Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Україна. Садівництво та виноградарство (2007 р.)  
Параметри: Товари агропромислового комплексу

 

Упродовж історії сучасної незалежної України частка плодово-ягідних культур і винограду в структурі валової продукції сільського господарства істотно не змінилася. У 1990 р. при СРСР в Україні вона складала 4,3%, а потім, до середини 1990-х рр., несуттєво знизилася – до 3,7%.
 
У 2006 р. на неї припадало 3,1% всієї валової продукції українського сільського господарства. Згідно з офіційною статистикою, за роки незалежності значно знизився рівень рентабельності виробництва даної продукції. Так, в плодівництві він знизився з 83,8% у 1990 р. до 20,3% у 1995 р. і до 12,7% у 2005 р. У 2006 р. завдяки зростанню цін на дані товари рівень рентабельності зріс до 33,5%. У виноградарстві за рахунок того, що продукція даної галузі була більше затребувана в 1990-і рр., рівень рентабельності знижувався повільніше: 1990 р. – 71,7%, 1995 р. – 74,0%, 2000 р. – 62,7%, 2006 р. – 39,6%.
 
За минулі роки істотним чином змінилася структура виробництва цієї продукції по категоріях господарств. Якщо в 1990 р. 46,4% виробництва було зосереджено у великих сільськогосподарських підприємствах і 53,6% в господарствах населення, то вже до середини 1990-х рр. структура корінним чином змінилась, і тепер на перші припадало 16,4%, а на другі – 83,6%. Незважаючи на те, що останніми роками спостерігається збільшення виробництва і підвищення попиту на великі обсяги сировини відповідної якості для промислової переробки, співвідношення категорій господарств у випуску даної продукції залишається тим же: 12,2% – великі сільськогосподарські підприємства і 87,8% – господарства населення (11,8% і 88,2% в 2005 р.).
 
Всупереч тому, що частка виробництва плодово-ягідних культур і винограду у валовій продукції сільського господарства відносно стабільна, її обсяг виробництва може істотно коливатися. У вартісних показниках вже до середини 1990-х рр. обсяг її випуску скоротився в 1,6 раза до 2,514 млрд грн. порівняно з показником 1990 р. Спад виробництва продовжувався аж до 2001 р., коли виникла нестійка тенденція до зростання. У 2006 р. даної продукції було вироблено на суму 2,905 млрд грн.
 
У першій половині 1990-х рр. виробництво даної продукції зберігалося ще на відносно високому рівні завдяки хорошому стану галузі, що дісталася Україні у спадщину від СРСР. Проте згодом, за рахунок зниження рівня рентабельності виробництва даної продукції, а отже, скорочення капіталовкладень в її виробництво, у другій половині 1990-х рр. до низького рівня рентабельності додалися застарілість матеріально-технічної бази садівничих і виноградарських господарств і скорочення площ під плодово-ягідними насадженнями.
 
Водночас динамічне збільшення інвестицій в українську харчову переробну промисловість, зокрема у виноробну і плодоконсервну галузі, останніми роками сприяло відновленню переробних підприємств. Відновлення нормальної роботи підприємств переробної галузі спричинило на українському ринку відновлення попиту на плодово-ягідну сировину відповідної якості в промислових обсягах.
 
Звичайно, що це сприяло збільшенню капіталовкладень в плодівництво і виноградарство в Україні, а останніми роками окремі підприємства виноробної галузі вивчають можливості і упроваджують на практиці створення власних вертикально інтегрованих структур з виробництва сировини, її переробки і збуту готової продукції. Звичайно, що підвищення попиту на сировину при одночасному зниженні рентабельності викликало зацікавленість у виробників плодово-ягідної продукції оптимізувати його виробництво, іншими словами, вести ефективніше господарювання. У зв’язку з цим українські виробники цікавляться і упроваджують технології ведення садівництва і виноградарства провідних країн-виробників, ґрунтуючись при цьому на своєму багаторічному досвіді ведення господарств в Україні, зокрема в екстремальних 1990-і рр. Про це свідчать показники врожайності, які ростуть всупереч скороченню площ збору: насіннєві – 58,6 ц/га і 154,5 тис. га в 2005 р. (48,6 ц/га і 450,7 тис. га в 1990 р.), кісточкові – 76,0 ц/га і 76,8 тис. га (34,9 ц/га і 166,2 тис. га), горіхоплодні – 62,4 ц/га і 14,6 тис. га (10,3 ц/га і 41,2 тис. га), ягоди – 55,4 ц/га і 19,8 тис. га (40,1 ц/га і 22,2 тис. га). На жаль, в 2006 р. тенденція скорочення площ продовжилася, а до цього додалися ще й несприятливі погодні умови, що сприяло зниженню врожайності: насіннєві – 44,7 ц/га і 139,7 тис. га, кісточкові – 42,3 ц/га і 74,5 тис. га, горіхоплодні – 48,2 ц/га і 14,3 тис. га, ягоди – 54,2 ц/га і 19,7 тис. га.
 
Звичайно, що у зв’язку з скороченням обсягу виробництва плодово-ягідної продукції знизився такий показник, як виробництво даної продукції на душу населення. Якщо в 1990 р. цей показник складав 56 кг плодів/ягід і 16 кг винограду на українця, то в 2001 р. він знизився відповідно до 23 кг і 7 кг Лише останніми роками спостерігається його зростання, пов’язане із збільшенням виробництва за вищезазначеними причинами: 36 кг плодів/ягід і 9 кг винограду в 2005 р. Однак у 2006 р. через зниження виробництва цей показник також впав відповідно до 24 кг і 6 кг.
 
Водночас значно зросла платоспроможність населення порівняно з її рівнем на початку 1990-х рр., що викликало збільшення споживання продукції садівництва і виноградарства, яка традиційно сприймається українським населенням як здорова та необхідна їжа. Це підтверджується динамікою показника середньодушового споживання українцями плодів, ягід і винограду (без переробки на вино): 1990 р. – 47,4 кг, 1995 р. – 33,4 кг, 2000 р. – 29,3 кг, 2005 р. – 37,1 кг, 2006 р. – 34,8 кг.
 
Паралельно з підвищенням доходів населення і попиту на плодово-ягідну продукцію, як уже згадувалося, переробна галузь, досить розвинена за часів СРСР, прийшла до занепаду в 1990-і рр. Лише останніми роками вона відновлює виробництво і попит на сировину. Розвиток ситуації в переробній галузі повністю відбився в зміні реалізації плодово-ягідної продукції каналами збуту. У 1990 р. структура її реалізації великими сільськогосподарськими підприємствами виглядала таким чином: переробним підприємствам – 86,8%, населенню (в т.ч. на ринку) – 13,2%, інші канали (в рахунок орендної плати, безпосередньо підприємствам торгівлі і громадського харчування, громадським установам тощо) – 0,0%.
 
До середини 1990-х рр. частка реалізації переробної промисловості знизилася удвічі, а населенню збільшилася в чотири рази. У 2006 р. ці ж показники виглядали таким чином: переробним підприємствам – 15,3% (13,4% у 2005 р.), населенню (в т.ч. на ринку) – 38,5% (39,0% у 2005 р.), інші канали – 46,2% (47,6% у 2005 р.).
 
Згідно з офіційними даними, рівень самозабезпечення України плодами, ягодами і виноградом досить високий (відношення виробництва до внутрішнього споживання): 1995 р. – 93,7%, 2000 р. – 105,9%, 2005 р. – 89,2%, 2006 р. – 70,2%. Проте варто зазначити, що даний показник не зовсім реально відображає картину задоволення потреб України як в цілому в цій продукції, так і в окремих її видах. Зокрема, українські виноробна і коньячна галузі відчувають гострий дефіцит в якісних виноматеріалах і коньячному спирті, які змушені імпортувати через те, що велика частина виноградників була знищена під час антиалкогольної кампанії ще у 1980-х рр., а надалі виноградарство потерпіло важку втрату в 1990-і рр. в результаті економічних перетворень.
 
Існує також високий попит з боку мереж роздрібної торгівлі, що розвиваються рекордними темпами, на безпечну плодово-ягідну продукцію високої якості. Разом з тим існуюче ввізне мито перешкоджає її легальному ввезенню, що є причиною контрабандного ввезення даної продукції. Таким чином, офіційні дані щодо імпорту часто значно нижче за реальне ввезення плодово-ягідної продукції на територію України, що сприяє заниженню такого показника, як внутрішнє споживання, а отже, завищенню офіційного показника рівня самозабезпечення України в даній продукції.
 
Баланс плодів, ягід та винограду в Україні*, тис. т

 
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Виробництво
2355
1966
1442
1570
2201
2009
2133
1415
Зміна запасів на кінець року
120
201
-55
16
130
-10
297
253
Імпорт
309
179
243
301
343
330
860
1144
ВСЬОГО РЕСУРСІВ
2513
1856
1625
1714
2203
2141
2696
2306
Експорт
31
88
115
141
211
208
305
290
Використання як корм
71
47
33
40
45
45
63
41
Втрати
143
34
65
33
89
70
128
65
Переробка на вино
578
336
240
269
489
419
450
280
Фонд споживання
1721
1439
1287
1372
1580
1607
1750
1630

*включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу
 
Згідно з офіційними даними, експорт плодів, ягід і винограду з України в 2003-2005 рр. коливався на рівні 211-305 тис. т, що складало всього 9-14% від їх виробництва в країні. У 2006 р. експорт досяг 290 тис. т, що склало 20% виробництва даного товару. Проте зростання даного показника відбулося на фоні скорочення виробництва на 34% і експорту на 5% в тому ж році. Основною причиною відсутності великого експорту є значне зниження виробництва, що відбулося за останні роки, відсутність значних партій товару високої якості, невідповідність вживаних внутрішніх стандартів світовим. Водночас значну частину експорту складають дикорослі ягоди і гриби, які в замороженому вигляді експортуються з України до країн ЄС.
 
Ще одним товаром, що в значній кількості експортується з України, є волоський горіх (у шкаралупі та без неї). Україна є п’ятим найбільшим світовим виробником даних горіхів, і на неї припадає близько 4-5% світового виробництва в різні роки. Основними країнами – імпортерами плодів, ягід і винограду з України в 2007 р. були (за фізичними обсягами): Польща (23%), Росія (14%), Угорщина (13%), Австрія (7%), Туреччина (5%).
 
Згідно з тими ж офіційними даними, імпорт даних товарів в 2003-2005 рр. коливався в межах 343-860 тис. т. У 2006 р. імпорт виріс на 33% до 1144 тис. т. Україна в основному імпортує плоди і ягоди, які не виробляються в країні взагалі або які через сезонний характер виробництва тимчасово зникають з продажу. Таким чином, 60-70% імпорту припадає на банани і цитрусові. Також в значних обсягах імпортуються сухофрукти (родзинки і курага) і тропічні горіхи, завдяки інтенсивному розвитку кондитерської промисловості. Основними країнами-постачальниками в 2007 р. були (за фізичними обсягами): Еквадор (29%), Туреччина (15%), Польща (13%), Єгипет (9%), Грузія (4%).
 
Україна має всі умови для нарощування виробництва якісної продукції садівництва і виноградарства. До них належать відповідні грунтово-кліматичні умови, відновлення переробної промисловості і зростання попиту на сировину, зростання купівельної спроможності населення і зростання попиту на роздрібному ринку, стрімкий розвиток мереж роздрібних підприємств торгівлі і вдосконалення каналів реалізації продукції, наявність кваліфікованих кадрів в даних галузях і досить дешевої робочої сили.
 
Серед перешкод швидкому відновленню виробництва можна назвати поточну високу процентну ставку по кредитах на українському ринку за необхідності значного оновлення матеріально-технічної бази і впровадження сучасних технологій виробництва. Незважаючи на це, садівництво і виноградарство має всі перспективи стати в майбутньому однією з процвітаючих галузей сільського господарства України.
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Молдова Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Росiя Румунія Сербія Сирія Словаччина США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Україна Чехія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки