Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Лівія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Щодо існуючої в Лівії правової системи регулювання діяльності іноземних компаній  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД, ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Щодо існуючої в Лівії правової системи регулювання діяльності іноземних компаній на території країни, зокрема, процедури відкриття відділень та представництв іноземних компаній у Лівії, створення спільних підприємств, системи оподаткування тощо


Щодо діяльності іноземних компаній в Лівії
 
1.         При роботі з іноземними компаніями лівійська влада керується місцевим законодавством (Карний і кримінально-процесуальний кодекси Лівії, Закони № 58/1970 "Про працю", 65/1970 "Про компанії", 5/1997 "Про заохочення іноземних інвестицій", 13/1980 "Про соціальний захист", Рішення ВНК (уряду) № 8/2004 "Положення про адміністративні контракти" та ін.), а також підписаними між Україною і Лівією Угодою про торговельно-економічні відносини та Угодою про взаємний захист інвестицій.

 
2.         Закон № 12/2004 "Про гербовий збір" застосовується до всіх контрактів, що укладаються в Лівії. Всі контракти повинні бути зареєстровані в Податковому управлінні протягом 60 днів з дати укладання. Збір за реєстрацію контракту становить 2% від його загальної вартості, плюс 0,5% сам гербовий збір. Збір за реєстрацію субпідрядних контрактів - 0,1% від загальної вартості контракту, плюс 0,5% гербовий збір. Затримка з виплатою гербового збору обкладається штрафом у розмірі 2% за кожні 6 місяців протермінування (але не більше 50%). Терміну позовної давності зі сплати гербового збору не існує. У випадку розірвання контракту (навіть за однобічною ініціативою лівійської сторони) гербовий збір поверненню не підлягає.
 
 
3.         Збір за дозвіл на відкриття філії будь-якої іноземної компанії в Лівії, що сплачується в Головний народний комітет (міністерство) економіки, промисловості й торгівлі, становить 20 000 лів. динарів за перший рік і 10 000 лів. дин. за кожний наступний + 0,5% - гербовий збір.
 
 
4.         Іноземні компанії в Лівії обкладаються наступними податками:

 
Податок на прибуток (закон № 11/2004).
Кожний платник податків (у т.ч. філія іноземної компанії) повинен встати на облік у Податковому управлінні (за формою № 1) протягом 30 днів з моменту реєстрації. Відповідальність за постановку на облік несе керівник філії. Платник податків одержує з Податкового управління повідомлення (за формою № 11) з попереднім розрахунком податку на прибуток, який він повинен сплатити протягом року (4 щоквартальних платежі). Декларація про податок на прибуток компаній, або філій іноземних компаній (за формою № 10), подається протягом 1 місяця з дати затвердження балансу компанії (але не пізніше 7 місяців після закінчення фінансового року). До декларації прикладаються підтверджувальні документи, включаючи баланс, рахунки по операціях, звіт про прибутки й збитки, документи з амортизації та список майна, детальна розшифровка витрат. Крім того, компанія-платник податків повинна постійно вести журнал, в якому відмічається щоденний рух по рахунках, стан активів і бюджет (у відповідності зі ст. 58 і 60 Закону про комерцію), реєстр товарів. Податкове управління може обов'язати філії іноземних компаній прикладати до декларації бухгалтерські звіти материнської компанії за кордоном. Після подачі щорічної декларації в Податкове управління платник податків одержує повідомлення про остаточний розрахунок податку на прибуток. У випадку відмови від подачі декларації або вказівки недостовірних відомостей податок сплачується на підставі розрахунків Податкового управління. Керівник компанії (або філії іноземної компанії) несе особисту відповідальність за виконання Закону по податках на прибуток. Іноземні компанії повинні повідомити Податкове управління про призначення або зміну керівника філії протягом 30 днів.
 
- Прибутковий податок (закон № 11/2004).
Застосовується до всіх компаній, в т.ч. філій іноземних організацій. Роботодавці повинні подавати податкові декларації (за формою № 8), а також утримувати й сплачувати прибутковий податок зі своїх працівників протягом 60 днів з моменту виникнення доходу (або прийому на роботу). Декларація повинна включати повне ім'я працівника, його статус, розмір утриманого прибуткового податку (від 8 до 15%), податку на Джихад (священну боротьбу), податку на допомогу палестинцям, гербового збору, внесків до фонду соціального страхування. Ставка прибуткового податку - прогресивна: перші 200 000 лів.дин. - 15%, наступні 300 000 лів.дин. - 20%, наступні 500 000 лів.дин. - 25%, наступні 500 000 лів.дин. - 30%, наступні 500 000 лів.дин. - 35% і понад 2 000 000 - 40%. Оподатковування багато в чому залежить від статусу іноземної компанії. Так, наприклад, якщо діяльність компанії регулюється законом про інвестиції, то компанія звільняється від сплати податків на п'ять років з моменту реєстрації. Якщо іноземна компанія діє в офшорній зоні на території Лівії, вона звільняється від податкового навантаження на постійній основі (закон № 9/2000 "Про регулювання транзитної торгівлі й вільних зон"). Прибутковий податок на компанії в будівельному секторі може досягати 40%.

- Податок на Джихад (закон № 44/1970)
становить 3% від заробітку, якщо він перевищив 100 лів. динарів на місяць. Відносно іноземних компаній - 4% від зазначеного до оподаткування прибутку.

- Гербовий збір (закон № 12/2004).
Об'єктами сплати гербового збору є рахунки, документи, публікації, реклама, реєстрація, акти та ін. Зобов'язання по сплаті виникає в момент оформлення документа. Усні контракти також підпадають під чинність закону. Якщо в документі або контракті не зазначена сума, то при сплаті гербового збору за основу приймається схожий документ або контракт. Якщо контракт укладений за кордоном, але предмет контракту (нерухомість або майно) перебуває в Лівії, то гербовий збір повинен бути сплачений у Податкове управління протягом року після підписання контракту. Гербовий збір стягується також з контрактів або актів, які продовжуються автоматично. У цьому випадку збір повинен бути сплачений протягом 60 днів з моменту автоматичного продовження.

- Відрахування до фонду соціального страхування
здійснюється і працівником, і роботодавцем, і становить 16% від загального розміру заробітної плати, з яких працівник платить 4,75%, а роботодавець 11,25%. Перерахування до фонду соціального страхування повинне здійснюватись до 10 числа наступного місяця.
 
 
5. Відповідно до лівійської практики, при укладанні державних контрактів всі спірні питання розглядає лівійський суд, якщо інший порядок спеціально не обумовлений в контракті.
 
 
6. Комерційна діяльність іноземних компаній на території Лівії можлива в наступних юридичних формах:
 
Торговельний агент (Local Agent)
 
Реєстрація й комерційна діяльність через місцевого торговельного агента (юридична або фізична особа) здійснюється за законами №6/2004 і №8/2006. Така форма ведення бізнесу застосовується в основному для простих експортно-імпортних торговельних операцій. Законодавством установлений перелік товарів, поставка яких може бути здійснена тільки через місцевого агента.
 
Так, наприклад, 18.05.2008 р. Головний Народний Комітет (уряд) Лівії прийняв Рішення № 315, що передбачає, що такі товари, як легкові автомобілі, вантажівки й автобуси, важкі верстати й устаткування, дорожні й кар'єрні машини, а також сільськогосподарська техніка, повинні поставлятися в Лівію тільки через місцевих агентів (дистриб'юторів), з якими виробник товарів повинен встановити прямі стосунки. При цьому в обов'язок місцевого агента входить надання післяпродажного технічного обслуговування обладнання, що поставляється, і забезпечення його запасними частинами.

Переваги: простота реєстрації, невеликі витрати на ведення бізнесу.
Недоліки: відсутність можливості здійснення повного контролю за діяльністю місцевого агента з боку іноземної компанії, обмеження дозволеної діяльності тільки експортно-імпортними торговельними операціями.
 
Представництво (Representatіve Offіce)

Реєстрація й діяльність представництва іноземної компанії здійснюється на підставі закону № 8/2005. Така форма діяльності використається на первісному етапі - до підписання контрактів, з метою вивчення місцевого ринку й вибору майбутніх партнерів і субпідрядників. При реєстрації свого представництва іноземна компанія повинна відкрити рахунок в одному з лівійських банків і перевести на нього первісний капітал у розмірі не менш 50 000 лів. динарів, що згодом може бути використаний з метою фінансування діяльності представництва. Одноразовий збір за реєстрацію представництва на термін до п'яти років - 500 лів. динарів.

Переваги: простота реєстрації, незначні фінансові витрати, одержання іноземною компанією офіційного статусу на місцевому ринку, відсутність необхідності сплати місцевих податків.
Недоліки: обмежені повноваження, неможливість ведення комерційної діяльності (підписання контрактів, виставляння рахунків і т.д.).
 
Філія (Branch)

Реєстрація й діяльність філії іноземної компанії здійснюється за законами № 3/2005, 13/2005, 44/2006, 223/2006 і їх наступним доповненням і поправками. Реєстрація філії іноземної компанії в Лівії здійснюється Головним народним комітетом (міністерством) економіки, промисловості і торгівлі після підписання іноземною компанією контракту, головним чином на будівництво об'єктів інфраструктури, електроенергетики та нафтогазового сектора.
 
Переваги: можливість ведення комерційної діяльності, укладання контрактів, виставлення рахунків; повний контроль із боку материнської компанії.
Недоліки: обмеження видів діяльності філії іноземної компанії тільки тими, які зазначені в дозволі на його відкриття, а також досить складна і тривала процедура реєстрації - займає від 3 до 6 місяців. Документи приймаються тільки від місцевих юристів, гонорари яких за підготовку й подачу документів для реєстрації становлять у середньому 30 000 лів. динарів:
 
  •  зобов’язання іноземної компанії перед подачею документів відкрити рахунок у місцевому банку і перевести на нього 150 000 лів. динарів (близько 115 000 дол. США), які можна буде використати для фінансування філії, але тільки після одержання дозволу на її відкриття.
  •  необхідність сплати збору за дозвіл на відкриття філії іноземної компанії, що видається на термін дії підписаного контракту, але не більше п'яти років (20 000 лів.дин. за перший рік і 10 000 лив. динарів за кожний наступний рік, тобто 60 000 лів. динарів, якщо дозвіл виданий на максимальний строк), у торгово-промисловій палаті (780 лів. дин.), у торговельному реєстрі (265 лів. дин.);
  •  зобов’язання встати на облік у податковій інспекції, фонді соціального страхування, управлінні робочої сили, імміграційній службі, реєстрі генеральних підрядників;
  • зобов’язання щодо сплати місцевих податків і відрахувань до фонду соціального страхування;
  •  прийом на роботу лівійського персоналу.
 
Спільне підприємство (Joіnt Stock Company)

Реєстрація та діяльність СП здійснюється за законом № 171/2006. Спільне підприємство можливо тільки у формі акціонерного товариства, при цьому частка лівійської сторони повинна становити не менш 35%. Мінімальний статутний капітал - 1 000 000 лів. динарів (близько 770 000 дол. США), при цьому не менш 300 000 лів. динарів необхідно внести при реєстрації.

Переваги: простота реєстрації, відсутність обмежень із законних видів діяльності, перевага в отриманні підрядів при проведенні торгів і тендерів.
Недоліки: залежність від лівійського партнера, можливі фінансові ризики, пов'язані з його діяльністю; відсутність повного контролю з боку материнської компанії.
 
Інвестиційна компанія (Entіty under Іnvestment Law)

Діяльність інвестиційної компанії регулюються законами №5/1997 "Про заохочення іноземних інвестицій" поправками та доповненнями до нього за законом № 7/2003. Ці закони дозволяють інвестиції іноземного капіталу в лівійську промисловість, сферу охорони здоров'я, туризм, сільське господарство та інші галузі, визначені Вищим Народним Комітетом (урядом) Лівії. Питаннями інвестицій займається Лівійське управління з іноземних інвестицій при Головному народному комітеті (міністерстві) економіки, промисловості і торгівлі. Мінімальний розмір іноземних інвестицій у проект - 5 000 000 лів. динарів, якщо іноземні інвестор виступає один, або 2 000 000 лів. динарів, якщо в нього є лівійський партнер за участю не менш 50%.
 
Переваги: звільнення від прибуткового податку на п'ять років з початку реалізації проекту; звільнення від митних зборів і мит на всі ввезені матеріали, устаткування, техніку й інструменти; дозвіл на залучення іноземної робочої сили - у випадку відсутності відповідних лівійських кадрів; можливість володіння необхідними для проекту земельними ділянками й об'єктами нерухомості на правах використання; звільнення від гербового збору.
Недоліки: значні фінансові витрати, непередбачуваність лівійського законодавства з гарантій і захисту іноземних інвестицій, відсутність у нерезидентів права приватної власності на землю та об'єкти нерухомості.

 
 
7. Лівійська сторона при роботі з іноземними компаніями наполягає на наданні банківських гарантій першокласних європейських банків.

 
 
Порядок реєстрації іноземної компанії в Лівії
 
За існуючим в країні законодавством на території Лівії іноземні компанії реєструються у наступних формах:
 
  •          представництво
  •          філія
  •          спільне підприємство.
 
Представництво
 
Особливих вимог до компанії, що відкриває представництво не має. Відкрити представництво може будь-яка компанія, але представництво не може здійснювати роботи.
Для відкриття представництва необхідно надати наступні документи:
 
- статут компанії;
- рішення щодо відкриття представництва;
- виписка із торгового реєстру;
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- наказ про призначення директора філії;
- довіреність на відкриття філії.
 
Усі документи (копії документів мають бути нотаріально завірені) мають бути перекладені на арабську мову, завірені в ТПП України та Народному бюро (посольстві) Лівії в Україні.
 
Філія компанії
 
14.11.2006 року прийнято Закон № 443, згідно з яким іноземні підприємства можуть працювати тільки у складі спільних підприємств. Виключення складають лише нафто- та газовидобувні підприємства, які у разі перемоги у тендері на розробку будуть ділити прибуток з Національною нафтовою компанією Лівії.
 
Для відкриття філії потрібно надати наступні документи:
 
-          рішення щодо відкриття представництва;
-          Статут;
-          Свідоцтво про державну реєстрацію;
-          Виписка з реєстру акціонерів (якщо акціонерне товариство);
-          Банківська виписка (про наявність рахунків);
-          Лист-підтвердження щодо невтручання у політичне життя Лівії;
-          Ліцензії;
-          Лист з відповідями на питання Бюро з бойкоту Ізраїлю (на начальника Бюро);
-          Лист-дозвіл банку України на відкриття рахунку та здійснення діяльності на території Лівії;
-          Листи-рекомендації.
 
Всі документи мають бути перекладені на арабську мову, завірені в ТПП України та Народному бюро (посольстві) Лівії в Україні.
 
Перед поданням документів в Міністерство економіки Лівії необхідно:
 
-          зареєструвати філію в податковому департаменті;
-          за дозволом податкового департаменту відкрити рахунок у банку;
-          переказати на рахунок 70000 лів.динарів – статутний капітал компанії;
-          укласти договір про оренду офісу (адреса компанії).
 
Збір з реєстрації компанії в Міністерстві економіки складає 25 000 лів.динарів.
Всі документи подаються через юридичні фірми. Розмір сплати юридичних послуг за домовленістю.
 
 
Спільна компанія
 
Згідно з Законом № 443 від 14.11.2006 р. ця форма підприємства є основною.
Мінімальний внесок у статутний капітал Лівійської сторони - не менше 35%.
Мінімальний уставний капітал компанії 1 000 000 лів.динарів.

 
Необхідні документи з української сторони:
 
-          рішення щодо створення спільного підприємства;
-          Статут;
-          Свідоцтво про державну реєстрацію;
-          Виписка із торгового реєстру.
 
Від лівійської компанії також надаються всі реєстраційні документи.
Всі послуги з підготовки документів для подання в Міністерство економіки і реєстрацію здійснюють юридичні фірми.
 
Необхідно здійснити наступні заходи:
 
-          підготовка статуту спільної компанії;
-          підготовка протоколу першого засідання акціонерів з рішенням про створення спільного підприємства, обрання складу ради директорів, складу ревізійної комісії;
-          проведення самої реєстрації.
 
 
Порядок реєстрації:

 
-          реєстрація назви компанії;
-          реєстрація в Головному податковому управлінні;
-          відкриття рахунку в банку;
-          перерахування в банк коштів (для відкриття компанії достатньо перерахувати 3/10 від статутного капіталу зі збереженням балансу за домовленістю з лівійською стороною);
-          подання всіх документів в Міністерство економіки;
-          отримання свідоцтва про державну реєстрацію;
-          подання документів для реєстрації в торговельно-промисловій палаті.
 
У разі правильного оформлення всіх документів, реєстрація здійснюється протягом одного місяця. 21 день документи розглядаються в Міністерстві економіки.
 
 
Основні збори за реєстрацію компанії:
 
-          збір за реєстрацію статуту – 5050 лів.динари;
-          свідоцтво про відсутність іншої діяльності – 500 лів.динарів;
-          відкриття файлу в комітеті робочої сили – 200 лів.динарів;
-          реєстрація на громадському зібранні – 3900 лів.динарів;
-          послуги юридичної фірми за домовленістю – від 5000 до 30000 дол.США.
 
 
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари фармацевтичної промисловості Точне машинобудування Транспорт

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки