 (тис. тонн)

За даними Держмитслужби експорт м’ясної продукції у 2008 році порівняно з попереднім роком зменшився у натуральному виразі на 38,3% і склав 27,7 тис. тонн. У січні-квітні 2009 року експорт склав приблизно 6,9 тис. тонн.

Державна підтримка тваринництва

У 2008 році з Державного бюджету України за програмою КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" на підтримку тваринництва було виділено близько 2 млрд. грн., що майже на 0,8 млрд. грн. більше суми, фактично наданої у 2007 році.
 
За 2008 рік відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість” була нарахована дотація для виплати сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам:

худобу і птицю – в сумі 1028,7 млн. грн., або 1710 гривень на 1 тонну (15,1% у ціні закупівлі);
молоко – 1709,3 млн. грн., що в розрахунку на 1 тонну склало 316,7 грн. (19,4% у ціні закупівлі).
 
У 2009 році з Державного бюджету України за програмою КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" на підтримку тваринництва передбачено близько 250 млн. грн., в тому числі 30 млн. гривень на селекцію в тваринництві та птахівництві. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 №283 "Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік" передбачено виплату спеціальних бюджетних дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, зокрема за приріст поголів'я корів власного відтворення – до 3000 гривень за голову, закуплені племінні нетелі або племінні корови - до 3000 гривень за голову, племінні нетелі або племінні корови, закуплені сільгосппідприємствами, які збудували або відновили тваринницькі ферми та не мали на початок року поголів'я корів - до 3000 гривень за голову, поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб для вирощування – до 5 гривень за 1 кілограм живої ваги.
 
Також варто зауважити, що відповідно до Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду спрямованих на підтримку проектів в агропромисловому комплексі (постанова КМУ від 13.05.2009 № 463) на бюджетну тваринницьку дотацію передбачається спрямувати 392,6  млн. гривень, із них 202,6 млн. грн. - для погашення заборгованості перед сільгосптоваровиробниками за 2008 рік.

Довідково: за даними Держкомстату у 2007 році збитковість виробництва м'яса ВРХ склала 41%, м'яса свиней – 27,6%, м'яса птиці – 19%. За попередніми даними Держкомстату у 2008 році вирощування сільськогосподарських тварин на м'ясо залишалося нерентабельним, але його збитковість відчутно зменшилась. Так збитковість виробництва м'яса ВРХ склала 24,4%, м'яса свиней – 0,1%, м'яса птиці – 9,9% (з урахуванням діяльності підприємств з повним циклом виробництва рентабельність склала близько 12%).
 
 
Тенденції світових ринків 
 
Споживчі ціни на м'ясо в окремих країнах світу
 
(доларів за кг)
 
 
Росія
Білорусь
Казахстан
Молдова
Німеччина
Угорщина
США
Чехія
Україна
Яловичина
5,40
3,90
4,10
5,80
5,53
5,01
8,75
х
5,15
Свинина
5,70
3,80
4,40
6,90
5,60
5,34
6,05
4,90
5,95
М'ясо птиці (тушка)
3,40
2,80
3,45
3,90
4,12
3,60
3,46
2,90
2,26
 
Примітка: середні роздрібні ціни в Україні наведені за квітень 2009 року за даними Держкомстату; роздрібні ціни в інших країнах світу надані ТЕМ при посольствах України у зазначених країнах станом на квітень-травень 2009 року.
 
Окремі показники функціонування світового ринку м'яса
 
(за даними звіту ФАО за листопад 2008 року)
 
(у тис. тонн, забійна вага) 

 
 
Виробництво
Імпорт
Експорт
Споживання
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
оцінка
прогноз
оцінка
прогноз
оцінка
прогноз
оцінка
прогноз
М'ясо всіх видів
277843
280689
23766
24530
23860
24468
277750
280751
із нього:
 
 
 
 
 
 
 
 
м'ясо птиці
92295
94585
10305
10572
10341
10579
92289
94572
свинина
100829
101005
5720
5820
5740
5829
100833
100992
баранина
14143
14209
867
878
845
831
14165
14255
яловичина
65131
65388
6599
6994
6667
6957
65073
65424

Відповідно до оцінки Всесвітньої продовольчої організації ООН (ФАО) у 2009 порівняно з попереднім роком зростання світового виробництва м'яса всіх видів складе 1%. При цьому споживання м'яса зросте майже на 1,1%. У структурі виробництва м'яса найбільшу частку становитиме свинина – 36%, частка яловичини та м'яса птиці складе відповідно 23,3% та 33,7%. Середньосвітове споживання м'яса населенням у 2008 році очікується на рівні 41,6 кг, в тому числі розвинені країни споживатимуть 82,3 кг, країни, що розвиваються – 30,6 кг на особу.

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки