Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Італією (2005 - лютий 2010 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

Русскоязычный заголовок: Торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Италией (2005 - февраль 2010 г.)

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Італією (2005 - лютий 2010 р.)


Аналіз стану розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією в умовах світової фінансово-економічної кризи і спаду світового виробництва свідчить, що Італія стабільно посідає місце одного з провідних торговельно-економічних партнерів України серед країн Європейського Союзу та світу. За підсумками 2009 року, за даними Держкомстату України, Італія увійшла до переліку 15 країн в торгівлі з якими Україна мала найбільший обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами, займаючи 11 місце.

Україна, в свою чергу, за обсягом товарообігу Італії з країнами СНД, посідає четверте місце, поступаючись Російській Федерації, Азербайджану та Казахстану (
дані Національного Інституту Статистики Італії ISTAT).

За даними Національного Інституту Статистики Італії (ISTAT) у 2009 році товарообіг між Україною та Італією становив 2 млрд. 271,7 млн. євро, при цьому український експорт становив 1 млрд. 081,8 млн. євро, а імпорт - 1 млрд. 189,9 млн. євро. Сальдо торговельного балансу для України є негативним та становить 108,1 млн. євро. 


Динаміка українсько-італійського товарообігу протягом 2005-2009 років за даними ISTAT наведена у таблиці (млн. євро).
 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Товарообіг
3155,4
3828,8
4381,4
4 849,1
2 271,7
Експорт
1874,1
2163,5
2410,4
2 489,2
1 081,8
Імпорт
1281,3
1665,3
1971,0
2 359,9
1 189,9
Сальдо
+ 592,8
+ 498,2
+ 439,4
+ 129,3
- 108,1

 
Аналізуючи динаміку сальдо торговельного балансу, відмічається тенденція до поступового зменшення його позитивного результату. Протягом 2008-2009 років, у період фінансово-економічної кризи, відбулось найбільше скорочення українського експорту. Так, у 2008 році позитивне сальдо скоротилося на 70,6%, а у 2009 році взагалі зареєстровано негативним. На думку торговельно-економічної місії, зазначена тенденція щодо зменшення позитивного сальдо двосторонньої торгівлі має виключно ситуативний характер та спричинена наслідками загальносвітової економічної кризи, а саме  - зменшенням попиту на сировину, яка традиційно складає основу українського експорту.

У цьому зв’язку варто зазначити, що вже на початку 2010 року економіка Італії почала відчувати перші позитивні сигнали щодо відновлення, що відчувається й на торговельних відносинах з Україною:
протягом січня 2010 року сальдо торговельного балансу для України є позитивним та складає 67,0 млн. євро. При цьому, у порівнянні з січнем 2009 року, зростання товарообігу складає +17,7% (зростання українського експорту - +28,7%, а імпорту - +0,03%).
 
Структура українського експорту в Італію
 
Серед головних позицій українського експорту до Італії за 2009 рік, як і в минулі роки, переважають сировинні матеріали, доля яких складає 83,6% вітчизняного експорту до Італії. Структура українського експорту в Італію протягом 2009 року за товарними позиціями з питомою вагою більше 3,0% у загальному експорті наведена у нижчезазначеній таблиці (за даними ISTAT, млн. євро):

 
 

Назва продукції
Обсяги,
млн. €
Питома
вага, %
Варіації, %
1
Чорні метали (залізо, чавун та сталь)
561,7
51,9
-61,4

2

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
 
66,7
 
6,2
 
-77,9
3
Насіння і плоди олійних рослин
61,2
5,7
+35,1
4
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; віск тваринного або рослинного походження
 
49,3
 
4,6
 
-49,3
5
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали; вапно та цемент
42,3
3,9
-56,1
6
Шкури та шкіра необроблені
42,3
3,9
-42,1
7
Деревина і вироби з деревини
41,9
3,9
-9,2
8
Добрива
39,1
3,6
+85,3
Загалом 8 позицій українського експорту
904,5
83,6
 
Загалом український експорт
1 081,8
100
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слід зазначити, що за даними Національного інституту статистики Італії, за підсумками 2009 року Україна займає трете місце серед країн - найбільших експортерів чорних металів до Італії, поступаючись Австрії та Росії. За результатами 2008 року Україна займала п’яте місце.

Протягом 2009 року обсяги експорту з України чорних металів (товарна група 72) становили 51,9% від загального українського експорту в Італію. У порівнянні з 2008 роком відбулося скорочення експорту зазначеної продукції на 61,4% (561,7 млн. євро проти 1 455,5 млн. євро).

Здійснений ТЕМ аналіз свідчить, що значною мірою таке скорочення відбулося через зменшення експортупереробного чавуну - на 73,3% (54,4 млн. євро проти 203,7 млн. євро), феросплавів – на 83,2% (26,1 млн. євро проти 154,9 млн. євро),напівфабрикатів з заліза та нелегованої сталі – на 62,9% (385,7 млн. євро проти 1 038,5 млн. євро), прутків та брусків з інших легованих сталей – на 73,2% (3,8 млн. євро проти 14,3 млн. євро) та гранул і порошків з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі  – на 54,5% (0,74 млн. євро проти 1, 63 млн. євро).

Протягом 2009 року, у порівнянні з 2008 роком, відбулось зростання експорту з України прокату плоского з заліза або нелегованої сталі - на 373,6% (69,9 млн. євро проти 14,8 млн. євро) та дроту із заліза або нелегованої сталі – на 73,1% (1,6 млн. євро проти 0,9 млн. євро).

Вироби з чорних металів, як група товарів, яка протягом останніх років займала лідируючі позиції в українському експорті, у 2009 році не увійшла навіть у десятку основних. Якщо у 2007 та 2008 роках цієї продукції експортовано відповідно на суму 42,4 та 45,1 млн. євро, то у 2009 році сума експорту складає 20,2 млн. євро.

У секторі енергетичних матеріалів (товарна група 27) впродовж звітного періоду зареєстровано зниження експорту з України на 77,9%, що складає 235,6 млн. євро. Значною мірою це відбулось за рахунок скорочення експорту нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів – на 80,0% (51,0 млн. євро проти 253,9 млн. євро), вугілля кам’яного, брикетів, та аналогічних видів твердого палива - на 69,0% (10,8 млн. євро проти 34,8 млн. євро) та коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля, лігніту або з торфу – на 91,0% (0,8 млн. євро проти 9,0 млн. євро). В цілому обсяги експорту енергетичних матеріалів за 2009 рік складали 66,7 млн. євро (проти 302,2 млн. євро за 2008 рік).

За звітний період спостерігається значне зростання українського експорту насіння і плодів олійних рослин (+35,1%) та добрив (+85,3%). Слід зазначити, що за результатами 2009 року Україна займає трете місце серед країн - найбільших експортерів насіннєвої продукції до Італії. До п’ятірки країн - найбільших експортерів цієї продукції входять: Бразилія (276,2 млн. євро), Парагвай (62,7 млн. євро), США (56,0 млн. євро) та Франція (54,8 млн. євро). У загальному українському експорті питома вага насіннєвих культур складає 5,7%. Значною мірою зростання експортного показника відбулось за рахунок збільшення обсягів експорту соєвих бобів (+12,3%), насіння свиріпи або ріпаку (+37,7%) та насіння і спорів для сівби (+161,5%). 

Також, за обсягами експорту добрив Україна увійшла у п’ятірку країн, які займають лідируючі позиції. Серед них: Німеччина (97,8 млн. євро), Єгипет (92,4 млн. євро), Росія (50,6 млн. євро), Туніс (46,1 млн. євро) та Україна (39,1 млн. євро). У 2009 році, у порівнянні з минулим роком, зростання експорту добрив азотних складає 83,2%. Експорт хімічних добрив зріс на 98,7%. 

Впродовж останніх років експорт продукції товарної групи 15 - жири та олії тваринного або рослинного походження є однією з важливих складових українського експорту.

У 2009 році питома вага зазначеної продукції у загальному українському експорті складає 4,6%. Однак, у порівнянні з 2008 роком, обсяги експорту скоротилися на 49,3%, що складає 48,0 млн. євро. За цей період експорт олії соняшникової скоротився на 44,7%; олії зі свиріпи, ріпаку або гірчиці впродовж року взагалі не експортувалися, тоді як у 2008 році експорт цієї продукції складав 8,3 млн. євро. Серед країн світу – найбільших експортерів цієї продукції до Італії є: Іспанія (692,2 млн. євро), Греція (190,8 млн. євро), Франція (179,4 млн. євро), Туніс (144,8 млн. євро) та Німеччина (117,5 млн. євро). Україна займає 8 місце з обсягами експорту у 49,3 млн. євро.

Варто відзначити, що з України, протягом 2009 року відбулось суттєве скорочення експорту до Італії зернових культур (- 81,8%), що складає 95,4 млн. євро. Якщо за підсумками 2008 року Україна займала сьоме місце серед світових країн-експортерів цієї продукції, то у 2009 році вона займає 13 місце. Значно скоротився експорт пшениці і суміші пшениці та жита – на 71,3% (19,1 млн. євро проти 66,5 млн. євро) та зернового сорго – на 60,5% (1,6 млн. євро проти 4 млн. євро). Не експортувалися у 2009 році кукурудза та ячмінь, тоді як у 2008 році експорт цієї продукції складав відповідно 43,3 млн. євро і 2,1 млн. євро).

Однак, слід зазначити що скорочення експорту зернових відбулось з усіх країн - найголовніших партнерів Італії. Зокрема: США – 52,6%, Франція – 40,9%, Австрія – 27,8%, Німеччина – 24,0%, Мексика – 22,3%. Взагалі, у 2009 році Італія імпортувала зернової продукції на 26,5% менше ніж у минулому році.

Протягом 2009 року в українському експорті відбулись також наступні зростання:
 • алюміній і вироби з алюмінію – на 32,3% (3,95 млн. євро проти 2,99 млн. євро);     
 • мідь та вироби з міді – на 15,3% (2,88 млн. євро проти 2,50 млн. євро);
 • меблі та їх частини – 245,6% (1,59 млн. євро проти 0,46 млн. євро).
   
Структура українського імпорту з Італії
 
За підсумками 2009 року структуру українського імпорту з Італії визначають 6 основних товарних позицій, а саме:

 • механічне обладнання, машини та механізми (ТН ЗЕД 84),
 • меблі (ТН ЗЕД 94),
 • традиційні товари італійського виробництва - продукція легкої та взуттєвої промисловості (ТН ЗЕД 61, 62 і 64) та
 • полімерні матеріали і пластмаси (ТН ЗЕД 39).
В загальних обсягах імпорту протягом 2009 року зазначена продукція складає 61,8%.

Загалом перші 10 товарних позицій, які мають найбільшу питому вагу в структурі українського імпорту з Італії протягом 2009 р. складають 70,2% від загального імпорту.

Аналізуючи структуру українського імпорту з Італії протягом 2009 року необхідно зазначити, що скорочення обсягів відбулося за всіма товарними групами, які складають основу українського імпорту. У порівнянні з минулим роком найвагоміші скорочення зареєстровані у імпорті продукції за товарною групою 84 (реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини) – на 56,5%, у імпорті меблевої продукції – на 34,8% та продукції легкої та взуттєвої промисловості – в середньому на 45,2%.


Значно скоротився український імпорт енергетичних матеріалів, зокрема нафти та нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів. Якщо у 2008 році цієї продукції імпортовано в Україну на суму 158,9 млн. євро, то у 2009 році обсяги імпорту складають 1,1 млн. євро. Скорочення складає 99,3%.

Також скоротився імпорт наступної продукції:
 • виробів з чорних металів – на 41,0% (38,4 млн. євро проти 65,1 млн. євро);
 • приладів та апаратів оптичних – на 42,4% (22,4 млн. євро проти 38,9 млн. євро);
 • екстрактів дубильних або фарбувальних – на 31,4% (22,3 млн. євро проти 32,5 млн. євро);
 • шкури та шкір необроблених – на 28,8% (16,6 млн. євро проти 23,3 млн. євро);
 • виробів із шкіри та шорно-сідельних споряджень – на 53,0% (16,2 млн. євро проти 34,5 млн. євро); 
 •  автомобілів, тягачів, велосипедів та інших наземних транспортних засобів – на 76,2% (12,2 млн. євро проти 51,2 млн. євро);
 • чорних металів – на 53,4% (8,8 млн. євро проти 18,9 млн. євро).

Провідна роль у збільшенні італійського експорту до України належить трьом товарним групам:
 • 40 (каучук, гума та вироби з них). Обсяги імпорту зазначеної продукції зросли на 29,3% (10,91 млн. євро проти 8,44 млн. євро);
 • 30 (фармацевтична продукція). Зростання імпорту складає 32,0% (6,6 млн. євро проти 5,0 млн. євро);
 • 35 (білкові речовини, модифіковані крохмалі та клей). Зростання імпорту складає 3,4% (6,0 млн. євро проти 5,8 млн. євро);

Структура українського імпорту з Італії протягом 2009 року за товарними позиціями з питомою вагою більше 3,0% у загальному імпорті наведена у таблиці (за даними ISTAT, млн. євро).
 

 
 
Назва продукції
Обсяги,
млн. €
Питома
вага, %
Варіації, %
1
Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
317,0
26,6
-56,5
2
Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці не пойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції
 
150,2
 
12,6
 
-34,8
3
Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
111,7
9,4
-39,2
4
Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
63,7
5,4
-44,4
5
Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
52,4
4,4
-52,1
6
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
40,0
3,4
-39,2
Загалом 6 позицій українського імпорту
735,0
61,8
 
Загалом український імпорт
1 189,8
100
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здійснений ТЕМ аналіз стану розвитку торговельних відносин між Україною та Італією свідчить про те, що, навіть у період всесвітньої економічної кризи, Україна залишається одним із важливих торговельних партнерів Італії. Про це свідчать позиції експортованої української продукції у загальному італійському імпорті: за результатами 2009 року, серед країн світу Україна займає трете місце за обсягами експорту до Італії чорних металів та насіннєвої продукції, четверте місце за обсягами експорту добрив, восьме місце за обсягами експорту жирів та олій, тринадцяте місце за обсягами експорту зернових культур.

За результатами 2009 року відбулось значне скорочення обсягів товарообігу між Україною та Італією, основною причиною цього процесу стала світова фінансово-економічна криза. При цьому впродовж 2009 року, так само як і в 2008 році відслідковувалась негативна тенденція до подальшого зменшення сальдо двосторонньої торгівлі. На думку ТЕМ, цей процес має виключно ситуативний характер та спричинений наслідками загальносвітової економічної кризи, а саме - зменшенням попиту на сировину, яка традиційно складає основу українського експорту.

Окрім цього, відносне зростання темпів росту імпорту з Італії повинне розглядатись як об’єктивний фактор, пов’язаний з необхідністю переоснащення виробництва, його модернізацією, зокрема впровадження енергозбереження, що неможливо без імпорту нових технологій та обладнання. Таким чином, італійський капітал відіграє важливу роль у прискоренні модернізації українських основних фондів з метою нарощування експортного потенціалу нашої країни.

В цілому, у найближчій перспективі, на думку експертів, структура двосторонньої торгівлі між Україною та Італію не зазнаватиме різких змін, а обсяги товарообігу поступово збільшуватимуться. Про це, зокрема, свідчать
дані за перші два місяці 2010 року, де відзначається зростання українського експорту на 10% та зростання двостороннього товарообігу на 3%.

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки