Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Інформація за повідомленнями з країн Світової організації торгівлі, отриманими в період з 01 по 30 червня 2013 року (СФЗ та ТБТ)  
Параметри: Нетарифне регулювання 

Інформація за повідомленнями з країн Світової організації торгівлі, отриманими в період з 01 по 30 червня 2013 року (СФЗ та ТБТ)

 

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

 

Продукція: ароматизатори, генетично модифіковані рослини (ГМ-рослини) для харчових / кормових цілей, їжа / корми, що містять або складаються з ГМ-рослин і харчових продуктів / кормів, вироблених з генетично модифікованих рослин, крупи, продовольчі товари тваринного походження, продукти рослинного походження, включаючи фрукти та овочі

Країни: ЄС,  США

 

ЄС

 

G/SPS/N/EU/13/Add.2, 24.06.2013

Продукція: ароматизатори.

Зміст нотифікації:   Список ЕС ароматизаторів і компонентів, викладених у Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1334/3008. Список встановлено рішенням Комісії з виконання регламенту (ЄС) № 872/2012 від 1 жовтня 2012 і визначає перелік ароматизаторів про що повідомлялося нотифікацією G/SPS/N/EU/13/Add.1 (12 жовтня 2012). Регламентом Комісії ЄС  № 545/2013 від 14 червня 2013 вносяться зміни до Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1334/2008 Європейського парламенту і Ради щодо ароматизаторів 3-ацетил-2, 5-діметілтіофена »[OJ L 163, 15 червня 2013 р., с.15-16].

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2404_00_e.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2404_00_f.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2404_00_s.pdf

Термін коментування – 14 серпня 2013 року

 

G/SPS/N/EU/32/ Add/1, 18.06.2013

Продукція: Генетично модифіковані рослини (ГМ-рослини) для харчових / кормових цілей, їжа / корми, що містять або складаються з ГМ-рослин і харчових продуктів / кормів, вироблених з генетично модифікованих рослин

Зміст нотифікації: Пропозиція, нотифікована G/SPS/N/EU/32 (3 серпня 2012) був прийнятий в якості рішення Комісії з виконання регламенту (ЄС) № 503/2013 від 3 квітня 2013 стосовно заявок на визнання генетично модифікованих харчових продуктів та кормів відповідно до Регламенту (ЄС) № 1829/2003 Європейського парламенту і Ради, а також  вносить зміни до рішення Комісії з Регламенту(ЄС) № 641/2004 і (ЄС) № 1981/2006 "[OJ L 157, 8 червня 2013 року, стор. 1-48 ].

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2271_00_e.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2271_00_f.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/EEC/13_2271_00_s.pdf

Термін подачі коментарів – не визначений

 

G/SPS/N/EU/45, 21.05.2013

Продукція: Крупи (коди ТН ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008), продовольчі товари тваринного походження (коди ТН ЗЕД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210) і деяких продукти рослинного походження, включаючи фрукти та овочі

Зміст нотифікації: Додатки до "Проекту Рішення Комісії з Регламенту про внесення поправок в додатках II, III і V до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського парламенту і Ради щодо максимальних рівнів залишків для ацетаміприду, бутраліну, хлоротолурону, дамінозіду, ізопротурон пікоксістробіну, піріметаніл і трінексапаку або для певних продуктів. 

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20080410:EN:PDF

Дата прийняття – листопад 2013 року

Дата опублікування  – січень 2014 року

Дата вступу в силу – 20й день після дня опублікування.

Термін подачі коментарів – 23 серпня  2013 року

 

США

 

G/SPS/N/USA/2555, 10.06.2013

Продукція: культури для вирощування та сировина для сільськогосподарської продукції

Зміст нотифікації: Даний регламент встановлює звільнення від вимоги до допустимого рівня залишків діізопропіладіпата при використанні в якості інертного інгредієнта (розчинника) в пестицидах під час їх застосування до,  перед і після збору врожаю сільськогосподарських культур відповідно до правил EPA на рівні не більше 40% в продукції, призначеній для боротьби з комарами.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-06-05/html/2013-13189.htm

Дата прийняття – 5 червня 2013 року

Дата опублікування  – 5 червня 2013 року

Дата набуття чинності  – 5 червня 2013 року

Термін подачі коментарів – 5 серпня 2013 року

 

 

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ

 

Продукція: мінерали, хімічні речовини, сільськогосподарська продукція; всі продукти за винятком продуктів харчування, кормів, живих рослин і тварин, генетично модифікованих організмів, продукції рослинництва, яка використовується для розведення рослин, побічних продуктів тваринного походження та їх похідних продукти, засобів захисту рослин та антикварних виробів.

Країни: ЄС, Туреччина, США.

 

ЄС

 

G/TBT/N/EU/111, 10.06.2013

Продукція: мінерали

Зміст нотифікації: Проект Регламенту Комісії вносить зміни до Директиви 2002/46/EC Європейського Парламенту і Ради та Регламенту (ЄС) № 1925/2006 Європейського парламенту і Ради щодо дріжджів, збагачених хромом, які використовуються для виробництва харчових добавок і хрому (III) лактат три гідрату, що додається в їжу.

Згаданий документ можна знайти за адресою: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:183:SOM:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:404:SOM:EN:HTML

Дата прийняття – січень 2014 року

Дата вступу в силу – 20 днів з моменту публікації

Термін коментування – квітень 2013 року

 

G/TBT/N/EU/118, 17.06.2013

 

Продукція: хімічні речовини

Зміст нотифікації:

Проект Регламенту Комісії вносить зміни до Регламенту (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) відповідно Додатку  XVII ( CMR речовини).

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:179:0003:0010:EN:PDF  

Дата прийняття – вересень 2013 року

Дата вступу в силу – 20 днів з моменту публікації

Термін коментування – квітень 2013 року

 

Туреччина

 

G/TBT/N/TUR/37, 27.06.2013

Продукція: всі продукти за винятком продуктів харчування, кормів, живих рослин і тварин, генетично модифікованих організмів, продукції рослинництва, яка використовується для розведення рослин, побічних продуктів тваринного походження та їх похідних продукти, засобів захисту рослин та антикварних виробів.

Зміст нотифікації: Проект Закону щодо безпечності продукції та щодо технічного регламенту.

Згаданий документ можна знайти за адресою:  http://members.wto.org/crnattachments/2013/TBT/TUR/13_2364_00_x.pdf

Термін коментування – 60 днів з моменту публікації нотифікації

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Бразилія Великобританія Греція Естонія Єгипет ЄС Індія Індонезія Іспанія Італія Казахстан Канада Китай Кіпр Латвія Литва Македонія Мальта Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Угорщина Україна Фінляндія Франція Чехія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки