Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Великобританія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Інвестиційне співробітництво між Україною та Сполученим Королівством (2008 - 1-й квартал 2009 р.)  
Параметри: Інвестиції, ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Інвестиційне співробітництво між Україною та Сполученим Королівством (2008 - 1-й квартал 2009 р.)

 
Станом на 01.01.2009 серед 124 країн-інвесторів за обсягами прямих інвестицій в Україну Великобританія входить до десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 81 % загального обсягу капіталу та займає 5 місце (6,4 % від загального обсягу) – 2 273 млн. дол. США. В Україні станом на 01.01.2009 британські інвестиції надішли до 1094 підприємств.
 
За підсумками зростання капіталу нерезидентів в Україні у 2008 році Великобританія посіла 7 місце з приростом інвестицій у обсязі 298 млн. дол. США, після:
 
 • Кіпру – 1 737 млн. дол. США
 • Італії – 764 млн. дол. США
 • Нідерландів – 672 млн. дол. США
 • Німеччини – 476 млн. дол. США
 • Російської Федерації – 389 млн. дол. США
 • Австрії – 378 млн. дол. США
Станом на 01.01.2009 найбільший обсяг британських інвестицій в економіці України спрямовано, зокрема у промисловість – 656 млн. дол. США (30% від загального обсягу). За 2008 рік приріст британських інвестицій у цьому виді економічної діяльності склав 10,4 млн. дол. США, при цьому обсяг інвестицій у добувній промисловості збільшився на 30,6 млн. дол. США та склав 60,5 млн. дол. CША (2,7 %), у переробній зменшився на 16,8 млн. дол. США (25,7 %). 
 
У переробній промисловості основний обсяг британських інвестицій спрямовано у:
 
 • машинобудування – 160,3 млн. дол. США (7,1 % від загального обсягу), у 2008 році скоротився на 36,3 млн. дол. США
 • харчову промисловість – 140 млн. дол. США (6,2 %), збільшився на 0,2 млн. дол. США
 • металургію – 90,3 млн. дол. США (4 %), зменшився на 2,2 млн. дол. США
 • хімічну промисловість - 68,1 млн. дол. США (3 %), збільшився на 6,7 млн. дол. США
 • виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 51,3 млн. дол. США (2,3 %), збільшився на 8,6 млн. дол. США.
Інші вагомі обсяги британських інвестицій спрямовано до наступних видів економічної діяльності:
 
 • торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 395 млн. дол. США (17,4 % у загальному обсязі), у 2008 році збільшились на 41,3 млн. дол. США)
 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 344 млн. дол. США (15,1 %), збільшились на 57,8 млн. дол. США
 • фінансова діяльність – 320,3 млн. дол. США (14,1 %), збільшились на 125,2 млн. дол. США
 • будівництво – 172,6 млн. дол. США (7,6 %), збільшились на 27,8 млн. дол. США
 • діяльність транспорту та зв’язку – 162,4 млн. дол. США (7,1 %), зменшились на 16,4 млн. дол. США
 • сільське господарство – 120,9 млн. дол. США (5,3 %), збільшились на 46 млн. дол. США
 • діяльність готелів та ресторанів – 69,5 млн. дол. США (3,1 %), збільшились на 10,8 млн. дол. США
 
Обсяги британських інвестицій в економіку України в розрізі видів економічної діяльності у 2007 – 2008 рр., млн.дол.США

 
 
01.01.08
 
Питома вага
 
01.01.09
 
Питома вага
 
Зміни до 2008 року, +/- млн.дол.США
Всього
1975,5
100
 
2273,5
100
298
Промисловість
645,6
32,7
656
28,9
10,4
добувна
29,9
1,5
60,5
2,7
30,6
переробна
600,9
30,4
584,1
25,7
-16,8
машинобудування
196,6
10,0
160,3
7,1
-36,3
харчова промисловість
139,7
7,1
139,9
6,2
0,2
металургія
92,5
4,7
90,3
4,0
-2,2
хімічна промисловість
61,4
3,1
68,1
3,0
6,7
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
42,7
2,2
51,3
2,3
8,6
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
36,1
1,8
36,7
1,6
0,6
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
353,6
17,9
394,9
17,4
41,3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
286,3
14,5
344,1
15,1
57,8
Фінансова діяльність
195,1
9,9
320,3
14,1
125,2
Будівництво
144,8
7,3
172,6
7,6
27,8
Діяльність транспорту та зв’язку
178,8
9,1
162,4
7,1
-16,4
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
74,9
3,8
120,9
5,3
46
Діяльність готелів та ресторанів
58,7
3,0
69,5
3,1
10,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
34,2
1,7
30,7
1,4
-3,5

Слід відмітити, що у четвертому кварталі 2008 року обсяг відтоку британських інвестицій з економіки України склав 55,7 млн. дол. США, зокрема у наступних видах економічної діяльності було виведено наступні обсяги інвестицій:
 
 • промисловість - 28 млн. дол. США, в тому числі:
                 -машинобудування – 24 млн. дол. США (у ІІІ кварталі – 6,1 млн. дол. США)
                 -металургія – 6,7 млн. дол. США
                 -харчова промисловість – 6,3 млн. дол. США (у ІІІ кварталі – 3,6 млн. дол. США)
 
 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 21,8 млн. дол. США
 • торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 21,1 млн. дол. США
 • діяльність транспорту та зв’язку - 17 млн. дол. США (у ІІІ кварталі – 2 млн. дол. США)
 • сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 15,8 млн. дол. США
 • діяльність готелів та ресторанів - 11 млн. дол. США
 • надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – 3,6 млн. дол. США (у ІІІ кварталі – 1,4 млн. дол. США)
При зростанні обсягу іноземних інвестицій у І кварталі 2009 р. в економіці України на 1 175,5 млн.дол. США (становить 36,2% обсягів І кварталу попереднього року) обсяг інвестицій з Великобританії в економіці України в цілому скоротився на 2 млн. дол. США.
У І кварталі 2009 року рух інвестицій з Великобританії в економіці України виглядав наступних чином:
 
помітне скорочення спостерігалось у наступних видах економічної діяльності:
 
 • фінансова діяльність – 10 млн. дол. США
 • харчова промисловість – 7 млн. дол. США
 • металургiйне виробництво та виробництво готових металевих виробів – 7 млн. дол. США
 • діяльність наземного транспорту – 4 млн. дол. США
 • целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність – 3 млн. дол. США
найбільше зростання відбувалось у наступних видах економічної діяльності:
 
 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20 млн. дол. США
 • добувна промисловість – 9 млн. дол. США
 • сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги – 3 млн. дол. США
 • оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі – 2 млн. дол. США
 • будівництво – 1 млн. дол. США
 
 
Динаміка щоквартальних змін обсягів британських інвестицій в
економіці України у 2008 році та І кв. 2009 в розрізі видів економічної діяльності, млн. дол. США

 
 
І кв. 2008
 
ІІ кв. 2008
 
ІІІ кв. 2008
 
IV кв. 2008
 
В цілому за 2008р.
 
І кв. 2009
 
Питома вага, % на 01.04.09
Всього
148
125
81
-56
298
-2
100
Промисловість
27
9
3
-28
10
-13
28
добувна
0
7
14
10
31
9
3
переробна
26
2
-11
-35
-17
-22
24
машинобудування
3
-9
-6
-24
-36
-2
7
харчова промисловість
5
5
-4
-6
0
-7
6
металургія
0
4
1
-7
-2
-7
4
хімічна та нафтохімічна промисловість
2
1
-1
5
7
-1
2
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
6
0
3
0
9
-2
2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
3
0
-3
0
1
-3
1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
22
33
25
-22
58
20
20
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
10
9
44
-21
41
2
17
Фінансова діяльність
58
18
4
45
125
-10
14
Діяльність транспорту та зв’язку
5
-2
-2
-17
-16
-6
7
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
14
41
7
-16
46
3
5
Будівництво
-1
11
0
18
28
1
5
Діяльність готелів та ресторанів
14
5
3
-11
11
1
3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
0
1
-1
-4
-4
0
1
 

Таким чином станом на 01.04.2009 найбільшу питому вагу у загальному обсязі інвестицій з Великобританії в економіці Україні займають обсяги інвестицій у наступних видах економічної діяльності:

 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20 % (444 млн. дол. США)
 • торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 17 % (376 млн. дол. США)
 • фінансова діяльність – 14 % (376 млн. дол. США).
 
Прямі інвестиції з Великобританії
в економіку України за видами економічної діяльності

 
 
на 01.01.2009
 
на 01.04.2009
 
 
млн. дол.
 
США
 
Питома вага
 
млн. дол.
 
США
 
Питома вага
 
+/-, млн. дол.
 
США
Всього
2251
100
2249
100
-2
Промисловість
643
29
630
28
-13
у тому числі
 
 
 
 
 
добувна
64
3
73
3
9
переробна
568
25
546
24
-22
з неї
 
 
 
 
 
машинобудування
155
7
153
7
-2
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
149
7
142
6
-7
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
90
4
84
4
-7
хімічна та нафтохімічна промисловість
57
3
56
2
-1
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
43
2
41
2
-2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
37
2
34
1
-3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
424
19
444
20
20
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
374
17
376
17
2
Фінансова діяльність
320
14
310
14
-10
Діяльність транспорту та зв’язку
160
7
155
7
-6
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
119
5
122
5
3
Будівництво
109
5
110
5
1
Діяльність готелів та ресторанів
70
3
70
3
1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
31
1
31
1
0

 
Прямі інвестиції з України до Сполученого Королівства
 
Станом на 01.01.2009 резидентами України залучено 13,7 млн. дол. США в економіку Сполученого Королівства, що становить 0,2 % від загального обсягу інвестицій з України.
 
Найбільший обсяг українських інвестицій в британській економіці вкладено у фінансову діяльність – 13 687 тис. дол. США (протягом 2008 року скоротились на 72 тис.дол.США).
 
На території Сполученого Королівства зареєстровано близько 4 підприємств з українськими інвестиціями.
 
Станом на 01.04.2009 інформація щодо інвестицій з України в економіку Великобританії повністю конфіденційна згідно із Законом України "Про державну статистику".


Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
PR та реклама Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки