Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Сирія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
Щодо макроекономічних показників САР (2008 р.)  
Параметри: ЗЕД, Макроекономічні показники, Економічні новини

Щодо макроекономічних показників САР (2008 р.)

 
З огляду на недосконалість сирійської статистики та її закритість по деяких показниках, підготовка матеріалів щодо економіки САР, крім окремих сирійських даних, потребує широкого використання зарубіжних джерел (Syria – CIA World Factbook, дані МВФ тощо).
 
У 2008 р. реальне зростання сирійської економіки склало, за оцінками іноземних експертів, від 3.1 до 4.8 %. (У 2007 р. це зростання за даними Центробанку САР склало 6,3%, у той час як МВФ оцінювало його у 4.2%). На 2009 рік прогнозується зростання ВВП на рівні 2.6%.
 
Намагання керівництва САР поліпшити в цілому складне економічне становище та відповідно інтегруватися до світового економічного середовища вимагають від сирійського уряду здійснювати необхідні економічні реформи, серед яких:
 • зниження кредитних ставок
 • відкриття приватних банків
 • консолідація чисельних обмінних курсів валюти
 • підвищення цін на деякі товари, на які розповсюджувалися субсидії, особливо на бензин (підвищення цін на 20% у 2007 р. та введення нормування продажу у 2008 р.) і цемент
 • створення Дамаської фондової біржі, яка почала функціонувати на початку 2009 р.
Крім того, Президентом САР Б.Асадом було підписано урядовий декрет на підтримку реформи корпоративної власності, а Центробанку було надано дозвіл видавати облігації для покриття державного боргу.
 
Разом з тим, економіка Сирії залишається, як і раніше, під жорстким контролем держави. З огляду на слабку інтеграцію Сирії до міжнародної фінансово-економічної системи, її економіка наразі лише частково відчуває наслідки світової економічної кризи.
 
Водночас в країні продовжують розвиватися кризові явища, зумовлені внутрішніми факторами, які пов’язані із невирішеністю комплексу життєво важливих соціально-економічних питань.
 
 
Негативний вплив на загальну соціально-економічну ситуацію в Сирії створюють такі фактори:
 • низькі темпи приросту ВВП, які за зарубіжними оцінками складають не більше 4.8% (2008), за сирійськими даними 6,5%. На думку місцевих експертів,  для стабільного розвитку країни і головне - для забезпечення населення робочими місцями необхідне щорічне зростання реального ВВП в межах 5 - 6%
 • високі темпи інфляції (15,7%)
 • високий рівень безробіття (близько 9%)
 • зростання бюджетного дефіциту (4.83 млрд. дол.. СШАу 2009 році, 9.4% від прогнозного ВВП)
 • швидкі (в середньому 2,13% на рік) темпи зростання чисельності населення, яке складає наразі близько 20,18 млн., що створює потужний тиск на економіку та внутрішні ресурси країни
 • висока частка населення, яке перебуває за межею бідності (близько 11,9%)
 • наявність на території Сирії значної кількості іракських (близько 1,5 млн.) та палестинських (до 500 тис.) біженців
 • дефіцит водопостачання
 • екологічні проблеми (зростання промисловості, забруднення води тощо)
 
За офіційними сирійськими даними, декретом Президента Сирії затверджений бюджет на 2009 рік в об’ємі 685 млрд. сир. фунтів, що на 14.2% перевищує бюджет минулого року.
 
Бюджет був сформований із розрахунку ціни 51 дол.США/бар на легку нафту та 42 дол. США/бар на важку нафту. Зважаючи на те, що ціни на нафту впали нижче прогнозних показників, виконання бюджету наразі стикається з труднощами. За словами міністра фінансів Сирії М. Хусейна, падіння ціни на нафту на 1 дол. США призведе до збільшення дефіциту бюджету на 4 млрд. сир.фунтів (85 млн. дол. США). Доречно відзначити, що доходна частина бюджету нафтового сектору, яка включає податки нафтових компаній, як планується, становитиме 110 млрд. сир. фунтів або 27% доходної частини бюджету.
 
Для сирійської економіки, на думку міністра фінансів країни, в цілому падіння ціни на нафту є позитивним фактором, оскільки останнім часом сирійський імпорт нафтопродуктів перевищує експорт сирої нафти.
 
Інвестиційна складова бюджету збільшується у порівняння з 2008 роком на 19.5% до 275 млрд. сир. фунтів і складатиме 40% видаткової частини бюджету.
 
На протязі останніх років прийнято багато законів та декретів Президента Сирії, якими зроблені перші кроки щодо формування соціально орієнтованої моделі ринкової економіки, сприяння розвитку експорту та імпорту, захисту споживачів та запобігання монополіям.
 
Дохідна частина бюджету збільшується до 458 млрд. сир. фунтів з 407 млрд. сир.фун. у 2008 році, але у меншій ступені ніж зростуть видатки. Таким чином рекордний дефіцит бюджету 2008 року знову буде перевищений та складатиме 227 млрд.сир. фунтів, або 9.25% ВВП, який очікується на рівні 2443 млрд. сир. фунтів. На думку місцевих експертів, дефіцит бюджету можливо буде нижче очікуваного рівня з огляду на те, що інвестиційна складова витратної частини, фінансується не в повному обсязі.
 
Податкові надходження до бюджету, як очікується, збільшаться на 9.5% до 240 млрд. сир. фунтів, при цьому прямі податки складатимуть 195 млрд. сир.фунтів (+10.8%), непрямі – 44 млрд.сир.фунтів (+4.7%).
 
За оцінками іноземних експертів, ріст ВВП Сирії у 2008 склав 4.8%, у 2009 очікується його зростання на рівні 2.6 відсотка, на 2010 рік прогнозується 3.6%. Індекс споживчих цін у 2008 році дорівнював 15,7%, у 2009 очікується на рівні 7.9%.
 
Основними чинниками скорочення темпів зростання ВВП є падіння попиту на зовнішніх ринках, скорочення та обмеження витратних частин державного бюджету у зв’язку з падінням доходів у нафтогазовому секторі, третій поспіль неврожай, обумовлений посухою. Оптимістичні оцінки на 2010 рік пов’язуються з можливим пожвавленням світового ринку. Причинами очікуваного скорочення темпів інфляції в Сирії є загальна ситуація падіння цін на світовому ринку споживчої продукції.
 
Бюджет сформовано із розрахунку обмінного курсу 47 сир. фунтів за 1 дол.США.
 
у млрд. сирійських фунтів

 
Поточні витрати
Інвестиційні витрати 
 Загалом
Загальні послуги
8,594
4,321 
12,915
Юстиція та центральна адміністрація
77,688
44,688
122,376
Національна безпека
99,316
2,148
101,464
Закордонні справи та інформатизація
8,119
2,057
10,176
Вища освіта
19,602
9,049
28,651
Освіта
44,105
9,505
53,610
Культура
1,555
580
2,135
Соціальне забезпечення
 6,239
2,861
 9,100
Економіка та фінанси
110,324
2,717
 113,041
Сільське господарство 
6,968
23,878
30,846
Видобувна промисловість   
134
21,472
21,606
Виробнича промисловість
713   
9,285
9,998
Електроенергія, Газ, Вода
 86
41,455
41,541
Будівництво
125   
970   
1,095
Торгівля
750   
2,633  
3,383
Транспорт, Комунікації, Зберігання
682
36,337   
37,019
Фінанси, Страхування, Нерухомість
 0
4,334
4,334
Резервний фонд капітальних інвестицій
0   
55,710  
55,710
Фонд стабілізації цін
 25,000
0   
25,000
Інші   
0   
1,000  
1,000
Загалом
410,000
275,000
685,000

 

 
2007
2008 
2009
Загальні прибутки
504  
407
458
Загальні видатки  
588   
600   
685
Поточні видатки  
259   
285   
410
Інвестиційні видатки 
258    
230   
275

    
Згідно з оцінками уряду САР, для стабільного розвитку країни продовж 2008-2010 рр. необхідно залучити до 35 млрд. дол. США зовнішніх запозичень, що видається малоймовірним в умовах світової фінансової кризи.
 
Незважаючи на викладене, існує достатньо підстав розраховувати, що навіть із урахуванням потенційних ускладнень, очікуваних від світової економічної кризи, ситуація в Сирії залишатиметься відносно стабільною. Системі політичної влади, яка базується на домінуванні однієї партії, відсутності опозиції та одноосібному керівництві сильним лідером, скоріше за усе, вдасться утримувати контроль за усіма сферами життя сирійського суспільства.
 
 
Основні макроекономічні показники

Демографічні дані
 
Населення
20178485 (2008 р.)
Темпи зростання населення
2,13% (2009 р., оціночно)
Народжуваність
26,57 на 1 тис.населення
Смертність
4,68 на 1 тис.населення
ВВП
 
ВВП (за паритетом купівельної спроможності)
96,53 млрд.дол.США (2008 р.,оцін.)
ВВП (за офіційним обмінним курсом) ВВП (реальні темпи зростання) (2,4% (2008 р., оцін.)
44,49 млрд.дол.США (2008 р., оцін.)
ВВП на душу населення
4800 дол.США (2008 р., оцін.)
ВВП (розподіл по секторах -2008 р., оцін.)
 
сільське господарство
22,2%
промисловість
27,9%
сфера послуг
49,6%
Робоча сила 
 
Робоча сила (по секторах) (2008 р., оцін.):
5,547 млн.(2008 р., оцін.)
сільське господарство 
19,2 %
промисловість 
14,5 %
сфера послуг 
66,3%
Рівень безробіття
9%, (2008 р., оцін.)
Інвестиції (усього)
22,6% ВВП
Бюджет (2009):
 
доходи 
9,74 млрд.дол.США
витрати
14,57 млрд.дол.США
Внутрішній борг 
41,2% ВВП (2008 р., оцін.)
Рівень інфляції (споживчі ціни) (2008 р.,)
15.7%
 (2009 прог)
7.9%
Грошово-кредитні показники:
 
Грошова маса (30 вересня 2008 р.)
14,29 млрд.дол.США
Квазі-грошова маса (30 вересня 2008 р.)
25,67 млрд.дол.США
Внутрішнє кредитування (31 грудня 2006 р.)
50,92 млрд.дол.США
Темпи росту промисловості (2008 р., оцін.)
3,2%
 (2009, прог)
3,9%
Електроенергія:
 
виробництво (2007 р.);
40,5 млрд.квт.г
споживання (2007 р.)
39,5 млрд.квт.г.
експорт (2007 р., оцін.)
991 млн.квт.г.
імпорт (2007 р.,оцін.)
1,4 млрд.квт.г
Нафта:
 
виробництво (2008 р., оцін.)
381600 баp/добу
споживання (2007 р., оцін.).
229000 бар/добу
експорт (2008 р., оцін.)
155000 бар/добу
імпорт (2007 р., оцін.)
160000 бар/добу
підтверджені запаси (1 січня 2008 р., оцін.)
2,5 млрд.бар
Природний газ:
 
виробництво (2008 р., оцін.)
6,5 млрд.куб.м.
споживання (2008 р., оцін.)
4,4 млрд.куб.м.
експорт та імпорт 
дані відсутні
підтверджені запаси (1 січня 2008 р., оцін.)
240,7 млрд.куб.м.
Зовнішня торгівля
 
Експорт (2008 р., оцін.):
13,12 млрд.дол.США
Товарна структура експорту 
 
сира нафта, продукти нафто- перегонки, корисні копалини, бавовна, текстиль, одяг, м’ясо та жива худоба, пшениця.
Основні споживачі
Ірак – 30%, Ліван – 10%, Німеччина – 9,7%, Італія-8%, Єгипет - 5,5%, Саудівська Аравія-5,2%, Франція – 4,9% (2007 р.)
Імпорт (2008 р., оцін.):
14,32 млрд.дол.США
Товарна структура імпорту  
продукція машинобудування, транспортне обладнання, енергетичне обладнання, продукти харчування та худоба, метали та виробі з металів, продукція хімічної промисловості, пластмаси, пряжа, папір.
Основні постачальники
Саудівська Аравія -12%, Китай-8,7%, Єгипет-6,2%, Італія-6%, ОАЕ-5,9%, Україна-4,8%, Росія-4,8%, Німеччина-4,7%, Іран-4,3% (2007 р.)
Золотовалютні резерви (31 грудня 2008 р., оцін.)
6,104 млрд.дол.США
Зовнішній борг (31 грудня 2008 р., оцін.)
6,72 млрд.дол.США
Обмінний курс сирійської валюти (сирійський фунт) до долара США)
47,5 (2009 р.), 46,5281 (2008 р.), 50,0085 (2007 р.), 51,689 (2006 р.), 50, (2005 р.), 48,5 (2004 р.)

 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки