Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Швейцарія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
Стан взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Швейцарією (2010 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Русскоязычный заголовок: Состояние взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Швейцарией (2010 г.)


Стан взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Швейцарією (2010 р.)За даними Держкомстату України за січень – грудень 2010р. загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Швейцарією збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2009р. на 11,6% (на 164,6 млн. дол. США) і склав майже 1,6 млн. дол. США.

Експорт збільшився на 10,0% (на 89,4 млн. дол. США) і склав майже 980,4 млн. дол. США.

Імпорт збільшився на 2,7% (на 17,7 млн. дол. США) і склав 683,8 млн. дол. США.

Сальдо було позитивним і становило 217,2 млн. дол. США.


 
Показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Швейцарською Конфедерацією

(за даними Держкомстату України)

млн. дол. США
 

Показник
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗТО
342
386
757
1050
1059,9
919
1207,6
2840,8
1420,2
1584,8
11,6
В т.ч. – товарами
270
306
616
773
649,9
395,3
526,3
2002,9
891,0
980,4
10,0
- послугами
72
80
141
277
410
523,7
681,3
837,9
529,2
604,4
14,2
Експорт
172
208
543
672
692,4
473,5
605,5
1448,7
754,1
901
19,5
В т.ч. – товарами
121
154
440
473
396,4
112,1
96,5
831,3
453,0
472,2
4,2
- послугами
51
54
103
199
296
361,4
509
617,4
301,1
428,8
42,4
Імпорт
170
178
214
378
367,5
445,5
602,1
1392,1
666,1
683,8
2,7
В т.ч. – товарами
149
152
176
300
253,5
283,2
429,8
1171,6
438,0
508,2
16,0
- послугами
21
26
38
78
114
162,3
172,3
220,5
228,1
175,6
-23,0
Сальдо
2
30
329
294
324,9
28
3,4
56,6
88,0
217,2
 
В т.ч. – товарами
-28
2
264
173
142,9
-171
-333,3
-340,3
15,0
-3,6
 
- послугами
0
28
65
121
182
199
336,7
396,8
73,0
253,1
 

 
За 2010 рік загальний обсяг українсько-швейцарської торгівлі товарами у порівнянні з відповідним періодом 2009 року збільшився на 10,0% (на 89,4 млн. дол. США) і склав майже 980,4 млн. дол. США.

Експорт збільшився на 4,2% (на 19,2 млн. дол. США) і склав майже 472,2 млн. дол. США.

Імпорт збільшився на 16,0% (на 70,2 млн. дол. США) і склав 508,2 млн. дол. США.

Сальдо було негативним і становило 3,6 млн. дол. США.
 
 
Групи-лідери по експорту товарів з України до Швейцарії за січень - грудень 2009-2010 рр.

(за даними Держкомстату України)

млн.дол.США

Найменування групи,
розділу за УКТ ЗЕД
 
Вартість, тис.дол.США
Динаміка
2010/2009
Структура, %
2009
2010
у %
+/-
2009
2010
ШВЕЙЦАРI Я
453001,4
472218,7
4,2
19217,3
100,0
100,0
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки                                           
375385,3
412500,8
9,9
37115,5
82,9
87,4
71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них                    
17703,6
20866,8
17,9
3163,2
3,9
4,4
85 електричнi машини і устаткування                                                                
11485,4
12199,3
6,2
713,8
2,5
2,6
74 мiдь i вироби з міді                                                                            
5782,3
4659,5
-19,4
-1122,8
1,3
1,0
48 папiр та картон                                                                                 
3645,2
3666,3
0,6
21,1
0,8
0,8
73 вироби з чорних металiв                                                                         
3324,5
3312,2
-0,4
-12,3
0,7
0,7
40 каучук, гума                                                                                    
1663,0
2546,4
53,1
883,3
0,4
0,5
44 деревина і вироби з деревини                                                                    
1612,2
1932,0
19,8
319,8
0,4
0,4

 
 
Протягом січня- грудня 2010 року спостерігається збільшення експортних поставок

  • енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 37,1 млн. дол. США (87,4% від загального обсягу експорту);
  • дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них – на 3,2 млн. дол. США (4,4%) тощо.

Водночас можемо спостерігати зменшення експортних поставок міді і виробів з міді - на 1,1 млн. дол. США (1,0% від загального обсягу експорту) тощо. 

 
Групи-лідери по імпорту до України з Швейцарії за січень - грудень 2009-2010 рр.

(за даними Держкомстату України)

млн.дол.США

Найменування групи,
розділу за УКТ ЗЕД
 
Вартість, тис.дол.США
Динаміка
2010/2009
Структура, %
2009
2010
у %
 
2009
2010
ШВЕЙЦАРIЯ
437968,2
508232,7
16,0
70264,5
100,0
100,0
71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них                    
51694,0
128032,1
147,7
76338,1
11,8
25,2
30 фармацевтична продукція                                                                         
68912,2
71982,4
4,5
3070,2
15,7
14,2
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої                                                     
52624,0
47718,4
-9,3
-4905,6
12,0
9,4
85 електричнi машини і устаткування                                                                
27371,1
30417,8
11,1
3046,7
6,2
6,0
48 папiр та картон                                                                                  
16424,0
24574,8
49,6
8150,8
3,8
4,8
99 різне                                                                                           
13898,1
22909,5
64,8
9011,4
3,2
4,5
21 різнi харчовi продукти                                                                          
6164,8
21378,9
246,8
15214,1
1,4
4,2
90 прилади і апарати                                                                               
17276,8
20084,0
16,2
2807,2
3,9
4,0
32 екстракти дубильнi, барвники                                                                    
17758,5
17798,4
0,2
39,9
4,1
3,5
33 ефiрнi олії, косметичні препарати                                                               
55876,6
12765,4
-77,2
-43111,3
12,8
2,5
38 іншi продукти хімічної промисловості                                                            
10444,8
12757,5
22,1
2312,7
2,4
2,5
29 органiчнi хiмiчнi сполуки                                                                        
5752,8
12595,5
118,9
6842,7
1,3
2,5
39 полімерни матеріали, пластмаси                                                                  
10657,6
11376,3
6,7
718,7
2,4
2,2
19 продукти із зернових культур                                                                     
4995,2
8379,8
67,8
3384,6
1,1
1,6
82 інструменти, ножовi вироби                                                                      
7088,1
7776,7
9,7
688,7
1,6
1,5
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних                                                     
7854,9
7484,5
-4,7
-370,4
1,8
1,5
91 годинники                                                                                       
4767,0
5658,3
18,7
891,3
1,1
1,1
63 іншi готовi текстильні вироби                                                                    
3618,2
5386,0
48,9
1767,8
0,8
1,1

 
Протягом січня- грудня 2010 року спостерігається збільшення імпортних поставок наступних товарних груп:

  • дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - на 76,3 млн. дол. США (25,2% від загального обсягу імпорту);
  • фармацевтичної продукції – на 3,1 млн. дол. США (14,2%);
  • електричних машин і устаткування – на 3,0 млн. дол. США (6,0%);
  • паперу і картону - на 8,1 млн. дол. США (4,8%);
  • різного - на 9,0 млн. дол. США (4,5%);
  • різних харчових продуктів - на 15,2 млн. дол. США (4,2%);
  • приладів і апаратів – на 2,8 млн. дол. США (4,0%) тощо.
 
Водночас можемо спостерігати зменшення імпортних поставок котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв – на 4,9 млн. дол. США (9,4% від загального обсягу імпорту), ефірних олій, косметичних препаратів - на 43,1 млн. дол. США (2,5%) тощо.


 
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Законодавство у сфері ЗЕД ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари легкої промисловості Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки