Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Грузія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
«Веб-Портал Державна підтримка українського експорту» за умови постійного поновлення інформації забезпечить українським товаровиробникам необхідну інформаційну підтримку в здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності»

Украинские нефтепродукты
Основні макроекономічні показники розвитку Грузії (2009 р.)  
Параметри: Макроекономічні показники

Русскоязычный заголовок: Основные макроэкономические показатели развития Грузии (2009 г.)

Основні макроекономічні показники розвитку Грузії (2009 р.)
 
ВВП
 
За попередньою оцінкою, номінальний обсяг ВВП за 9 місяців 2009 року склав 7623,9 млн. дол. США (за 9 міс. 2008р. - 9487,6 млн. дол. США), що складало 1738,5 дол. США з розрахунку на одного жителя країни (2008р. - 2165,1 дол. США).
 
Динаміка ВВП Грузії по роках

Рік
Додана вартість (млн. дол. США)
Дефлятор ВВП (%)
Зростання, %
ВВП
(млн. дол. США)
Зростання, %
ВВП
на одну особу
(дол. США)
2004р.
4 689,4
108,4
105,6
5 124,7
105,9
1187,6
2005р.
5 673,6
107,9
110,4
6 411,0
109,6
1483,5
2006р.
6 780,5
108,5
109,6
7 761,7
109,4
1763,5
2007р.
8 745,5
109,7
111,6
10 171,9
112,3
2314,6
2008р.
11 086,9
109,7
102,6
12 800,5
102,3
2921,1
2009 р.
9 284,0
98,0
83,7
10 744,7
96,1
2450,1

 
Сільськогосподарський сектор
 
Протягом 2009 року агропромисловий комплекс (АПК) Грузії продовжував відігравати одну з провідних ролей в економіці держави та займати високу питому вагу у структурі її ВВП, що складає близько 12%, де зайнято до 50% населення країни. В той же час, з огляду на наслідки військового конфлікту 2008 року та світову фінансову кризу, протягом звітного періоду окремі підприємства АПК були змушені призупинити власну діяльність та працювати у «форс-мажорних» обставинах. Це призвело не лише до втрати запланованого прибутку, а й в окремих випадках, до руйнування самого бізнесу (у разі його знаходження у зоні конфлікту).
 
При цьому із всього обсягу земельних ресурсів країни культивована земля становить 11,51%, а постійні врожаї збираються лише на 3,79%. Із 69 700 км. кв. земельних ресурсів зрошується лише 4 690 км. кв. Через погодні несприятливі погодні умови, у 2009 році в країні зафіксовано найнижчий за останні роки врожай зернових, який склав близько 80 тис. тон (10% від загального споживання країни), в той час як добрим показником для Грузії є врожай у 200 тис. тон (2008р. – 190 тис. тон., 2007р. – 130 тис. тон).
 
За наявними даними грузинської статистики, в четвертому кварталі 2009 року темпи сільськогосподарського виробництва збільшилися по відношенню до попереднього періоду на 3%, хоча в цілому за рік склали 85,1% показників 2008 року.
 
За інформацією Міністерства сільського господарства Грузії, основним торговельним партнером країни в 2009 році за обсягами експорту та імпорту Грузією агропромислової продукції залишалася Україна, до якої експортовано продукції на 70,8 млн. дол. США (частка в сумарному експорті АПК - 24,8%) та з якої імпортовано Грузією продукції на 183,9 млн. дол. США (частка в сумарному імпорті АПК – 24,9%).
 
Крім України, до переліку головних країн-імпортерів грузинської продукції входили:
 
 • Азербайджан
 • Туреччина
 • Білорусь
 • Казахстан
 • Вірменія
Першу позицію серед експортної агропродукції займав лісовий горіх (69,3 млн. дол. США або 24,3% загального об'єму), далі слідують:
 
 • спиртні напої (40,8 млн. або 14,3% агроекспорту)
 • натуральні вина (31,2 млн. або 10,9%)
 • макуха і олійні культури (27 млн. або 9,5%)
 • мінеральна і прісна вода (24,5 млн. або 8,6%)
 • вівці (6%)
 • велика рогата худоба (5,9%)
 • безалкогольні напої (10,6 млн. або 3,7%)
Близько 67% імпорту агропромислової продукції до Грузії в 2009 році приходилося на 5 країн:
 
 • Україну
 • Росію
 • Бразилію
 • Туреччину
 • США
При цьому, першу позицію в агроімпорті займала пшениця (103,6 млн. дол. США або 14%), далі слідують:
 
 • тютюн (79,3 млн. або 10%)
 • цукровий очерет або буряк (6,8%)
 • вироби з шоколаду (41,5 млн. або 56%)
 • м'ясо птиці (36,8 млн. або 5%)
 • рослинна олія (29,1 млн. або 3,9%)
 • риба і рибопродукти (25,9 млн. або 3.5%)
Сектор промислового виробництва
В 2009 році ведучими галузями промисловості Грузії залишалися:
 • харчова (виробництво вин, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, масляничних культур, консервів, мінеральних вод, молочної продукції та ковбасних виробів, цукру, лісових горіхів, чаю та ін.)
 • чорна металургія (Руставський металургійний комбінат, Зестафонський завод феросплавів, комбінат Чіатурмарганець)
 • кольорова металургія (Марнеульський комбінат)
 • хімічна (виробництво азотних міндобрив)
 • машинобудування (виробництво електровозів)
При цьому найбільшу вагу в структурі промислового виробництва продовжувала займати переробна промисловість (близько 65%).
 
В той же час, у ІУ кварталі 2009 року відмічалися тенденції щодо поступового відновлення обсягів виробленої в країні промислової продукції у порівнянні з попередніми періодами (збільшення у порівнянні з ІІІ кв. 2009р. на 10,5%). При цьому, обсяги виробленої підприємствами промислової продукції за 2009 рік склали 4021,6 млн. ларі (близько 2407 млн. дол. США), що на 13,3% менше показників 2008 року. Зі всього обсягу виробленої продукції 7,93% приходилося на гірничодобувну промисловість, 63,3% – на виробничу сферу, 28,77% – на виробництво і розподіл електроенергії, газу і води. У порівнянні з попереднім роком, у звітному періоді темпи промислового виробництва у гірничодобувній промисловості склали 54,5%, виробничій сфері – 89,2%, виробництві і розподілі енергії – 96,5%.
 
В той же час, в умовах загострення світової фінансової кризи, фактичного призупинення у першому півріччі 2009 року діяльності будівельної галузі, а також падіння на світових ринках цін на металопродукцію, протягом звітного періоду спостерігалося не лише зменшення споживання металопрокату (за окремими експертними оцінками до 40-50%), а й зниження його фактичної вартості.
 
За наявними даними грузинської статистики, індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2009 року до відповідного місяця 2008 року склав 99,6% (до попереднього місяця – 101,1%).
 
Паливно-енергетичний комплекс
 
За даними Корпорації нафти і газу (КНГ) Грузії, в 2009 році на території країни було добуто 54 тис. тон нафти, з яких 37,9% або 20,4 тис. приходилося на частку дочірньої компанії КНГ «Іоріс Велі» (2008р. – 22 тис.т.), 19,17 тис.т. становила частка британської «КанАрго Джорджія» (2008р. – 20,56 тис.т.), 13,44 тис.т. – американської «Фронтера Ресурс Джорджія» (2008р. – 8,83 тис.т.), 932т. – зареєстрованої на Віргінських о-вах «Глобал Ойл Енерджі лімітед», 21т. – казахської компанії «Аксаі». Через відсутність НПЗ, переробка нафти в Грузії не здійснювалася.
 
Протягом звітного періоду через нафтопроводи, які проходять територією Грузії, було транспортовано 317,1 млн. бар. сирої нафти, що на 25% перевищує показники 2008 року. В тому числі по нафтопроводу «Баку-Тбілісі-Джейхан» (ВТС) – 285,7 млн. бар азербайджанської нафти (зростання на 15%), «Баку-Супса» - 31,4 млн. бар. (зростання в 6 разів). Газопроводами транспортовано 6,83 млрд. кубометрів газу, з яких по Південно-Кавказькому газопроводу (SCP) в Туреччину з родовища Шах-Деніз – 4,78 млрд. (зростання на 6%), по магістральному газопроводу «Північ-Південь» з РФ у Вірменію – 2,05 млрд. (скорочення на 45%).
 
Заробітна плата
 
За наявними статистичними даними, номінальна середня зарплата в Грузії у четвертому кварталі 2009 року складала 629,8 ларі або близько 377 дол. США, і у порівнянні з попереднім роком зросла на 7,6% або на 26 дол. США За видами економічної діяльності найменшою залишається заробітна плата у рибальстві – 228,9 ларі (близько 137 дол. США) та освіті – 304,4 ларі (близько 182 дол. США), найбільшою – у банківсько-фінансовій сфері – 1453 ларі (близько 870 дол. США), місцевих органах влади, оборонній сфері – 955,2 (572 дол. США), енергетичній сфері – 890,8 (533 дол. США) та будівництві – 789 ларі (4782 дол. США).
 
Мінімальна пенсія по віку без урахування надбавки за трудовий стаж в Грузії з 01.11.2009 р. складає 80 ларі (46 дол. США). Станом на 01.01.2009р. кількість пенсіонерів в країні становила 842,2 тис. осіб.
 
Офіційний показник рівня безробіття в Грузії за 2008 рік становив 16,5% (2007р. - 13,3%, 2006р. – 13,6%; 2005 р. – 13,8%; 2004 р. – 12,6%). Прогнозований рівень безробіття на 2009 рік - 16-17%. При цьому, у 2008р. кількість працездатного населення країни склала 1917,8 тис. чол., з яких працевлаштовано – 1601,9 тис. Станом на 1 січня 2009р. кількість населення Грузії становила 4385,4 тис. мешканців (у 2008р. – 4382,1 тисяч). 
 
Ціни споживчого ринку
 
У 2009 році річний показник індексу споживчих цін (інфляції) склав 3,0% (проти 5,5% в 2008р., 11% в 2007р., 8,8% в 2006р., 6,2% в 2005р., 7,5% в 2004р.), в той час, як відношення середньорічного показника інфляції до показника попереднього року склало 101,7% (проти 110% в 2008р., 109,2% в 2007р., 109,2% в 2006р., 108,2% в 2005р., 105,7% в 2004р.)
 
За офіційними даними департаменту статистики Міністерства економічного розвитку Грузії, в грудні 2009 року прожитковий мінімум становив 126,1 ларі (зменшення з початку року на 5,7%).
 
Рівень життя і демографічна ситуація
 
Офіційний показник рівня безробіття в Грузії за 2008 рік становив 16,5% (2007р. - 13,3%, 2006р. – 13,6%; 2005 р. – 13,8%; 2004 р. – 12,6%). Прогнозований рівень безробіття на 2009 рік (обчислюється 1 раз на рік) становить близько 16-17%. При цьому, у 2008р. кількість працездатного населення країни склала 1917,8 тис. чол., з яких працевлаштовано – 1601,9 тис. Станом на 1 січня 2009р. кількість населення Грузії становила 4385,4 тис. мешканців (у 2008р. – 4382,1 тисяч). 
 
Офіційний курс грузинської валюти
 
Середньорічний курс долара США по відношенню до національної валюти Грузії - грузинського ларі склав 1,6705, в 2008 році – 1,4902, 2007 році – 1,6707.
 
Золотовалютні резерви
 
За даними Національного банку Грузії, станом на 31 грудня 2009 року власні валютні резерви країни становили 2,11041 млрд. дол. США. Зростання валютних резервів у порівнянні з січнем 2009 року (1,48 млрд. дол. США) відбулося, головним чином, за рахунок надходжень коштів від приватизації, придбання НБГ іноземної валюти та коштів міжнародних фінансових організацій і країн донорів.
 
Зовнішній борг
 
За даними Міністерства фінансів Грузії, станом на 31 грудня 2009 року зовнішній борг Грузії становив 3,3815 млрд. дол. США. При цьому, сума у 2,318 498 млрд. дол. США складала борг багатостороннім кредиторам, а 0,556 953 млрд. - двостороннім кредиторам, найбільшими з яких були:
 
 • Німеччина (KfW, 197,752 млн. дол.)
 • РФ (118,160 млн. дол.)
 • Японія (55,943 млн. дол.)
 • США (36,787 млн. дол.)
 • Туреччина (35,888 млн. дол.)
 • Казахстан (27,774 млн. дол.)
Борг Україні становив 0,33 млн. дол. США (зменшення на 0,005 млн. дол.). Сума боргу від випуску державних цінних паперів - 500 млн. дол. США, обсяг взятих під державні гарантії кредитів -6,062 млн. дол. США.  
 
Іноземні інвестиції
 
На цей час, Грузія є виключно країною реципієнтом, а не донором по відношенню до інвестиційної діяльності. За попередніми даними Департаменту статистики країни перебування, у 2009 році загальна сума прямих іноземних інвестицій до Грузії склала 759,1 млн. дол. США, що на 54,1% менше попереднього року (2008р. – 1,29 млрд. дол. США, 2007р. – 1,75млрд. дол. США, 2006р. - 1,2 млрд. дол. США, 2005р. – 0,4498 млрд. дол. США). При цьому, найбільший обсяг інвестування приходився на:
 
 • промисловість – 204,1 млн. дол. (26,9%, скорочення на 1,5%)
 • транспорт і зв'язок – 153,6 млн. (20,2%, скорочення на 63,7%)
 • готелі і ресторани – 134 млн. дол. (17,7%, скорочення на 22,1%)
 • нерухомість – 132 млн. (17,4%, скорочення на 52,5%)
 • будівництво – 79,7 млн. (10,5%, зростання на 40,6%)
 • банківський сектор – 79,7 млн. (10,5%, зростання в 5,3 рази)
Найбільшими інвесторами до Грузії протягом 2009 року були:

Країна походження
 інвестицій
Сума інвестицій млн. дол. США
Частка в загальному обсязі
Зміни у порівнянні з 2008 роком
ОАЕ
169,8
22,4%
скорочення на 44,6%
Єгипет
167,5
22,1%
раніше інвестицій не зафіксовано
Нідерланди
105,7
13,9%
скорочення на 22,2%
Туреччина
89,5
11,8%
скорочення на 45,6%
Панама
73,4
9,7%
скорочення на 3,4%

За даними української статистики, станом на 01.01.2010р., сума прямих інвестицій в Грузію з України за підсумком з початку інвестування склала 32,6 млн. дол. США.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Товари агропромислового комплексу Транспорт Транспортно-експедиційні послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки