Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Мексика
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Інформація про програми підтримки експортерів, що існують у Мексиці (травень 2010 р.)  
Параметри: Захист внутрішнього ринку, Митно-тарифне регулювання, Законодавство у сфері ЗЕД, ЗЕД

 

Русскоязычный заголовок: Информация о существующих в Мексике программах поддержки экспортеров (май 2010 г.)

 
Інформація про програми підтримки експортерів, що існують у Мексиці (травень 2010 р.)
 
 
 
З метою розвитку експорту та підвищення конкурентоспроможності мексиканських компаній на світових ринках Урядом країни реалізуються 5 різних програм з підтримки національних експортерів, а саме:

  • підтримка промислових підприємств, які здійснюють переробку тимчасово ввезених товарів для подальшого їх експорту, та мережі послуг для експортерів (IMMEX);
  • реєстрація зовнішньоторговельних підприємств (ECEX);
  • підприємства – активні експортери (ALTEX);
  • повернення експортерам податків на імпорт (DRAWBACK);
  • підтримка галузей (PROSEC),
а також може застосовуватися механізм дії Восьмого правила Закону «Про загальні податки на імпорт та експорт».

 
IMMEX. Основною метою цієї програми є сприяння та надання пільг підприємствам, які здійснюють переробку продукції з метою подальшого експорту кінцевого продукту в інші країни. Тобто, Мексика виступає лише як територія, де складається товар з імпортованих і власних матеріалів, а також як плацдарм для виходу на найбільші світові ринки США, Канади та країн Латинської Америки.
 
Завдяки функціонуванню цієї програми в Мексиці, наразі, провідними іноземними компаніями (Delphi Automotive Systems, General Electric Company, Volkswagen de Mexico, Philips electronics та ін.) створено близько 6 тис. зовнішньоторговельних підприємств, на яких працює 54% осіб, зайнятих у виробничому секторі, та забезпечено робочими місцями 2 млн. 400 тис. мексиканських громадян. Крім того, робота цих підприємств забезпечує близько 30% ВВП країни (за купівельною спроможністю), який становить 1,4 трлн. дол. США, та 80% всього експорту промислових товарів з Мексики, а також підтримує значні темпи економічного зростання країни.
 
Крім того, з огляду на ввезення іноземними компаніями спеціального обладнання та новітніх технологій відбувається модернізація національної інфраструктури виробництва та підвищується кваліфікація робітників.
 
Зокрема, підприємства, які беруть участь у даній програмі, можуть здійснювати без сплати певних платежів ввіз на територію Мексики, для переробки та подальшого експорту такі товари:
 
1. Строком до 18 місяців:
 
a) Горючі, мастильні та інші матеріали, які будуть витрачені при виробництві кінцевих товарів.
 
b)   Сировина, запчастини і компоненти, які повністю входять до складу експортного товару.
 
c)   Тара і упаковка.
 
d)   Етикетки та рекламні буклети.
 
Разом з цим, окремі види із вищевказаних товарів можуть бути ввезені на період строком від шести до дванадцяти місяців.
 
2. Строком до двох років – контейнери та кузови для трейлерів.
 
3. На весь термін дії програми:
 
a)   Верстати, виробниче обладнання, інструменти, засоби виробництва, штампувальні форми і ремонтне обладнання, яке використовується у виробничих процесах.
 
b)   Обладнання та апаратура для контролю рівня забруднення, досліджень та підвищення кваліфікації, забезпечення промислової безпеки, телекомунікації та розрахунків, лабораторне та вимірювальне обладнання, обладнання для перевірки готових виробів та контролю якості тощо.
 
c)   Офісне обладнання.
 
Необхідно зазначити, що підприємства отримують також певні митні та податкові пільги, а саме:
 
-     звільняються від сплати імпортних мит, які коливаються в залежності від галузі, товарів та матеріалів;
 
-     не сплачують податок на додану вартість, який становить 16% від вартості імпорту;
 
-     не сплачують платежі, які застосовуються до окремих видів товарів у рамках компенсаційних квот та антидемпінгових заходів;
 
-     сплачують пільговий митний збір у розмірі 8% до 1,76% від вартості обладнання та фіксований збір у розмірі 179 песо (15 дол. США) на товари або сировину;
 
-     звільняються від сплати податків при покупці на внутрішньому ринку товарів, які будуть використані у виробництві експортоорієнтованих товарів;
 
-     за наявності позитивного балансу повернення ПДВ здійснюється протягом 20 днів.
 
В залежності від цілей підприємств, участь у програмі може мати такі форми:
 
1. Холдингова – в рамках однієї програми об’єднуються усі виробничі процеси підприємства, сертифікованого в якості керуючого одним або більше комерційним підприємством.
 
2. Промислова – здійснюється промисловий процес виробництва або переробки товарів, призначених для експорту.
 
3. Обслуговувальна – надаються послуги, пов’язані з експортними товарами, або послуги зі здійснення експорту, виключно в цілях діяльності, визначеної Міністерством економіки Мексики та за наявності дозволу Міністерства фінансів і державного кредитування.
 
4. Протекціоністська – одне або більше іноземних підприємств надають технологію та матеріали, але не беруть участі у програмі.
 
5. Аутсорсінг – одне підприємство, яке не має обладнання для виконання виробничих процесів, здійснює виробництво через третіх осіб, які реєструються у програмі.

 
ECEX. Реєстрація суб’єктів господарювання в якості зовнішньоторговельних підприємств є засобом розвитку експорту, завдяки якому комерційні компанії можуть закріпитися на світових ринках, використовуючи адміністративні пільги та фінансову підтримку банківських установ.
 
Зареєстрованим у даній програмі підприємствам надаються наступні пільги:
 
-     автоматична реєстрація в Національному реєстрі підприємств – активних експортерів (ALTEX);
 
-     50% знижка на товари та нефінансові послуги, зокрема: маркетингові дослідження ринків, консультації з різних питань, реклама в електронних та друкованих ЗМІ тощо, які надаються ProMexico(федеральна установа, яка сприяє розширенню експорту та залученню інвестицій в Мексику);
 
-     можливість отримання фінансової допомоги з боку Національного товариства з кредитування «Насіональ Фінансьєра» (Nacional Financiera) у здійсненні проектів, а також інших специфічних видів підтримки, зокрема підвищення кваліфікації кадрів та надання технічної допомоги.
 
У рамках програми компанії можуть зареєструватися в якості:
 
1. Консолідатора – юридичної особи, основним видом діяльності якої, зазначеним в установчих документах, є збір і консолідація товарів для експорту не менше, ніж з 5 підприємств, зі статутним капіталом 2 млн. песо (160 тис. дол. США).
 
2. Організатора експорту – юридичної особа, основним видом діяльності якої, зазначеним в установчих документах, є продаж товарів не менше, ніж 3 виробників, зі статутним капіталом 200 тис. песо (16 тис. дол.).

 
ALTEX. Дія даної програми поширюється на підприємства, що є активними експортерами, тобто спрямована на підтримку експорту мексиканських товарів. Учасниками програми можуть бути:

1. Фізичні або юридичні особи, які є резидентами Мексики, за винятком підприємств нафтової галузі, що впродовж одного року здійснюють прямі експортні поставки на суму не менше двох мільйонів доларів США, причому експорт складає не менше 40% від загального обсягу продаж.
2. Розміщені на території країни фізичні або юридичні особи – виробники товарів (за винятком товарів нафтової галузі), які протягом року здійснюють прямі експортні поставки на суму не менше двох мільйонів доларів США, водночас експорт складає не менше 50% від загального обсягу продаж.
3. Зовнішньоторговельні підприємства (ECEX), реєстрація яких дійсна в Міністерстві економіки Мексики.
4. Підприємства, які є одночасно прямими та непрямими експортерами і задовольняють вимогам до учасників програми (експорт має становити 40% від загального обсягу продаж, а загальна сума обох видів експорту становити 2 млн. дол. США).
 
У разі реєстрації у даній програмі вищезазначеним підприємствам надаються такі пільги:
 
- повернення ПДВ протягом 20 робочих днів;
 
- безкоштовний доступ до Системи комерційної інформації, яка надається Міністерством економіки Мексики;
 
- звільнення від вимоги проведення повторного догляду експортованих товарів на митниці, у разі якщо вони було попередньо оглянуті на внутрішній митниці;
 
- можливість визначення одного митного уповноваженого для роботи на різних митницях та з різноманітними товарами.
 
Для отримання зазначених пільг учасники даної програми мають направити у відповідні федеральні органи влади копію свідоцтва ALTEX, виданого Мінекономіки, та, у разі необхідності, документ, підтверджуючий його юридичну силу.
 
DRAWBACK. Учасники цієї програми мають змогу повернути сплачені загальні податки на ввіз при імпорті обладнання, сировини, деталей і компонентів, тари та упаковки, пального, мастильних речовин та інших матеріалів, які використовуються при виробництві експортованої продукції або при ввозі товарів, котрі повертаються до країни походження в тому ж вигляді, в якому вони були імпортовані, або товарів, ввезених для ремонту чи заміни.
 
Сума повернення визначається на основі сплаченої, як загальний податок на імпорт, суми в національній валюті за курсом обміну песо на долари США, діючому на дату здійснення платежу. Результати цього перерахунку помножуються на курс обміну, діючий на дату оформлення повернення податку. Сума податку на імпорт, що повертається, перераховується Міністерством фінансів і державного кредитування на рахунок учасника програми, відкритий в одному з уповноважених банків.
 
Разом з цим, згідно з положень Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) механізми повернення мит в країнах-учасниках договору, для запобігання порушенням митних преференцій, встановлених у рамках зазначеної Угоди, було змінено. З огляду на зазначене, програма реалізується наступним чином:
 
a) Застосовується формула, встановлена статтею 303 НАФТА для матеріалів, що ввозяться не з країн Північної Америки, але використовуються для виробництва товарів, що експортуються до США чи Канади. Відповідно до цієї формули поверненню підлягає тільки мінімальна сума податку, що встановлюється шляхом порівняння розміру податку на матеріали, імпортовані до Мексики, і розміру податків, сплачених у США чи Канаді за готову продукцію.
 
b) Без застосування формули повертаються податки за:
 
• матеріали, ввезені до Мексики з країн Північної Америки, використані при виробництві товарів, що експортуються до США і Канади.
 
• матеріали, ввезені до Мексики з будь-якої іншої країни, використані при виробництві товарів, що експортуються в країни, що не входять до НАФТА.
 
Також, Угодами про вільну торгівлю з Європейським Союзом і з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) у статті 14, розділі IV та у статті 15, розділі IV відповідно, заборонено повернення чи звільнення від сплати імпортних мит на матеріали, вироблені в третіх країнах, що використовуються при виробництві таких товарів для експорту до країн-учасників угоди за наявності відповідного сертифікату походження. З урахуванням цього, положення даної програми застосовуються наступним чином:
 
а) підприємство зобов'язане зазначити, чи скористалося воно податковою пільгою, що надається угодами, при вивезенні своєї продукції до будь-якої країни, що бере участь в УВТ з ЄС або з ЄАВТ:
 
 • у разі позитивної відповіді, підприємству не повертається податок на імпорт;
 
 • за негативної відповіді, йому повертається 100% сплачених податків.
 
Документом, що підтверджує факт отримання/неотримання податкової пільги, є митна декларація, в якій Міністерство фінансів і державного кредитування проставляє відповідний код або ідентифікатор.
 
b) якщо матеріали для виробництва продукції були ввезені на територію Мексики з країн-учасниць УВТ з ЄС та ЄАВТ, а після переробки експортуються до будь-якої з країн-учасниць цих угоди поверненню підлягають 100% сплачених податків.
 
PROSEC. Для забезпечення виробничим підприємствам оптимальних умов для конкуренції на різних ринках і поліпшення умов постачання витратних матеріалів Урядом Мексики розроблена програма, в рамках якої надається підтримка підприємствам для полегшеного доступу до сировини, запчастин, верстатів, обладнання та інших товарів, необхідних для виробничих процесів.
 
Завдяки інструментам програм PROSEC, виробники певних видів товарів можуть здійснювати імпорт різних матеріалів незалежно від того, призначені вироблені товари для експорту чи для внутрішнього ринку – за пільговими тарифами, зокрема у більшості випадків при імпорті сировини, матеріалів і устаткування встановлюється мито від 0% до 5%.
 
Програма PROSEC розроблена за схемою матеріал-адресат, тобто для кожної з 24 галузей, на які поширюється дія зазначеної програми, визначені товари (матеріали і обладнання) для виробництва специфічних товарів (їх перелік затверджений відповідними нормативними документами PROSEC), імпорт яких повинен здійснюватися із застосуванням пільгових мит. Дія програми розповсюджується на такі галузі:
 
1. Електрична промисловість.
 
2. Електронна промисловість.
 
3. Меблева промисловість.
 
4. Виробництво іграшок, товарів для спорту та відпочинку.
 
5. Взуттєва промисловість.
 
6. Гірничодобувна промисловість і металургія.
 
7. Виробництво засобів виробництва.
 
8. Фотографічна промисловість.
 
9. Сільськогосподарське машинобудування.
 
10. Змішана галузь (виробництво канцелярських товарів, ювелірних виробів, годинників, ножів тощо).
 
11. Хімічна промисловість.
 
12. Виробництво каучуку і пластмас.
 
13. Чорна металургія.
 
14. Виробництво фармацевтичних та лікарських засобів і медичного обладнання.
 
15. Транспортна промисловість, крім автомобілебудування і виробництва запасних частин для автомобілів.
 
16. Виробництво паперу та картону.
 
17. Деревообробна промисловість.
 
18. Шкіряна промисловість та виробництво виробів з хутра.
 
19. Автомобільна промисловість і виробництво запасних частин для автомобілів.
 
20. Текстильна промисловість та виробництво готового одягу.
 
21. Кондитерська промисловість, включаючи виробництво шоколаду.
 
22. Виробництво кави.
 
23. Харчова промисловість.
 
24. Виробництво добрив.

 
Механізм дії Восьмого правила Закону «Про загальні податки на імпорт та експорт». Восьме правило є інструментом, призначеним для підвищення конкурентоспроможності національної індустрії шляхом надання пільгових мит на імпорт матеріалів, деталей, компонентів, верстатів, обладнання та інших товарів, що використовуються у виробничих процесах.
 
Дозвіл імпортувати товари на умовах, встановлених Правилом 8-м, надається у тому випадку, якщо у разі відсутності або недостатнього обсягу національного виробництва аналогічних товарів, зацікавлена компанія офіційно звертається до Мінекономіки Мексики з метою диференціації джерел постачання. Цей дозвіл також видається підприємствам на етапі, що передує початку виробництва нової продукції, і для виконання певних комерційних зобов'язань на міжнародному ринку.
 
Привілеї, встановлені Правилом 8-м, не поширюються на:
 
• небезпечну сировину чи відходи;
 
• товари або готову продукцію, в якій використовуються матеріали та сировина, переміщення яких особливим чином регулюється в угодах чи торгових договорах між Мексикою і країною-виробником;
 
• товари, які не підлягають обробці та застосовуються для роботи підприємств, а також можуть бути використані у проектах, на реалізацію яких державою був оголошений відкритий конкурс.
 
Імпорт товарів на підставі Правила 8-го санкціонується Міністерством економіки шляхом видачі попереднього дозволу, що може поширюватися тільки на виробництво товарів для галузей, зазначених у переліку програми PROSEC, тобто для отримання відповідного дозволу необхідно бути зареєстрованим – учасником програми PROSEC.
 
Водночас, у разі здійснення операцій з тимчасового ввезення товарів для обробки, переробки або ремонту, підприємство має бути учасником програми IMMEX.
 
 
 
 
 

 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Довідкова інформація Економічне співробітництво Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Нетарифне регулювання Товари кольорової металургії Товари чорної металургії

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки