Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Чехія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Щодо економічного розвитку Чеської Республіки (2010 р.)  
Параметри: Інвестиції, ЗЕД, Макроекономічні показники, Економічне співробітництво

 

Русскоязычный заголовок: Об экономическом развитии Чешской Республики (2010 г.) 


Щодо економічного розвитку Чеської Республіки (2010 р.)
 
 
 
Економіка: частка промисловості в економіці країни – 40,2%, сфери послуг – 56,4%, сільського господарства – 3,4%. Головні галузі промисловості – металургія, металообробка, верстатобудування, ядерне машинобудування, виробництво автомобілів, електричного обладнання, телерадіоапаратури, комп’ютерів, обладнання для телекомунікацій, хімічна промисловість та виробництво пластмас, фармацевтика, виробництво медичного обладнання, оборонна промисловість, авіаційна промисловість, виробництво споживчих товарів, інформаційні технології.

У сільському господарстві діє 584 кооперативи, 29 404 індивідуальні господарства, 2 154 торговельні компанії. Основні галузі – вирощування зерна, цукрових буряків, картоплі, рапсу, овочів і фруктів, виноградарство, тваринництво, птахівництво.

Соціально-економічна ситуація в ЧР протягом 2010 року характеризувалася подальшим пожвавленням економічного життя в країні, поступовим подоланням наслідків світової фінансово-економічної кризи, які особливо негативно позначилися на чеській економіці у другому кварталі 2009 року. Так, у 2010 році ВВП зріс на 2,5 відсотка у порівнянні з відповідним періодом 2009 року.

Виробництво промислової продукції у 2010 році зросло на 10,5 відсотка проти відповідного показника 2009 року, однак цей показник був нижчим, ніж у 2007 та 2008 роках (відповідно на 6,3 відсотка і 4,6 відсотка). Прибутки промислових підприємств підвищилися на 10,1 відсотка. Найвищими темпами зростало виробництво автомобілів та причепів до них, машин і обладнання, металічних конструкцій та виробів. Водночас скоротилися темпи зростання виробництва одягу.

Обсяги будівельної продукції у 2010 році скоротилися на 7,8 відсотка, в т.ч. у наземному будівництві – на 8,4 відсотка, інженерних спорудах – на 6,7 відсотка. Кількість квартир, будівництво яких було започатковано у четвертому кварталі, знизилася на 72,7, кількість квартир, зданих в експлуатацію, – на 5,6 відсотка. Згадана негативна тенденція посилилася у січні 2011 року, коли обсяги будівельної продукції скоротилися на 14,6 відсотка. Було започатковано будівництво 2172 квартир, що 0,8 відсотка менше, ніж у відповідному періоді 2009 року, кількість квартир, завершених будівництвом, становила 4982 (на 16,5 відсотка менше за минулорічний показник).

Протягом 2010 року відбулося певне пожвавлення споживання домашніми господарствами. Прибутки у роздрібній торгівлі зросли на 3,5 відсотка. Найбільший вплив на зростання цього показника мала значна кількість автомобілів, придбаних підприємцями, які скористалися деякими протикризовими заходами Уряду, насамперед, податковими вигодами. Прибутки у сфері послуг зросли на 0,2 відсотка, що, за оцінкою експертів, пов’язано з традиційним уповільненим реагуванням цього сектору на циклічний розвиток економіки.

Станом на 1 січня 2011 року у порівнянні з 1 грудня 2010 року рівень безробіття в ЧР зріс на 1 відсоток і становив 9,6 відсотка. За оцінкою експертів, це стало результатом взаємодії кількох факторів: сезонність у деяких виробничих сферах (сільське господарство, будівництво, туризм), зниження купівельної сили населення внаслідок економічної кризи, що у свою чергу призвело до скорочення кількості малих і середніх підприємців, а також ремісників, тощо. 

Середня заробітна плата у 2010 році досягла суми 23219 крон. Разом з тим майже дві третини працівників мають заробітну плату меншу, ніж наведена вище сума середньої зарплати. 

Міра інфляції (приріст середнього індексу цін за останні 12 місяців проти середнього показника 12 попередніх місяців) становила у грудні 2010 року 1,5 відсотка, що є третім найнижчим показником річної міри інфляції починаючи з 1989 року. У січні 2011 року міра інфляції становила 1,6 відсотка.

Слід особливо наголосити на тому, що виходу з кризи чеській економіці істотно сприяв позитивний розвиток зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Так, чеський експорт у 2010 році зріс на 17,7 відсотка, імпорт – на 20,3 відсотка. Позитивний зовнішньоторговельний баланс становив 124,5 млрд. крон (на 25, млрд.. крон менше, ніж у 2009 році). Значною мірою це було пов’язано із зростанням попиту на автомобілі у Німеччині, Словаччині, мотивованому протикризовими заходами урядів, а також у Росії (протягом третього кварталу їх було експортовано на суму 56 млрд. крон). Протягом січня 2011 року чеський експорт зріс на 27,0 відсотка. 

Прямі іноземні інвестиції в економіку країни у третьому кварталі 2010 року становили 98,9 млрд. крон, що є найвищим показником, починаючи з першого кварталу 2007 року.

Зовнішня торгівля: У товарній структурі експорту традиційно переважають машини та транспортні засоби, імпорту – енергоносії, хімічні продукти, сировина, обладнання, машини, різні промислові вироби.

В географічній структурі експорту перевага належить країнам з розвиненою ринковою економікою (90%), передусім, членам Євросоюзу (найбільші торговельні партнери – Німеччина, Франція, Словаччина, Австрія, Британія). Імпорт також припадає головним чином на розвинуті ринкові економіки (79%). Водночас відбувається стрімке зростання імпорту з Китаю. Найкращою залишалася ситуація у зовнішній торгівлі з країнами – членами ЄС, зокрема Німеччиною, Польщею, Італією, Словаччиною, Великою Британією, Францією, Іспанією, Австрією та Нідерландами.   

У 2010 році найбільш позитивний зовнішньоторговельний баланс Чехія мала з Німеччиною, Словаччиною та Великою Британією, найвищий дефіцит – у торгівлі з Китаєм, Росією та Японією.

Транспорт: довжина залізниць – 9572 км, шосе з твердим покриттям – 129 338 км, автомагістралей – 605 км; кількість легкових автомобілей – 4,04 млн., кількість автомобілей на 1000 чол. – 394,7. Аеропорти – Прага, Брно, Карлові Вари. Територією ЧР проходять чотири загальноєвропейські транспортні коридори.

Засоби інформації, зв’язок – за даними Freedom house, чеська преса має статус вільної, свобода преси гарантується Конституцією, що на практиці було захищено низкою судових рішень.

Кількість стаціонарних телефонів – 4,59 млн., телефонних ліній на 1000 чол. – 448,44, мобільних телефонів – 10,34 млн., в т. ч. на 1000 чол. – 1010,21, персональних комп’ютерів – 3,15 млн., в т. ч. на 1000 чол. – 307,75, переважна більшість комп’ютерів підключена до мережі Інтернет, доступної 80 % населення.

Міжнародний рейтинг: у січні 2011 року міжнародне рейтингове агентство Standart & Poor’s підтвердило рейтинг довготермінових валютних зобов’язань Чехії на ступені «А плюс», що є найвищим можливим рейтингом. Тобто чеська економіка є конкурентоздатною та диверсифікованою, такою, що спроможна подолати ризики у валютній сфері. Рейтинги довготермінових та короткотермінових зобов’язань у національній валюті агентство також залишило без змін – відповідно на ступенях «А плюс». 

Рейтинги агентства Standart & Poor’s є найбільш важливою оцінкою фінансової ситуації у будь-якій країні, якими керуються усі великі інвестори при розгляді питання щодо надання позики тому чи іншому урядові.

Міжнародне (багатостороннє) співробітництво: Чеська Республіка є членом ООН, НАТО (1999 р.), ЄС (2004 р.), ОБСЄ, СОТ, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, ОЕСР та багатьох інших міжнародних організацій. З 1 січня до 1 липня 2009 р. Чехія головувала в Євросоюзі.

У 2010 р. контингенти ЗС ЧР беруть участь у наступних міжнародних  миротворчих та інших воєнних операціях за кордоном:операції НАТО в Косово (KFOR) – загальна чисельність контингенту до 550 осіб; операції НАТО в Афганістані (ISAF) – до 600 осіб.
Відносини ЧР із сусідніми країнами та країнами регіону – передусім, членами ЄС, дружні і стабільні, стратегічний характер має партнерство з США, налагоджене тісне співробітництво в рамках „Вишеградської четвірки” з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Істотних проблем або територіальних спорів з країнами регіону немає.
 
 
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки