Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
США
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Законодавство США та структурні підрозділи, що займаються ЗЕД  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД, ЗЕД
Законодавство США у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
 
Питання зовнішньоекономічної діяльності федеральних виконавчих органів США не прописано в окремому законі. Зазначені питання входять у компетенцію низки федеральних установ та можуть бути знайдені у Кодексу Законів США (U.S. Code) Також, додаткову інформацію можна знайти на наступних Інтернет-сторінках: www.export.gov, www.fas.usda.gov/ustrade
 
Основним центральним органом виконавчої влади США, який займається розробкою торговельної політики та проведенням торговельних переговорів, є Офіс Торговельного представника США. Водночас органом, який займається її імплементацією, питаннями зовнішньоекономічної діяльності та, зокрема, координує роботу торговельно-економічних представництв за кордоном, є Міністерство торгівлі.
 
Міністерство торгівлі США (The United States Department of Commerce) було створено 1903 року. Головними своїми завданнями Міністерство визначає сприяння економічному розвитку країни, захист інтересів вітчизняних виробників, просування американських товарів на зовнішні ринки, створення нових робочих місць та покращення життєвого рівня громадян США через розвиток інфраструктури, сприятливої для подальшого економічного зростання та зміцнення технологічної конкурентноздатності, охорону та належне використання природних ресурсів, збір і надання статистичних даних для потреб урядових кіл і приватного сектору.
 
Основними шляхами реалізації цих завдань є збір і аналіз інформації, необхідної для підтримання належного рівня ефективності економіки країни; сприяння розвитку інфраструктури, впровадження нововведень, які підвищують конкурентоспроможність американських виробників; охорона та дослідження навколишнього природного середовища. Міністерство торгівлі займається збором економічної інформації для Уряду США, а також сприяє ефективному використанню досягнень науки і техніки у виробництві споживчих товарів та послуг.
 
З метою поширення торговельних можливостей Міністерство торгівлі аналізує стан ринків через свої представництва у 80 інших країнах світу, займається розробкою торговельних законів та укладанням угод, здійснює контроль над їх виконанням, надає американським компаніям необхідний захист у випадках недобросовісних дій з боку іноземних держав та суб’єктів господарювання, забезпечує захист американського ринку від демпінгового імпорту.
 
Метою програм Міністерства торгівлі, пов’язаних з дослідженнями навколишнього середовища, є сприяння раціональному використанню природних ресурсів. Міністерство торгівлі сприяє розвитку підприємництва, одним з результатів чого є створення нових робочих місць і, відповідно, покращення соціального стану, а також надає підтримку менш розвинутим галузям економіки США. Установа також надає різноманітні послуги економічного характеру громадянам та приватному бізнесу, місцевим урядовим органам тощо.
 


Структурна організація Міністерства Торгівлі США

Основними підрозділами Міністерства торгівлі США є:
 
1. Бюро промисловості та безпеки
2. Адміністрація економіки та статистики
 • Бюро економічного аналізу
 • Бюро статистики
3. Адміністрація економічного розвитку
4. Адміністрація міжнародної торгівлі
5. Агентство розвитку малого бізнесу
6. Національна адміністрація з питань атмосфери та океану
7. Адміністрація національного в’язку та інформації
8. Офіс патентів та торгових марок
9. Адміністрація з питань технологій:
 • Національний інститут стандартизації та технології
 • Національна технічна інформаційна служба
 • Офіс технологічної політики
Бюро промисловості та безпеки здійснює експортний контроль, займається співробітництвом з цих питань з іншими країнами, надає допомогу представникам американській промисловості в напрямку просування їх економічних інтересів за кордоном. Особлива увага приділяється регулюванню експорту стратегічних товарів і технологій. Бюро також займається контролем за виконанням положень міжнародних торговельних угод.
 
Завданням Адміністрації економіки та статистики, до якої входить Бюро економічного аналізу та Бюро статистики, є збір інформації економічного та соціального характеру, аналіз динаміки основних економічних і соціальних процесів і забезпечення урядових і бізнесових структур такою інформацією з метою подальшого використання при прийнятті важливих стратегічних рішень та плануванні своєї діяльності.
 
Місія Адміністрації економічного розвитку полягає в сприянні покращенню бізнесового середовища, залученню інвестицій, розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць тощо. До сфери діяльності Адміністрації входить аналіз економічних процесів у країні, а також надання різнопланової консультативної допомоги.
 
Завданнями Адміністрації міжнародної торгівлі є просування американських товарів на зовнішні ринки та сприяння зміцненню конкурентноздатності американських виробників, розробка та контроль за виконанням міжнародних законів та угод. Разом з Офісом Торговельного представника США Адміністрація займається захистом американського ринку від демпінгового імпорту.
 
Агентство сприяння розвитку малого бізнесу надає консультативну допомогу, займається розробкою та контролем за виконанням програм розвитку малого бізнесу, координацією використання державних та приватних кредитних ресурсів тощо.
 
Національна адміністрація з питань атмосфери та океану здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів, готує і надає метеорологічні прогнози, слідкує за станом космічного середовища, океану, займається розробкою програм захисту навколишнього середовища, а також сприяє залученню капіталу в наукові дослідження та розвиток новітніх технологій.
 
Адміністрація національного зв’язку та інформації займається питаннями внутрішнього та міжнародного зв’язку та розвитком його інфраструктури.
 
Завданням Офісу патентів і торговельних марок є сприяння промисловому та технологічному прогресу через забезпечення виконання законів, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності. Офіс займається видачею патентів і реєстрацією торговельних марок.
 
До Технологічної адміністрації входить Національний інститут стандартизації та технологій, Національна технічна інформаційна служба та Офіс технологічної політики.
 
Водночас, торговельно-економічними представництвами США за кордоном (економічними службами) опікується Комерційна служба США (U.S. Commercial Service), яка також входить до складу Міністерства торгівлі. Метою Комерційної служби США є надання допомоги американським компаніям, здебільшого малим і середнім підприємствам, щодо здійснення експорту та просування своєї продукції. До складу агентства входять понад 100 центрів з питань підтримки експорту на території Сполучених Штатів та понад 150 відділень в 89 країнах світу. Штат нараховує понад 1800 співробітників. Бюджет становить близько 23 млн. дол. на рік.
 
Представництва Комерційної служби США за кордоном надають американським компаніям такі послуги:
 • проводять маркетингові дослідження ринків країн перебування;
 • розробляють та впроваджують експортні стратегії;
 • займаються відбором надійних торговельних партнерів;
 • допомагають налагоджувати зв’язки з урядами країн та компаніями державної форми власності;
 • інформують про діючі в країнах законодавства та нормативні акти, що регулюють торговельну та економічну діяльність;
 • надають консультації з юридичних питань, зокрема, беруть участь у вирішенні спорів, які виникають в країнах, де компанії зі США здійснюють торговельні операції, причиною яких можуть бути, наприклад, неповернення коштів;
 • допомагають долати торговельні бар’єри;
 • виконують на замовлення підприємців різноманітні завдання, зокрема, беруть участь у тендерах;
 • розповсюджують інформацію про американських виробників та їх продукцію;
 • надають сприяння з просування товарів походженням зі США на ринки країн перебування;
 • сприяють участі американських компаній в міжнародних ярмарках, виставках та інших заходах;
 • здійснюють торговельні місії.
Підтримка американських підприємців може включати до себе зустрічі американських дипломатів з високопоставленими представниками урядів країн з метою вирішення проблемних випадків.
 
За даними Комерційної служби США, протягом минулого року було проведено близько 150 тисяч консультацій з американськими компаніями з питань здійснення експортних операцій. Прибутки від експорту американської продукції, здійсненого за допомогою агентства, зокрема, його закордонних представництв, становлять близько 23 млрд. доларів США.
 
Закордонні офіси Комерційної служби США відкриваються за погодженням з Державним секретарем США в тих містах інших країн, в яких, як вважають, існують можливості для розвитку торговельно-економічних зв’язків зі США.
 
Штат закордонних представництв визначає Міністр торгівлі США за погодженням з Державним секретарем.
 
На прохання Міністра торгівлі США Державний секретар включає закордонне представництво Комерційної служби США до складу посольства США в країні, де знаходиться місія, і наділяє всіх її співробітників всіма дипломатичними правами та привілеями.
 
Офіційно старший співробітник закордонного представництва вважається головним торговельним представником США в країні перебування, і голова дипломатичної місії США повинен надати йому всі права та привілеї, які мають торговельні представники інших країн. Торговельний представник обіймає посаду Радника - посланника або Генерального консула.

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Транспорт

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки