Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Кольорова металургія України (2007 р.)  
Параметри: Товари кольорової металургії

 

Кольорова металургія України

За часів Радянського Союзу українська кольорова металургія входила до загальносоюзного виробничого комплексу і спеціалізувалася на виробництві алюмінію, титану, кремнію, нікелю, міді, германію, скандію, ртуті, цирконію і урану.

У результаті розпаду Радянського Союзу настала криза споживання, що призвело до згортання виробництва кольорових металів і виробів із них. У роки становлення незалежності України стрімко зріс експорт кольорових металів, особливо кольорового брухту. У 2000 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про металобрухт», тим самим упорядкувавши експорт кольорової сировини.
 
Проте кольорова металургія України продовжує залишатися досить потужним промисловим утворенням. За даними статистики, в галузі налічується більше 70 підприємств різних форм власності, на яких працює понад 50 тис. чол. Останніми роками, завдяки позитивній кон’юнктурі світового ринку кольорових металів, положення в галузі стабілізувалося.
 
Слід зазначити, що майже 80% продукції підприємств кольорової металургії йде на експорт унаслідок невисокого внутрішнього споживання. Однак з кожним роком ситуація в плані розвитку внутрішнього споживання поступово поліпшується.
 
 
Рудна база
 
Україна має потужну мінерально-сировинну базу і належить до групи найбільших мінерально-сировинних країн світу. На її території виявлено понад 20 тис. родовищ і рудних проявів, 114 видів корисних копалини, з яких 7835 родовищ, 96 видів корисних копалини мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. За своїм мінерально-ресурсним потенціалом рідкісних металів Україна посідає перше місце в Європі і відома як велика провінція світу.
 
Що стосується рудної бази кольорової металургії України, то в країні видобуваються уран, титан, цирконій, германій, графіт, нікель, золото, скандій і гафній. Знайдені і вивчені родовища таких нетрадиційних для України копалин, як берилій, ніобій, тантал, рідкі землі, мідь, свинець, цинк і молібден.
 
В Україні є потужна мінеральна база титану, розвідані запаси ільменітових руд за сумарними ресурсами перевищують світові запаси ільменіту. Всього відомо 40 родовищ, з яких 12 детально розвідані і розробляються. Найбільш значущими з них є родовища Іршавське, Стремигородське (Житомирська обл.) і Самотканське (Дніпропетровська обл.).
 
Перспективи створення власної ресурсної бази міді пов’язані, в першу чергу, з самородною міддю в базальтах трапової формації Волині. Україна має можливість частково забезпечити свої потреби в свинцю і цинку за рахунок супутнього оруднення на Мужиєвському, що вже розробляється, і сусідньому Біганському родовищах в Закарпатті, а також Біляєвському родовищі в Західному Донбасі.
 
Найважливіше значення мають для України руди алюмінію, що на даний час імпортуються. В Придніпров’ї відоме Високопільське родовище залізистих бокситів (Дніпропетровська обл.), Смілянське родовище (Черкаська обл.).
 
Наявність багатої мінеральної бази і розвиненого добувного комплексу дозволяє Україні експортувати значні обсяги руд і концентратів. Водночас потрібно зазначити, що зміна кон’юнктури ринка в 2007 р. призвела до деякого коригування структури експорту порівняно з 2006 р. Так, частка експорту титанових руд і концентратів зменшилася до 80,4% проти 86,0% в попередньому році, а марганцевих, навпаки, збільшилася з 6,3% (2006 р.) до 9,5%.
 
Серед імпортованих руд і концентратів в 2007 р. лідируюче положення займають алюмінієві (63,2%), марганцеві (21,4%) і нікелеві (14,8%). Крім того, Україна ввозить для власних потреб хромові руди і концентрати, титанові, молібденові, цирконієві, ванадієві.
 
 
Таблиця 1. Експорт руд і концентратів з України

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Руди і концентрати марганцеві
24348,0
1447,92
39862,14
2716,94
63,7%
87,6%
Руди і концентрати титанові
330926,49
62975,43
338235,57
69270,82
2,2%
10,0%
Руди і концентрати цирконієві
26836,85
17895,00
37026,63
24706,94
38,0%
38,1%
Руди і концентрати алюмінієві
2864,51
388,28
5752,44
735,22
100,8%
89,4%
Руди і концентрати хромові
20,00
7,76
 
 
 
 
Всього
384995,85
82714,39
420876,78
97429,92
9,3%
17,8%

 
Таблиця 2. Імпорт руд і концентратів Україною

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Руди і концентрати алюмінієві
4427147,05
209211,14
4442293,71
175419,99
0,3%
-16,2%
Руди і концентрати марганцеві
1663243,50
158181,80
1502359,72
467483,12
-9,7%
195,5%
Руди і концентрати нікелеві
928958,91
55912,27
1038599,27
74260,70
11,8%
32,8%
Руди і концентрати хромові
37779,31
10854,95
43147,93
16548,58
14,2%
52,5%
Руди і концентрати титанові
25621,00
3714,45
555,29
255,28
-97,8%
-93,1%
Руди і концентрати молібденові
244,17
8541,00
319,09
11331,73
30,7%
32,7%
Руди і концентрати цирконієві
147,80
151,92
476,00
518,79
222,1%
241,5%
Руди і концентрати ванадієві
8,94
11,19
345,62
86,40
3766,0%
672,1%
Всього
7083151,18
446580,32
7028096,63
745904,60
-0,8%
67,0%

 
Алюмінієва промисловість
 
Алюмінієва галузь є однією з основних підгалузей кольорової металургії України. Обсяги виробництва алюмінію і алюмінієвих сплавів на сьогоднішній день складають близько 200 тис. т.
 
Незважаючи на те, що в Україні нараховується кілька десятків підприємств-виробників вторинних алюмінієвих сплавів, що займаються переробкою алюмінію і алюмінієвих сплавів, основу алюмінієвої промисловості України складають три підприємства: ООО «Миколаївський глиноземний завод» (МГЗ), ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК), СП «Інтерсплав».
 
Перші два підприємства належать російським компаніям – провідним виробником алюмінію – «РУСАЛ» і «СУАЛ», третє є спільною власністю іспанських і українських інвесторів.
 
ОАО «Миколаївський глиноземний завод» є найбільшим в СНД виробником глинозему – основної сировини для виробництва алюмінію. У 2006 р. МГЗ виробив близько 1,37 млн т глинозему, що приблизно на 3% більше, ніж у 2005 р.
 
Потужності ЗАЛКа розраховані на виробництво 110 тис. т первинного алюмінію і первинних сплавів на його основі. Підприємство також виробляє глинозем, що використовується в основному для своїх потреб. За попередніми даними, в 2006 р. комбінат виготовив 108,4 тис. т алюмінію і його сплавів, а також близько 255 тис. т глинозему.
 
СП «Інтерсплав» є основним виробником алюмінієвих сплавів в Україні, що здатний виробляти до 80 тис. т первинних і вторинних алюмінієвих сплавів на рік. Однак в останні роки, через дефіцит сировини і деяких інших факторів економічного характеру, потужності підприємства використовуються приблизно на 40-80%.
 
Серед виробників готової продукції слід виділити такі підприємства, як СП ЗАТ «Донецький завод алюмінієвих профілів» і КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», які займаються виробництвом алюмінієвих профілів і металоконструкцій.
 
Основу вторинної металургії в алюмінієвій галузі складають наступні підприємства: ЗАТ «Експометал», ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів», ТОВ «Механічний завод», ТОВ «Укрспецмет», ТОВ «Контурмет», ТОВ СП «Обімет», ТОВ «Донметсплав», ТОВ СП «Донсплав».
 
 
Мідна промисловість
 
Флагманом мідної промисловості України, безумовно, є ВАТ «Артемівський завод з обробки кольорових металів» (АЗОКМ) – єдиний в Україні виробник плоского і круглого прокату з міді і її сплавів. Виробничі потужності заводу дозволяють випускати мідний, латунний, мідно-нікелевий прокат і напівфабрикати.
 
За підсумками 2006 р., обсяг виробництва АЗОКМ склав понад 48,5 тис. т готової продукції, що складає більшу частину в загальному виробництві мідної підгалузі, обсяги якого становлять 65-80 тис. т продукції з міді і мідних сплавів на рік. Приблизно 80-85% продукції, що виробляється на заводі, поставляється на внутрішній ринок, на відміну від більшості підприємств галузі, що є в основному, експортно-орієнтовними.
Серед них можна виділити такі підприємства, як ТОВ «Катех-Електро» – одного з основних виробників кабельної продукції в Україні, ТОВ СП «Панком-Юн» – на базі якого налагоджено виробництво катодної міді, ДП «Донецьквторкольормет», ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів», АОЗТ «Втормет», СП «Техноскрап», ТОВ «Екометал», ТОВ «Бона».
 
 
Свинцева промисловість
 
На сьогоднішній день Україна виробляє близько 50-60 тис. т свинцю. Найбільшим виробником даного металу і його сплавів в Україні є ЗАТ «Свинець», що виробляє зараз понад 10 тис. т свинцю і його сплавів на рік.
Продукцію даного підприємства споживають в основному акумуляторні і кабельні заводи країн СНД, зокрема найбільше підприємство-виробник акумуляторної продукції в Україні – НАК «ІСТА». Певну кількість свинцевої продукції споживають також країни Балтії і Західної Європи. Крім ЗАТ «Свинець», основними виробниками свинцевої продукції в Україні є ТОВ «Укрсплав», ТОВ «Мегатекс», ТОВ «НПП Енергосплав», ТОВ «Владармет».
 
 
Титанова промисловість
 
Титанова підгалузь є єдиною в кольоровій металургії України, яка має практично повний виробничий цикл, починаючи від видобутку титановмісних руд і закінчуючи виробництвом двоокису титану.
Державне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (ЗТМК) – єдиний в Україні виробник металічного губчастого титану. На даний час комбінат виробляє приблизно 11 тис. т даного товару на рік. До 2012 р. планується збільшити виробництво титанової губки до 12,5 тис. т. На комбінаті організується виробництво титанових злитків і сплавів потужністю до 3 тис. т. Частину губки комбінат перероблює на власних потужностях в напівфабрикати – титанові злитки, решту (90-95%) поставляє на інші підприємства, в основному за рубіж.
 
Виробниками титанових напівфабрикатів в Україні є також ТОВ «Антарес», НВЦ «Титан», АТ «ФІКО», ВАТ «Закарпатський металургійний завод». Більшість з них виробляють злитки титану та його сплавів, як із губки, так і з брухту та відходів титану.
 
Прокатні потужності для переробки титанових напівфабрикатів в Україні відсутні, тому практично весь обсяг даної продукції надходить на експорт. Зараз розглядається питання про налагодження виробництва титанового прокату на одному із підприємств України, що мають прокатні потужності.
 
 
Український експорт кольорових металів
 
Порівняно з 2006 р. кількісний показник експорту кольорових металів з України в 2007 р. збільшився на 2,3 % і склав 244 тис. т. Валютні надходження від експорту кольорових металів в 2007 р. досягли 989,9 млн USD, що на 11,1% більше, ніж у 2006 р. В 2006 р. аналогічні показники експорту відповідно складали 238,8 тис. т і 890,6 млн USD.
 
Найбільш значущими в експорті кольорових металів з України є алюмінієва і мідна групи, сумарна частка яких в експорті кольорових металів із України в 2007 р. склала 89,3%, а частка валютних надходжень від експорту даної продукції – 79,7%.
 
Алюміній необроблений в загальному експорті товарів алюмінієвої групи в 2007 р. склав 81,4% валютних надходжень (89,0% в 2006 р.). При цьому в 2007 р. експорт первинного алюмінію і алюмінієвих сплавів в чушках склав відповідно 8,2 і 37,4%.
 
В 2007 р. основу структури товарів, переважаючих в українському експорті товарів мідної групи, склали мідь рафінована і мідні сплави необроблені (43,9% по тоннажу), плоский прокат (17,1%) і труби (15,1%).
Обсяги експортних поставок нікелю, свинцю, цинку, олова є не такими значними. Їхня сумарна частка в експорті кольорових металів склала 6,3 і 5,6% в загальній кількості експортованої продукції і обсязі валютних надходжень відповідно.
 
 
Український імпорт кольорових металів
 
За попередніми даними, натуральний обсяг імпортованої кольорової металопродукції в 2007 р. зріс на 5,9%, а валютні витрати – на 33,5%. Загальна кількість кольорових металів, що були імпортовані до країни за звітний період, склала 198,4 тис. т на суму 1076,2 млн USD. Показники імпорту кольорових металів в 2006 р. склали 187,4 тис. т на суму 806,1 млн USD.
 
Домінуючими групами в імпорті кольорової металопродукції до України є алюмінієва, мідна і цинкова групи, частка яких складає 84,9% в загальній кількості імпортованої продукції та 70,4% в загальній кількості затрат на імпорт кольорових металів до України.
 
Особливо помітним стало збільшення поставок товарів, що належать до групи олова (58,9% в тоннажі і 136,7% в валюті), нікелю (25,5% і 99,7% відповідно), алюмінію (22,4% і 36,1%) і свинцю (19,0% і 151,6%). Водночас відзначається помітне скорочення імпорту товарів групи цинку (-10,4% і -6,4%).
 
 
Таблиця 3. Експорт кольорових металів із України

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Мідь і вироби з неї
56537,22
302631,84
57350,23
344589,78
1,4%
13,9%
Нікель і вироби з нього
135,36
6556,49
276,11
19930,37
104,0%
204,0%
Алюміній і вироби з нього
158589,77
405388,89
160909,72
444054,21
1,5%
9,5%
Свинець і вироби з нього
12989,78
14698,11
14977,98
35002,73
15,3%
138,1%
Цинк і вироби з нього
80,76
195,99
59,70
204,93
-26,1%
4,6%
Олово і вироби з нього
4,31
63,50
0,44
6,42
-89,8%
-89,9%
Інші недорогоц. метали
10435,34
161097,95
10863,55
146066,99
4,1%
-9,3%
Всього
238772,53
890632,77
244437,73
989855,43
2,4%
11,1%

 
Таблиця 4. Імпорт кольорових металів Україною

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Мідь і вироби з неї
40463,77
252978,92
41107,01
285093,84
1,6%
12,7%
Нікель і вироби з нього
3011,09
91890,37
3778,13
183499,61
25,5%
99,7%
Алюміній і вироби з нього
79792,83
274303,70
97693,26
373381,05
22,4%
36,1%
Свинець і вироби з нього
9136,45
12110,27
10868,28
30464,25
19,0%
151,6%
Цинк і вироби з нього
33169,21
105682,22
29723,33
98877,53
-10,4%
-6,4%
Олово і вироби з нього
559,98
5698,10
889,96
13486,09
58,9%
136,7%
Інші недорогоц. метали
21222,54
63457,64
14336,45
91379,59
-32,4%
44,0%
Всього
187355,87
806121,22
198396,42
1076181,97
5,9%
33,5%

 
Таблиця 5. Експорт алюмінію з України

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Алюміній необроблений
141169,97
337611,60
142045,59
361264,21
0,6%
7,0%
- в т. ч. алюміній нелегований
62072,43
145867,61
61552,79
158797,71
-0,8%
8,9%
- в т. ч. сплави алюмінієві первинні
13172,68
31710,54
13333,10
36264,42
1,2%
14,4%
- в т. ч. сплави алюмінієві вторинні
65924,86
160033,45
67159,70
166202,08
1,9%
3,9%
Всього
141169,97
337611,60
142045,59
361264,21
0,6%
7,0%

 
Таблиця 6. Імпорт алюмінію Україною (основні статті)
 
Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Плити, листи і стрічки
24530,53
88468,92
28396,18
106738,50
15,8%
20,7%
Фольга
15174,09
63728,66
16881,03
77160,12
11,2%
21,1%
Інші вироби з алюмінію
10855,54
24615,81
13187,53
35278,59
21,5%
43,3%
Металоконструкції алюмінієві
7985,44
26864,69
9623,19
35309,99
20,5%
31,4%
Прутки, бруски і профілі
8671,56
23480,48
11235,53
42940,05
29,6%
82,9%
Алюміній необроблений
2035,41
6819,30
5849,01
18531,72
187,4%
171,8%
Бочки, бідони, жбани та ін. подібні ємності
677,94
6288,29
953,85
8855,26
40,7%
40,8%
Всього
55097,67
293348,10
55547,54
331338,36
0,8%
13,0%
 
 
Таблиця 7. Експорт міді з України (основні статті)

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Дріт
10256,38
63292,67
6432,10
44731,78
-37,3%
-29,3%
Прутки, бруски і профілі
11274,66
52171,93
6824,75
42916,99
-39,5%
-17,7%
Мідь рафінована і мідні сплави необроблені
17791,78
82627,85
24376,11
120994,85
37,0%
46,4%
Плити, листи і стрічки
6845,03
40944,51
9507,96
65271,31
38,9%
59,4%
Труби і трубки
8929,82
54311,14
8406,62
57423,44
-5,9%
5,7%
Всього
55097,67
293348,10
55547,54
331338,36
0,8%
13,0%

 
Таблиця 8. Імпорт міді Україною (основні статті)

Товар
2006р.
2007р.
2007/2006,
% (т
2007/2006,
 % (USD)
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Кількість,
тон
Вартість,
тис. USD
Дріт
18424,63
127050,87
14576,01
107409,88
-20,9%
-15,5%
Мідь рафінована і мідні сплави необроблені
7437,44
50994,29
8909,67
63772,33
19,8%
25,1%
Труби і трубки
3041,94
15810,25
2969,97
18792,13
-2,4%
18,9%
Фітинги мідні для труб і трубок
5614,69
12937,47
6423,83
17555,35
14,4%
35,7%
Плити, листи і стрічки
1429,56
11354,87
2093,46
18011,68
46,4%
58,6%
Прутки, бруски і профілі
1851,12
13510,46
2709,90
24404,06
46,4%
80,6%
Всього
19374,76
104607,34
23106,84
142535,55
19,3%
36,3%

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Індія Італія Казахстан Канада Китай Македонія Малайзія Мексика Польща Росiя Румунія Словаччина США Угорщина Україна
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки