Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Чехія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Запорізька обласна державна адміністрація
«Структура та можливості створеного Вами інформаційного порталу, на наш погляд, цілком відповідають завданням державної політики з розвитку експорту та будуть корисні як підприємствам, так і фізичним особам»

Украинские нефтепродукты
2014 - 12 міс. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією  
Параметри: Економічне співробітництво

2014 - 12 міс. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією.

Протягом 2014 р., як і в 2013 рр., продовжилась тенденція зменшення обігу товарами та послугами   між Україною та Чеською Республікою. Згідно з даними Державної служби статистики України загальний  обіг товарами та послугами  за 2014 р. склав   1 577,675 млн. дол. США, що на   19,5 %  менше, ніж за  2013  р. У 2014 р. зменшення обсягів обігу товарами та послугами відбулось, в основному, через зменшення обсягів імпорту чеських товарів до України.

Обсяги імпорту товарів і послуг з Чехії у 2014 р. зменшились  на 31,1 % і склали  729,147   млн. дол. США. 

Обсяги експорту українських товарів та послуг до Чехії протягом 2014 р. зменшились  порівняно з 2013 р. на  5,8 % і склали  848,528 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельний обіг товарами і послугами між Україною і Чеською Республікою у 2014 р.:

Таблиця   3                                                                                                         млн. дол. США

 

             2013 рік

      2014 рік

товари

послуги

всього

товари

темп, %

послуги

  темп

    %

всього

темп, %

ЗТО

 

1 823,075

 

135,660

 

1 958,735

 

1 460,283

 

80,1

 

117,392

 

 91,8

 

1 577,675

 

80,5

Експорт

  823,750

  77,169

  900,919

   772,580

93,8

  75,948

 98,4

   848,528

94,2

Імпорт

  999,325

  58,491

1 057,816

   687,703

68,8

  41,444

 70,9

   729,147

68,9

Сальдо

 -175,575

  18,678

-156,897

    84,877

 

  34,504

 

   119,381

 

 

На відміну від 2013 р.  у 2014 р. було позитивне для України сальдо всього зовнішньоторговельного обігу.

Позитивне сальдо  зовнішньоторговельного обігу товарами і послугами  за  2014 р. склало 119,381 млн. дол. США і  покращилось  порівняно з 2013 р. на 276,278 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельний обіг послугами протягом 2014 р. зменшився на 8,2 %  і склав 117,392 млн. дол. США.

Обсяги імпорту чеських послуг до України зменшились на 29,1 %  і склали  41,444  млн. дол. США.

Обсяги експорту українських послуг зменшились на 1,6  %  і склали 75,948 млн. дол. США.

Позитивне для України сальдо торгівлі послугами склало 34,504 млн. дол. США.

 

 

 

 

 

 

 

ЗТО

Експорт

Імпорт

Сальдо

2008 р.

2046,838

 670,805

1376,033

-705,228

2009р.

 962,835

 340,686

 622,149

-281,463

темп,  %

47

50,8

45,2

 

2010р.

1374,175

 626,246

 747,929

-121,683

темп, %

   142,7

   183,8

   120,2

 

2011р.

2023,707

 842,432

1181,275

-338,843

темп, %

147,3

134,5

157,9

 

2012р.

1953,742

 707,040

1246,702

-539,662

темп, %

 96,5

 83,9

105,5

 

2013р.

1823,075

  823,750

  999,325

 -175,575

темп, %

 93,3

116,5

 80,2

 

2014р.

1460,283

  772,580

   687,703

   84,877

темп, %

 80,1

 93,8

 68,8

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоторговельний обіг товарами між Україною і Чеською Республікою за 7 останніх років:

 

Як видно з таблиці, на протязі всіх років, за винятком останнього, 2014 р. в зовнішній торгівлі України з Чехією було негативне сальдо, у 2008 р. сальдо було більше від обсягів українського експорту. У 2010, 2011 та 2013 р. було зростання  обсягів українського експорту, водночас, зберігалось значне негативне для України сальдо. Позитивним результатом 2014 р. за даними Державної служби статистики є досягнення позитивного сальдо в зовнішньоторговельному обігу між Україною і ЧР. 

Зовнішньоторговельний обіг товарами  протягом  2014 р. згідно з даними Держслужби статистики України зменшився на 19,9 % порівняно з 2013 р. і склав  1 460,283 млн. дол. США.

Зменшення  товарообігу у 2014 р. відбулось в основному за рахунок зменшення  чеського імпорту  до України.

Обсяги чеського імпорту до України зменшились  на 31,2  % порівняно з  2013 р. і склали  687,703  млн. дол. США.

Обсяги експорту українських товарів до ЧР  за  2014 р. зменшились  на 6,2 %   і склали  772,580 млн. дол. США. 

Позитивне для України сальдо ЗТО склало 84,877  млн. дол. США.  Сальдо покращилось порівняно з 2013 р. на 260,452 млн. дол. США.

Обсяги українського експорту за 2014 р.  на  15,2 %, або на 101,775 млн. дол. США перевищили обсяги експорту за до-кризовий 2008 р.

  

Згідно з даними Чеського статистичного управління обсяги товарообігу між Україною і Чеською Республікою  протягом    2014 р.  зменшились  на  24,3 % порівняно з   2013 р.  і склали   2 159,905   млн. дол. США. Основною причиною зменшення обсягів товарообігу  за 2014 р.  було  зменшення імпорту чеських товарів до України.

Обсяги імпорту чеських товарів до України зменшились  протягом  2014 р.  на     39,9  %  порівняно з   2013 р.  і склали 992,927  млн. дол. США.

Обсяги  експорту  українських  товарів до ЧР  за  2014  р.   порівняно з   2013 р.  зменшились на 2,9  %   і склали    1 166,978  млн. дол. США.

Позитивне для України сальдо склало 174,051 млн. дол. США. Позитивне сальдо України покращилось у 2014 р.  порівняно з 2013 р.  на  625,373 млн. дол. США.

       Необхідно зазначити, що обсяги експорту українських товарів у  2014 р.  були на  2, 1 %  або на  24,526  млн. дол. США більшими, ніж у  до-кризовому 2008 р.

 

   Таблиця 5                                                                              млн. дол. США

     

 ЗТО

Експорт

 Імпорт

Сальдо

2008р.

 2639,472

 1142,452

 1497,020

  -354,568

2009р.

 1353,399

  593,662

  759,737

  -166,075

Темп, %

51,3

52

50,7

 

2010р.

2 023,97

1 084,58

  939,390

  145,193

Темп, %

149,5

182,7

123,6

 

2011р.

2784,271

1410,733

1373,538

    37,195

Темп, %

137,6

130,1

146,2

 

2012р.

2845,859

1137,148

1708,711

 -571,563

Темп, %

102,2

 80,6

124,4

 

2013р.

2839,024

1195,301

1643,723

 -448,422

Темп, %

   99,8

 105,1

   96,2

 

2014 р.

 2 159,905

 1 166,978

   992,927

   174,051

Темп, %

  75,7

  97,1

  60,1

 

Аналіз товарообігу між Україною і Чеською Республікою  за 2003 – 2014  роки  показує, що за данимиДержавної служби статистики України негативне для України сальдо було на протязі всіх років, за винятком 2014 року,  за даними Чеського статистичного управління  позитивне для України сальдо було в 2003,  2004,  2010,  2011 та 2014 роках, негативне для України сальдо було в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 та у 2013 роках.

Структура  українського експорту до Чеської Республіки за 2014 рік по  основних  розділах  товарної  номенклатури  (згідно з даними Держслужби статистики України) характеризується  даними  наступної  таблиці 6.

Обсяги експорту зазначених в таблиці 36 групи-лідерів товарної номенклатури складають 99,3 % загальних обсягів експорту з України до Чехії за 2014 рік. За 2013 рік ці 36 груп складали 99,1 % загальних обсягів українського експорту за цей період. Причому, протягом 2014 р. по 21 зазначених групах товарів відбулось збільшення експорту (в т.ч. по 11 групах – значне у 2- 9 разів)  і лише по 15  - зменшення.

Таблиця  6

Назва групи

        2013 рік

        2014 рік

2014 р

2013 р.,

%

млн. дол. США

Питома

вага,  %

млн. дол. США

Питома вага, %

26

Руда ,шлаки, попіл

472,254

57,3

375,395

48,6

  81,4

85

Електричні машини і устаткування

111,422

13,5

137,225

17,8

123,2

72

Чорні метали

57,318

7,0

83,699

10,8

146,0

27

Паливо мінеральне, нафта, електроенергія

63,432

7,7

35,344

4,6

  55,7

44

Деревина та вироби з неї

22,084

2,7

26,108

3,4

118,2

84

Реактори ядерні, котли, устаткування

13,280

1,6

12,825

1,7

  96,6

73

Вироби з чорних металів

12,009

1,5

10,503

1,4

  87,5

15

Жири та олії

6,587

0,8

9,094

1,2

138,1

62

Одяг і речі одягу текстильні

6,365

0,8

6,810

0,9

107,0

29

Органічні хімічні сполуки

1,826

0,2

6,652

0,9

364,2

28

Продукти неорганічної хімії

4,940

0,6

6,208

0,8

125,7

39

Пластмаси і вироби з них

6,230

0,8

5,069

0,7

  81,4

90

Прилади та апарати оптичні

1,870

0,2

4,991

0,6

267,2

34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини

4,299

0,5

4,662

0,6

108,4

70

Скло та вироби із скла

0,464

0,1

4,426

0,6

953,3

96

Різні готові вироби

0,001

0,0

4,208

0,5

356,9

76

Алюміній та вироби з нього

0,828

0,1

3,204

0,4

387,1

20

Продукти переробки овочів

0,422

0,1

3,095

0,4

733,6

48

Папір та картон

5,724

0,7

3,031

0,4

   53,0

21

Різні харчові продукти

2,490

0,3

2,714

0,4

109,0

40

Каучук, гума

0,311

0,0

2,660

0,3

854,7

43

Натуральне та штучне хутро

2,513

0,3

2,554

0,3

101,6

08

Їстівні плоди та горіхи

1,586

0,2

2,544

0,3

160,4

87

Засоби наземного транспорту

2,811

0,3

1,803

0,2

  64,2

12

Насіння та плоди олійних

2,778

0,3

1,783

0,2

  64,2

23

Залишки та відходи харчової промисловості

0,655

0,1

1,602

0,2

244,4

74

Мідь і вироби з міді

4,658

0,6

1,482

0,2

  31,8

86

Залізничні локомотиви

1,550

0,2

1,340

0,2

  86,4

64

Взуття, гетри та аналогічні вироби

1,253

0,2

1,142

0,1

  91,1

04

Молоко та молочні продукти, яйця, мед

0,309

0,0

0,980

0,1

317,6

94

Меблі

0,970

0,1

0,889

0,1

  91,7

32

Екстракти дубильні

1,430

0,2

0,868

0,1

  87,5

71

Перли, дорогоцінне каміння

0,119

0,0

0,859

0,1

720,8

19

Готові продукти із зерна

0,907

0,1

0,670

0,1

  73,9

61

Одяг та додаткові речі одягу

0,144

0,0

0,579

0,1

403,2

07

Овочі

0,838

0,1

0,535

0,1

  63,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення обсягів експорту з України, руди та концентратів і палива мінерального, нафти, електроенергії» (разом – на 124,947 млн. дол. США) мало вирішальний вплив на зменшення загальних обсягів українського експорту до Чеської Республіки протягом 2014р.

Позитивом є  суттєве  зростання у  2014 році  українського експорту до Чеської Республіки: електричних машин і обладнання, жирів та олій, одягу  текстильного, органічних хімічних сполук, приладів і апаратів оптичних, мила та поверхнево-активних речовин, скла та виробів з нього, продуктів переробки овочів, алюмінію та виробів з нього, різних харчових продуктів, каучуку і гуми, натурального і штучного хутра, відходів харчової промисловості, молока та молочних продуктів, одягу та додаткових речей одягу, які  можна умовно віднести до продукції з більшою доданою вартістю, що сприяло збільшенню частки  технологічних товарів з вищим ступенем переробки в структурі  експорту з України до ЧР.

Зменшення обсягів поставок руди і концентратів неагломерованих і незначне зменшення на 6,2 відсотка  обсягів всього українського експорту до Чехії за  2014 рік   свідчить про зростання в структурі експорту частки товарів з більшою доданою вартістю та зменшує ризики для України при зміні кон’юнктури ринку та зменшення попиту на руди.

Водночас  слід  зазначити, що  в   структурі  українського   експорту  і  надалі  переважали   сировинні  товари, товари  з  малою  доданою  вартістю. Так, протягом 2014 р. руди та концентрати залізні, паливо мінеральне, чорні метали, алюміній, деревина складали близько  68  відсотків всього українського експорту до Чеської Республіки, а у 2013 р. – 74 відсотки.

Аналіз структури українського експорту до Чеської Республіки протягом   2014 року  показує таке.

З огляду на зростання економіки Чехії в 2014 р., зростання обсягів промисловості, будівництва, зростання попиту на ринку ЄС, на відміну від 2013 р. у 2014 р. відбулось збільшення обсягів експорту з України електричних машин і обладнання на 23,2 %, чорних металів – на 46,0 %, деревини та виробів з неї - на 18,2 %, органічних хімічних сполук – в 3,6 разів, продуктів неорганічної хімії – на 25,7 %, приладів і апаратів оптичних в 2,6 разів, скла і виробів зі скла – в 9,5 разів, алюмінію і виробів з нього – в 3,8 разів, каучуку і гуми – в 8,5 разів. Завдяки тим же факторам,   у 2014 р.  відбулось збільшення  обсягів експорту до ЧР  чорних металів на 46,0  %.

Позитивним фактором, з огляду на значний агро-продуктовий потенціал України, є  збільшення  експорту  у 2014 р.  жирів та олії на 38,1 % (збільшення мало місце і в 2013 р., зменшення обсягів експорту цих товарів було  у 2011-2012 рр.), стрімке, більш, ніж у 7,3 разів зростання експорту до ЧР українських продуктів переробки овочів, зростання експорту на 9,0 % різних харчових продуктів, на 60,4 % їстівних плодів та горіхів, в 2,4 разів  експорту залишків та відходів харчової промисловості, зростання в майже 3,2 разів експорту молока і молочних продуктів. Все це свідчить про реакцію ділових кіл на євроінтеграційні процеси в Україні та реакцію ринку на підписання угоди про Асоціацію між Україною і ЄС та створення зони вільної торгівлі, спрощення митних процедур та  квот і обмежень для української сільськогосподарської продукції на ринку ЄС.    

Позитивом є також і зростання експорту з України в 2014 р. електричних машин і устаткування, одягу, виробів з алюмінію, поверхнево-активних речовин, приладів та апаратів оптичних, різних готових виробів, , продуктів переробки овочів, виробів зі скла які, загалом, можна віднести до продуктів з більшою доданою вартістю, що сприяло збільшенню частки технологічних товарів в структурі українського експорту, залученню української економіки до великого ринку ЄС.

Структура імпорту з Чеської Республіки до України за  2014 р. по товарних групах  порівняно з   2013 р. характеризується   даними наступної таблиці:

Таблиця  7

Назва  групи

     2013  р.

  2014 р.

2014 р.

2013 р.,

 

%

млн.  дол. США

питома

вага, %

 

млн. дол. США

питома

 вага, %

84

Реактори, котли, устаткування

183,617

18,4

139,492

20,3

76,9

85

Електричні машини і устаткування

120,947

12,1

97,432

14,2

85,3

87

Засоби наземного транспорту

224,470

22,5

80,434

11,7

35,9

39

Полімерні матеріали, пластмаси

85,628

8,6

76,478

11,1

89,5

90

Прилади і апарати оптичні, фото- і кіно-, медичні

18,321

1,8

27,311

4,0

153,5

30

Фармацевтична  продукція

26,740

2,7

25,337

3,7

95,4

73

Вироби з чорних металів

42,196

4,2

24,678

3,6

58,8

40

Каучук і гумові вироби

20,435

2,0

18,037

2,6

88,6

38

Інші хімічні сполуки

17,704

1,8

14,521

2,1

82,0

34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини

12,772

1,3

12,900

1,9

101,0

48

Папір і картон, вироби з них

15,046

1,5

10,937

1,6

72,8

27

Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки

3,656

0,4

10,076

1,5

275,6

56

Вата

 9,708

1,0

10,029

1,5

96,8

70

Скло та вироби із скла

13,581

1,4

8,188

1,2

60,3

29

Органічні хімічні сполуки

9,981

1,0

8,120

1,2

81,4

86

Залізничні локомотиви

39,726

  4,0

8,091

1,2

20,4

01

Живі тварини

6,215

0,6

7,569

1,1

119,1

32

Екстракти дубильні

8,159

0,8

6,896

1,0

84,5

12

Насіння і плоди олійних

7,034

0,7

6,835

1,0

97,2

76

Алюміній і вироби з нього

9,089

0,9

6,122

0,9

71,7

72

Чорні метали

9,548

1,0

5,987

0,9

62,7

33

Ефірні олії

7,183

0,7

5,180

0,8

72,1

04

Молоко та молочні продукти, яйця, мед

5,650

0,6

4,764

0,7

84,3

96

Різні готові вироби

1,766

0,2

4,740

0,7

268,4

22

Алкогольні і безалкогольні напої, оцет

5,756

0,6

3,790

0,6

65,8

13

Шелак природний

4,599

0,5

3,730

0,5

81,1

82

Інструменти, ножові вироби

3,418

0,4

3,640

0,5

93,9

23

Залишки та відходи харчової промисловості

4,350

0,4

3,626

0,5

83,4

59

Текстильні матеріали

5,935

0,6

3,619

0,5

61,0

68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу

4,758

0,5

3,223

0,5

67,7

19

Готові продукти із зерна

3,617

0,4

2,689

0,4

74,4

83

Інші вироби з недорогоцінних металів

1,398

0,1

2,488

0,4

56,2

94

Меблі

10,659

1,1

2,410

0,4

22,6

54

Нитки синтетичні

1,655

0,2

2,198

0,3

132,8

69

Керамічні вироби

6,357

0,6

2,089

0,3

33,8

55

Штапельні волокна

1,790

0,2

2,003

0,3

111,9

 

Перелічені  36 груп товарів охоплюють 95,3 %  чеського імпорту  до України за 2014  р. (95,5 % - за 2013 р.). Як видно з таблиці,  по 29  групах товарів відбулось зменшення обсягів імпорту, по решті  7 -  зростання обсягів  чеського  імпорту до України.  

На підставі аналізу вищенаведених даних можна зробити висновок, що у 2014 р., як і у 2013 р., на відміну від 2012 р., призупинилось  збільшення обсягів чеського імпорту до України, і вперше від 2009 р. обсяги імпорту з ЧР зменшувались. Зміна динаміки чеського імпорту прослідковувалась в 2012 р.: 157,9 % за  2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р.  і    105,5 %  у   2012  р.   до  відповідного періоду 2011 р. Однак з 2013 р. розпочалось зменшення обсягів чеського імпорту до України (на 19,8 %) і ця тенденція продовжувалась і в звітному, 2014 р. (зменшення на 31,2 %).

В імпорті чеських товарів до України переважають товари з великою доданою вартістю, такі, як: реактори, котли, машини, апарати і механічні пристрої (близько 20,4 % в структурі всього чеського імпорту в Україну), електричні машини і устаткування  (14,2 %),  наземні транспортні засоби (11,7 %), прилади і апарати оптичні (4,0 %), фармацевтична продукція (3,7 %), залізничні локомотиви (1,2 %) та ін., відсутня велика частка в структурі експорту  поставок однієї групи товарів.  Така структура  більше стійка під час кон’юнктурних змін та кризових явищах.

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки