Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Сирія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Оцінка економічної ситуації в Сирії з боку іноземних експертів (2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Макроекономічні показники, Страхування, Фінансові послуги

Русскоязычный заголовок: Оценка экономической ситуации в Сирии со стороны иностранных экспертов (2009 г.)

Оцінка економічної ситуації в Сирії з боку іноземних експертів (2009 р.)Oxford Business Group


На думку експертів Oxford Business Group, за останні десять років Сирія під керівництвом Президента Б. Асада зробила вельми чутливі кроки на шляху проведення в країні економічних реформ, реалізація яких позитивно впливає не тільки на трансформаційні процеси в Сирії, але й на її вплив в країнах регіону. 2010 рік – останній рік п’ятирічного плану, як очікується, стане вирішальним у визначенні подальшої стратегії розвитку країни.

До числа найбільш важливих та значних експертами відносяться реформи, проведені у фінансовому секторі. До 2004 року банківська система Сирії монопольно трималась на шістьох державних банках, найбільшим з яких був Commercial Bank of Syria. Після початку лібералізації в країні наразі функціонують 10 приватних банків, зменшені обмеження щодо трансферу іноземної валюти – наразі громадянам Сирії та іноземцям дозволяються щомісячні переводні трансакції на суму до 10 тис. дол. США.

Приватні страхові компанії та інші компанії сфери фінансових послуг були дозволені законодавством відповідно у 2005 та 2007 роках. Лібералізація цього сектора дозволяє розпочати перехід від соціалістичної до соціально орієнтованої ринкової економіки в Сирії. Приватні банки наразі вже спроможні самостійно фінансувати потужні інвестиційні проекти, як наприклад Bank Audy Syria надало кредит 380 млн.дол.США компанії Лафарж на будівництво нового цементного заводу.

Відкриття Дамської фондової біржі у 2009 року стало помітним явищем, яке полегшує приватним компаніям доступ до фінансових ресурсів, навіть незважаючи на те, що на біржі зараз котується не більше 10 компаній. Рішення уряду САР у січні 2010 року щодо збільшення власного капіталу банків з 30 до 200 млн. дол. США є дискусійним, щоправда ситуація полегшується дозволом приватним банкам мати частку в банках 60%.

З урахуванням того, що прибутки від продажу нафти поступово зменшується, уряд сподівається на залучення інвестицій як збоку місцевих приватних банків , так і зовнішніх інвестицій, які повинні забезпечити запланований показник щорічного зростання економіки на 7% в умовах безробіття, яке посилюється.

Прогнозні оцінки уряду щодо зростання ВВП у 2009 році були на рівні 6% (МВФ – 5.2%), зважаючи на третю поспіль посуху, яка сильно завадила аграрному сектору країни, та жорстку рецесію у текстильній промисловості, була проведена переоцінка прогнозних даних. МВФ прогнозує зростання нарівні 3%, у 2010 році – 4.2%, прогноз уряду Сирії на 2009 рік – 4.5%.

Низький рівень бухгалтерського обліку в країні не дозволив у 2009 році запровадити в Сирії податок на додану вартість.  
            
 
МВФ

На початку лютого 2010 року оприлюднений звіт МВФ щодо САР, який свідчить про відносно помірний вплив світової економічної кризи на сирійську економіку. До числа основних негативних чинників віднесені торгівельні операції з партнерами в регіоні та Європі.

Зростання реального ВВП знизилось на 1% до рівня 4% за підсумками 2009 року. Такий результат обумовлений незначним зростанням у нафтовому секторі та падінням не нафтового на 1.5% до рівня 4.5%. Зменшення темпів зростання у виробничому секторі, будівництві та обслуговувані частково було компенсовано помірним підйомом у сільському господарстві.

Рівень безробіття зріс до близько 11%. Інфляція різко знизилась до 2.5%, що обумовлено світовими тенденціями ціноутворення на продукти харчування та базові продукти споживання.

МВФ прогнозується збільшення у 2009 році бюджетного дефіциту на 2.5% до майже 5.5% ВВП.

За рахунок консолідації фінансових ресурсів впродовж останніх років уряду Сирії вдалося провести відповідні попереджувальні дії з метою максимальної нейтралізації впливу глобальної економічної кризи. Загальні витрати були збільшені на 5% ВВП здебільшого на фінансування державних інвестиційних програм, а також підвищення заробітної платні та трансфертів на компенсацію зростання ціни на пальне. 

Пропорції виконання державного бюджету у 2009 році щодо інвестування в державний сектор були збережені на рівні 2008 року.

Фіскальні збори у не нафтовому секторі збільшились завдяки жорсткій податковій політиці та відповідного поліпшенню податкового адміністрування та стимулювання. Податкові надходження від державних підприємств у 2009 році підвищились, що частково компенсувало їх дефіцит у 2008 році через високі ціни по імпорту та адміністрування цін.

МВФ прогнозує збільшення у 2009 році дефіциту зовнішнього платіжного балансу до 4.5% ВВП, коли падіння сирійського експорту товарів та послуг корелює зі зменшенням їх імпорту до Сирії. Туристична галузь була на підйомі, а прямі зовнішні інвестиції та грошові перекази до Сирії, незважаючи на кризу, зменшились неістотно. Валові золотовалютні запаси Сирії залишились на задовільному рівні – 17 млрд. дол. США.

МВФ позитивно оцінює діяльність Центрального банку Сирії щодо удосконалення діяльності банківського сектору та утримання належного рівня валютних резервів. З метою підтримки кредитування інвестиційних проектів Центральним банком Сирії були задіяні певні результативні заходи. Зокрема: зменшення вимог до об’ємів резервування на 5% для банків, які збільшили кредитування інвестиційних проектів, вимога до групи визначених банків щодо списання штрафів за простроченими боргами та збільшення терміну їх повернення, зменшення індикативної ставки за депозитами з 7 -9 до 6 – 8%, впровадження інструменту – кредитор останньої інстанції (Lender of Last Resort), збільшення ліміту кредитної складової по інфраструктурних проектах з 25 до 35% за одним проектом.

Крім цього відзначається, що Міністерством фінансів Сирії були впровадженні податкові пільги з метою стимулювання діяльності на стратегічних напрямках як то впровадження та реалізація проектів у віддалених районах, залучення трудових ресурсів, акціонування компаній шляхом розміщення акцій на першій Сирійській фондовій біржі.  
         
Сирійським урядом були також задіяні інші інструменти з метою зменшення негативного впливу посухи та підвищення ціни на дизельне пальне у сільському господарстві. Зокрема, були впроваджені податкові канікули для фермерів у районах уражених посухою, а також реструктуризовані кредити, списані штрафні санкції, збільшені закупівельні ціни на врожай основних сільськогосподарських культур.

Позитивний прогноз МФВ щодо Сирії у середньо та довгостроковій перспективі базується на відновленні економік основних торгівельних партнерів Сирії, що вплине на поступове збільшення сирійського експорту, грошових переказів та прямих іноземних інвестицій. Велика ймовірність продовження тенденції відновлення сільськогосподарського сектору після серйозного ураження на протязі останніх посух впродовж трьох років. В результаті прогнозується зростання у 2010 році не нафтового сектору на 5%. Рівень інфляції буде збережений на низькому рівні. Кредитна політика банків щодо приватного сектору буде сприятлива.

У 2010 році очікується посилення податково-бюджетної політики, що підтверджується збільшенням доходної частини та обмежень видаткової частини бюджету. В номінальних цінах, витратна частина бюджету 2010 року на 13% результати 2009 року. Зокрема, у порівняння з 2009 роком, планується незначне збільшення поточних витрат та збільшення на 19% (30% у порівнянні з 2008 роком) капітальних витрат.
 
 
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки