Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
США
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Полтавська обласна державна адміністрація
«Структура сайту влаштовує, інформація доступна для зацікавлених користувачів, функціональні можливості сайту відповідають потребам»

Украинские нефтепродукты
Товарообіг між США та Україною (2007 - 1-й квартал 2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво
Товарообіг між США та Україною (2007 - 1-й квартал 2009 р.)
 
 
(за даними Державного комітету статистики України)
 
У 2008 році загальний обсяг взаємної торгівлі товарами між Україною та США збільшився у порівнянні з 2007 роком в 1,9 рази (на 2 млрд. 301 млн. дол. США) і становив 4 млрд. 757 млн. дол. США.
 
 
Групи-лідери в українському товарному експорті за 2007-2008 рр.
 
(млн. дол. США)
 
(за даними Держкомстату України) 
 
Найменування групи,
розділу за УКТ ЗЕД
Вартість
Темпи росту (зниження)
10-2006/10-2005
Структура, %
2007
2008
у %
+/-
2007
2008
72 чорні метали
570,3
1 169,4
205,0
599,1
53,9
60,0
28 продукти неорганічної хімії
113 ,9
292,3
256,5
178,4
10,8
15,0
73 вироби з чорних металів
42,9
185,8
433,5
142,9
4,1
9,5
88 аеронавігаційні або космічні апарати
87,6
61,6
70,4
-25,9
8,3
3,2
31 добрива
66,5
50,8
76,4
-15,7
6,3
2,6
86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання
15,7
23,5
149,8
7,8
1,5
1,2
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
31,6
22,9
72,7
-8,6
3,0
1,2
85 електричні машини і устаткування
5,2
21,1
406,7
15,9
0,5
1,1
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
33,3
18,7
56,2
-14,6
3,1
1,0
Всього
1 058,1
1 949,1
184,2
891,0
100,0
 100,0
 
За даними Держкомстату України за 2008 рік лідером серед товарних груп за поставками до США залишаються “чорні метали “, на які припадає 60% українського експорту (торік 54%), при чому, не зважаючи на несприятливу ринкову кон’юнктуру, в кінці року відбулось збільшення поставок чорних металів удвічі до 1 млрд. 169 млн. дол. США.
Крім того, збільшились поставки за наступними товарними групами:
 • продукти неорганічної хімії – у 2,6 рази до 292,3 млн. дол. США (15% від загального обсягу експорту);
 • вироби з чорних металів – у 4,3 рази до 185,8 млн. дол. США (9,5%);
 • залізничні або трамвайні локомотиви – на 50% до 23,5 млн. дол. США (1,2%);
 • електричні машини і устаткування – збільшення у 4 рази до 21,1 млн. дол. США (1,1%).
Водночас спостерігалось значне зменшення експортних поставок:
 • аеронавігаційних або космічних апаратів – на 29,6% до 61,6 млн. дол. США (3,2% у структурі експорту);
 • добрив – на 23,6% до 50,8 млн. дол. США (2,6%);
 • котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв – на 27,3% до 22,9 млн. дол. США (1,2%).
 
Групи-лідери в українському товарному імпорті за 2007-2008 рр.
 
(млн. дол. США)
 
(за даними Держкомстату України) 
 
Найменування групи,
розділу за УКТ ЗЕД
Вартість
Темпи росту (зниження)
9-2006/9-2005 р.р.
Структура, %
2007
2008
у %
+/-
2007
2008
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних
256,9
658,0
256,2
401,1
18,4
23,4
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
268,0
534,9
199,6
266,9
19,2
19,0
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
110,0
351,6
319,7
241,7
7,9
12,5
02 м'ясо та харчовi субпродукти
42,4
260,2
613,1
217,8
3,0
9,3
90 прилади і апарати
107,6
174,0
161,7
66,4
7,7
6,2
30 фармацевтична продукція
72,9
79,2
108,6
6,3
5,2
2,8
33 ефiрнi олії, косметичні препарати
39,9
64,2
160,8
24,3
2,9
2,3
85 електричнi машини і устаткування
38,0
58,3
153,4
20,3
2,7
2,1
39 полімерни матеріали, пластмаси
22,6
56,4
249,6
33,8
1,6
2,0
38 іншi продукти хімічної промисловості
32,3
41,0
127,1
8,7
2,3
1,5
Всього
1 397,3
2 808,2
 201,0
 1 410,9
 100,0
 100,0
 
Спостерігалося значне збільшення імпортних поставок по всім товарним групам-лідерам. Відмітимо найбільші збільшення по імпортним поставкам:
 • наземні транспортні засоби – у 2,6 рази до 658 млн. дол. США (23,4% у загальній структурі імпорту);
 • котли, машини, апарати– у 2 рази до 534,9 млн. дол. США (19%);
 • енергетичні матеріали – у 3,2 рази до 351,6 млн. дол. США (12,5%);
 • м'ясо та харчові субпродукти – у 6,1 рази до 260,2 млн. дол. США (9,3%).
Водночас відбулось зменшення поставок по таким товарним групам, як:
 • тютюн – зменшення на 63,3% до 29,7 млн. дол. США (1,1% у загальній структурі імпорту, а в минулому році 5,8%);
 • риба i ракоподібні – на 22% до 29,4 млн. дол. США (1%)
 
Поточний стан двосторонньої торгівлі товарами
 
Групи-лідери в українському товарному експорті за І квартал 2009 р.
 
(за даними Держкомстату України)
 
(тис. дол. США) 
 
Найменування групи, 
розділу за УКТ ЗЕД
Вартість
Темпи росту (зниження) 
10-2006/10-2005
Структура, %
 3-2008
 3-2009
 у %
 +/-
 3-2008
 3-2009
28 продукти неорганічної хімії
103 818,5
4 257,2
4,1
-99 561,4
33,4
11,1
26 руди, шлаки та зола
387,4
4 220,2
1 089,3
3 832,8
0,1
11,0
40 каучук, гума
15,2
4 171,8
27 421,9
4 156,6
0,0
10,9
90 прилади і апарати
1 823,0
2 967,7
162,8
1 144,7
0,6
7,7
72 чорні метали
123 779,9
2 596,6
2,1
-121 183,3
39,8
6,8
85 електричні машини і устаткування
2 516,2
2 316,1
92,0
-200,1
0,8
6,0
99 Різне
82,5
2 232,8
2 706,1
2 150,3
0,0
5,8
73 вироби з чорних металів
16 384,9
2 122,8
13,0
-14 262,1
5,3
5,5
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
7 499,7
1 969,2
26,3
-5 530,5
2,4
5,1
86 залізничні або трамвайні локомотиви
2 186,8
1 776,0
81,2
-410,8
0,7
4,6
94 меблі
712,7
1 104,8
155,0
392,1
0,2
2,9
Всього
 312 067,9
 3 844,9
12,3
-273 622,9
 100,0
 100,0
 
Суттєве падіння експорту української продукції до США у І кварталі 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось перш за все через значне падіння експорту по товарним групам, які формували експорт до США в минулому році, а саме значне зменшення поставок продукції металургійної та хімічної промисловості:
 • чорні метали (72) – падіння поставок у 47,7 рази, експорт склав лише 2,6 млн. дол. США та 6,8% у структурі експорту до США (торік 123,78 млн. дол. США та 40% у структурі експорту);
 • продукти неорганічної хімії (28) падіння поставок у 25,2 рази до 4,3 млн. дол. США та 11,2% у структурі експорту до США (торік 103,8 млн. дол. США та 33,4 % у структурі експорту);
 • добрива (31) – взагалі не експортувались до США в цьому році (торік експорт склав 28,5 млн. дол. США та 9,1% у структурі експорту);
 • котли, машини, апарати і механічні пристрої (84) – зменшення майже у 4 рази до 1,9 млн. дол. США (торік 7,5 млн. дол. США).
Водночас відбулось суттєве збільшення поставок до США по деяким товарним групам, які практично не експортувалися в минулому році:
 • каучук, гума (40) – збільшення поставок до 4,2 млн. дол. США (10,9% у структурі українського експорту), а торік майже не було поставок;
 • руди, шлаки та зола (26) – збільшення поставок більш ніж в 10 разів до 4,2 млн. дол. США (11,0% у структурі українського експорту до США), а торік лише на 0,39 млн. дол. США;
 • прилади і апарати (90) – збільшення на 62,8 % до 3 млн. дол. США (7,7% у структурі експорту), торік поставки були на 1,8 млн. дол. США та 0,6% у структурі експорту.
 
Групи-лідери в українському товарному імпорті за І квартал 2009 р.
 
(за даними Держкомстату України)
 
(тис. дол. США) 
 
Найменування групи, 
розділу за УКТ ЗЕД
Вартість
 Темпи росту (зниження) 
9-2006/9-2005 р.р.
 Структура, %
 3-2008
 3-2009
 у %
 +/-
 3-2008
 3-2009
02 м'ясо та харчові субпродукти
1 797,5
60 505,1
3 366,1
58 707,6
0,4
15,8
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
75 922,4
56 598,1
74,5
-19 324,3
15,7
14,7
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних
123 549,1
54 784,6
44,3
-68 764,5
25,5
14,3
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
84 672,9
37 007,8
43,7
-47 665,0
17,5
9,6
90 прилади і апарати
21 199,0
33 411,8
157,2
12 212,8
4,4
8,7
10 зерновi культури
14 960,9
16 444,3
109,9
1 483,4
3,1
4,3
12 насiння і плоди олійних рослин
11 608,3
12 965,9
111,7
1 357,6
2,4
3,4
30 фармацевтична продукція
19 264,0
12 549,7
64,9
-6 714,3
4,0
3,3
85 електричні машини і устаткування
9 483,8
11 225,5
118,5
1 741,7
1,9
2,9
33 ефiрнi олії, косметичні препарати
16 754,3
10 081,0
60,2
-6 673,7
3,4
2,6
28 продукти неорганiчної хімії
6 507,4
7 960,8
122,3
1 453,4
1,3
2,1
55 хiмiчнi штапельнi волокна
7 020,9
6 921,6
98,6
-99,3
1,4
1,8
34 мило, мийні засоби
4 797,3
6 016,9
125,3
1 219,6
1,0
1,6
39 полімерни матеріали, пластмаси
6 772,4
5 501,6
81,2
-1 270,8
1,4
1,4
 Всього
 484 305,2
 381 035,2
 77,9
-103 270,0
 100,0
 100,0
 
У структурі імпорту у порівнянні з відповідним періодом минулого року не відбулось значних змін. Можна відмітити падіння поставок до України по основним товарним групам, що пояснюється падінням ділової активності у цілому в світі. Отже, суттєве падіння імпорту відбулось за такими товарними групами. як:
 • наземні транспортні засоби, крім залізничних (87)зменшення поставок на 55,7% (на 68,7 млн. дол. США) до 54,8 млн. дол. США (14,3% у загальній структурі імпорту, а в минулому році 25,5%);
 • машини, апарати і механічні пристрої (84)зменшення на 25%(на 19,3 млн. дол. США) до 54,9 млн. дол. США (14,7% у структурі імпорту з США);
 • енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (27) – зменшення на 56,3% (на 47,8 млн. дол. США) до 37 млн. дол. США (9,6% у загальній структурі імпорту, а в минулому році 17,5%);
 • фармацевтична продукція (30) зменшення на 35,1% до 12,5 млн. дол. США (3,3% у структурі імпорту).
Разом з цим спостерігається значне збільшення імпортних поставок по таким товарним групам як:
 • м'ясо та харчові субпродукти (02) – збільшення у 33,7 рази до 60,5 млн. дол. США, що становить 15,8% у структурі імпорту з США (торік лише 0,4% у структурі імпорту);
 • прилади і апарати (90) – збільшення на 57,2% до 33,4 млн. дол. США (8,7% у загальній структурі імпорту);
 • електричні машини і устаткування (85) – збільшення імпортних поставок 18,5 % до 11,2 млн. дол. США (2,9% у загальній структурі імпорту з США).
 
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Транспорт

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки