Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Латвія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Процедура реєстрації представництва компанії в Латвії  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД, ЗЕД

 

Процедура реєстрації представництва компанії в Латвії
 
Представництва іноземних компаній і зареєстрованих за кордоном громадських і безприбуткових організацій без права займатися комерційною діяльністю в Латвійській Республіці
 
Реєстр підприємств Латвії реєструє представництва іноземних компаній та зареєстрованих за кордоном громадських і безприбуткових організацій без права займатися комерційною діяльністю в Латвійській Республіці (представництва) і їх представників.
 
Порядок створення і відкриття представництв іноземних компаній та організацій без права займатися комерційною діяльністю в Латвійській Республіці регулюється прийнятими 3 вересня 2002 року правилами Кабінету міністрів Латвійської Республіки № 401 "Порядок реєстрації представництв іноземних компаній і організацій та їх представників".
 
Як реєструвати представництва іноземних компаній і організацій та їх представників
 
Представництво іноземної компанії і організації є організаційно самостійною частиною зареєстрованого в іноземній державі компанії або зареєстрованої за рубежем громадської чи безприбуткової організації, що перебуває в Латвійській Республіці. Представництво не має права займатися комерційною діяльністю та іншою господарською діяльністю.
 
Представництво не має статусу юридичної особи.
 
Представництво (представник) іноземної компанії чи організації має бути зареєстроване в реєстрі представництв, який веде Реєстр підприємств.
 
Документи про реєстрацію представництва (представника) іноземного компанії чи організації подаються в Ризьке бюро Реєстру підприємств:
 
Регистр предприятий

улица Персес 2, Рига, LV 1011

Тел.: (+371) 7031746

Факс: (+371) 7031793
 
Для реєстрації представництва (представника) іноземної компанії чи організації в Реєстр підприємств необхідно подати наступні документи:
 
1.        Заява (додаток № 1 до правил Кабінету міністрів № 401 від 3 вересня 2002 року "Порядок реєстрації представництв іноземних компаній і організацій та їх представників ").
 
Заяву підписують діючі на підставі закону представники або діючі на підставі договору представники компанії чи організації.Заяву подає будь-яка особа, якій доручено це зробити, або заява і прикладені документи направляються поштою. Якщо заява подається особисто, заявник повинен пред'явити документ, що підтверджує особистість. Бланки заяв можна одержати в Реєстрі підприємств, а також на інтернет-сайті Реєстру підприємств: www.ur.gov.lv.
 
2.        Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної компанії у відповідній країні, якщо законами відповідної іноземної держави передбачена реєстрація, а якщо така реєстрація законом не передбачена, а також якщо відкривається представництво іноземної організації, - інший документ, що підтверджує правовий статус іноземної комипанії чи організації у відповідній країні.
 
3.        Документ іноземної компанії чи організації, у який включено:
  • рішення відкрити представництво в Латвії;
  • повноваження представника. 
4.        Статут іноземної компанії чи організації, положення або інший прирівнюваний до них документ.
 
5.        Документ, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію.
 
За реєстрацію представництва (представника) іноземної компанії чи організації необхідно сплатити державне мито в розмірі LVL 20.
 
Держмито необхідно сплатити до подачі заяви про реєстрацію, і його можна сплатити в будь-якій банківській установі, зазначивши наступні реквізити:
Государственная Касса
 
Рег. № 90000050138

Государственная Касса

Код: TRELV21

Счет: LV84TREL1060190913200
 
При сплаті звичайного державного мита заяву буде розглянуто в 15-денний строк.
 
При сплаті державного мита в подвійному розмірі заяву буде розглянуто протягом чотирьох робочих днів.
 
При сплаті державного мита в потрійному розмірі заяву буде розглянуто протягом одного робочого дня.
 
При заповненні заяви враховують наступні умови:
 
·   якщо заяву заповнюють із використанням комп'ютера, не дозволяється змінювати розташування бланка;
·   якщо заяву заповнюють від руки, інформацію пишуть розбірливо, друкованими літерами;
·   якщо в бланку заяви не вистачає місця, використовують додаткові екземпляри бланку і додають їх до заяви;
·   незаповнені інформаційні поля в заяві перекреслюють;
·   якщо в заяві є кілька сторінок, подавач заяви зшиває їх і завіряє їхню кількість;
·   у місцях, де передбачена можливість вибору або можливі кілька варіантів, у відповідному полі роблять позначку "х".
 
До всіх документів іноземною мовою, що подаються в Реєстр підприємств, додають їх переклад на латиську мову, завірений нотаріально або присяжним перекладачем.
 
Видані за кордоном документи можуть бути двох видів:
 
·   публічні документи;
·   приватні документи.
 
У відповідності зі статтею 1 Гаазької Конвенції про скасування вимог про легалізацію іноземних публічних документів від 5 жовтня 1961 року (далі - Гаазька конвенція) публічними документами визнаються:
 
·   документи, які видав державний орган або посадова особа, пов'язані з державними судами або трибуналами, включаючи ті документи, які видав прокурор, судовий секретар або судовий виконавець;
·   адміністративні акти;
·   нотаріальні акти;
·   офіційні завірення документів, підписаних приватними особами, наприклад: офіційні завірення реєстрації документа або факту, що документ існував на конкретну дату, а також офіційні і нотаріальні завірення дійсності підпису.
 
Щоб виданий за кордоном публічний документ набув юридичної чинності в Латвійській Республіці, він має бути легалізований.
 
Неясні питання про легалізацію документа можна з'ясувати в Консульському департаменті Міністерства закордонних справ Латвії:
вулиця Елізабетес 57, Рига, LV 1050

Тел. (+371) 7016362.
 
Процедура легалізації документів спрощена в державах-учасниках Гаазької конвенції.
 
До виданого в державі-учаснику конвенції публічного документу немає потреби застосовувати складну процедуру легалізації документу, а відповідно до частини першої статті 3 Гаазької конвенції необхідно додати завірення встановленої форми - Апостіль.
 
У свою чергу, для публічних документів, які видали держави, з якими Латвійська Республіка уклала договір про правову допомогу (в т.ч. Україна), не потрібно жодного спеціального оформлення або завірення, якщо цей документ видала компетентна установа або посадова особа конкретної держави, і він завірений державною гербовою печаткою.
 
Щодо виданих за рубежем приватних документів застосовуються ті ж умови, які пред’являються до приватних документів, виданих у Латвійській Республіці.
 
Після розгляду заяви та прикладених до неї документів державний нотаріус може прийняти одне з наступних рішень:
 
·   Зареєструвати представництво (представника) і видати реєстраційне посвідчення (якщо надано всі встановлені законом документи, і вони відповідають вимогам закону, і немає правових перешкод для реєстрації);
·   Відмовити в реєстрації представництва (представника) (якщо не надано всі необхідні документи, подані документи не відповідають вимогам закону, або існують правові перешкоди щодо реєстрації представництва (представника).
 
Подавач заяви має можливість у двомісячний строк усунути виявлені недоліки і повторно подати відповідні документи.
 
Якщо документи будуть подані повторно протягом двох місяців, державне мито повторно не сплачується.
 
Якщо документи подають після зазначеного строку, необхідно повторно сплатити державне мито.
 
Якщо подавач заяви вважає, що рішення державного нотаріуса необґрунтовано, він має право оскаржити рішення державного нотаріуса у головного державного нотаріуса Реєстру підприємств.
 
Щоб внести зміни в реєстр представництв, керівник представництва в місячний строк після змін, що відбулися, подає в Реєстр підприємств:
 
·   заяву (бланк PR 2 - бланки заяви можна одержати в Ризькому відділенні Реєстру підприємств, а також на інтернет-сайті Реєстру підприємств). У заяві зазначають інформацію, до якої необхідно внести зміни;
·   документи, що підтверджують зміни;
·   реєстраційне посвідчення представництва, якщо в нього необхідно внести зміни;
·   документ, що підтверджує сплату державного мита.
 
Якщо представництво припиняє діяльність на підставі рішення іноземної компанії чи організації про припинення діяльності представництва, представник подає в Реєстр підприємств:
 
·   заяву (бланк PR 3 - бланки заяви можна одержати в Ризькому відділенні Реєстру підприємств, а також на інтернет-сайті Реєстру підприємств);
·   документ, який містить рішення іноземної компанії чи організації припинити діяльність представництва;
·   реєстраційне посвідчення представництва;
·   документ, що підтверджує сплату державного мита.
 
Якщо іноземна компанія чи організація ліквідується, представник подає в Реєстр підприємств:
 
·   заяву (бланк PR 3 - бланки заяви можна одержати в Ризькому відділенні Реєстру підприємств, а також на інтернет-сайті Реєстру підприємств);
·   документ, що підтверджує факт ліквідації іноземної компанії чи організації;
·   реєстраційне посвідчення представництва;
·   документ, що підтверджує сплату державного мита.
 
З метою перетворення представництва у філію, представник подає в Реєстр підприємств:
 
·   заяву (бланк 1 і 7 – бланки заяви можна одержати в Ризькому відділенні Реєстру підприємств, а також на інтернет-сайті Реєстру підприємств);
·   документ, який містить рішення іноземної компанії чи організації перетворити представництво у філію;
·   передбачені Комерційним законом документи для внесення філії до комерційного реєстру, якщо вони ще не подані до Реєстру підприємств;
·   реєстраційне посвідчення представництва;
·   документ, що підтверджує сплату державного мита.
 
За реєстрацію представництва в реєстрі встановлено наступні ставки державного мита (у латах):
·   реєстрація представництва іноземної компанії чи організації і їх представника в реєстрі представництв - 20;
·   внесення змін до реєстру представництв - 10;
·   реєстрація припинення діяльності представництва іноземної компанії чи організації і їх представника - 5;
·   видача дублікату реєстраційного посвідчення - 5.
 
Государственная Касса
 
Рег. № 90000050138

Государственная Касса

Код: TRELV21

Счет: LV84TREL1060190913200
 
Видані в іноземних країнах публічні документи, які повинні подаватися до Реєстру підприємств, легалізують або завіряють відповідним чином у порядку, установленому обов'язковими для Латвійської Республіки міжнародними договорами.
 
Підготовлено за матеріалами
Державного реєстру Латвійської Республіки

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари деревообробної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Точне машинобудування

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки