Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Латвія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Діяльність Українсько-Латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва  
Параметри: Міжурядова комісія, Законодавство у сфері ЗЕД, Економічне співробітництво, Довідкова інформація

Діяльність Українсько-Латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва

 
Створена відповідно до положеньУгоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про створення Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яка набула   чинності 22 червня 1995 року.
 
За час існування Комісії проведено 7 спільних засідань.
 
У зв’язку з денонсацією з 1 травня 2004 року внаслідок вступу Латвії до ЄС Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про вільну торгівлю та Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про створення міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва 7 жовтня 2004 року у Ризі підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво.
 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво надає можливість збереження інституту Українсько-Латвійської міжурядової Комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яка є важливим інструментом розвитку двосторонніх відносин, визначення перспективних напрямків співпраці та вироблення механізмів активізації співробітництва.
 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво набула чинності з 1 лютого 2006 року.
 
Згідно з домовленістю сторін, 11 травня 2007 року у Ризі Українсько-Латвійська міжурядова комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва провела своє перше засідання із залученням експертів відповідних міністерств і відомств, а також представників бізнес-спільнот України та Латвії.
 
Українську делегацію на засіданні Комісії очолював Міністр економіки України, Голова Української частини Комісії А. Кінах, латвійську — Міністр економіки Латвійської Республіки, Голова Латвійської частини Комісії Ю. Стродс.
 
Під час засідання Комісії обговорено весь комплекс питань співробітництва як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.
 
Сторони обмінялися інформацією щодо розвитку економіки України і Латвії, а також обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього українсько-латвійського економічного співробітництва.
 
Комісія констатувала, що після незначного скорочення протягом 2005-2006 років обсягів взаємного товарообігу, у 2007 році відновилися тенденції подальшого його зростання.
 
Відмічено активізацію інвестиційного співробітництва та наявність позитивної динаміки взаємного залучення інвестицій в економіку обох країн. Відзначено, що наявний обсяг економічної співпраці між Україною та Латвією не відповідає потенційним можливостям обох країн і висловлено зацікавленість у подальшій активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин.
 
Найбільш перспективними сферами розвитку торговельно-економічного співробітництва між обома країнами визнано:
  • транспортно-транзитну галузь
  • паливно-енергетичний комплекс
  • промисловість
  • сільське господарство
  • туризм
  • науково-технічне співробітництво
Констатуючи постійну наявність значних розбіжностей між даними статистичних органів обох сторін щодо обсягів двосторонньої торгівлі сторони домовились створити відповідну робочу групу представників статистичних органів обох країн з метою співставлення статистичних даних і виявлення причин їх розбіжностей.
 
В ході засідання Комісії латвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційним процесам в Україні та готовність надавати відповідну технічну допомогу, розробляючи і реалізовуючи спільні проекти в рамках різних програм Європейського Союзу.
 
В галузі транспорту сторони підтвердили зацікавленість у вжитті заходів щодо збільшення обсягів вантажопотоків між Україною і Латвією шляхом використання існуючої транспортної інфраструктури.
 
У сфері паливно-енергетичного комплексу сторони обговорили перспективи створення нафтотранспортного коридору Одеса-Броди-Мозирь-Плоцьк-Вентспілс, розглянули питання транзиту каспійської нафти територією України комбінованим способом нафтопроводом Одеса-Броди та залізницею до латвійського порту Вентспілс в рамках розвитку проекту ЄАНТК.
 
Обговорено також можливості поставок до Латвії української електроенергії. Латвійська сторона висловила готовність посприяти приєднанню України до Угоди про паралельну роботу енергосистем Білорусії, Росії, Естонії, Латвії й Литви (БРЕЛЛ).
 
Сторони позитивно оцінили активне співробітництво в сфері стандартизації і захисту прав споживачів. З метою подальшого розширення співпраці в сфері технічного регулювання, у тому числі впровадження європейських директив у національне законодавство, а також питання ринкового нагляду і захисту прав споживачів сторони домовились до проведення наступного засідання Комісії розробити, підписати та почати реалізацію відповідної Угоди про співробітництво в сфері стандартизації і захисту прав споживачів.
 
При обговоренні стану співробітництва в галузі агропромислового комплексу сторони констатували наявність значних невикористаних резервів і домовилися інтенсифікувати співробітництво в різних галузях агропромислового комплексу, в т.ч. в харчовій промисловості, шляхом нарощування товарообігу продукції агропромислового комплексу, обміну інформацією між зацікавленими структурами про якість і безпеку продукції тваринного походження, а також залучення Україною відповідної технічної допомоги Латвії.
 
Відзначаючи невідповідність обсягів туристичного обміну потенційним можливостям обох країн, сторони домовилися активізувати роботу Українсько-Латвійського спільного комітету з питань туризму та провести його І засідання в рамках наступного засідання Комісії.
 
З метою активізації науково-технічного співробітництва сторони домовилися провести робочу зустріч експертів Міністерств освіти і науки України та Латвії з метою розробки проекту Програми українсько-латвійського співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій.
 
В ході засідання Комісії започатковано співробітництво між Латвійським агентством інвестицій і розвитку і Українським центром сприяння іноземному інвестуванню з метою надання сприяння налагодженню співпраці між латвійськими та українськими підприємцями шляхом регулярного обміну інвестиційними пропозиціями і планами виставкових заходів.
 
В рамках заходів щодо стимулювання торгово-економічних відносин, об’єднання підприємців обох країн досягнуто домовленості розпочати спільну роботу з розгляду можливостей створення в містах Рига і Київ національних центрів, відповідно «Дім України в Латвії» та «Дім Латвії в Україні» із залученням органів місцевого самоврядування та бізнес-спільнот Риги та Києва.
 
Під час першого засідання Комісії підписано Регламент роботи Комісії, а за результатами засідання — Протокол, в якому зафіксовані всі досягнуті домовленості.
 
04 червня 2009 року в м. Києві проведено ІI засідання Міжурядової Українсько-Латвійської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (далі-Комісія).
 
Українську частину Комісії очолював Міністр економіки України Данилишин Б. М., Латвійську частину – Міністр економіки Латвійської Республіки А. Капмарс.
 
У ході засідання Сторони обговорили низку питань, що стосуються стану та перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Латвійською Республікою.
 
Сторони обмінялися інформацією про стан виконання Протоколу першого засідання Комісії та положень Програми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на 2008 - 2009 роки та відзначили, що в цілому положення документів виконані або перебувають у стадії реалізації. Домовлено про розробку Програми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на 2010 - 2011 роки.
 
Латвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційним процесам в Україні та готовність надавати відповідну допомогу, розробляючи і реалізуючи спільні проекти.
 
Комісією було відзначено позитивну динаміку розвитку двосторонньої торгівлі за останні роки. Водночас відзначено суттєве зменшення щомісячних обсягів торгівлі в І кварталі 2009 року, зумовлене негативним впливом світової фінансової кризи на економіку України та Литви. У зв’язку з цим увага Комісії була зосереджена на питаннях пошуку нових напрямів взаємодії з метою розширення експортного потенціалу обох країн.
 
Сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Державним комітетом України з державного матеріального резерву та Державною агенцією Латвії «Матеріальні резерви», у тому числі про формування, зберігання, розподіл та облік державних резервів.
 
Сторони схвалили створення Латвійсько-Української ділової ради й привітали підписання Положення Ради з ділового співробітництва між Україною та Латвією, яке укладають Федерація роботодавців України та Конфедерація роботодавців Латвії.
 
Сторони відзначили важливість організації й проведення на регулярній основі двосторонніх бізнес-форумів, ділових зустрічей і візитів на рівні ділових кіл обох країн для подальшого розвитку торговельного й інвестиційного співробітництва та висловили підтримку започаткованій практиці проведення двосторонніх бізнес-форумів у рамках загальних засідань Комісії.
 
Домовлено продовжити співробітництво між Українським центром сприяння іноземному інвестуванню та Латвійським агентством інвестицій і розвитку, Торгово-промисловою палатою України і Торгово-промисловою палатою Латвії, Українською Торговельною Асоціацією та Латвійською Торговельною Асоціацією.
 
Відзначено необхідність активізації співробітництва в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі інформатизації, підписаної 24.04.2006.
 
Сторони обмінялися інформацією про обсяги вантажопотоків між Україною і Латвійською Республікою та підтвердили зацікавленість у збільшенні обсягів вантажопотоків між країнами, у тому числі в залученні контейнеропридатних вантажів для перевезень між Україною та Латвією шляхом використання існуючої транспортної інфраструктури.
 
Із цією метою Сторони домовились провести засідання круглого столу за участю представників міністерств транспорту України та Латвійської Республіки, портів, стивідорних компаній, контейнерних ліній, залізничних та логістичних компаній, а також інших зацікавлених організацій для аналізу існуючих та залученню додаткових вантажопотоків, включаючи розвиток транзитних перевезень між портами Сторін.
 
Українська сторона передала на розгляд Латвійській стороні проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про умови транзиту вантажів України з використанням портів та іншої транспортної інфраструктури Латвійської Республіки. Для задоволення попиту на повітряні перевезення Латвійська сторона пропонує авіаційним адміністраціям обох Сторін розглянути можливість збільшення кількості виконання регулярних польотів призначеними авіаперевізниками.
 
У сфері паливно-енергетичного комплексу Сторони обговорили питання про можливості реалізації проекту транспортування нафти в порт "Вентспілс" з використанням залізничного і трубопровідного транспорту відповідно до проекту будівництва Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЕАНТК) та можливості постачання української електроенергії до Латвійської Республіки.
 
Стосовно поточного стану двостороннього співробітництва в промисловій сфері Сторони дійшли згоди щодо необхідності всебічного сприяння господарюючим суб'єктам Сторін у розвитку співробітництва в машинобудівній, хімічній, суднобудівній, авіаційній, електронній та електротехнічній галузях (апаратура та устаткування для атомної енергетики й охорони навколишнього природного середовища, гірничовидобувної та переробної галузей), в легкій та деревообробній промисловостях, а також у сфері будівництва й архітектури.
 
Сторони обговорили можливість проведення тристороннього семінару із застосування єврокоду в проектуванні будівельних конструкцій та домовилися про доцільність проведення семінару для українських фахівців з Європейської системи стандартизації й оцінки відповідності будівельних виробів відповідно до діючої Директиви будівельних виробів 89.106.ЄЕС та Регламенту будівельних виробів. 
 
З метою пошуку фінансових ресурсів, необхідних для проведення згаданих семінарів, відповідні органи виконавчої влади України здійснять усі необхідні внутрішньодержавні процедури, пов'язані з ініціюванням проектів з використанням механізму ТАІЕХ.
 
Сторони обговорили можливості активізації співробітництва з підприємствами сільськогосподарського машинобудування України з метою сертифікації продукції відповідно до вимог Європейського Союзу і розвитку співробітництва з питань перенесення в Латвію заключних стадій виробництва тракторів та іншої сільськогосподарської техніки "ХТЗ" і "Південмашу".
 
Сторони домовилися надалі співпрацювати у сфері стандартизації, акредитації та захисту прав споживачів у рамках укладених двосторонніх угод та розширити співробітництво в напрямі залучення технічної допомоги Україні у сфері стандартизації, метрології, акредитації та оцінки відповідності.
 
Під час обговорення стану співробітництва в галузі агропромислового комплексу Сторони констатували наявність значних невикористаних резервів і домовилися поглиблювати співробітництво в актуальних напрямах з метою збільшення товарообігу продукції агропромислового комплексу між країнами.
 
Латвійська сторона виявила зацікавленість щодо розвитку співробітництва у сфері торгівлі рибною продукцією та рибними консервами.
 
З метою налагодження співробітництва в напрямі європейської інтеграції в агропромисловому комплексі Сторони досягли домовленостей щодо вивчення латвійського досвіду з організації та розвитку аграрного сектора.
 
Крім того досягнуто домовленості продовжити консультації на експертному рівні щодо проведення навчань/тренінгів для фахівців ветеринарної медицини України та надання технічної допомоги.
 
Відзначаючи невідповідність обсягів туристичного обміну потенційним можливостям обох країн, Сторони домовилися сприяти розширенню прямого партнерства на підприємницькому рівні шляхом участі на регулярній і взаємній основі в міжнародних рекламно-інформаційних та науково-практичних туристичних заходах, які проводяться на території обох країн, зокрема, в Міжнародному туристичному салоні "Україна" (жовтень ц.р., м. Київ) і Міжнародному туристичному ярмарку "Balttour" (лютий ц.р., м. Рига).
 
Латвійська сторона виявила зацікавленість в обміні досвідом та знаннями щодо планування, господарського використання та розвитку внутрішніх водних шляхів для туризму, а також в обміні досвідом щодо розвитку міжнародної мережі яхтових портів.
 
З метою активізації науково-технічного співробітництва Українська сторона запропонувала створити робочу групу з питань науково-технічного співробітництва і провести перше засідання в першому кварталі 2010 року, під час якого визначити пріоритетні напрями співробітництва між країнами в науково-технічній галузі.
 
Українська сторона підтримала пропозицію Латвійської сторони щодо можливості навчання і стажування у вищих навчальних установах Латвії та України.
 
Сторони погодилися розглянути питання про створення загальної бази даних нормативно-правових актів з будівництва. Україна висловила інтерес до вивчення досвіду проведення процедури підтвердження відповідності будівельних конструкцій у Латвії. Латвійська сторона підтвердила готовність консультувати українських фахівців і, як перший захід, провести семінар в рамках програми, яка фінансується ТАІЕХ.
 
Комісія розглянула стан і перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва, зокрема, напрямку співробітництва Одеської та Кіровоградської областей з регіонами Латвійської Республіки, а також залучення до роботи Комісії представників місцевих органів влади, бізнесу та об'єднань підприємців.
 
У ході засідання Комісії проведені переговори між першим заступником Голови Одеської облдержадміністрації Степановим М. В., заступник Голови Кіровоградської облдержадміністрації Серпокриловим В.М. та Міністром економіки Латвійської Республіки А. Кампарсом.            
 
Також під час засіданням Комісії було проведено українсько-латвійський бізнес – форум, у роботі якого взяли участь співголови Комісії, члени Комісії та понад 60 представників ділових кіл України та Латвії.
 
Сторони домовилися провести наступне засідання Комісії в м. Рига у другій половині 2010 року
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари деревообробної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Точне машинобудування

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки