Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"  
Параметри: ЗЕД

 

ДЖЕРЕЛО документа - zakon.rada.gov.ua

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про зовнішньоекономічну діяльність
(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377)
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 960-XII ( 960-12 ) від 16.04.91, ВВР, 1991, N 29, ст. 378 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2139-XII ( 2139-12 ) від 19.02.92, ВВР, 1992, N 20, ст.276
Постановами ВР
N 2330-XII ( 2330-12 ) від 12.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.442
N 2489-XII ( 2489-12 ) від 23.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.534
Декретами
N 6-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 33 -
втратив чинність на підставі Закону
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст.107
6-93 від 12.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст.109
N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184
N 25-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.209
Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 68/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 11, ст. 66
N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90
N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
N 16-рп/98 ( v016p710-98 ) від 26.11.98 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.49
N 1182-XIV (
1182-14 ) від 21.10.99, ВВР, 1999, N 51, ст.447
N 1595-III (
1595-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.186
N 1807-III (
1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
N 2953-III (
2953-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121
N 3047-III (
3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 362-IV ( 
362-15 ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 62
N 762-IV ( 
762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 860-IV ( 
860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1294-IV (
1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 1315-IV (
1315-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.197
N 2157-IV (
2157-15 ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.78
N 2709-IV (
2709-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.422
N 3078-IV (
3078-15 ) від 15.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.74
N 3268-IV (
3268-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.129
N 139-V   ( 
139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419
N 358-V   ( 
358-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.15
N 360-V   ( 
360-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.29
N 253-VI ( 
253-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.216
N 923-VI ( 
923-17
) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 27, ст.349 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
N 15-рп/2009 ( v015p710-09 ) від 23.06.2009 }

{ У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне управління митного контролю Української РСР"  та "судовому або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1595-III ( 1595-14 ) від 23.03.2000 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у  відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }

 

Верховна Рада України,
виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України (888-09, 254к/96-ВР), Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України "Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та загальновизнаних міжнародних норм і правил, враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні в регулюванні зовнішньоекономічних відносин,
беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних договорів України та інших угод, { Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 }
бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі,
маючи на меті запровадити равове регулювання всіх видів ЗЕД в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг,
прийняла Закон про нижченаведене:
 

 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

 
 
 

 

 Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 9. Органи державного  регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 10. Органи місцевого управління ЗЕД

Стаття 11.  Принципи оподаткування  при  здійсненні ЗЕД

Стаття 12. { Дію статті 12 зупинено згідно з Декретом N 15-93 від 19.02.93 } Обов'язковий розподіл виручки від ЗЕД  в  іноземній валюті

Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні ЗЕД

Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів ЗЕД

Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту

Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог

Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі ЗЕД

Стаття 21. Державне замовлення

Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів ЗЕД

Стаття 23. Інформаційне забезпечення ЗЕД

 

Розділ III
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Спеціальні економічні зони

Стаття 25. Інші спеціальні правові режими ЗЕД

Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами

Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів ЗЕД України за межами України

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні ЗЕД

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів ЗЕД діяльності

Стаття 33. Види та форми відповідальності у ЗЕД

Стаття 34. Відповідальність України як держави

Стаття 35. Відповідальність суб'єктів ЗЕД

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності

Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі ЗЕД

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

Голова Верховної Ради України                                         Л.КРАВЧУК

м. Київ, 16 квітня 1991 року
N 959-XII

 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки