Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології  
Параметри: Довідкова інформація

 

Перелік розробок учасників виставки спеціалізованого обладнання та технологій „Наука-виробництву” (травень 2009 р.) 
 
Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології. Опис експонатів (розробок)
 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
 
Мебіфон - Препарат має виражену протипухлинну дію при відсутності пригнічення системи кроветворення, а також імунотропну дію, яка дозволяє спрямовано впливати на патологічні зміни процесів імуногенезу. Має певний протинабряковий та жарознижувальний ефекти, а також виражену анальгетичну дію.
 
Імунодіагностика системи гемостазу - Розроблено комбінований імуноферментний метод кіль-кісного визначення фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини на основі використання одержаних нами специфічних моноклональних антитіл.
 
Імунохроматографічні тести для діагностики туберкульозу з використанням рекомбінантних білківMусobacterium, експресованих в EscherichiacoliРозроблено діагностичний тест, заснований на надзвичайно швидкому імунохімічному методі - імунохроматографії на нітроцелюлозній мембрані. Метод дозволяє отримувати результат всього за декілька хвилин.
 
Імунохроматографічна тест-система для контролю протидифтерійного імунітету в популяції - Розроблена імунодіагностична тест-система для виявлен-ня антитіл до окремих субодиниць дифтерійного токсину в сироватці крові людини, яка належить до імунобіо-логічних розробок і може бути застосована для вдою-коналення диференційної діагностики дифтерії та для моніторингу стану захищеності населення від дифтерії
 
Водорозчинний препарат вітаміну D3 - Водорозчинний препарат вітаміну D3 призначений для дітей перших місяців життя.
 
Філомек - Пропонується спосіб одержання засобу для відновлення репродуктивної функції людини при її розладах. Препарат одержують з морських організмів.
 
Местаб - Препарат для пригнічення алергічних реакцій та неспецифічного запалення створений на основі біологічно активних ліпідів.
 
Медихронал - Багатокомпонентний лікарський препарат, який має комплексний патогенетичний ефект на основні механізми дії алкоголю на організм людини.
 
Коректин - Фармацевтична композиція комплексної дії може бути використана для лікування кісткових ушкоджень (остеопорози, осалгії, початкові стадії деформуючого артозу), гепатитів різної етіології та лейкемії.
 
Кальмофіл - Лікувальний засіб для заміщувальної терапії сурфактантної системи легенів при її розладах.
 
Мебівід - Нова фармацевтична композиція для лікування захворювань кісткової тканини
 
Кальмівід-М - Високоефективний вітамінно-мінеральний препарат призначений для лікування остеопорозу, а також профілактики захворювань, повязаних з розрідженням кісткової тканини
 
 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
 
Ендоспорин - Високоефективний пробіотик для лікування і профілактики післяпологових ендометритів, затримки обо-лонокплоду /посліду/, інших запальних захворювань пологових шляхів маточного поголів"я великої рогатої худоби та інших видів сільськогосподарських тварин.
 
Пробіотики на основі молочнокислих бактерій - На основі штамів молочнокислих бактерій розроблені біологічні препарати бовілакт /для телят/, лактосан /для поросят/, лактин /для курчат/, які призначені для профілактики та лікування гострих шлунково-кишко-вих захвоювань та дисбактеріозних станів тварин.
 
Специфічні імуноглобуліни людини - Діючою основою препаратів є імуноглобуліни, які містять підвищену кількість специфічних IgG. Їх специфічна активність обумовлена нейтралізуючою дією антитіл, а також імуномодулюючим ефектом, що діє на різні ланки імунної системи людини та підвищує неспецифічну резистентність організму.
 
Біотехнологія зниження метано-виділення у вугільних шахтах - Запропонована біотехнологія основана на окисленні метану, що надходить з вироблених просторів вугільних шахт, метанотрофними бактеріями. Ббактерії нарощують на шахтній ферментаційній установці. Після цього їх імобілізують на поверхні гірської породи, що заповнює вироблені простори шахт. Там метанотрофні бактерії розмножуються і споживають метан, знижуючи його виділення на вуглевидобувну дільницю на 60%. Застосування біотехнології суттєво підвищує безпеку праці шахтарів.
 
Інтерферони та їх індуктори для боротьби з папіломавірусною інфекцією - У комплексному лікуванні хворих на передпухлинні і пухлинні процеси аногенітальної області, індуковані папіломавірусами, рекомендовано застосовувати пре-парати інтерферонів та/або їх індуктори після ліку-вання супутніх інфекційно-запальних захворювань, а також після проведення локальної цитостатичної терапії та деструктивного втручання. Запропоновано нові імуномодулюючі препарати - індуктори інтерферону: фітор, фларасктин, фітомакс, а також разом з АТЗТ НВК “Діапроф-Мед” препарат рекомбінантного інтерферону-α (діаферон) для корекції імунітету у хворих.
 
Тест-системи - Вірус Епштейна-Барр /ВЕБ/ викликає   різні форми важ-ких імфопроліферативних захворювань. Розроблені іму-ноферментні діагностичні тест-системи, які дозволяють здійснювати діагностику на різних етапах розвитку інфекції людини, а також забезпечити проведення ефективних лікувальних та профілактичних заходів.
 
Бактеріальні препарати для овочевих культур - Нові форми препаратів азотфіксуючих бактерій. Характерізуються високим вмістом жіттєздатних бактерій, значно покращують розвіток культур та підвищують їх врожайність.
 
Лективір - Препарат на основі бактеріальних лектинів для профілактики і лікування грипу, герпесу, гепатиту С та імунодефіцитів різної етіології. Лектини мають унікальну специфічність до різних типів сіалових кислот і природних сіалокон¢югатів, можуть бути вико-ристані також як аналітичні реагенти для вивчення і очищення глікопротеїнів, як молекулярні зонди при вивченні структури поверхні клітини.
 
Аверком - Комплексний препарат з високою нематоцидною, акарицидною, інсектицидноюдією, синтезуєтьсяґрун-товимстрептоміцетом Streptomyces avermitilis. Препарати на основі авермектинів визнані екологічно чисти-ми і найбільш перспективними усвітовій практиці.
 
«ЕПАА» - Сополімер на основі екзополісахридів. Призначений для сільського господарства (поліпшення фізичних і біологічних властивостей ґрунту, носій пестицидів, бульбочкових бактерій і фагів, засіб для закріплення пісків), текстильної промисловості (шліхтування ниток, фарбування тканин, клей для промислових і побутових потреб). Розроблено технологію одержання «ЕПАА». Препарат екологічно чистий, не містить шкідливих домішок.
 
Спосіб оцінки біокорозійної активності - Спосіб оцінки біокорозійної активності грунтів до підземних металевих споруд - розроблений метод точної й оперативної оцінки біокорозійної активності ґрунтів щодо підземних металевих споруд (нафто- і газопроводів, насосних станцій, резервуарів і т.п.). Роз-роблена класифікація дозволяє в діапазоні розрахун-кових значень критерію агресивності диференційовано підійти до оцінки біокорозійної активності ґрунту.
 
Біопрепарат "Десна" - Розроблений на основі спорових бактерій – деструкторів вуглеводнів, сорбенту і мінеральних компонентів. Призначений для очищення ґрунту і води від нафти і нафтопродуктів. Характеризується здатністю зв'язувати нафтопродукти, окислювати широкий спектр вуглеводнів. Препарат екологічно чистий, безпечний для живих організмів.
 
 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 
Тест-система для ДНК-діагностики Ph-асоційованих хронічної мієлоїдної лейкемії та гострого лімфобластного лейкозу - Тест-система для ДНК-діагностики (набір ферментів та реактивів) дозволяє проводити діагностику наявності bcr/abl-гену у хворих з підозрою на ХМЛ та ГЛЛ.
 
Створення та впровадження в медичну практику тест-систем для генної діагнос-тики тяжких спадкових захворювань, спадкової схильності до розвитку масових патологій, зокрема, онкологічних захворювань - Лабораторні зразки тест-систем для ДНК-діагностики спадкових хвороб, спадкової схильності до масових захворювань та деяких онкологічних захворювань, а також прилади для застосування цих тест-систем
 
Біосенсори для медицини, екології та харчової промисловості - Лабораторні прототипи розроблених біосенсорів
 
Молекули здоров'я добробуту і краси - Стенд з препаратами з протипухлинною, противірусною та імуномодулюючою дією ізатізоном і амітозиномСтенд з оздоровчими фіто комплексамиВзірці рослин
 
Мікробні препарати для адаптації рослин картоплі при клональному мікро розмноженні (Н. О. Козировська) - Методичні рекомендації, де обґрунтовано та експериментально перевірено принципи застосування біопрепаратів, які містять   ризосферні та ендофітні бактерії для адаптації рослинного матеріалу картоплі, що проходить клональне мікро розмноження, та захисту   від фітопатогенів в процесі товарного виробництва, представлено опис методик.
 
 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 
Препарат «Лаферобіон» - Препарат та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Гемосорбент вуглецевий ДНК-вмісний» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Гемосорбент гранульований делігандизуючий» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Гемосорбент вуглецевий підвищеної міцності» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Пов’язка сорбуюча 100х50 мм» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Диспергований волоконний вуглецевий сорбент» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
«Карболайн» - Зразок та рекламні буклети, інструкція до використання
 
Препарат «Бластоімуніл»
 
Препарат «Церулоплазмін»
 
«Діагностика та моніторинг перебігу пухлинного процесу» - Описані діагностика та моніторинг перебігу пухлинного процесу, а саме: диференційна діагностика онкогематологічних захворювань; генетичні методи профілактики та діагностики раку жіночої репродуктивної системи; та молекулярні технологіїу діагностиці пухлин та моніторингу хворих
 
«Екологічна онкологія і профілактика раку» - Надана інформація щодо первинної профілактики раку шляхом запобігання утворенню канцерогенних сполук; щодо визначення індивідуальної радіаційної чутливості людини. Подано опис спеціальної харчової добавки «Карболайн»
 
«Нанотехнології медичного призначення» - Подано опис технологій отримання ліпосомального нанокомпозиту феромагнетика з протипухлинними препаратами; аплікаційного вуглецевого матеріалу, покритого наносріблом; гемосорбента гранульованого делігандезуючого з іммобілізованим біфункціональними нанотрубками.
 
«Оригінальні лікарські препарати» - Перелік протипухлинних препаратів з описом, а також опис протипухлинної аутовакцини, з пухлинної тканини хворого та продуктів мікробного синтезу BacillussubtilisB-7025

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки