Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Чехія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Огляд чеської економіки (2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Макроекономічні показники, Валюта, Довідкова інформація

Русскоязычный заголовок: Обзор чешской экономики (2009 г.)

Огляд чеської економіки (2009 р.)

 
Розвиток чеської економіки в минулому та поточному роках здійснювався у досить складних умовах, обумовлених загальним скороченням темпів зростання світової та, особливо, європейської економік, викликаних світовою фінансовою кризою, різким зростанням цін на різні види сировини, від імпорту якого дуже залежить чеська економіка, а також значними коливаннями курсу чеської крони по відношенню до євро і долара.
 
Найбільш відчутними в Чехії у 2009 році були результати кризових явищ в металургійній галузі, де обсяги виробництва скоротилися на 26,7%. Знизився видобуток вугілля на чеських шахтах на 9,1%, що також призвело до скорочення робочих місць та зростання безробіття.
 
Ряд підприємств, в основному, в текстильній, легкій та харчовій галузях промисловості, були змушені взагалі припинити виробництво та оголосити про банкрутство. Серед них виявилися й компанії традиційно розвинутих в Чехії галузей: взуттєвої, швейної та скляної промисловості.
 
З метою зниження негативного впливу наслідків світової фінансової кризи чеський Уряд витратив у 2009 р. на реалізацію різних антикризових заходів понад 75 млрд. чес. крон (2 млрд. 830 млн. євро), що складає майже 2% ВВП Чехії. Крім того, Парламент Чехії затвердив низку змін до законів, які запропоновані Урядом ЧР і спрямовані на боротьбу з наслідками світової економічної та фінансової кризи.
 
Основу чеської економіки становлять високорозвинена промисловість і енергетичний комплекс, які створюють майже третину ВВП країни, а також стабільний фінансовий сектор та високопродуктивне і механізоване сільське господарство. Сприятливі умови для подальшого розвитку економіки Чехії забезпечуються і, в тому числі, шляхом її участі у провідних міжнародних структурах й економічних організаціях, перш за все, в Євросоюзі та СОТ.
 
Відкритий, експортно-орієнтований характер чеської економіки – результат успішно проведеної державної політики щодо залучення закордонних інвестицій (станом на кінець 2009 р. сума накопичених інвестицій в Чехії становила понад 90 млрд. дол. США). За останні роки відбулося інтенсивне оновлення більшості старих виробництв. У країні створено нові виробничі потужності, передусім, у промисловому виробництві, де помітний розвиток отримало транспортне машинобудування, що стало «локомотивом чеської економіки» і, в першу чергу, автомобільна промисловість.
 
В економічній структурі Чехії виробничий та транспортний сектори переважають над сектором послуг.
 
Натомість, виробництво сільгосппродукції становить близько 2,3% від ВВП ЧР, при цьому країна повністю забезпечує себе основними видами продовольства.
 
Активна політика по залученню іноземних інвестицій у країну привела до того, що держава і чеські підприємці втратили контроль над провідними промисловими галузями. Всі провідні автозаводи, металургійні комбінати, заводи загального машинобудування та з виробництва електротехніки та електроніки, нафтопереробні підприємства, компанії з імпорту газу і газопостачання в регіонах належать іноземному капіталу.
 
Підконтрольними державі залишилися електроенергетичний сектор, залізничний транспорт та авіаперевезення.
 
Аналогічна ситуація склалася і в банківській сфері. Крім Чеського експортного банку та Чесько-Моравського банку гарантій та розвитку, всі інші великі комерційні банки належать іноземним власникам.
 
Чехія не має великих покладів корисних копалин. У країні для промислового видобутку є тільки поклади уранової руди, бурого і кам'яного вугілля, а також незначні запаси нафти і газу, які покривають лише невелику частину її потреб.
 
У використанні первинних джерел енергії в Чехії превалюють: кам'яне і буре вугілля - 40%; природний газ - 20%; нафта та нафтопродукти – 20%; ядерне паливо - 16%; поновлювані джерела енергії - 4%. При цьому, Чехія є нетто-експортером: електроенергії (другий за величиною у ЄС), уранової руди (найбільший в ЄС), бурого вугілля. У найближчі десятиліття в енергетичному комплексі ЧР планується замінити лідируючу роль вугілля ядерним паливом.
 
Головним енергетичним партнером Чехії є Росія. З 2010 р. всі чеські АЕС будуть працювати на російському ядерному паливі. Російська нафта покриває приблизно 70% потреби Чехії в цих енергоносіях, російський газ - майже 80% (інші 20% імпортуються з Норвегії).
 
До входження чеської економіки в активну фазу світової фінансової та економічної кризи Уряду Чеської Республіки, певною мірою, вдавалося вирішувати низку проблем, пов'язаних з поліпшенням економічного розвитку країни. У 2005 - 2008 рр. ВВП збільшувався в середньому на 6,4% щорічно, поліпшувався баланс зовнішньоторговельного обороту, експорт зростав в середньому на 14% щороку, імпорт – на 11%.
 
Ці тенденції мали місце до третього кварталу 2008 р. В кінці 2008 р. відбулося значне (майже на чверть) зниження обсягів промислового виробництва, що призвело до зниження річного зростання ВВП Чехії до 2,5% (його обсяги склали 216 млрд. дол. США).  
 
За даними Мінфіну ЧР та Чеського національного банку, показники ВВП країни у 2009 р. знизилися на 4,1%, в основному, у зв'язку зі скороченням на 13,4% обсягів промислового виробництва.

У 2009 р. чеський експорт та імпорт скоротилися, відповідно на 23,0% і 26,3%. Разом з тим, ЧР зберігає позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту. Передбачається, що незначне зростання чеської економіки (на 1,3%) відбудеться у 2010 р.
 
Банківський сектор в ЧР залишається стабільним. З початку кризи не було зареєстровано жодного випадку закриття великої фінансової установи. У 2009 р. чеська крона, у порівнянні з рівнем попереднього року, ослабла по відношенню до долара США на 12% (середньорічний курс склав 19,1 чес. крон за 1 долар США) і до євро - на 5% (26,5 чес. крон за 1 євро).
 
Соціально-економічна стабільність у Чехії в 2009 р. та поточному році обумовлена збереженням високого рівня соціальних виплат та пільг для населення. Однак, якщо раніше, при стабільному зростанні ВВП Чехії вони забезпечувалися значними надходженнями доходної частини бюджету країни, то останнім часом, з поглибленням світової фінансової та економічної кризи і скороченням дохідної частини бюджету, чеський Уряд був вимушений здійснювати запозичення і збільшувати дефіцит бюджету.
 
У 2009 р. державний борг Чеської Республіки збільшився на 330,4 млрд. чес. крон (17,3 млрд. дол. США) і склав 1 330,6 млрд. чес. крон (69,7 млрд. дол. США). З розрахунку на кожного громадянина Чехії, борг, у середньому, складає 127 тис. чес. крон (6,6 тис. дол. США).
 
У 2009 р. відбулося подальше збільшення державного боргу до 33% від рівня річного ВВП. Фактично дефіцит бюджету 2009 р. склав 192,4 млрд. крон (майже 10,1 млрд. дол. США), що склало приблизно 5,4% обсягу ВВП. На кожного чеського громадянина припадає сума в 127 тис. чес. крон від загальної заборгованості ЧР (6,6 тис. дол. США).
 
За прогнозами експертів, у 2010 році обсяг державної заборгованості перевищить 1,3 трлн. чес. крон (72,6 млрд. дол. США), а Чехія втратить репутацію країни з відносно низьким рівнем заборгованості.
 
Постановою Уряду ЧР у вересні 2009 р. затверджені заходи, які передбачали зниження дефіциту у проекті державного бюджету на 2010 р. з 230 млрд. чес. крон до 155,3 млрд. чес. крон (відповідно 9,2 млрд. євро і 6,3 млрд. євро). Запропоновані заходи передбачали утримати дефіцит державного бюджету на рівні 5,2%.
 
Але, з урахуванням політичних суперечок, бюджет на 2010 рік сформований з дефіцитом 162,7 млрд. чес. крон (приблизно 8,5 млрд. дол. США) – майже 5,5% від запланованого на 2010 р. обсягу ВВП.
 
Президент Чеської Республіки Вацлав Клаус підписав закон, який дозволяє Міністерству фінансів ЧР випустити облігації державної позики на загальну суму 167 млрд. чес. крон (8,7 млрд. дол. США). Таким чином, держава прагне отримати додаткові кошти на фінансування бюджетного дефіциту, як минулого, так і поточного року.
 
Обсяги будівельних робіт у січні 2010 р. зменшились на 25,6%. Органами місцевого самоврядування надано за цей місяць дозволів на проведення будівельних робіт на 14,6% менше .
 
У 2009 р. середньомісячна зарплата в ЧР склала 23 598 чес. крон (1242 дол. США). За даними Чеського статуправління, інфляція у 2009 р. склала 1,0%. Середній рівень безробіття на кінець грудня 2009 досяг рівня 9,2% (у 2008 р.- 6,0), а кількість безробітних в Чехії склала 539,0 тис. осіб. За попередніми прогнозами ЧНБ, рівень безробіття в 2010 р. зросте до 10,9%, а в 2011 р. до 11,6%.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки