Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Запорізька обласна державна адміністрація
«Структура та можливості створеного Вами інформаційного порталу, на наш погляд, цілком відповідають завданням державної політики з розвитку експорту та будуть корисні як підприємствам, так і фізичним особам»

Украинские нефтепродукты
Митно-тарифне регулювання і захист внутрішнього ринку.  
Параметри: Митно-тарифне регулювання, Каміння, скло, кераміка, Товари агропромислового комплексу, Товари хімічної промисловості, IT та телекомунікації, Точне машинобудування, Інше машинобудування

 

Митно-тарифне регулювання і захист внутрішнього ринку.

Правовою основою впровадження митно-тарифного регулювання в Україні є:
  • Закон України “Про Єдиний митний тариф” (від 5 лютого 1992 року №2097-XII)
  • Закон України “Про Митний тариф України” (від 5 квітня 2001 року №2371-III)
  • Декрет Кабінету Міністрів України „Про Єдиний митний тариф України” від 11.02.93 №4-93
  • Митний кодекс України від 11.07.02 № 92 - IV.
Митний тариф України базується на міжнародно-визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи з урахуванням інтересів національних товаровиробників.
 
Згідно зі Статтею 5 Закону України “Про Єдиний митний тариф” з метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада України.
 
Впродовж 2008 року та початку 2009 року проведено 6 засідань Митно-тарифної ради, на яких розглядалися питання щодо зміни ставок увізного мита.
 
Так за підсумками засідань Митно-тарифної ради у 2008 році (протоколи № 71, № 72 і № 73 від 17.06.2008, 16.09.2008 та від 13.10.2008) розроблено два проекти Законів України “Про внесення змін до Митного тарифу України”, направлені на захист національного товаровиробника та забезпечення його стабільної роботи, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а також забезпечення потреб українських підприємств у певних видах товарів (сировина та комплектуючі вироби) шляхом зміни на них ставок увізного мита та проведення деталізації окремих товарних підкатегорій УКТЗЕД.
 
Першим законопроектом було зменшено ставки ввізного мита до 0 % на наступні товари:
 
на полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами, інший (суспензійний) з метою забезпечення національних виробників кабельних пластикатів полівінілхлориду сировиною, яка не виробляється в Україні, стимулювання виробництва готової продукції та підвищення її конкурентоспроможності;
 
на сідельні тягачі та напівпричепи для заміни українського автопарку транспортними засобами для перевезення вантажів, які відповідають стандартам “Євро-3”, “Євро-4” і “Євро-5”, та підвищення конкурентоспроможності українських перевізників.
 
Даний Закон України від 19.02.2009 № 1016-VI набув чинності.
 
Другим законопроектом передбачається зменшення ставок увізного мита на такі товари і продукцію:
 
на живу велику рогату худобу до 1 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 729 з метою вжиття заходів для активізації роботи з розвитку тваринництва, а також забезпечення населення продуктами харчування тваринного походження на рівні фізіологічних норм споживання;
 
на склобій, скрап скляний та інші відходи скла до 0 % з метою збільшення частки використання відходів скла в технологічному процесі виробництва скломаси, зменшення витрат на природний газ та сировинні матеріали (кальциновану соду та первинні матеріали для шихти), а також нарощування обсягів виробництва якісного скла;
 
на обладнання для суднобудівної галузі, яке не виробляється в Україні, до 0 % для оновлення існуючого українського державного флоту та створення сприятливих умов функціонування суднобудівництва.
 
Також проектом Закону передбачено проведення деталізації промислового обладнання, яке не виробляється на підприємствах України, та деякого іншого обладнання, що використовується в автомобілебудівній промисловості, із зменшенням рівня ставок увізного мита до 0 %. Цей захід направлений на збільшення обсягів виробництва продукції підприємствами автомобілебудування у зв’язку з їх переоснащенням сучасним обладнанням та випуском більш конкурентоспроможної продукції.
 
Станом на сьогодні законопроект погоджено причетними центральними органами виконавчої влади і буде направлено до Кабінету Міністрів України.
 
Крім цього Митно-тарифною радою приймались рішення і щодо збільшення ставок ввізного мита, направлені на захист внутрішнього ринку від зростаючого імпорту товарів, які виробляються в Україні з урахуванням зобов’язань перед СОТ.
 
Так за результатами засідання Митно-тарифної ради 22.04.2009 (протокол № 75) було схвалено пропозицію щодо збільшення рівня ставок ввізного мита на електричні провідники до 10 % з метою підтримки вітчизняних підприємств-виробників кабельної продукції.
 
Зазначену норму у встановленому порядку внесено до проекту Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України”, який найближчим часом буде направлено до причетних центральних органів виконавчої влади на погодження.
 
Крім цього одним із чинників негативного впливу на конкурентне середовище для національного виробника є контрабанда товарів.
 
Головним фактором, який впливає на обсяги контрабандного ввезення товарів в Україну, є високі рівні оподаткування, в тому числі і ввізного мита.
 
Серед умов набуття членства України у СОТ є проведення більш ліберальної політики у сфері зовнішньої торгівлі, яка, зокрема, полягає також в поступовому зниженні ставок ввізного мита.
 
У цьому зв’язку вжито наступних заходів.
 
Мінекономіки розроблено та 17.12.2008 за № 676–VI прийнято Верховною Радою України Закон України Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України”, яким Митний тариф України приведено у відповідність до міжнародних тарифних зобов’язань перед СОТ на 2008 рік.
 
Крім цього на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.04.2009 № 13616/4/1-09 Мінекономіки спільно з Держмитслужбою розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” з метою приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію УКТЗЕД, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року (далі – ГС ? 2007) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу та на виконання тарифних зобов’язань, досягнутих у переговорному процесі зі вступу України до СОТ, які зафіксовано у Протоколі про вступ України до СОТ на 2010 рік.
 
На даний час законопроект знаходиться на опрацюванні у центральних органах виконавчої влади.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Сенегал Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Чехія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки