Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Румунія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Соціальне та економічне становищі Румунії (1 квартал 2010 р.)  
Параметри: Макроекономічні показники, Валюта, Фінансові послуги

Русскоязычный заголовок: Социальная и экономическая ситуация в Румынии (1 квартал 2010 г.)

Соціальне та економічне становищі Румунії (1 квартал 2010 р.)

 
Наслідки світової фінансової та економічної кризи особливо гостро позначились на соціальному та економічному становищі Румунії, в першу чергу через зростання дефіциту платіжного балансу та дефіциту державного бюджету країни, зниження обсягів виробницва майже в усіх галузях економіки та зростання рівня безробіття. Ці аспекти збільшили вразливість економіки Румунії, а уповільнення структурних реформ консервує на низькому рівні продуктивність праці та зменшує спроможність економіки країни реагувати у складних ситуаціях.

З метою подолання негативного впливу світової фінансової кризи на початку 2009 року румунським урядом була розроблена антикризова програма, яка передбачала ряд заходів, спрямованих на стабілізацію економічної ситуації. Проте, значні наслідки кризи, внутрішня політична та економічна нестабільність призвели до низької ефективності антикризових заходів та необхідності звернення Румунії до міжнародних фінансових організацій з метою отримання зовнішнього кредитування.

Після переговорів з румунською владою у березні 2009 р. представники кількох міжнародних фінансових установ підтримали звернення Румунії щодо запозичення 19,95 млрд. євро від МВФ, ЄС, Світового банку та ЄБРР для покриття бюджетного дефіциту та вирішення проблеми з дефіцитом поточного рахунку. У відповідності до підписаної з МВФ угоди на початку травня 2009 р. Міжнародний валютний фонд виділить Уряду протягом двох років 12,95 млрд. євро, до цієї суми додаються 5 млрд. євро від ЄС, один мільярд євро від Світового Банку та ще один від Європейського банку реконструкції та розвитку.

З середини 2009 року румунська економіка знаходилась в умовах глибокої рецесії. Проте, згідно оцінок представників Міністерства фінансів Румунії починаючи з січня 2010 року ситуація почала стабілізуватись та вже не представляє ризик для національної економіки.

В рамках співпраці з МВФ протягом року були здійснені окремі корегування антикризової програми уряду. Фахівцями зазначається, що укладання у першому півріччі 2009 р. угоди про отримання зовнішнього кредитування від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Світового банку та інших міжнародних організацій було здійснено в наступних умовах:

         значна нестабільність фінансового ринку, що характеризувалось підвищеним ризиком внутрішнього інвестування та відтоком іноземних інвестицій;
         поглиблення впливу світової фінансової кризи та макроекономічного дисбалансу в румунській економіці, зокрема: зростання частки дефіциту поточного рахунку у загальному обсязі ВВП (12,3% у 2008 р.) та його фінансування у зростаючому відношенні шляхом збільшення зовнішнього боргу на короткий період; накопичення зовнішньої заборгованості на короткий період, що підтримувало несприятливі темпи зростання обсягів недержавного кредитування та зростання рівня ризику з невиконання кредитних зобов’язань; неможливості реструктуризації зовнішньої заборгованості та зменшення рівня ліквідності румунської економіки на міжнародному рівні; прискорене зростання рівня заробітної плати у порівнянні з зростання продуктивності праці до кінця 2008 р.

В умовах розвитку ринку праці, збільшення рівня доходів значно перевищувало зростання продуктивності, що призвело відповідно до зростання інфляційних процесів. Також спостерігалось активне зростання рівня інфляції, що поглиблювалось існуванням підвищеного попиту, зменшенням можливості впливу на дані процеси Національного банку Румунії та необхідністю здійснення корегування монетарної політики.

Для зменшення даних ризиків та негативних аспектів румунським керівництвом були вжиті заходи спрямовані на:

         зменшення впливу світової фінансової кризи на румунську економіку;
         покращення перспектив розвитку румунської економіки, використання додаткових ресурсів для сприяння відновленню базових галузей економіки, які постраждали від негативного впливу економічної кризи та узгодження даних заходів з міжнародними організаціями;
         забезпечення доступу до відносно недорогих кредитів, зменшення відтоку капіталу з румунської економіки.
Укладання угоди з міжнародними організаціями про зовнішнє запозичення у короткострокових термінах мало наступні позитивні ефекти:
     •         забезпечення стабільності обмінного курсу для національної валюти та зменшення ризиків, пов’язаних з зовнішнім кредитуванням (станом на кінець 2009 р. румунський лей вважався одною з найбільш стабільних валют Європи);
     •         зменшення рівня ризику для Румунії, який відслідковується іноземними інвесторами.

Проте, незважаючи на дані позитивні результати, протягом останніх місяців 2009 р. в країні відстежувались негативні тенденції, пов’язані з політичною кризою, що призвели до невиконання ряду домовленостей з МВФ, в т.ч. утримання обумовлених рівнів інфляції та бюджетного дефіциту, а також неприйняття бюджету на 2010 рік в передбачені румунським законодавством терміни (до 10 грудня). Тому, у листопаді 2009 року МВФ було прийнято рішення щодо перенесення термінів виділення чергових траншів кредиту на початок 2010 року.

З огляду на даний факт, з метою покриття бюджетного дефіциту, в умовах відсутності чергових траншів, та необхідності виконання бюджету на 2009 р., Міністерство фінансів у грудні 2009 р. прийняло рішення запозичити на зовнішньому ринку один млрд. євро шляхом випуску державних облігацій у валюті. Даний захід включений у програму стабілізації економічної ситуації в країні на 2010 рік і передбачає активне використання зовнішніх запозичень для фінансування бюджетного дефіциту та диверсифікації ринку запозичень. До цього часу Міністерство активно використовувала внутрішній ринок для здійснення аналогічних запозичень.

Тільки на початку січня ц.р. Парламентом Румунії прийнятий закон «Про державний бюджет на 2010 рік».

Відповідно до оприлюднених даних у бюджеті на 2010 рік передбачені доходи в розмірі 66.654,3 млн.лей (15870,1 млн.євро), видатки 101.678,4 млн.лей (24209,1 млн.євро) та бюджетний дефіцит - 35.024,1 млн.лей (8339,1 млн.євро). У 2010 році передбачається збільшення обсягів оподаткування на 7,5% при прогнозованому зростанні ВВП на 1,3% до 126,8 млрд.євро, середній курс національної валюти - 4,25 лей за євро, середня зарплата - 432 євро на місяць, рівень безробіття – 7,3%, інфляція – 3,7%, дефіцит бюджету – 5,9% від ВВП. Доходи бюджету складатимуть 31,3% від ВВП, видатки бюджету –37,2%. Соціальна складова видатків бюджету становитиме 15,25 млрд.євро, що становить 12% від ВВП, очікується зменшення кількості працюючих у бюджетній сфері на 100 тис. осіб, у тому числі у шкільній освіті на 15,0 тис.осіб

Міністр фінансів Румунії С. Владеску, після затвердження бюджету на 2010 рік, заявив, що румунська сторона виконала всі домовленості за угодою stand-by з надання кредиту Румунії і переконаний, що міжнародними фінансовими організаціями в будуть виділені наступні транші кредиту. 

За результатами перебування місії МВФ в Румунії та проведення оцінки стану виконання румунським урядом домовленостей в рамках угоди stand-by, керівник місії Джефрі Франкс заявив, що аналіз вжитих Румунією заходів свідчить про виконання румунською стороною своїх зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках програми кредитування реалізації антикризових заходів. За його словами з боку МВФ прийнято рішення щодо утримання принципу встановлення меж для базових макроекономічних показників до завершення терміну дії угоди, тобто до 2011 року, незважаючи на те, що на початковому етапі передбачалось встановлення відповідних обмежень протягом першого року реалізації угоди. Він відзначив, що існуюча ситуація в румунській економіці зумовлює проведення постійного моніторингу стану виконання вимог МВФ та необхідність утримання більшості макроекономічних показників у визначених межах.

Згідно з даними Національного банку Румунії та Національного інституту статистики протягом 2009 року спостерігалась негативна тенденція стосовно всіх базових макроекономічних показників Румунії, зокрема:   

Обсяг ВВП за 2009 рік склав 491,3 млрд. лей ( 115,9 млрд. євро), що на 7,1% нижче порівняно з 2008 роком. На зниження обсягів ВВП вплинули майже усі галузі економіки, зокрема, у порівняні з 2008 роком, при формуванні ВВП частка сільського господарства склала - 99,6%, промисловості - 95,7%, будівельної галузі - 86,4%, торгівлі та транспорту - 88,8%, фінансових послуг - 94,2%, інших видів послуг - 99,7 %, податків (87,6%). Рівень інфляції у 2009 р. досяг позначки 4,74%.

Обсяги промислового виробництва за 2009 рік зменшились на 5,5% у порівнянні з 2008 роком, у тому числі металургії (-35,9%), текстильної продукції (-22,0%), хімічної продукції (-16,0%), фармацевтичних товарів (-16,9%), меблів (-14,5%), паперу та виробів з паперу (-10,2%). Водночас, зафіксовано зростання обсягів виробництва електричного обладнання (+16,1%), транспортних засобів (+10,7%), поліграфічної продукції (+5,6%). 
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки