Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Австрія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Стан соціально-економічного розвитку Австрії (2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Макроекономічні показники

Русскоязычный заголовок: Состояние социально-экономического развития Австрии (2009 г.)


Стан соціально-економічного розвитку Австрії (2009 р.)
 

Як і більшість країн світу, Австрія зазнала впливу світової фінансової кризи. Хоча наприкінці 2008 р. Австрія залишалась однією з європейських країн, що зазнали найменшого негативного впливу кризи, проте у 2009 році ситуація докорінно змінилась.

ВВП Австрії продовжував зменшуватись протягом 2009 р., хоча за попередніми результатами у 4 кварталі вдалося досягти його збільшення на 4 % порівняно з 3 кварталом. За результатами 2009 р. ВВП Австрії зменшився на 3,8 %. Це найбільший спад австрійської економіки з часів Другої Світової Війни. Однак, на фоні багатьох інших європейських країн такий результат є відносно непоганим. ВВП Німеччини, наприклад, зменшився протягом 2009 р. на 5 %.

Причиною цього в першу чергу стало зменшення закордонного попиту на австрійський експорт. Реальне зменшення експорту товарів та послуг протягом 2009 р. оцінюється у 15 %. Валові капіталовкладення скоротились на 6 %. При цьому спаду у сфері будівництва вдалося уникнути завдяки кон‘юнктурним заходам уряду. Найбільшою підтримкою зростання ВВП протягом 2009 р. було приватне споживання. За оцінками експертів, завдяки проведенню податкової реформи та запровадженню так званої "екологічної премії" приватне споживання збільшилось протягом року на 0,2 %.

Однак, протягом 2010 р. значного зросту ВВП не очікується. Неповне використання економічного потенціалу підприємств, значні збитки протягом минулого року та обережна "поведінка" економічних суб‘єктів через наявність суттєвих ризиків негативно вплине на інвестиційну діяльність. Погіршення ситуації на ринку праці, в свою чергу, зменшить позитивний ефект від приватного споживання. Таким чином, протягом 2010 та 2011 рр. очікується лише незначне зростання ВВП Австрії відповідно на 1,3 та 1,4 %.

Рівень інфляції у 2009 р. виявився в Австрії найнижчим за останні 50 років. В листопаді – грудні 2009 р. спостерігалось його незначне підвищення, відповідно на 0,7 та 1 % порівняно з 2008 р. Причиною такого збільшення стало послаблення стримуючого ефекту цін на енергоносії. До жовтня 2009 р. ціна на нафту була значно меншою у порівнянні з попереднім роком. Однак, вже в грудні вона на 70 % перевищувала ціну на нафту наприкінці 2008 р. В середньому, за результатами 2009 р. рівень інфляції становив 0,5 %.    

На початку 2010 р. очікується подальше зростання інфляції, при цьому головним фактором зростання досі залишається ціна на нафту. Виходячи з прогнозів щодо розвитку цін на енергоносії, у 2010 р. рівень інфляції має становити до 1,2 %, у 2011 р. – до 2 %. Протягом 2012 – 2013 рр. очікується зростання рівня інфляції на 1,4 % щорічно.

Одним з результатів фінансової кризи стало значне зростання рівня безробіття в Австрії. Цей показник досяг у січні 2010 року найвищої для січня за період існування другої республіки (з 1955 року) позначки, зрісши на 7,3 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На початку цього року офіційно зареєстрованими безробітними стала 323 651 особа, ще 79 041 відвідує на даний момент курси перекваліфікації при Відомстві обслуговування ринку праці. Фактично без роботи залишилися 402 692 працездатних австрійця, що на 22 313 осіб перевищує попередній рекордний показник безробіття від січня 2006 року, який становив 380 379 осіб.

Основна частка нинішніх безробітних була задіяна у тих галузях, що зазнали найбільшого негативного впливу кризи. Це колишні працівники автомобілебудівної промисловості, будівництва та напрямків, пов’язаних зі сферою обслуговування: торгівля, робота в офісі, прибирання.

Серед вікових категорій найбільш ураженими виявилися люди, які досягли 50-річного віку – безробіття у цій групі зросло на 9,9 %. Проте найяскравішим свідченням складного становища на австрійському ринку праці стало те, що ледь не на половину (на 42,9 %) зросла кількість осіб, які уже тривалий час не можуть знайти собі роботи.

За результатами 2009 р. середній рівень безробіття становив 7,2 % (4,6 % за визначенням Eurostat). Протягом 2010 р. очікується його подальше зростання до 7,8 % (Eurostat: 5 %), в той час як в 2011 р. прогнозується незначне його зменшення до 7,6 % (Eurostat: 4,8 %). До 2013 р. рівень безробіття за різними оцінками може досягти до 8,4 % (Eurostat: 6,1 %).

За результатами наявних офіційних результатів зовнішньоторговельної діяльності Австрії за 11 місяців 2009 р. можна побачити, наскільки тяжко вразила фінансова криза і цю сферу.

Експорт австрійських товарів за цей період зменшився на 23 % до по відношенню до аналогічного періоду попереднього року, його обсяг становив 86,45 млрд. євро. Імпорт при цьому скоротився на 20 % та становив 89,35 млрд. євро. Негативне для Австрії сальдо склало 2,9 млрд. євро. Водночас, після різкого спаду наприкінці 2008 р. експерти відмічають поступове стабільне зростання цих показників починаючи з травня 2009 р.

На початку 2010 р. стали помітними ознаки нового спаду у вигляді скасування ряду великих контрактів на поставку австрійської продукції. В середньостроковій перспективі експерти очікують лише незначне пожвавлення зовнішньоторговельної діяльності, насамперед через те, що багато важливих для Австрії східноєвропейських торговельних партнерів ще довгий час будуть змушені долати наслідки фінансової кризи. Протягом 2010 та 2011 рр. австрійський експорт може збільшитись відповідно на 5,2 та 4 %, імпорт – відповідно на 4,5 та 3,9 %. Враховуючи постійні зміни кон‘юнктури досить важко оцінити розвиток зовнішньої торгівлі Австрії в середньостроковій перспективі.

З метою подолання кризових явищ в економіці, протягом 2009 р. урядом Австрії здійснено низку заходів, серед яких проведення на початку 2009 р. податкової реформи, метою якої було зменшення податкового навантаження на населення країни, запровадження з 1 квітня 2009 р. "екологічної премії", а також
прийняття ряду пакетів заходів для покращення кон‘юнктури та підтримки вітчизняних банків.

Також, відповідно до стабілізаційної програми ЄС, протягом 2010 – 2013 рр. дефіцит державного бюджету Австрії має бути скорочений з 4,7 до 2,7 %. Для цього необхідно досягти економії держбюджету у розмірі 6 млрд. євро, тобто по 2 млрд. євро щорічно. На думку спеціалістів, економія може бути досягнута за рахунок скорочення видатків у сфері державного управління та охорони здоров‘я, а також за рахунок скорочення апарату державної служби.

Зокрема, вже в 2009 р. вдалось заощадити 900 млн. євро шляхом імплементації відповідних заходів, що свідчить про ефективність нового законодавства у сфері управління державним бюджетом.

В 2009 році державний борг Австрії також скоротився з 68,4 до 66,5 % ВВП. Скорочення державного боргу на 5 – 6 млрд. євро дозволить Австрії щорічно економити понад 200 млн. євро за рахунок зменшення виплат на обслуговування боргу. Звичайно, це позитивно вплине на економічну ситуацію в майбутньому.

Наразі Міністр соціальної політики Австрії Рудольф Хундсторфер в рамках заходів з економії держбюджету планує проведення пенсійної реформи, яка може розпочатись вже в другій половині 2010 року.

Попри негативні явища у світовій економіці, Австрія досі має найкращий імідж серед 30 країн-членів ОЕСР, вона відповідає високим показникам життєвого стандарту при досить високих доходах.

За рейтингом конкурентоспроможності, а також рівнем розвитку національного виробництва, в огляді ”Global Competitives Report 2009–2010” Всесвітнього економічного форуму в Женеві (WEF), в порівнянні з 133 країнами світу, Австрія займає 17 місце (в минулому році займала 14). Для порівняння, Україна займає 82 сходинку. 

За рейтингом індексу економічної свободи, що розраховується організацією The Heritage Foundation, Австрія посіла 22 місце серед 179 країн світу. Перше місце займає Гонконг, за ним Сінгапур. Найліберальніша країна Європи – Ірландія займає 5 місце. Німеччина стоїть на 23 місці, Швейцарія – на 6, Великобританія – на 11, Данія – на 9 місці та США на 8 місці. Далеко від Австрії розташована Франція та Італія, це 64 та 74 позиції. Україна займає позицію 162, Росія – 143. За висновками рейтингу: 71,6 % австрійської економіки визнається вільною.  
 
 
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки