Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Чехія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
«Веб-Портал Державна підтримка українського експорту» за умови постійного поновлення інформації забезпечить українським товаровиробникам необхідну інформаційну підтримку в здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності»

Украинские нефтепродукты
Щодо виконання „Експортної стратегії ЧР на період 2006-2010 рр.” (2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

Русскоязычный заголовок: О выполнении «Экспортной стратегии ЧР на период 2006-2010 гг.” (2009 г.)

Щодо виконання „Експортної стратегії ЧР на період 2006-2010 рр.” (2009 р.)


У січні 2010 р. Уряд ЧР розглянув питання про хід виконання в 2009 р. „Експортної стратегії ЧР на період 2006-2010 рр.” і визначив перспективи її подальшої реалізації по кожному проекту, включеного до „Експортної стратегії ЧР”. За вказаними проектами передбачені наступні заходи:

За проектом «Розвиток торгівлі»:

 • пошук додаткових можливостей для ведення ефективного діалогу з діловими колами, особливо, з галузевими асоціаціями та професійними спілками;
 • систематичний збір та аналіз інформації, що сприяє усуненню бар'єрів при роботі чеських експортерів на ринках третіх країн;
 • проведення активної торговельної політики за рахунок використання двосторонніх і багатосторонніх договорів, а також унітарних угод;
 • відстоювання чеських інтересів при проведенні переговорів з СОТ, з питань вільної торгівлі чеських фірм у третіх країнах.
За проектом «Робота на основних товарних ринках»:

 • дотримання принципу територіальних пріоритетів при виборі ринків збуту та планування діяльності державних органів управління;
 • постійна актуалізація планів з підтримки розвитку експорту;
 • підвищення ефективності діяльності експертних груп;
 • створення автоматизованої системи підтримки розвитку експорту, що сприяє забезпечити максимальну автоматичну розсилку інформації про заплановані заходи;
 • поліпшення проведення маркетингових досліджень окремих регіонів;
 • розвиток нової системи взаємодії між державними та підприємницькими структурами.
За проектом «Створення позитивного іміджу Чехії за кордоном»:

 • розробка нової концепції щодо презентації Чеської Республіки на міжнародних ярмарках і виставках;
 • активне залучення підприємницьких структур до діяльності торгових представництв ЧР за кордоном;
 • реалізація проекту «Спеціалізовані виставки та ярмарки» шляхом використання фінансових коштів фондів в рамках „Програми розвитку підприємницької діяльності”;
 • здійснення інформаційно-видавничої діяльності для забезпечення роботи торгових представництв ЧР за кордоном і проведення представницьких акцій у 2011 р. (всього 11 найменувань на 5 іноземних мовах);
 • координація діяльності підприємницьких структур, що проводиться в рамках чеської участі на Всесвітній виставці „ЕКСПО 2010” у Шанхаї (Китай).
За проектом «Підтримка експортерів»:

 • стабілізація персонального складу фірм-експортерів;
 • проведення аналізу запитів підприємницьких структур до державних органів з питань підтримки розвитку експорту та залучення інвестицій;
 • розробка основних положень нової політики підтримки експорту;
 • розробка „Експортної стратегії ЧР на період 2011-2016 рр.”;
 • підготовка нових пропозицій послуг для експортерів та інвесторів на закордонних ринках;
 • забезпечення ефективної економічної дипломатії за рахунок використання практики проведення міжурядових/змішаних комісій, семінарів та конференцій;
 • вдосконалення системи роботи торгових представництв ЧР за кордоном з урахуванням положень Програми «Зелене світло» експортерам»(наприклад, шляхом розширення обсягів наданої інформації, вдосконалення відносин із замовниками послуг і забезпечення зворотного зв'язку з торговими представництвами);
 • підготовка нової редакції «Кодексу експортера» і «Малого довідника експортера».
За проектом «Збільшення експорту послуг»:

 • встановлення більш тісних контактів з виробниками послуг та їх професійними об'єднаннями і спілками, вивчення потреб чеських підприємців при виході на зарубіжні ринки послуг;
 • стабілізація кадрового складу;
 • збір інформації про наявність перешкод при здійсненні торгівлі послугами, їх докладний аналіз і підготовка пропозицій щодо їх усунення;
 • проведення активної торговельної політики у сфері послуг, вжиття заходів щодо їх лібералізації в рамках переговорів із СОТ і двосторонніх переговорів з третіми країнами;
 • ефективне використання переваг єдиного внутрішнього ринку ЄС.
За проектами «Збільшення прямих інвестицій»  і „Активізація діяльності на закордонних ринках»:

 • актуалізація інформації про інвестиційні зарубіжні проекти на сайтах «БізнесІнфо» і «Експорт» в Інтернеті;
 • оптимізація організаційної підтримки інвестиційної діяльності за кордоном;
 • підтримка експорту інвестицій шляхом використання можливостей Чеського експортного банку (ЧЕБ) і чеського державного агентства „Експортне гарантійно-страхове товариство” (ЕГАП);
 • досягнення прогресу в переговорах з питання внесення змін до двосторонніх угод про підтримку та захист інвестицій.
За проектом «Розвиток експортних спілок»:

 • продовження співпраці з діючими спілками;
 • підтримка пропозицій про створення нових союзів, з урахуванням схвалених Урядом ЧР галузей та пріоритетних країн-імпортерів;
 • розвиток активної діяльності спілок;
 • створення належної бази співробітництва з експортними спілками у формі «партнерського маркетингу».
За проектом «Нова система державного управління експортом»:

 • стабілізація кадрового складу;
 • оптимізація структури торгових представництв ЧР за кордоном;
 • скорочення накладних витрат діяльності торговельних представництв ЧР за кордоном і філіалів окремих фірм, при збереженні якості та обсягів наданих ними послуг;
 • зміцнення штатного складу торгових представництв ЧР за кордоном шляхом залучення до роботи зарубіжних представників комерційних структур;
 • реалізація нових ініціатив, що виникають в ході роботи над новою „Експортною стратегією ЧР”;
 • розробка нової системи оцінки роботи торгових представників і керівників закордонних представництв „ЧехТрейд” і „ЧехІнвест”;
 • розробка „Експортної стратегії ЧР на 2011-2015 роки”;
 • аналіз діяльності „Чеської ради з торгівлі та інвестицій”.
За проектом «Розвиток експортної мережі»:

 • створення нових розділів на сайті «БізнесІнфо»;
 • забезпечення використання наявних джерел інформації для наповнення та підтримки зазначеного вище сайту, включаючи можливості галузевих фондів з фінансування робіт по підтримці сайту;
 • співробітництво при розробці та публікації планів заходів по окремим пріоритетним країнам;
 • створення єдиного дизайну Інтернет-сайтів торгових представництв ЧР за кордоном в частині посилань на адреси експортерів;
 • оцінка інформативності проведених заходів (спільно з Мінпромторгу ЧР, „ЧехТрейдом”, «БізнесІнфо» тощо);
 • налагодження співпраці з підприємницькими структурами при проведенні інформаційної роботи на зарубіжних ринках;
 • забезпечення використання єдиних редакторських програм Мінпромторгу ЧР і «БізнесІнфо» для якнайшвидшої передачі і публікації інформації.
За проектом «Розширення сфери фінансових послуг для розвитку чеського експорту»:  
 • забезпечення джерел фінансування діяльності ЧЕБ та ЕГАП;
 • розробка нової концепції розвитку діяльності ЧЕБ й ЕГАП;
 • розширення послуг ЧЕБ та ЕГАП відповідно до нової концепції їх діяльності;
 • розвиток співробітництва ЧЕБ і ЕГАП з комерційними банками;
 • відстоювання інтересів чеської сторони при проведенні переговорів з питань надання кредитів і страхування контрактів з державною участю;
 • фінансова підтримка чеських господарюючих суб'єктів за рахунок використання фондів Євросоюзу, пов'язаних із здійснюваною трансформацією цих структур в ЧР.
За проектом «Експортна академія»:

 • забезпечення четвертого видання брошури „Курс торгової дипломатії” (І-а половина 2010 р.);
 • забезпечення спільного фінансування проекту торговельної дипломатії за рахунок структурних фондів ЄС (пропонується здійснювати в рамках 48-го розділу Операційної програми «Людський потенціал і зайнятість», що передбачає проведення стажувань напередодні виїзду в ДЗВ);
 • розробка спеціального курсу зовнішньої торгівлі для керівників закордонних відомств;
 • вдосконалення роботи з профільного навчання, з урахуванням розвитку поточної ситуації на зовнішніх ринках.


Слід зазначити, що наразі Міністерство промисловості та торгівлі Чехії приступило до розробки нової „Експортної стратегії ЧР на період 2011-2016 рр.”, перший варіант якої, із залученням широких кіл громадськості, повинен бути підготовлений до початку квітня 2010 року.

 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки