Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Молдова
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Запорізька обласна державна адміністрація
«Структура та можливості створеного Вами інформаційного порталу, на наш погляд, цілком відповідають завданням державної політики з розвитку експорту та будуть корисні як підприємствам, так і фізичним особам»

Украинские нефтепродукты
Двосторонні торговельно-економічні відносини України з Республікою Молдова (січень 2010 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

Русскоязычный заголовок: Двусторонние торгово-экономические отношения между Украиной и Республикой Молдова (январь 2010 г.)

Двосторонні торговельно-економічні відносини України з Республікою Молдова (січень 2010 р.)
 
Стосовно кон’юнктури товарних ринків та моніторингу цін на групи товарів, що мають значну питому вагу від 2% до 5% в українському експорті до Республіки Молдова

За даними Митної служби Республіки Молдова у січні 2010 року від 2% до 5% обсягів українського експорту до Молдови займали 10 груп товарів, наведених у таблиці 1. Зазначені товари склали 46,4% від загальних обсягів експорту України до Молдови.
 
Таблиця 1
 

Код
ТН
Найменування товарної групи
Питома вага у загальному
обсязі експорту України
до Молдови, (%)
Всього (%)
1101
Борошно пшеничне
2,0
46,4
1806
Шоколад
2,2
1905
Хлібобулочні вироби
3,0
2101
Екстракти, есенції
2,0
2710
Нафтопродукти
14,0
2711
Нафтові гази
3,8
6811
Вироби з азбесту та цементу
2,3
7214
Прутки з заліза та нелегован. сталі
11,6
7306
Труби великих діаметрів
3,1
9403
Меблі інші та їх частини
2,4

 
Інформація щодо обсягів та динаміки експорту до Молдови цих груп українських товарів у січні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року наведена у таблиці 2.

Таблиця 2
 

Код
ТН
Найменування товарної групи
Один.
виміру
Січень 2010 р.
Темпи
росту/падіння
порівняно з січнем 2009 р.
Кількість
Сума
тис. $ США
1101
Борошно пшеничне
тонн
1894,920
455,75
54,8%
1806
Шоколад
188,551
492,03
115,0%
1905
Хлібобулочні вироби 
397,764
678,69
135,6%
2101
Екстракти, есенції
25,816
458,47
У 4,0 рази більше
2710
Нафтопродукти
4514,361
3081,86
96,6%
2711
Нафтові гази
1403,020
1403,020
У 2,4 рази більше
6811
Вироби з азбесту та цементу
3213,280
514,08
У 3,1рази більше
7214
Прутки з нелегованої сталі
5928,992
2556,04
У 11,1разів більше
7306
Труби великих діаметрів
1166,578
699,72
У 2,2 рази більше
9403
Меблі інші та їх частини
579,361
534,84
122,7%

 
Відповідно до даних Митної служби Республіки Молдова у січні 2010 року Україна експортувала до Молдови товарів на загальну суму близько 22,0 млн. дол. США, що майже на 40% менше аналогічного показника 2009 року.

Нафтопродукти і прутки з нелегованої сталі у січні 2010 року стали одними з основних українських товарів, які експортувалися до Молдови. Питома вага поставок цих товарів від загальних обсягів українського експорту до Молдови склала 14% та 11,6% відповідно.

Досить значну частку в українських поставках, також зайняли:

 • нафтові гази – 3,8% від загальних обсягів українського експорту до Молдови;
 • труби великих діаметрів – 3,1%,
 • хлібобулочні вироби – 3%,
 • меблі та їх частини – 2,4%,
 • вироби з азбесту та цементу - 2,3%,
 • шоколад – 2,2%,
 • борошно – 2,0%, екстракти та есенції – 2,0%.

Слід зазначити, що по всіх наведених товарах, крім борошна, спостерігається зростання поставок порівняно з минулорічними показниками. Це пояснюється значними обсягами падіння українського експорту до Молдови у 2009 році та поступовим відновленням економіки Молдови у поточному році.

Так, зросли обсяги поставок до Молдови

 • шоколаду -  на 15,0%,
 • хлібобулочних виробів - на 35,6%,
 • екстрактів та есенцій – у 4,0 рази,
 • нафтових газів - у 2,4 рази,
 • виробів з азбесту та цементу – у 3,1 рази,
 • прутків з нелегованої сталі - у 11,1 рази,
 • труб великих діаметрів - у 2,2 рази,
 • меблів та їх частин – на 22,7%.

Щодо товарів, що мають значну питому вагу – близько 5%, в молдовському експорті до України

Торговельно-економічною місією проаналізовано тенденції експорту до України основних груп молдовських товарів, що займають близько 86,4% у загальних обсягах молдовських поставок до України(таблиця 3).

Таблиця 3
  

Код
ТН ЗЕД
Найменування товарної групи
Питома вага у загальному обсязі експорту Молдови до України (%)
Всього (%)
1206
Насіння соняшнику
8,5
86,4
1512
Олія
31,7
2009
Соки фруктові
2,5
2204
Вина виноградні
6,2
2208
Спирт етиловий
6,6
3004
Медикаменти
7,3
5702
Килими та ін, текст, напільні покриття
4,3
7213
Прутки гарячекатані
4,2
8716
Причепи
15,1

 
Інформація щодо обсягів та динаміки експорту до України зазначених груп молдовських товарів у січні 2010 року порівняно з січнем 2009 року наведена у таблиці 4.

Таблиця 4
 

Код
ТН
Найменування товарної групи
Один. виміру
Січень 2010 р.
Темпи
росту/падіння
порівняно з січнем
2009 р.
кількість
сума
Тис. $ США
1206
Насіння соняшнику
тонн
1439,100
637,64
75,4%
1512
Олія
тонн
3011,300
2358,77
Відсутні поставки
у січні 2009 р.
2009
Соки фруктові
тонн
308,000
186,49
Відсутні поставки
у січні 2009 р.
2204
Вина виноградні
л.
361187,000
465,44
У 3,3 рази більше
2208
Спирт етиловий
л, 100%
87983,720
497,69
У 3,6 рази більше
3004
Медикаменти
тонн
7,340
546,67
187,0%
5702
Килими
м2
47190,500
321,58
У 2,0 рази більше
7213
Прутки гарячекатані
тонн
618,513
319,77
Відсутні поставки
у січні 2009 р.
8716
Причепи
штук
30,000
1125,00
Відсутні поставки
у січні 2009 р.


Основною статтею молдовського експорту до України у періоді, що розглядається, стала олія, питома вага якої клала 31,7% від загальних обсягів молдовського експорту до України.
Крім того,значну питому вагу у молдовських поставках до України займають
 
 • причепи – 15,1%,
 • насіння соняшнику – 8,5%,
 • медикаменти - 7,3%,
 • спирт етиловий – 6,6%,
 • вина – 6,2%,
 • килими – 4,3%,
 • прутки гарячекатані – 4,2%,
 • соки 2,5%.

По всіх зазначених позиціях, крім насіння соняшнику, спостерігається зростання поставок порівняно з аналогічними показниками минулого року.

Відповідно до даних Митної служби РМ загальний експорт молдовських товарів до України у січні 2010 року склав 7,4 млн. дол. США, що на 57,1% більше ніж у січні минулого року.


Щодо товарів українського експорту, по яких спостерігається різке падіння поставок до Молдови

У зазначеному періоді  спостерігається падіння обсягів експорту до Молдови порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема таких товарів:

 • цигарок – у 9,0 разів, 
 • медикаментів – у 4,0 рази,
 • лісоматеріалів - на 53,5% (див. табл. 5).

Слід звернути увагу на відсутність поставок до республіки української електроенергії, обсяги експорту якої у 2008 році сягали 14% від загальних обсягів українських поставок до країни. Це пояснюється поставками електроенергії до Молдови з МолдДРЕС (Придністров’є) відповідно до укладеного молдовською стороною у грудні 2008 року контракту з цією компанією.
 
Таблиця 5
 

Код
ТН
Назва товарної
групи
Одиниці
виміру
Січень 2010 р.
Темпи падіння порівняно
з січнем 2009 р.
Кількість
Сума
Тис. $ США
2402
Цигарки
тис. штук
18106,000
200,89
У 9,0 разів менше
2716
Електроенергія
МВт.г
799,757
43,27
Поставки у 2010 р. практично відсутні
3004
Медикаменти
тонн
23,990
146,78
У 4,0 рази менше
4407
Лісоматеріали
м3
2177,321
248,09
46,5%

 
Що стосується товарів, за  якими спостерігається різке зростання обсягів експорту з України до Молдови

Товарні позиції, за якими спостерігається різке зростання поставок з України до Молдови наведені у таблиці 2 . Ці товари одночасно є і основними позиціями українського експорту до Молдови у січні поточного року.

 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки