Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Полтавська обласна державна адміністрація
«Структура сайту влаштовує, інформація доступна для зацікавлених користувачів, функціональні можливості сайту відповідають потребам»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення фізики і астрономії  
Параметри: Довідкова інформація

 

Перелік установ НАН України, що прийняли участь у  виставці спеціалізованого обладнання  та технологій „Наука-виробнпицтву”

Відділення фізкики і астрономії. Опис експонатів (розробок)

Інститут фізики НАН України
 
Уніфіковані терморегульовані кpiocтатні системи “УТРЕКС” для мікрооптичних досліджень. - Застосовується в комплексі з оптичним мікроскопом типу OlympusBX41 для мікрооптичних досліджень у діапазоні температур 8 – 350 К
 
Новітня плазмова технологія виготовлення анілоксового валу. - Розроблена плазмова технологія є загальним технологічним процесом, який складається з іонного очищення, полірування та техніки нанесення покриття анілоксового вала. Ця технологія збільшує адгезію поверхні анілоксового вала та попереджує його забруднення. Осадження бінарних хімічних сполук (таких як нітридів, оксидів, карбідів) збільшує міцність та стійкість до корозії анілоксового шару та збільшує його вологостійкість. Спеціальна конструкція вакуумної камери, дозволяє переміщати анілоксовий вал від зони нагріву до зони плазмової очистки, а потім в зону нанесення, де обертання циліндричного магнетрона формує покриття.
 
Сенсорний спектрометричний аналізатор якості води АКВА-ТЕСТ SP. - Здійснює аналіз води фотометричним методом у “польових умовах”. Комплексне використання разом з базовою портативною лабораторією “АКВА-ТЕСТ 2000” дозволяє визначати тридцять п’ять показників якості питної воді. Нижня межа визначення масової концентрації дорівнює 0,01 мг/дм3 з відносною похибкою вимірювання 1 – 5 %.
 
Безконтактний пірометр спектрального відношення. - Застосовується для безконтактного вимірювання тем-ператури, візуалізації та зберігання результатів вимі-рювань. Характеризується високою точністю, швид-кістю і експлуатаційною гнучкістю у роботі. Методика вимірювання базується на використанні залежності відношення енергетичної яскравості в двох спек траль-них зонах від температури нагрітого об’єкта. Розраху-нок цього відношення, врахування температури навколишнього середовища та аналіз результатів проводиться з використанням мікропроцесора.
 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 
Спектрометр на поверхне-вому плазмонному резонансі “ПЛАЗМОН СПР-6”. - Дослідження біохімічних процесів на молекулярному рівні для медичних та дослідницьких цілей в галузі біотехнологій.
 
Аналізатор іонного складу рідких сумішей “іСПТ - 2” - Моніторинг рідких сумішей на вміст іонів різного типу
 
Аналізатор водно-спиртових розчинів “ІМ-1”. - Визначення марки та домішок в водно-спиртових напоях з великим вмістом спирту (горілки і коньяку) відповідно до ДСТУ.
 
Колориметричний детектор газових сумішей “КД-1” - Прилад призначений для детектування та аналізу газових сумішей в досліджуваних пробах повітря або в навколишньому середовищі та може бути застосований в технологічних процесах на виробництві, для діагностування захворювань у медицині, у фармакології та парфумерному виробництві, для екологічного моніторингу.
 
Аналізатор соматичних клітин в молоці “АСК-1” - Визначення якості незбираного молока та кількості соматичних клітин у молоці.Галузь застосування: підприємства усіх форм власності по виробництву і переробці молока при впровадженні ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі».
 
Біосенсор Лейкоплазм-2 - Дослідження та діагностика інфекційних захворювань у ветеринарній медицині. Принцип дії експрес-аналізатора вірусних захворювань Лейкоплазм-2 полягає в реєстрації специфічної взаємодії молекул аналіта з селективним чутливим шаром, що нанесено на поверхню чіпа.
 
Аналізаторгазових сумішей “ГАЗ-2У” - Аналіз газових сумішей органічних речовин, алкогольних та безалкогольних напоїв, парфумів, токсичних домішок у повітрі.
 
Тепловізор - Тепловізор функціонує за принципом реєстрації теплового випромінювання обєктів з подальшою обробкою і візуалізацією термограмнавбудованому або зовнішньому аналоговому моніторі. Області застосування:               для медичної діагностики. Дозволяє проводити безконтактну і безопромінювальну діагностику запальних процесів і патологій, зокрема в онкології (наприклад, рак молочної залози, щитовид-ної залози), травматологіії та післяопераційного конт-ролю наявності запалень, гінекології, аномалій циркуляції крові та інше; для екологічного моніто-рінгу та неруйнівного контролю. Фіксація теплових втрат будівель, контроль трубопроводів, рухливих частин двигунів, пожежно небезпечних об’єктів.
 
Кремнієві датчики тиску типу IПТ - Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для вимірювання абсолютного, диференціального або надлишкового тиску рідин та газів в системах контро-лю та керування різноманітними технологічними про-цесами: в машинобудуванні, авіації, в системах зв'яз-ку, контролі зовнішнього середовища, в обладнанні для розвідки, видобування та транспортування енерго-ресурсів, в енергетичному машинобудуванні, в про-мисловій енергетиці, вимірювальній та контролюючій апаратурі. Вимірювання тиску в неагресивному середовищі 0-100 кПа, 0-500 кПа,... 0 - 1.6 МПа. Похибка 0.4%
 
Кремнієві датчики тиску з розділяючою мембраною - Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для вимірювання абсолютного, диференціального або надлишкового тиску рідин та газів в системах контролю та керування різноманітними техноло-гічними процесами: в нафтопереробці та нафтохімії, в обладнанні для розвідки, видобування та транспор-тування енергоресурсів, переробці та розподілі енерго-ресурсів, в енергетичному машинобудуванні, в про-мисловій енергетиці, вимірювальній та контролюючій апаратурі. Принцип дії заснований на вимірюванні біохімічної активності одночасно для цілого ряду . Вимірювання тиску в неагресивному середовищі 0-100 кПа, 0 - 500 кПа,... 0 - 1.6 Мпа. Похибка 0.4%
 
Світлодіодні системи для ілюмінації вечірнього міста - Ілюмінаційний світлодіодний модульний блок при-значений для художньо-декоративного оформлення вечірнього Києва. Використовується як індивідуально, так і у складі святкових гірлянд різних конфігурацій. Кількість кольорів – 8. Кількість кольорових сюжетів – 200. Енергоспоживання блоку – 100 Вт. Напруга живлення – 220В. Вбудований контролер з системою GPS дозволяє автоматично міняти форму кольорового малюнку.
 
Інтерференційні світлофільтри - призначенні для реалізації відповідного функціювання або покращення параметрів оптичних систем. Їх область використання сягає від антиблікових екранів моніторів до офтальмологічних хірургічних лазерів; від систем формування світлових потоків із заданим складом - до фотореєстраторів із строго визначеними смугами спектру для аерокосмічних оптичних систем, біомедичних приладів; приладів аналітичної хімії для контролю за екологічним станом довкілля, фото- і телетехніки. Тех.характеристики: Спектральна область розміщення lс, нм (lс - центр смуги пропускання), ....220-13000. Спектральна півширина смуги пропус-кання Dl0.5Т0, нм......2-80. Спектральне положення межі пропускання для відрізаючих фільтрів lгр, нм.....300-10000. Пропускання Т0 в максимумі смуги, %.....15-80. Пропускання Тф в неробочій області спектру, %: короткохвильов...0.0001, довгохви-льовій........0.001. Діаметр світлофільрів, мм.......5-150
 
Ахроматичні просвітлюючі покриття - призначені для підвищення ефективності та економічності роботи пристроїв оптичного приладобудування та лазерної техніки шляхом зниження втрат на відбивання світла від робочих поверхонь оптичних елементів з різними за величиною показниками заломлення, в тому числі і з врахуванням їх зміни по закону нормальної дисперсії в діапазонах 2.77-2.55 (карбід кремнію), 2.44-2.2 (парателурит, ніобат літію, ніобат барію-натрію та інші), 1.8-1.45 (скла, кварц). Ефективно використо-вуються для зменшення бліків та спотворення зображень вторинними відбиттями, підвищення чіт-кості та контрастності зображень, що важливе для фотооб'єктивів, панелей приладів, бінокулярної оптики, покривних стекол, телескопів і т.і. Тех. характеристики: Спектральна область просвітлення, в од. l0/l (l0 - довжина хвилі середини області просвіт-лення, l - довжина хвилі)....0.77-1.40. Спектральна область просвітлення, нм (при l0=590 нм) ........420-760. Коефіцієнт відбивання, не більше ...............0.5 %. Діаметр просвітлюванної поверхні, мм.......5-300
 
СКТБ Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
 
Сонячна батарея для наземної портативної електронної апаратури. - Призначені для використання як джерела живлення переносної професійної та побутової електронної апаратури.   Технічні характеристики   сонячної батареї СБМТ-С-8.0-0.24. Зарядний струм*   - 0,24 А. Напруга холостого ходу* - 8,0 В. Габаритні розміри у робочому положенні - 75,0х270,0х3,8 мм, у транспортному положенні - 75,0х55,0х15,0 мм
Маса   - 90 г*АМ ( 1,5 ), 1000 вт/м2, 25±2 оС.
 
Розробка та впровадження у виробництво напівпровідни-кових лінійних сенсорів для багатофункціональних малодозових рентгенівських апаратів. - Роздільна здатність 2.5-4 пар ліній/ мм
 
Високоінтелектуальний рідкокристалічний дисплей - Робоча підвищена температура +55 оС. Робоча знижена температура -20 оС без обігрівання. Робоча короткодіюча температура + 70 оС. Гранична підвищена температура+85 оС. Гранична знижена температура   мінус 60 оС з підігріванням. Екран забезпечує надійне та безпомилкове сприйняття спостерігачем інформації вночі і вдень при рівні зовнішньої освітленості відповідно до ГОСТ 27626-88. Відображувана на екрані інформація видима під граничним кутом огляду по горизонталі ±50о та від +30о до -10о по вертикалі. Контраст відображуваної інформації не гірше 90%.
 
Оптоелектронні датчики кута поворотуБезконтактний. Кількість каналів– 2. Вихідний сигнал - Послідовний код або аналоговий. Вимірюваний кут повороту - Робочий +/-90°. Не лінійність+/-0,5%. Габаритні розміриØ39,5x41 мм. Маса0,16 кг. Робоча температура - -60…+85°C
 
Блок живлення електролюмінісцентних ламп БПЛ-80 - Сумарна потужнiсть пiдключених ламп, Вт (15÷80). Коефiцiєнт потужностi - не менш 0,96. Габаритнi розмiри, мм - 249х55х36. Вага, кг - 0,8
 
Інститут металофізики ім. Г. В.Курдюмова НАН України
 
Економічне виробництво титанових деталей мето-дом порошкової металургії. - Економічний метод перетворення металевих порошків у деталі. Застосування: авіаційна, автомобільна промисловість та інше
 
Сплави з ефектом пам”яті форми, надпружністю і високою демпфуючою здатністю. - Сплавизефектомпамятіформирозробленозатех.-нологієювиплавкиіпереробкисплавівізнадзви-чайнимифізико-механічнимивластивостями. Газороз-рядна лампа типу ДеНАТ із вмонтованим стартером із сплавів з ефектом пам”яті форми. Вакуумний запалюючий пристрій для запалювання натрієвих та ртутних газорозрядних джерел світла потужністю від 50 до 700 Вт. Застосування: гірнича промисловість, електротехніка і світотехніка, медицина тощо
 
Технологія виробництва нанокристалічних стрічкових осердь. - Експлуатаційніхарактеристики: індукціянасичення – 1,2 Т; початковамагнітнапроник-ність (при   f   =1 кГц) –30000-120000; діапазонробочихтемператур – 60+150оСЗастосування: приладобудування, енергетика, електронна та електротехнічна промисловість, геологія, дослідження космічного простору.
 
Мікрохвильові власти-вості нанотрубок та квазікристалів. - Отримані оригінальні характеристики вуглецевих нанотрубок та квазікристалічних Al-Cu- Fe покриттів при кімнат-них та кріогенних температурах. Ефект гігантського поглинання мікрохвильового випроміню-вання в структурах вуглецевих нанотрубок. Застосування: комп’ютерні технології майбутнього; стільниковий та супут-никовий зв’язок; електромагнітні екрани; абсорбенти; спеціальні захисні покриття
 
Низькотемпературне інноплазмове напилення покриттів. Переваги методу: збільшення терміну роботи деталей із легких сплавів, загартованих сталей тощо; розширення класу напилю-вальних матеріалів; нанесення покриття на дюралюмін, титанові, мідні, цинкові та інші легкоплавкі сплави, пластмаси, кераміку, скло, фарфор.   Застосування: авіаційна, космічна, приладобудівна промисловість тощо
 
Електроди для термоемісійних перетворювачів теплової і сонячної енергії в електричну. - Створення на поверхні електродів спеціальної нано-структури, яка обумовлює перерозподіл електронної густини, необхідний для збільшення енергії адсорбції цезію і зменшення роботи виходу. Це призводить до підвищення питомої потужності перетворювача енергії стабільності і надійності в роботі. Застос.: нетрадиційні та автономні джерела енергії, в космічних станціях та інше.
 
Прилад для спектральної діагностики внутрішніх оболонок ока. - Технічні характеристики: довжина хвиль – 600-1100мм, освітлення: трансілюмінатор, режим роботи: режим реального часу, особливості обстеження: без додаткового медріазу. Застосування: Офтальмологія
 
Комп’ютерна система управління рентгенівськими дифрактометрами типу ДРОН - Повна заміна старої апаратури управління. Сучасна елементна база в десятки разів зменшує габарити та енергоспоживання системи управління. Застосування: дослідження структури матеріалів – дифрактометрія
 
Програмний комплекс для моделювання процесів росту кристалічного зерна та рекристалізації. - Неперервний контроль всіх параметрів мікрострукт-ури та текстури моделі. Об’єм зразка – до 2503 елементів. Застосування:  розробка сучасних матеріалів (моделювання мікроструктурної еволюції), освіта та спец.підготовка
Ультразвукова ударна обробка зварних з'єднань - Ультразвукова ударна обробка зварних з’єднань знижує енергоспоживання, покращує умови праці тощо. Застосування: судно –будування, мостобудування, газо- і нафтопровідні системи та інше.
 
Зміцнені інварні сплави. - - Сплави мають високу міцність та пластичність, стійкі до циклічних навантажень, поєднують інварні та елінварні властивості. Застосування: лазерна оптика, електроніка, кріогенна техніка тощо.
 
Безвогнева ремонтна технологія. - Дозволяє виконувати ремонт ушкодженої ділянки в польових умовах без зупинки роботи системи транспортування нафти, газу, бензопроводів або спорожнювання ємностей для їхнього зберігання. Висока надійність паяного з’єднання.
 
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
 
Київський Інтернет телескоп Телескоп, який може працювати автоматично протягом ночі, наводячись на задані обєкти, знімаючи їх на ПЗЗ камеру в необхідних світлофільтрах та з точною прив’язкою то часу і відсилати отримані дані в базу даних серверу проекту. Діаметр дзеркала телескопа Celestron CGE-1400 — 356 mm. Еквівалентна фокусна відстань з редуктором f/6.3 — 2239 mm. ПЗЗ камера ROLERA-MGi. Кількість пікселів — 512х512, розмір піксела — 16х16 мкм. Спектральний діапазон чутливості — 350—1000 нм. Квантовий вихід близько —90% у ділянці спектру 500—650 нм. Низький темновий струм 0.5 eлектронів з піксела за секунду. Світлофільтри системи UBVRI. Прив’язка до світового координованого часу UTC — не гірше 0.1 мс.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки