Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Словаччина
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Зовнішньоекономічна ситуація у Словацькій Республіці (2008 р.)  
Параметри: Інвестиції, ЗЕД, Економічне співробітництво, Економічні новини

Зовнішньоекономічна ситуація у Словацькій Республіці (2008)

Зовнішньоекономічна політика Словацької Республіки продовжує будуватись на підвалинах внутрішньої економічної ситуації та на засадах зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу.

Починаючи з жовтня 2008 року економіка Словацької Республіки перебуває під значним негативним впливом світової фінансової та економічної кризи, дія якої уповільнила темпи економічного зростання СР. Скоротилося фінансування промислових підприємств, у першу чергу, підприємств з іноземним капіталом, що потягло за собою зменшення обсягів випуску продукції та скорочення кількості робочих місць на цих підприємствах. Сповільнився приток до країни іноземних інвестицій. Реалізація низки державних проектів, спрямованих на підсилення економічного розвитку СР, опинилась під загрозою, оскільки у цих проектах передбачалась участь приватного капіталу, включаючи іноземний.
 
Завдяки високим темпам економічного розвитку протягом перших 9 місяців 2008 року, річні показники зовнішньоекономічної діяльності, не зважаючи на кризове зниження в останньому кварталі, перевищують результати попереднього року. Згідно з даними Статистичного управління СР, зовнішній торговельний обіг (ЗТО), розрахований у словацьких кронах, зріс порівняно з 2007 р. на 5,1% та склав 140,845 млрд. дол. США у перерахунку за середнім піврічним курсом словацької крони; сальдо зовнішньоторговельного обігу СР залишилось негативним і склало 926 млн. дол. США. За попередніми прогнозами, які справджувались до настання дії світової економічної кризи, збереження тенденції випереджуючого темпу нарощування обсягів експорту мало призвести до позитивного сальдо зовнішньої торгівлі СР.
 
Збільшення ЗТО обумовлене паритетним ростом експорту (105,1%) та імпорту (105,0%). Аналіз зовнішньої торгівлі Словацької Республіки за територіальною направленістю протягом 2008 р. показує, що найбільші її обсяги – 92,8% експорту та 73,1% імпорту припадають на Європу, 3,9% словацького експорту і 16,9% імпорту – на Азію, 2,5% експорту і 1,9% імпорту – на Америку, 0,5% експорту і 0,3% імпорту – на Африку та 0,2% експорту і 0,05% імпорту – на Австралію і Нову Зеландію. Спостерігається збільшення обсягів словацького експорту до Європи на 5,2% та збільшення імпорту товарів з європейських країн до СР на 4,4%; зростання на 17,9% експорту до країн Азії та на 5,5% імпорту з цих країн до СР. Експорт до країн Американського континенту зменшився у 2008 р. у порівнянні з попереднім роком на 17,4%, а імпорт зріс на 16,1%. Обсяги експорту до країн Африки зросли на 19,0%, а імпорту – на 2,0%. У зовнішньоторговельному обігу Словаччини найбільшу питому вагу за товарною номенклатурою у 2008 р. мали товари наступних розділів: XVI "Машини, устаткування, механізми", XVII "Засоби наземного, повітряного та водного транспорту", V "Мінеральні продукти" та VII "Пластмаси і каучук".
 
У 2008 р. продовжувалась тенденція зростання зовнішньоторговельного обігу між Україною і Словацькою Республікою. За 2008 р. загальний двосторонній зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами становив за даними Держкомстату України 1762,157 млн. дол. США, що на 41,6% більше, ніж за 2007 р. Зовнішньоторговельний обіг товарами між Україною і СР зріс порівняно з 2007 роком на 41,4% і склав 1652,675 млн. дол. США. Обсяги експорту українських товарів до Словаччини зросли на 41,1% і склали 910,208 млн. дол. США. Обсяги імпорту словацьких товарів в Україну за цей же період зросли на 41,8% і склали 742,467 млн. дол. США. Таким чином тривала тенденція певного випередження темпами росту товарного словацького імпорту до України темпів росту українського експорту до Словаччини. Позитивне для України сальдо двосторонньої торгівлі товарами збільшилось у порівнянні з 2007 р. і склало 167,741 млн. дол. США. Двосторонній обіг послугами між Україною і Словацькою Республікою зріс на 39,3% порівняно з 2007 р. і становив 109,482 млн. дол. США. Обсяги експорту послуг з України до СР протягом 2008 р. зросли на 41,5% і склали 71,056 млн. дол. США, обсяги імпорту послуг з СР до України за цей же період зросли на 37,1% і склали 38,426 млн. дол. США.
 
Позитивне для України сальдо загального двостороннього зовнішньоторговельного обігу у 2008 р. зросло порівняно з 2007 р. і склало 200,373 млн. дол. США. Слід відзначити, що негативне для України сальдо і тенденція зниження обсягів українського експорту були характерними у зовнішній торгівлі України з більшістю країн Європейського Союзу. За цей період позитивне сальдо та зростання обсягів експорту українських товарів збережено лише у зовнішній торгівлі України з 8 із 27 країн-членів ЄС, у тому числі зі Словацькою Республікою.
 
Станом на 01.01.2009 Словаччина інвестувала в економіку України 106,4 млн. дол. США, що складає близько 0,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених до української економіки, та приблизно 0,4% інвестицій, які надійшли до економіки України з країн Європейського Союзу. На території України на кінець 2008 р. діяло 249 підприємств із словацьким капіталом.
 
Починаючи з жовтня 2008 р., внаслідок дії світової фінансової та економічної кризи відбувається зниження темпів економічного розвитку Словаччини, однак результуючі макроекономічні показники 2008 року залишаються позитивними. За даними Статистичного управління СР, ВВП за 2008 р. у поточних цінах зріс на 9,5% порівняно з 2007 р. і склав 95,021 млрд. дол. США. У структурі ВВП частка промисловості становила 29,4%, оптової та роздрібної торгівлі – 16,1%, транспорту та телекомунікацій – 8,8%, будівництва – 9,2%. Зростання ВВП відбулось завдяки зростанню доданої вартості у більшості сфер економіки СР, експорту та імпорту товарів і послуг, росту споживання населення протягом перших трьох кварталів року. Уряд СР продовжував економічну політику, спрямовану на підтримання високих темпів економічного зростання країни, підвищення конкурентноздатності словацької економіки, залучення прямих іноземних інвестицій. Курс словацької крони продовжував посилюватись по відношенню до євро та американського долара: середній курс у 2008 р. склав 31,300 СК за 1 євро і 21,347 СК за 1 дол. США. З 1 січня 2009 року в Словацькій Республіці введений євро.
 
Державний бюджет СР за 2008 рік виконаний по прибутках, які становили 16,021 млрд. дол. США, на 98,2%, а по видатках, які склали 17,015 млрд. дол. США, – на 95,5%. Зовнішній борг СР станом на 31 грудня 2008 р. становив 52,527 млрд. дол. США. Золотовалютні резерви НБС станом на ту ж дату становили 18,837 млрд. дол. США. Обсяги промислового виробництва у Словаччині протягом 2008 р. порівняно з 2007 р. зросли на 4,1%, найбільший приріст спостерігався у виробництві транспортних засобів (здебільшого, за рахунок виробництва легкових автомобілів заводами "Пежо-Сітроен" та "Кіа Моторз") – на 12,0%.
 
Внаслідок економічної кризи порушилась наявна протягом останніх років тенденція покращення соціально-економічних показників Словаччини. Середній рівень зареєстрованого безробіття, швидкість зниження якого був одним з найвищих серед країн-членів ЄС, почав зростати і станом на 31 грудня 2008 р. склав 9,6%, тоді як станом на початок 2008 р. цей показник становив 7,9%. На зниження рівня зайнятості у Словаччині вирішальний вплив мало скорочення обсягів виробництва крупними підприємствами внаслідок кризового падіння попиту на їх продукцію в європейських країнах, зменшення припливу прямих іноземних інвестицій, а також підвищення безробіття в інших країнах-членах ЄС, що суттєво знизило можливості словацьких громадян у відношенні працевлаштування за кордоном.
 
Середньомісячна номінальна зарплата в СР у 2008 р. становила 1033 дол. США і була на 2,0% вищою, ніж у 2007 р.
Найвищою середня номінальна зарплата була у сфері телекомунікаційних послуг –2 335 дол. США, найнижчою – у сфері готельного та ресторанного обслуговування – 522 дол. США.
Рівень споживчих цін протягом 2008 р. зріс порівняно з 2007 р. на 4,6%. Середній ріст регульованих цін склав за рік 4,5%.
Базова інфляція 2008 року становить 4,6%, чиста інфляція (без змін непрямих податків) склала 3,8%.
Ціни харчових продуктів та безалкогольних напоїв зросли на 7,7%, комунальних послуг – на 7,1%, освіти та освітніх послуг – на 3,2%, алкогольних напоїв та тютюну – на 4,1%, транспортних послуг – на 3,4%, медичних послуг – на 6,5%.
 
Зростання цін виробників у 2008 р. найбільше позначилось на продукції:
 
  • нафтопереробної промисловості – на 17,9%
  • електроенергії, газі, опаленні та гарячій воді – 11,4%
  • харчових продуктів і тютюну – 6,3%
  • сільськогосподарській продукції – 4,1%
Знизились ціни виробників:
 
  •  транспортних засобів – на 6,7%
  • деревини та виробів з неї – на 2,2%
  • текстилю та текстильних виробів – на 1,1%
  • гумових та пластмасових виробів – на 2,0%
 
В цілому ціни вітчизняних промислових виробників у Словацькій Республіці зросли протягом 2008 р. на 2,8%.
 
Перспективи розвитку зовнішньоекономічної політики СР обумовлені її членством в ЄС. Уряд СР продовжуватиме Спільну торговельну політику, основи якої були закладені у Римському договорі про створення Європейської економічної спільноти; основні економічні умови функціонування ЄС матимуть вирішальний вплив на зовнішньоекономічну діяльність СР; внутрішня економічна діяльність Уряду СР та впровадження спільних заходів ЄС по послабленню та подоланню наслідків світової фінансової та економічної кризи сприятиме повноті інтеграції країни до спільного економічного простору ЄС;
 
Набуття Україною статусу країни з ринковою економікою, вступ до СОТ та укладення Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС мають перспективу уникнення квот і обмежень на експорт з України до ЄС сталеливарної продукції, хімічних добрив та сільськогосподарських товарів, однак залишається можливість антидемпінгових розслідувань та санкцій на чутливі товари українського експорту до ЄС, зокрема до СР. У короткочасній перспективі обсяги двостороннього товарообігу між Україною та Словацькою Республікою мають зазнати певного скорочення внаслідок дії кризових факторів в обох країнах, а також впровадження Урядом СР антикризових заходів, одним з яких є скорочення імпорту до країни. У зв'язку з погіршенням економічної ситуації в Україні, зростанням цін на енергоносії, які постачаються в Україну з РФ, що має негативний вплив на експортні можливості низки галузей української промисловості та на загальну конкурентноздатність української економіки, зростає актуальність збільшення в українському експорті до СР частки товарів з великою доданою вартістю, зменшення у загальному експорті частки товарів, при виробництві яких необхідні великі затрати енергоресурсів, а також частки сировинних товарів і напівфабрикатів. Залишається реальною перспектива включення українських виробників у логістичні схеми автомобілебудівних концернів "Пежо-Сітроен", "Кіа Моторз", "Магна Стейр", "Гетраг Форд Трансмішнз" та їх постачальників, що дозволить використовувати більше українського металу безпосередньо в Україні, збільшити частку високотехнологічних товарів в українському експорті, відновити промисловий парк нашої країни та підвищити рівень зайнятості населення. Значні перспективи має співробітництво по вирощуванню в Україні (включаючи Чорнобильську зону) ріпаку та освоєння виробництва біодизелю за словацькою технологією для подальшої реалізації на внутрішніх ринках та ринках ЄС. З огляду на дефіцит електроенергії в СР перспективним могло б бути і збільшення експорту української електроенергії до СР. У транспортній галузі перспективним напрямком співробітництва буде ефективне використання комбінованих перевезень.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Туризм

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки