Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
2014 – 4 міс. Інформація за повідомленнями з країн Світової організації торгівлі (СФЗ та ТБТ)  
Параметри: Нетарифне регулювання 

2014 – 4 міс. Інформація за повідомленнями з країн Світової організації торгівлі (СФЗ та ТБТ)

 

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Продукція: активні речовини, що є складовими пестицидів та агрохімікатів, які містяться в об’єктах довкілля, виробничій сировині, продуктах харчування; максимально допустимий рівень вмісту фосфорної кислоти та харчових фосфатів у м’ясних продуктах; олійна сировина та жирові продукти; загальний перелік товарів, що підлягають ветеринарному контролю (нагляду), затверджений рішенням Комісії Митного союзу «Про застосування ветеринарно-санітарних заходів у МС» № 317 від 18 червня 2010 року; сперма великої рогатої худоби; м’ясо та птиця.

Країни: РФ, ЕС, США.

 

РФ

G/SPS/N/RUS/50, 02.04.2014

Продукція: активні речовини, що є складовими пестицидів та агрохімікатів, які містяться в об’єктах довкілля, виробничій сировині, продуктах харчування; максимально допустимий рівень вмісту фосфорної кислоти та харчових фосфатів у м’ясних продуктах; олійна сировина та жирові продукти.

Зміст нотифікації: Проект змін до рішення Колегії Євразійської економічної комісії щодо єдиних санітарно-епідеміологічних та гігієнічних вимог Митного союзу (МС) до товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду (контролю). Зазначене рішення ухвалено 28 травня 2010 року й регулює питання застосування санітарних вимог у Митному союзі.

Головною метою документу є забезпечення захисту здоров’я населення та підвищення рівня безпеки продуктів харчування.

Основні зміни, передбачені Проектом, є такі:

·          оновлення списку активних речовин, що є складовими пестицидів та агрохімікатів, які містяться в об’єктах довкілля, виробничій сировині, продуктах харчування (стаття 15 Додатку 15.1);

·          зміна максимально допустимого рівня вмісту фосфорної кислоти та харчових фосфатів у м’ясних продуктах, включаючи ковбасні вироби за винятком необроблених продуктів і м’ясного фаршу (розділ 22 Додатку 15). Зокрема, зміст стовпця «Максимальний рівень в продуктах» буде викладено в наступній редакції: «3 г доданого фосфату на 1 кг м’ясної сировини, 8 г загального (доданого та природного) фосфату на 1 кг готового продукту» .

·          доповнення вимог, викладених у пункті 7.1 підрозділу «Олійна сировина та жирові продукти – група 12, група 15» (Розділу 1: «Вимоги до безпеки і харчова цінність харчових продуктів»), словами в такій редакції: «0.9 ммоля активного кисню/кг - для пальмової рафінованої дезодорованої олії».

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/publ/Pages/default.aspx

Дата прийняття – жовтень 2014 року

Дата публікації – жовтень 2014 року

Дата вступу в силу – листопад 2014 року

Термін подачі коментарів – 1 червня 2014 року

 

G/SPS/N/RUS/56, 02.04.2014

Продукція: загальний перелік товарів, що підлягають ветеринарному контролю (нагляду), затверджений рішенням Комісії Митного союзу «Про застосування ветеринарно-санітарних заходів у МС» № 317 від 18 червня 2010 року.

Зміст нотифікації: Документ спрямований на виконання Федеральною службою з ветеринарного та фітосанітарного нагляду та Федеральною митною службою державної функції щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства РФ у сфері ветеринарії на державному кордоні РФ (включаючи пункти пропуску через державний кордон) та щодо транспорту, які включають вимоги стосовно забезпечення охорони території Російської Федерації від занесення з іноземних держав та поширення заразних хвороб тварин, ввезення небезпечних у ветеринарно-санітарному сенсі піднаглядних вантажів.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://regulation.gov.ru/project/13050.html

Дата прийняття – серпень 2014 року

Дата публікації – вересень 2014 року

Дата вступу в силу – жовтень 2014 року

Термін подачі коментарів – 10 червня 2014 року

 

ЄС

G/SPS/N/EU/74, 22.04.2014

Продукція: сперма великої рогатої худоби.

Зміст нотифікації: Комісія запроваджує рішення 2014/199/EU від 9 квітня 2014 щодо внесення змін у додатки запровадженого рішення 2011/630/EU стосовно вимог до здоров’я тварин, а саме, що стосується інфекційної катаральної лихоманки овець та епізоотичної геморагічної хвороби.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_1998_00_e.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_1998_00_f.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_1998_00_s.pdf

Дата прийняття – 9 квітня 2014 року

Дата публікації – 11 квітня 2014 року

Дата вступу в силу – 1 січня 2015 року

 

США

G/SPS/N/USA/2663, 23.04.2014

Продукція: м’ясо та птиця.

Зміст нотифікації: Перелік відповідних рекомендацій Служби безпеки та інспекції продуктів харчування (FSIS) щодо алергенів та інгредієнтів, які впливають на здоров’я людей: Виявлення, запобігання, контроль та декларування шляхом маркування

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-04-21/html/2014-08956.htm

Термін подачі коментарів – 20 червня 2014 року

 

 

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ

Продукція: сільськогосподарська продукція та продукти харчування, активні речовини для лікарських препаратів для людини.

Країни: ЄС, Російська Федерація.

 

ЄС

G/TBT/N/EU/211, 04.04.2014

Продукція: сільськогосподарська продукція та продукти харчування.

Зміст нотифікації: Пропозиція щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради про органічне виробництво і маркування органічних продуктів, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № XXX / XXX Європейського Парламенту і Ради [Офіційні регулювання управління] і скасовує Регламент Ради (EC ) № 834/2007 (COM (2014) 180 остаточний.

Даний проект Регламенту Комісії встановлює принципи органічного виробництва сільськогосподарської продукції і встановлює правила, що стосуються органічного виробництва та використання позначок щодо такої продукції при маркуванні та рекламі. Він містить докладні правила виробництва, що застосовуються до органічного виробництва та переробки.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/  

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_1749_00_e.pdf

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_1749_01_e.pdf

Дата прийняття  - 2016 рік

Дата вступу в силу – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС

Термін подачі коментарів – 90 днів з дати публікації нотифікації.

 

G/TBT/N/EU/212, 07.04.2014

Продукція:. активні речовини для лікарських препаратів для людини.              

Зміст нотифікації: Проект Регламенту Європейської комісії, що доповнює Директиву 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно принципів та директив належної виробничої практики для активних речовин для лікарських засобів для людини.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_1791_00_e.pdf

Дата прийняття  - червень 2014 року

Дата вступу в силу – через 20 днів  після опублікування в Офіційному журналі ЄС

Термін подачі коментарів – 60 днів з дати публікації нотифікації.

 

РФ

G/TBT/N/RUS/36, 28.04.2014

Продукція: продукти харчування.

Зміст нотифікації: Проект внесення змін до технічного регламенту Митного Союзу «Про безпечність харчових продуктів» (ТР МС 021/2011).

Даний Проект підготовлений з метою внесення змін з урахуванням пропозицій членів Митного Союзу та Єдиного Економічного Простору; а також для усунення протиріч у вимогах, встановлених технічним регламентом та загальними санітарно-епідеміологічними та гігієнічними вимогами до продукції, що підлягає санітарно-епідеміологічному нагляду (контролю), прийнятим Постановою Комісії Митного Союзу № 299 від  28 травня 2010р.

Згаданий документ можна знайти за адресою:

http://www.eurasiancommission.org

Дата вступу в силу – через 6 місяців після прийняття

Термін подачі коментарів – 17 червня 2014 року

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Бразилія Великобританія Греція Естонія Єгипет ЄС Індія Індонезія Іспанія Італія Казахстан Канада Китай Кіпр Латвія Литва Македонія Мальта Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Угорщина Україна Фінляндія Франція Чехія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки