Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Повідомлення про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну листового скла незалежно від країни походження та експорту  
Параметри: Захист внутрішнього ринку

Повідомлення про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну листового скла незалежно від країни походження та експорту

 
Міністерство економіки України (далі – Міністерство) відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі – Закон) проводить спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну листового скла термічно полірованого (флоат-скла) неармованого, прозорого, безбарвного товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження та експорту.
 
25.08.2009 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) за результатами розгляду заяви ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (далі – Заявник) "Про порушення спеціального розслідування та застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну листового скла флоат (скла термічно полірованого) товщиною більше як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження" (далі – Заява) прийняла рішення № СП – 211/2009/4402-27 "Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну листового скла термічно полірованого (флоат-скла) неармованого, прозорого, безбарвного товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження та експорту".
 
27.08.2009 в газеті "Урядовий кур’єр" № 155 було опубліковано повідомлення про порушення та проведення Розслідування.
 
Опис товару, що є об’єктом Розслідування, визначено як:
 
Листове скло термічно поліроване (флоат-скло) неармоване, прозоре, безбарвне товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм" (далі – Товар), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 7005 29 35 00.
 
Комісія відповідно до Закону розглянула матеріали Міністерства про хід Розслідування на предмет наявності в них протягом періоду розслідування (друге півріччя 2006 року – перше півріччя 2009 року):
  • факту імпорту в Україну Товару незалежно від країни походження та експорту, зростання обсягів такого імпорту, методів, які дали змогу встановити цей факт
  • методів визначення заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові, її розмірів, загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові
  • причинно-наслідкового зв'язку між імпортом Товару незалежно від країни походження та експорту і заподіянням значної шкоди національному товаровиробникові.
Зокрема, в матеріалах Міністерства про хід Розслідування містилася така інформація.
 
 
Щодо тенденцій імпорту в Україну Товару незалежно від країни походження та експорту.
 
За результатами проведеного дослідження було встановлено, що в період розслідування мало місце зростання обсягів імпорту в Україну Товару, що є об’єктом Розслідування:
 
в абсолютних показниках:
 
в ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 63,69 %;
 
в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 68,51 %, порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. на 2,95%.
 
відносно виробництва Товару Заявника:
 
в ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 14,12%;
 
у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 43,50 %, порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р на 25,75%;
 
відносно споживання Товару в Україні:
 
в ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 2,40%;
 
у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 8,21%, порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р на 5,67%.
 
 
Щодо господарського становища Заявника:
 
Обсяги виробництва Товару Заявника зросли на 43,43% у ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. та на 17,43 % у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. - порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р.
 
Проте, в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. спостерігається скорочення обсягів виробництва Товару Заявником на 18,13%.
 
Використання виробничих потужностей Заявника в ІІ півр. 2006 р .– І півр. 2007 р. та ІІ півр. 2007 р .– І півр. 2008 р. були незмінними.
 
Проте, у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. спостерігається скорочення використання виробничих потужностей на 31,8 %.
 
Обсяги продажу Товару Заявником на внутрішньому ринку України зросли на 55,39 % у ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. та на 40,86 % у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. - порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р.
 
Проте, в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. обсяги продажу Товару Заявником на внутрішньому ринку України скоротилися на 9,35%.
 
Загальні обсяги залишків Товару на складах Заявника скоротилися на 56,21% у ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р., порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р.
 
Проте, в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. зросли на 33,62%, порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. - на 205,11%.
 
Кількість працюючих на підприємстві Заявника зросла на 20,24 % у ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. та на 2,41% у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. - порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р.
 
Проте, в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. кількість працюючих скоротилася на 14,83%.
 
Показник продуктивності праці Заявника збільшився на 18,88 % у ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. та на 7,33 % у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., - порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р.
 
Проте, в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівняно з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. продуктивності праці Заявника скоротилася на 9,71 %.
 
Коефіцієнт ліквідності Заявника мав тенденцію до падіння та був менше одиниці протягом періоду розслідування.
 
Прибуток Заявника скоротився в ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р., порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. на 84,71 %, у ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р., порівнюючи з ІІ півр. 2006 р. – І півр. 2007 р. – на 134,84 %, порівнюючи з ІІ півр. 2007 р. – І півр. 2008 р. – на 327,92%, при цьому в ІІ півр. 2008 р. – І півр. 2009 р. виробництво Товару Заявником було збитковим.
 
 
Щодо впливу імпорту Товару, що є об’єктом Розслідування, на становище Заявника:
 
Розглядаючи фінансове-економічне становище Заявника у період розслідування, встановлено, що у ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року та у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року по відношенню до ІІ півріччя 2006 року – І півріччя 2007 року спостерігається збільшення обсягів продажу Товару Заявником на внутрішньому ринку України, проте у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року по відношенню до ІІ півріччя 2007 року – І півріччя 2008 року спостерігається падіння обсягів реалізації Товару виробництва Заявника.
 
Відповідно до інформації Заявника, зростання обсягів продажу Товару в ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року та у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року по відношенню до ІІ півріччя 2006 року – І півріччя 2007 року, спричинено наступними факторами:
  • по-перше, виробництво Товару на підприємстві Заявника є безперервним процесом. Даний факт пояснюється тим, що зупинка виробництва передбачає відключення скловарочної печі, яка здійснює плавлення сировини для подальшого виготовлення Товару. Після її відключення від газового опалення скловарочна піч поступово охолоджується і стає непридатною для виробництва матеріалу. Повторний запуск скловарочної печі потребує значних капіталовкладень та є економічно невигідним;
  • по-друге, характерною особливістю Товару є те, що його не можна тривалий час зберігати на складах, оскільки він втрачає фізико-технічні та якісні характеристики. Як наслідок, Заявнику необхідно у якомога короткий термін реалізовувати свій Товар.
Ураховуючи вищевказані факти, Заявником було прийнято рішення не зупиняти виробництво Товару та продовжувати здійснювати його реалізацію.
 
Разом із цим, протягом періоду розслідування обсяги імпорту в Україну Товару систематично зростали, при цьому ціни такого імпорту мали тенденцію до падіння.
 
За таких умов, а також, з метою забезпечення безперервного процесу виробництва та подальшої реалізації Товару, Заявником у ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року було прийнято рішення не підвищувати ціну продажу Товару на внутрішньому ринку України, незважаючи на зростання собівартості Товару в аналогічний період. Разом з цим, вже у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року Заявник прийняв рішення знизити ціну продажу Товару на внутрішньому ринку України до рівня, який дозволив би реалізовувати Товар в умовах імпорту, що здійснювався за низькими цінами.
 
У свою чергу, в ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року та ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року ціна імпорту в Україну Товару була нижче собівартості Товару, виробленого Заявником. Як наслідок, в ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року Заявник був змушений здійснювати реалізацію Товару на внутрішньому ринку України за ціною, яка була нижчою собівартості виробництва Товару, що призвело до збитковості Заявника у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року.
 
Проте навіть за умови непідвищення Заявником ціни продажу Товару у ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року та її зниження у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року, імпорт в Україну Товару здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що поступово витісняв Заявника з українського ринку Товару.
 
А саме, частка імпорту в споживанні Товару в Україні зросла на 2,40 % в ІІ півріччі 2007 року – І півріччі 2008 року та на 8,21 % в ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року, - порівнюючи з ІІ півріччям 2006 року – І півріччям 2007 року, при цьому частка Заявника в аналогічний період скоротилася.
 
У ході Розслідування до Міністерства надійшли коментарі від заінтересованих сторін Розслідування з приводу того, що на погіршення фінансово-господарської діяльності Заявника могли вплинути інші фактори, зокрема:
 
 
Світова економічна криза.
 
У цьому контексті слід зазначити, що однією з характерних ознак економічної кризи є звуження ринку. Проте, протягом періоду розслідування спостерігається збільшення ринку Товару в Україні і, лише у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року, порівнюючи з ІІ півріччям 2007 року – І півріччям 2008 року відбувається незначне скорочення споживання, а саме на 2,59%.
 
 
Інвестиції, які спричиняють високу собівартість продукції та можуть вплинути на тимчасові зниження обсягів отриманих прибутків.
 
З цього приводу слід відмітити, що інвестиції у будівництво нової лінії, роботу якої було розпочато у 2007 році, не можуть безпосередньо впливати на прибуток Заявника, оскільки при інвестуванні у будівництво грошові активи (кошти) перетворюються у основні засоби (капіталізуються) та не призводять до зниження або підвищення прибутку. Це пояснюються тим, що усі витрати на будівництво, без яких не можливо завантажити нову лінію з виробництва, а саме – вартість обладнання, спорудно - монтажні роботи, отримання ліцензій, навчання персоналу тощо капіталізуються на основних засобах та не впливають на розмір загального прибутку підприємства.
 
Що стосується високої собівартість Товару, то відповідно до інформації Заявника собівартість Товару виробленого Заявником у ІІ півріччі 2008 року – І півріччі 2009 року, порівнюючи з ІІ півріччям 2007 року – І півріччям 2008 року, зросла на 5,41%. Як наслідок, збільшення собівартості Товару не могло головним чином впливати на становище Заявника у період - ІІ півріччя 2008 року – І півріччя 2009 року.
 
Разом із цим у ході Розслідування Заявник звернувся до Міністерства з проханням про термінове застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну Товару. У своєму зверненні Заявник зауважив, що значне зростання імпорту в Україну Товару за низькою ціною призводить до вкрай негативного фінансово-економічного становища Заявника, а в подальшому – до повної зупинки виробництва Товару. Заявник повторно відзначив, що процес виробництва Товару на підприємстві є безперервним, а Товар, у свою чергу, втрачає свої якісні властивості при тривалому зберіганні, тому Заявник змушений реалізовувати Товар за ціною, що є нижчою за собівартість виробництва.
 
Отже, виробництво Товару для Заявника є нерентабельним, оскільки витрати на виробництво Товару перевищують доход Заявника від реалізації даної продукції, як наслідок – підприємство є збитковим.
 
Наостанок Заявник підкреслив, що зростання імпорту Товару за низькою ціною призведе до зупинки виробництва на підприємстві, що потягне за собою банкрутство, фізичну та юридичну ліквідацію підприємства, масове звільнення тисяч працівників, соціальну напругу в регіоні.
 
Комісія розглянула звернення Заявника та матеріали Міністерства і встановила таке:
 
Збільшення імпорту в Україну листового скла термічно полірованого (флоат-скла) неармованого, прозорого, безбарвного товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження та експорту завдало серйозної шкоди національному товаровиробникові.
 
Існують обставини, коли зволікання із застосуванням попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну листового скла термічно полірованого (флоат-скла) неармованого, прозорого, безбарвного товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження та експорту може призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробникові, наслідки якої буде важко усунути в подальшому.
 
Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статті 11 Закону, Комісія прийняла рішення № СП–217/2009/4402-27 "Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну листового скла термічно полірованого (флоат-скла) неармованого, прозорого, безбарвного товщиною більш як 3,5 мм, але не більше 4,5 мм незалежно від країни походження та експорту" (далі – Рішення Комісії).
 
Відповідно до Рішення Комісії попередні спеціальні заходи застосовуються шляхом запровадження спеціального мита щодо імпорту в Україну Товару незалежно від країни походження та експорту, розмір ставки якого становить 31,25%.
 
Строк застосування попередніх спеціальних заходів становить 200 днів.
 
Міністерство економіки України

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Індія Ірак Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Хорватія Чехія Чорногорія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки