Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Молдова
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
«Веб-Портал Державна підтримка українського експорту» за умови постійного поновлення інформації забезпечить українським товаровиробникам необхідну інформаційну підтримку в здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності»

Украинские нефтепродукты
Стосовно кон’юнктури товарних ринків та моніторингу цін на групи товарів, що мають значну питому вагу від 2% до 5% в українському експорті до Республіки Молдова (станом на 19.05.2010)  
Параметри: Кон’юнктура ринків

Русскоязычный заголовок: Относительно коньюктуры товарных рынков и мониторинга цен на группы товаров, которые имеют значительный удельный вес от 2% до 5% в украинском экспорте в Республику Молдова (по состоянию на 19.05.2010)

Стосовно кон’юнктури товарних ринків та моніторингу цін на групи товарів, що мають значну питому вагу від 2% до 5% в українському експорті до Республіки Молдова (станом на 19.05.2010)
 
За даними Митної служби Республіки Молдова (без врахування даних Придністровського регіону) у січні-березні 2010 року значні обсяги українського експорту до Молдови займали 9 груп. Зазначені товари склали 37,2% від загальних обсягів експорту України до Молдови. 

Код
ТН
Найменування товарної групи
Питома вага у загальному
обсязі експорту України
до Молдови, (%)
Всього (%)
1101
Борошно пшеничне
3,1
37,2
1806
Шоколад
2,0
1905
Хлібобулочні вироби 
2,1
2402
Цигарки
10,5
2710
Нафтопродукти
7,0
3004
Медикаменти
2,5
3808
Інсектициди, родентициди
3,6
7214
Прутки з нелегованої сталі
3,8
8544
Дроти ізольовані
2,6

Інформація щодо обсягів та динаміки експорту до Молдови цих груп українських товарів у січні-березні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року

Код
ТН
Найменування товарної групи
Один.
виміру
Січень-березень 2010 р.
Темпи
росту/падіння
порівняно з січнем-березнем 2009 р.
Кількість
Сума
тис. $ США
1101
Борошно пшеничне
тонн
13044,356
3535,13
94,0%
1806
Шоколад
тонн
965,957
2296,60
128,1%
1905
Хлібобулочні вироби 
тонн
1486,047
2468,86
132,7%
2402
Цигарки
тис. шт.
886593,800
11849,05
140,0%
2710
Нафтопродукти
тонн
11636,207
7882,42
96,1%
3004
Медикаменти
тонн
251,195
2833,17
128,0%
3808
Інсектициди, родентициди
тонн
261,534
4084,75
У 2,7 рази більше
7214
Прутки з нелегованої сталі
тонн
9719,528
4293,78
194,3%
8544
Дроти ізольовані
тонн
580,181
2982,10
У 2,1 рази більше

Відповідно до даних Митної служби Республіки Молдова у січні-березні 2010 року Україна експортувала до Молдови товарів на загальну суму близько 112,870 млн. дол. США, що на 2,1% менше аналогічного показника 2009 року.
 
Цигарки, нафтопродукти та прутки з нелегованої сталі є одними з основних українських товарів, які експортувалися до Молдови протягом першого кварталу 2010 року. Питома вага поставок цих товарів від загальних обсягів українського експорту до Молдови склала 10,5%, 7,0% та 3,8% відповідно. Досить значну частку в українських поставках, також зайняли: інсектициди та родентициди – 3,6% від загальних обсягів українського експорту до Молдови, борошно пшеничне – 3,1% дроти ізольовані – 2,6%, медикаменти – 2,5%, хлібобулочні вироби – 2,1%, шоколад – 2,0%,
 
Обсяги поставок до Молдови шоколаду зросли на 28,1%, хлібобулочних виробів на 32,7%, цигарок  - на 40%, медикаментів – на 28,0%, інсектицидів та родентицидів - у 2,7 рази, прутків з нелегованої сталі - на 93,4%, дротів ізольованих - у 2,1 рази. При цьому спостерігається незначне падіння українського експорту борошна та нафтопродуктів.
Щодо товарів, що мають значну питому вагу – близько 5%, в молдовському експорті до України.
 
Тенденції експорту до України основних груп молдовських товарів, що займають 65,0% у загальних обсягах молдовських поставок до України 

Код
ТН
Найменування товарної групи
Питома вага у загальному обсязі експорту Молдови до України (%)
Всього (%)
1206
Насіння соняшнику
7,4
65,0
1512
Олія
22,0
2009
Соки фруктові
4,3
2204
Вина виноградні
9,7
2208
Спирт етиловий
7,0
3004
Медикаменти
3,4
5702
Килими
3,1
7214
Прутки з нелегованої сталі
3,4
8716
Причепи
4,7

Інформація щодо обсягів та динаміки експорту до України зазначених груп молдовських товарів у січні-березні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року

Код
ТН
Найменування товарної групи
Один. виміру
Січень-березень 2010 р.
Темпи
росту/падіння
порівняно з
січнем-березнем
2009 р.
кількість
сума
Тис. $ США
1206
Насіння соняшнику
тонн
1927,304
1770,81
58,4%
1512
Олія
тонн
6428,630
5252,84
У 3,7 рази більше
2009
Соки фруктові
тонн
1728,693
1042,75
У 16,2 рази більше
2204
Вина виноградні
л,
1967993,000 
2309,97
167,1%
2208
Спирт етиловий
л, 100%
332012,118
1685,96
У 2,0 рази більше
3004
Медикаменти
тонн
10,839
829,07
167,5%
5702
Килими
м2
110990,775
753,73
98,8%
7214
Прутки з
нелегованої сталі
тонн
1670,837
818,71
35,5%
8716
Причепи
штук
31,000
1134,50
У 32,0 рази більше

Основною статтею молдовського експорту до України у періоді, що розглядається, залишається олія, питома вага якої клала 22,0% від загальних обсягів молдовського експорту до України. Також значну питому вагу у цих поставках займають:
 • вина виноградні – 9,7%
 • насіння соняшнику – 7,4%
 • спирт етиловий - 7,0%
 • причепи – 4,7%
 • медикаменти – 3,4%
 • прутки з нелегованої сталі – 3,4%
 • килими – 3,1% 
По всіх зазначених позиціях, крім насіння соняшнику, килимів та прутків спостерігається зростання експорту порівняно з аналогічними показниками минулого року.
 
Відповідно до даних Митної служби РМ загальний експорт молдовських товарів до України у січні-березні  2010 року склав 23,789 млн. дол. США, що на 32,2% більше ніж у аналогічному періоді минулого року. Зазначене може вказувати на поступовий вихід економіки України з кризи і збільшення рівня споживання товарів.
 
Щодо товарів українського експорту, по яких спостерігається різке падіння поставок до Молдови.
У періоді, що аналізується спостерігається падіння обсягів експорту до Молдови порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема таких товарів:
 • олії – у 5,7 разів
 • соків фруктових – на 47,3%
 • води – на 33,5%
 • пива – на 41,3%
 • цементу – на 26,4%
 • виробів з гіпсу – на 60,2%
 • труб великих та малих діаметрів – на 64,2%
 • трансформаторів – у 16,0 разів. (див. табл. 5)
Зазначене, крім іншого, пов’язане зі зменшенням купівельної спроможності населення Молдови і, відповідно, падінням рівня споживання.
 
Слід звернути увагу на відсутність поставок до республіки української електроенергії, обсяги експорту, якої у 2008 році сягали 14% від загальних обсягів українських поставок до країни. Це пояснюється поставками електроенергії до Молдови з МолдДРЕС (Придністров’є) відповідно до укладеного молдовською стороною у грудні 2008 року контракту з цією компанією.

Код
ТН
Назва товарної
групи
Одиниці
виміру
Січень-березень 2010 р.
Темпи падіння порівняно
з січнем-березнем
2009 р.
Кількість
Сума
Тис. $ США
1512
Олія
тонн
94,670
101,68
У 5,7 разів менше
2009
Соки фруктові
тонн
387,793
237,12
52,7%
2202
Води
літрів
1614497,700
897,31
66,5%
2203
Пиво солодове
літрів
1821385,440
764,92
58,7%
2523
Цемент
тонн
20804,238
1202,68
73,6%
2716
Електроенергія
МВт.г
2159,974
119,60
У 120 разів менше
6809
Вироби з гіпсу
м 2
324495,000
435,19
39,8%
7306
Труби
тонн
3313,883
2080,40
35,8%
8504
Трансформатори електричні
штук
13623,000
59,50
У 16,0 разів менше

Щодо товарів, по яким спостерігається різке зростання обсягів експорту з України до Молдови.
Основні товарні позиції за якими спостерігається різке зростання поставок з України до Молдови наведені у таблиці 6 цього листа. Значне зростання поставок демонструють такі товарні позиції як:
 • горіхи
 • солод
 • маргарин
 • екстракти та есенції
 • засоби для волосся
 • шини пневматичні
 • пляшки
 • прокат
 • холодильники
 • меблі 

Код
ТН
Назва товарної
групи
Одиниці
виміру
Січень-березень 2010 р.
Темпи зростання порівняно
з січнем-березенем
2009 р.
Кількість
Сума
Тис. $ США
0802
Інші горіхи
тонн
245,372
750,21
У 3,1 рази більше
1107
Солод
2717,700
807,67
У 6,1 рази більше
1517
Маргарин
1033,893
1209,60
162,2%
2101
Екстракти, есенції
54,794
874,02
165,2%
3305
Засоби для волосся
129,059
677,63
195,1%
4011
Шини пневматичні
штук
16517,000
684,19
190,5%
7010
Пляшки
штук
7726103,000
716,40
163,4
7210
Прокат
тонн
1132,959
1219,86
145,4%
8418
Холодильники
штук
2163,000
624,32
У 8,7 рази більше
9403
Меблі
тонн
1855,202
1942,71
162,2%

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Іран Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки