Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Словаччина
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Полтавська обласна державна адміністрація
«Структура сайту влаштовує, інформація доступна для зацікавлених користувачів, функціональні можливості сайту відповідають потребам»

Украинские нефтепродукты
Стан двостороннього торговельно-економічного співробітництва України зі Словацькою Республікою (2010 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво, Довідкова інформація

Стан двостороннього торговельно-економічного співробітництва України зі Словацькою Республікою (2010 р.)

У 2009 р. внаслідок дії світової фінансово-економічної кризи порушилася тенденція стабільного збільшення двостороннього зовнішньоторговельного обігу між Україною та Словацькою Республікою. За даними Держкомстату України, протягом кризового 2009 р. загальний двосторонній обіг товарами знизився порівняно з попереднім роком на 55,6 % та склав 739,7 млн. дол. США. При цьому обсяги експорту українських товарів до Словаччини зменшилися на 52,4 % та склали 433,7 млн. дол. США, імпорту – на 58,8 % та склали 306,0 млн. дол. США. Більш високі темпи зниження товарного словацького імпорту до України у порівнянні з українським експортом до Словаччини обумовили позитивне для України сальдо двосторонньої торгівлі товарами, яке склало 127,7 млн. дол. США.
 
Меншого відносного зниження у 2009 р. зазнав двосторонній обіг послугами, який зменшився на 46,5 % та становив 63,2 млн. дол. США. Обсяги експорту послуг з України до СР знизилися на 33,5 % та склали 47,3 млн. дол. США, обсяги імпорту послуг з СР до України знизилися на 59,5 % та склали 15,9 млн. дол. США, що відповідало позитивному для України сальдо двосторонньої торгівлі послугами у 31,4 млн. дол. США.
 
Слід зазначити, що протягом 2009 р. негативне для України сальдо та значне зниження обсягів українського експорту були характерними у зовнішній торгівлі України з більшістю країн Євросоюзу, позитивний баланс був досягнутий у торгівлі України з 8 із 27 країн-членів ЄС, у тому числі зі Словацькою Республікою.
 
Процес виходу України і СР з кризи у 2010 р. від самого початку супроводжувався зростанням показників двосторонньої зовнішньоекономічної діяльності, яке обумовлювалось відновленням промислового виробництва та, відповідно, експортного потенціалу підприємств обох країн. За даними Держкомстату України, двосторонній торговельний обіг товарами між Україною та СР за 2010 р. склав 1 010,814 млн. дол. США при позитивному для України сальдо 125,674 млн. дол. США. Експорт українських товарів до Словаччини у порівнянні з 2009 р. у грошовому вираженні збільшився на 31,0 % та становив 568,244 млн. дол. США, імпорт словацьких товарів до України зріс на 44,6 % у порівнянні з попереднім роком та склав 442,570 млн. дол. США. Двосторонній торговельний обіг послугами за 2010 р. становив 67,989 млн. дол. США при позитивному для України сальдо 33,369 млн. дол. США. У порівнянні з попереднім роком український експорт послуг до СР зріс на 6,4 %, склавши 50,679 млн. дол. США, а імпорт словацьких послуг в Україну збільшився на 7,9 % і становив 17,310 млн. дол. США.
 
Основні статті українського товарного експорту до СР – чорні метали, руди та концентрати залізні, вугілля кам'яне, алюміній необроблений, лісоматеріали необроблені або мало оброблені. Основні статті товарного імпорту з СР – транспортні засоби, електричне обладнання, товари хімічної промисловості, будівельні матеріали.
 
За даними Статистичної адміністрації СР, загальний двосторонній торговельний обіг за 2010 р. склав 815,6 млн. євро (за середньорічним курсом Нацбанку СР 1,3268 долара США за 1 євро відповідає 1082,1 млн. дол. США), позитивне для України сальдо – 77,8 млн. євро (відповідає 103,2 млн. дол. США). Експорт СР до України у 2010 р. становив 368,9 млн. євро (489,5 млн. дол. США), що означає збільшення на 26,4 % по відношенню до попереднього року, імпорт українських товарів у Словаччину – 446,7 млн. євро (592,7 млн. дол. США), що відповідає росту на 78,2 % у порівнянні з 2009 р. У загальному обсязі імпорту СР частка України складає 0,9 %, в обсязі експорту – 0,8 %.
 
Слід зауважити, що на відміну від Державного комітету статистики України (ДКСУ), яким оприлюднюються зведені дані по зовнішній торгівлі України окремо для товарів і для послуг, Статистична адміністрація Словацької Республіки (САСР) при публікації таких даних не розділяє торгівлю товарами і послугами, тому наведені дані САСР є сумарними для товарів і послуг показниками двостороннього зовнішньоторговельного обігу, сальдо, обсягів експорту та імпорту.
               
При порівнянні даних ДКСУ та САСР щодо показників двосторонньої зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та СР мають бути враховані відмінності у статистичних методиках, які використовуються в Україні та СР, а також інші фактори об'єктивного характеру. До головних причин виправданих розбіжностей у даних ДКСУ та САСР можуть бути віднесені наступні обставини.
 
Найзначнішим об'єктивним фактором виникнення різниці у зведених показниках є те, що Держкомстатом України облік зовнішньоторговельних операцій ведеться у доларах США, а Статистичною адміністрацією СР – у євро, при цьому офіційні курси євро до долара США в Україні і СР, а також діапазони та часові характеристики їх коливань протягом року відрізняються, що обумовлює різні значення середньорічних курсів Нацбанку СР і Нацбанку України.
 
Показники зовнішньоекономічної діяльності Держкомстатом України і Статистичною адміністрацією СР оприлюднюються спочатку як попередні, а у подальшому до них вносяться уточнення. Нормативні періоди уточнення показників ДКСУ і САСР відрізняються (статистичні методики САСР передбачають довший період уточнення). Таким чином, найбільша розбіжність, обумовлена цим фактором, має спостерігатись у даних останнього періоду, які за обома методиками вважаються попередніми. Типова розбіжність між попередніми і уточненими річними даними САСР щодо зовнішньої торгівлі становить близько 2 відсотків. При такій же розбіжності попередніх і уточнених даних ДКСУ внесок цієї причини до відмінності між попередніми даними ДКСУ і САСР може становити близько 4 відсотків.
 
Менш значні розбіжності даних Держкомстату України з даними Статистичної адміністрації СР можуть пояснюватись відмінностями митних законодавств України та СР, обліку операцій з давальницькою сировиною, а також фактором "митного календаря", який діє наприкінці кожного звітного періоду і на початку наступного за ним (наприклад, партія товару перетнула митний кордон України наприкінці 2009 року, і її вартість віднесена до експорту України 2009 року, а митний кордон СР ці ж товари перетнули на початку 2010 року, внаслідок чого їх вартість віднесена до імпорту СР у 2010 році).
 
Додатково повідомляємо, що Статистична адміністрація СР оприлюднює показники зовнішньої торгівлі Словацької республіки у двох форматах – за географічною структурою без розділення по товарних групах та за товарною структурою без розділення по країнах, внаслідок чого, ґрунтуючись на наявних публікаціях статистичних даних, порівняти дані статистичних органів України та СР щодо двосторонньої торгівлі у розрізі основних товарних груп неможливо.
 
Станом на початок 2010 р. Словаччина інвестувала в економіку України 64,4 млн. дол. США, протягом І півріччя відбувся відтік словацьких інвестицій у сумі 2,9 млн. дол. США, який, найвірогідніше, був обумовлений фінансовими труднощами інвесторів на початку посткризового періоду. У ІІ півріччі 2010 р. словацькі інвестори вклали в економіку України 1,2 млн. дол. США. Таким чином, на кінець 2010 р. загальна сума словацьких інвестицій в Україні становила 62,7 млн. дол. США, що складає приблизно 0,18 % прямих іноземних інвестицій, які надійшли до економіки України з країн Європейського Союзу. На території України на кінець 2010 р. діяло 246 підприємств із словацьким капіталом, 137 з них – спільні українсько-словацькі підприємства. Прямих інвестицій з України до СР не зареєстровано. Незважаючи на порівняно невисокий рівень словацьких інвестицій в Україні, позитивним є те, що найбільший їх обсяг спрямовано до промисловості – 31,4 % від загальної суми словацьких інвестицій до України.
 
З огляду на економічні потенціали України та Словацької Республіки, існують суттєві резерви для активізації торговельно-економічної співпраці між нашими країнами. Позитивну роль відіграло б створення умов для стимулювання співпраці українських та словацьких компаній у найбільш перспективних напрямках. Оскільки Україна та Словаччина є транзитними країнами з розвинутою транспортною інфраструктурою, необхідно узгодити спільні інтереси у сфері транзитних перевезень між Європою та Азією, і не тільки з урахуванням ситуації на міжнародному ринку перевезень, але й на ринку енергоресурсів.
 
Значні перспективи має співробітництво між Україною та СР в енергетичній галузі та у сфері транзиту енергоносіїв, особливо з огляду на значний ступінь енергозалежності Словацької Республіки та активну її участь у реалізації європейської стратегії енергетичної безпеки. Пріоритетними задачами ввижаються створення технічних умов для збільшення поставок української електроенергії в СР та реалізація проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, що дозволить Україні та Словаччині більш ефективно використати свої нафтотранспортні потужності. В енергетичній галузі співробітництва із Словацькою Республікою Україна виступає як транзитний партнер у постачанні до СР та Західної Європи нафти і газу з Російської Федерації, тому Словаччина зацікавлена, на противагу реалізації існуючих проектів альтернативних трубопроводів, у забезпеченні надійної експлуатації існуючих трубопровідних систем України і збереженні нею, а значить і Словаччиною, ролі ключового транзитного транспортувальника російських нафти і газу до країн Європейського Союзу. Крім того, Україна є крупним виробником електричної енергії та має невикористані можливості її експорту, що складає суттєву передумову для входження України до спільної європейської електроенергетичної мережі
ENTSO-E.
 
Тенденції розвитку протягом останніх років провідної галузі промисловості Словаччини – автомобілебудування – показують, що переміщення виробництва автомобілів на схід Європи продовжується та стає інтенсивнішим, особливо в секторі виробництва компонентів, запчастин та комплектуючих. Можна очікувати, що у період інтенсивного виходу промисловості з кризи настане час, коли власні виробничі ресурси країни стануть недостатніми для утримання швидкості розвитку галузі, а виробники при цьому будуть зацікавлені у збільшенні обсягів випуску продукції. У зв'язку з цим надзвичайно актуальною стане активізація залучення українських виробників до кооперації із словацькими підприємствами у сфері виробництва деталей та комплектуючих до автомобілів, включення українських підприємств до логістичних схем автомобільних концернів "Пежо-Сітроен", "Кіа Моторз", "Фольксваген". Крім того, виникають додаткові можливості для переносу акценту з експорту української сталеливарної продукції та сировинної металопродукції на експорт продукції з більшою доданою вартістю – металевих напівфабрикатів та готових деталей. У період до 2013 р., коли мають бути введені в експлуатацію нові енергоблоки атомної електростанції у м. Моховце, Словаччина зазнаватиме дефіциту електроенергії власного виробництва, з огляду на що виробництво будь-яких енергоємних товарів для словацьких підприємств в Україні (в тому числі, комплектуючих частин для автомобілів) може виявитись перспективною формою співробітництва у промисловій сфері, оскільки ціна електроенергії в Україні нижча. При цьому до Словаччини імпортуватиметься виготовлена на замовлення продукція, здатна забезпечити покращання цінової структури українського експорту своєю доданою вартістю. Таке співробітництво включатиме "непрямий експорт електроенергії" з України у складі промислових виробів.
 
Перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Словацькою Республікою лежать в площині перспектив економічних відносин Україна – Європейський Союз. Входження словацької економіки до єврозони накладає на український експорт всі квоти та обмеження Єврокомісії, особливо це стосується металу, різних видів прокату, труб металевих, хімічних і мінеральних добрив, текстильних виробів, сільськогосподарської продукції. Набуття Україною статусу країни з ринковою економікою, членство у СОТ та укладення Угоди про вільну торгівлю з ЄС мають важливе значення для розширення торговельно-економічного співробітництва з Європейським Союзом та Словаччиною зокрема, створять передумови послаблення квотування та інших обмежень експорту до ЄС сталеливарної продукції, хімічних добрив, текстилю та сільськогосподарських товарів, однак залишиться можливість антидемпінгових розслідувань і санкцій у відношенні чутливих товарів українського експорту до ЄС та СР.
 
28 вересня 2010 р. у м. Братислава відбулось ІІ засідання українсько-словацької Міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Під час цього засідання у робочих групах з питань промисловості, сільського господарства, торгівлі та інвестицій, з паливно-енергетичних питань, з питань транспорту та зв’язку, з питань туризму, з питань Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд були обговорені актуальні питання і перспективи співробітництва України і Словацької Республіки у зазначених сферах, вироблені рішення та рекомендації по розвитку двостороннього співробітництва та підписаний відповідний протокол.
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Туризм

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки