Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Канада
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Довідка про стан торговельно-економічного співробітництва України з Канадою (2001-2008 рр.)  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво, Вироби з чорних та інших некоштовних металів, Мінеральна сировина, Товари агропромислового комплексу, Товари деревообробної промисловості, Енергоносії, Товари фармацевтичної промисловості, Товари хімічної промисловості, Товари кольорової металургії, Товари легкої промисловості, Точне машинобудування, Інше машинобудування

Довідка про стан торговельно-економічного співробітництва України з Канадою (2001-2008 рр.)

 
Характеризуючи торговельні відносини між Україною та Канадою необхідно підкреслити, що обсяги торгівлі не відповідають потенційним можливостям обох країн. Проте обсяги торгівлі мають стійку тенденцію до зростання, але схильні до коливань (див. табл. № 1).
 
За даними Держкомстату України, за 2008 рік загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Канадою збільшився у порівнянні з 2007 роком на 59% (на 207,5 млн. дол. США) і досяг рекордного за останнє десятиліття значення 559,3 млн. дол. США.
 • Експорт українських товарів та послуг до Канади збільшився на 38,4% (на 73,4 млн. дол. США) та склав 264,6 млн. дол. США.
 • Імпорт товарів та послуг до України збільшився на 83,5% (на 34,1 млн. дол. США) і склав 294,7 млн. дол. США.
 • Негативне для України сальдо склало 30,1 млн. дол. США із погіршенням на 60,7 млн. дол. США.
 
Динаміка загального товарообігу між Україною та Канадою

за 2001-2008 рр.
 
(млн. дол. США)
 
 
 Показник
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
  2007
 2008
 +/-
 %
 ЗТО
75,5
86,1
142,3
177,1
242,5
313,8
 351,8
 559,3
 207,5
 159,0
В т.ч. – товарами
51,8
 63,6
 110,7
 128,8
 177,1
 221,2
 227,5
 404,3
 176,8
 177,7
            - послугами
 23,7
 22,4
 31,6
 48,4
 65,4
 92,6
 124,3
 155,0
 30,7
 124,7
 Експорт
 35,8
 48,3
 49,5
 109,5
 129,7
 187,4
 191,2
 264,6
 73,4
 138,4
 В т.ч. – товарами
 28,5
 41,1
 36,2
 82,6
 90,1
 122,5
 95,4
 144,1
 48,7
 151,0
            - послугами
 7,3
 7,2
 13,3
 27
 39,6
 64,9
 95,8
 120,5
 24,7
 125,8
 Імпорт
 39,7
 37,8
 92,8
 67,6
 112,8
 126,4
 160,6
 294,7
 134,1
 183,5
 В т.ч. – товарами
 23,3
 22,5
 74,5
 46,2
 87
 98,7
 132,1
 260,2
 128,1
 197,0
            - послугами
 16,4
 15,2
 18,3
 21,4
 25,8
 27,7
 28,5
 34,5
 6,0
 121,0
 Сальдо
 -3,9
 10,5
 -43,4
 42
 16,9
 61
 30,6
 -30,1
 -60,7
 -
 В т.ч. – товарами
 5,2
 18,6
 -38,3
 36,4
 3,1
 23,7
 -36,7
 -116,1
 -79,4
 -
            - послугами
 -9,1
 -8
 -5
 5,6
13,8
 37,2
 67,3
 86,0
 18,7
 -
 
 
Треба відзначити, що намітилися негативні тенденції розвитку двосторонньої торгівлі товарами. Зокрема, значне погіршення негативного сальдо у торгівлі товарами з Канадою. За 2008 рік загальний обсяг взаємної торгівлі товарами між Україною та Канадою збільшився на 77,7% (176,8 млн. дол. США) і становив 404,3 млн. дол. США.
 • Експорт українських товарів до Канади збільшився на 51% (на 48,7 млн. дол. США) та склав 144,1 млн. дол. США. 
 • Імпорт товарів до України збільшився майже в 2 рази (на 128,1 млн. дол. США) і склав 260,2 млн. дол. США.
 • Негативне сальдо торгівлі товарами для України склало 116,1 млн. дол. США
 
Групи-лідери товарів по експорту з України до Канади
 
за 2007-2008 рр.
 
 (млн. дол. США)
 
 
 Найменування групи,
 розділу за УКТ ЗЕД
 Вартість
 
 Темпи росту (зниження)
 2008/2007 рр.
 Структура, %
 2007
 2008
 у %
 +/-
 2007
 2008
 72 чорнi метали
 23,4
 47,7
 204,0
 24,3
 24,5
 33,1
 31 добрива
 8,4
 39,9
 472,4
 31,4
 8,8
 27,7
 86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання
 10,8
 12,6
 117,0
 1,8
11,3
 8,7
 27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
 8,9
 11,5
 129,8
 2,6
 9,3
 8,0
 73 вироби з чорних металiв
 5,9
 10,8
 183,3
 4,9
 6,2
 7,5
 32 екстракти дубильнi, барвники
 6,6
 4,0
60,6
 -2,6
 6,9
 2,8
 74 мiдь i вироби з міді
 15,4
 2,5
 16,5
 -12,9
 16,2
 1,8
 95 іграшки, iгри
 1,8
 2,3
 123,0
 0,4
 1,9
 1,6
 85 електричнi машини і устаткування
 1,8
 2,0
 108,6
 0,2
 1,9
 1,4
 26 руди, шлаки та зола
 0,0
 1,9
 0,0
 1,9
 0,0
 1,3
 Всього
 95,4
 144,1
 151,0
 48,7
 100,0
 100,0
 
Слід відзначити, що протягом 2008 року збільшення експортних поставок відбувалось по наступним товарним групам:
 • чорні метали – на 24,3 млн. дол. США (33,1% від загального обсягу експорту);
 • добрива – на 31,4 млн. дол. США (27,7%);
 • залізничні або трамвайні локомотиви – на 1,8 млн. дол. США (8,7%);
 • енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки – на 2,6 млн. дол. США (8%);
 • вироби з чорних металів – на 4,9 млн. дол. США (7,5%);
 • іграшки, ігри – на 0,4 млн. дол. США (1,6%);
 • електричні машини і устаткування – на 0,2 млн. дол. США (1,4%).
 • Також в 2008 році з’явились поставки руди шлаків та золи на суму 1,9 млн. дол. США.
 • Водночас можемо спостерігати зменшення експортних поставок:
 • екстрактів дубильних, барвників – на 2,6 млн. дол. США (2,8%);
 • міді і виробів з міді – на 12,9 млн. дол. США (1,8%).
 
Групи-лідери товарів по імпорту до України з Канади
 
за 2007-2008 рр.
 
(млн. дол. США)
 
 
 Найменування групи,
 розділу за УКТ ЗЕД
 Вартість
 
 Темпи росту (зниження)
 2008/2007 рр.
 Структура, %
  2007
 2008
  у %
 +/-
 2007
 2008
 87 наземні транспортні засоби, крім залізничних
31,5
 82,2
 260,7
 50,7
 23,9
 31,6
 84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
 20,8
 41,7
 200,3
 20,9
 15,7
 16,0
 30 фармацевтична продукція
 24,4
 27,7
 113,5
 3,3
18,5
 10,7
 03 риба i ракоподібні
 16,3
 21,1
 129,1
 4,8
 12,4
 8,1
 27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
 1,1
 17,3
 1623,8
 16,3
 0,8
 6,7
 39 полімерни матеріали, пластмаси
 5,3
 12,3
 232,9
 7,0
 4,0
 4,7
 90 прилади і апарати
 6,5
 6,7
 103,2
 0,2
 4,9
 2,6
 02 м'ясо та харчовi субпродукти
 0,0
 6,0
 0,0
 6,0
 0,0
 2,3
 44 деревина і вироби з деревини
 2,3
 5,6
 241,7
 3,3
 1,8
 2,2
 10 зерновi культури
 1,0
 5,2
 537,3
 4,2
 0,7
 2,0
 33 ефiрнi олії, косметичні препарати
 3,2
 4,6
 143,2
 1,4
 2,4
 1,8
 89 плавучi засоби морські або річкові
 0,9
 3,4
 372,7
 2,5
0,7
 1,3
 Всього
 132,1
 260,2
 197,0
 128,1
 100,0
 100,0
 
 
Протягом 2008 року спостерігалося значне збільшення імпортних поставок наступних товарних груп:
 • наземні транспортні засоби, крім залізничних – на 50,7 млн. дол. США (31,6% від загального обсягу імпорту);
 • котли, машини, апарати – на 20,9 млн. дол. США (16%);
 • фармацевтична продукція – на 3,3 млн. дол. США (10,7%);
 • риба i ракоподібні – на 4,8 млн. дол. США (8,1%);
 • енергетичні матеріали; нафта – на 16,3 млн. дол. США (6,7%);
 • полімерні матеріали, пластмаси – на 7 млн. дол. США (4,7%);
 • прилади і апарати – на 0,2 млн. дол. США (2,6%);
 • м'ясо та харчовi субпродукти – на 6 млн. дол. США (2,3%);
 • деревина і вироби з деревини – на 3,3 млн. дол. США (2,2%);
 • зернові культури – на 4,2 млн. дол. США (2%);
 • ефірні олії, косметичні препарати – на 1,4 млн. дол. США (1,8%);
 • плавучi засоби – на 2,5 млн. дол. США (1,3%).
 
Довідка про стан торговельно-економічного співробітництва

України з Канадою за І квартал 2009 року

За даними Держкомстату України, за 3 місяці 2009 року загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Канадою зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на 8,3% (на 9,6 млн. дол. США) і становив 105,7 млн. дол. США.
 
Експорт українських товарів та послуг до Канади збільшився на 16,5% (на 9,7 млн. дол. США) та склав 68,4 млн. дол. США.
 
Імпорт товарів та послуг до України зменшився на 34% (на 19,3 млн. дол. США) і становив 37,3 млн. дол. США.
 
Позитивне сальдо для України склало 31 млн. дол. США і поліпшилося на 28,9 млн. дол. США.
 
 
Динаміка загального товарообігу між Україною та Канадою
 
за 3 місяці 2009 року.
 
(млн. дол. США)
 
 
 Показник
 3-2008
 3-2009
 3-2009/3-2008
 +/-
 %
 ЗТО
 115,3
 105,7
 -9,6
 91,7
 В т.ч. – товарами
 72,4
 45,2
 -27,2
 62,4
            – послугами
 42,9
 60,6
 17,6
 141,0
 Експорт
 58,7
 68,4
 9,7
 116,5
 В т.ч. – товарами
 22,1
 19,1
 -3,0
 86,3
            – послугами
36,6
 49,3
 12,7
 134,8
 Імпорт
 56,6
 37,3
 -19,3
 66,0
В т.ч. – товарами
 50,2
 26,1
 -24,2
 51,9
           – послугами
 6,4
 11,3
 4,9
 177,0
 Сальдо
 2,1
 31,0
 28,9
 -
 В т.ч. – товарами
 -28,1
 -7,0
 21,1
 -
            – послугами
 30,2
 38,0
 7,8
 -
 
 
За даними Держкомстату України,за 3 місяці 2009 року загальний обсяг взаємної торгівлі товарами між Україною та Канадою зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на 37,6% (на 27,2 млн. дол. США) і становив 45,2 млн. дол. США.
 
Експортукраїнських товарів до Канади зменшився на 13,7% (на 3 млн. дол. США) та склав 19,1 млн. дол. США.
 
Імпорт товарів до України зменшився у 1,9 рази (на 24,2 млн. дол. США) і становив 26,1 млн. дол. США.
 
Негативне для України сальдо торгівлі товарами склало -7 млн. дол. США і покращилося на 21,1 млн. дол. США.
 
 
Групи-лідери товарів по експорту з України до Канади
 
за 3 місяці 2008-2009 рр.
 
(тис. дол. США)
 
 Найменування групи,
 розділу за УКТ ЗЕД
Вартість
Темпи росту (зниження)
3-2009/3-2008 рр.
Структура, %
3-2008
3-2009
у %
+/-
3-2008
3-2009
жири та олії тваринного або рослинного походження
 9,8
 8312,5
 85047,2
 8302,7
 0,0
 43,5
енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки  
 430,6
 2966,2
 688,9
 2535,6
 1,9
 15,5
руди, шлаки та зола
 10,7
 1919,2
 17923,5
 1908,5
 0,0
 10,1
залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання  
 1660,0
 1633,5
 98,4
 -26,5
7,5
 8,6
екстракти дубильнi, барвники
 1520,2
 1163,1
 76,5
 -357,2
 6,9
 6,1
прилади і апарати  
 37,5
 1111,6
 2965,7
 1074,1
 0,2
 5,8
іграшки, iгри  
 500,1
 423,5
 84,7
 -76,6
 2,3
 2,2
 вироби з чорних металiв
 699,9
 224,6
 32,1
 -475,3
 3,2
 1,2
 котли, машини, апарати і механічні пристрої
 448,8
 209,4
 46,6
 -239,5
 2,0
 1,1
 електричнi машини і устаткування   
 241,7
 203,5
 84,2
 -38,2
 1,1
 1,1
 чорнi метали 
 9360,3
 9,1
0,1
 -9351,2
 42,3
 0,0
 каучук, гума 
 473,5
 1,0
 0,2
 -472,5
 2,1
 0,0
 алюмiнiй i вироби з алюмінію
 399,0
 0,5
0,1
 -398,5
 1,8
 0,0
 добрива  
 2601,4
 0,0
 0,0
 -2601,4
 11,8
 0,0
 мiдь i вироби з міді
 2542,5
 0,0
 0,0
 -2542,5
 11,5
 0,0
 Всього
 22130,6
 19089,2
 86,3
 -3041,4
 100,0
 100,0
 
Слід відзначити, що протягом 3 місяців 2009 року збільшення експортних поставок відбувалось по наступним товарним групам:
 • жири та олії тваринного та рослинного походження – на 8,3 млн. дол. США (43,5% від загального обсягу експорту);
 • енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки – на 2,5 млн. дол. США (15,5%);
 • руди шлаки та зола – на 1,9 млн. дол. США (10,1%);
 • прилади і апарати – на 1,1 млн. дол. США (5,8%).
Водночас можемо спостерігати зменшення експортних поставок:
 • екстрактів дубильних, барвників – на 0,3 млн. дол. США (6,1%);
 • іграшок, ігор – на 0,1 млн. дол. США (2,2%);
 • виробів з чорних металiв – в 3,1 рази, на 0,5 млн. дол. США (1,2%);
 • котли, машини, апарати – в 2,1 рази, на 0,2 млн. дол. США (1,1%);
 • чорних металів – на 9,3 млн. дол. США (в аналогічному періоді 2008 року займали 42,3% від загального обсягу експорту);
 • каучука, гуми – на 0,5 млн. дол. США (в аналогічному періоді 2008 року займали 2,1% від загального обсягу експорту);
 • алюмінію і виробів з алюмінію – на 0,4 млн. дол. США (в аналогічному періоді 2008 року займали 1,8% від загального обсягу експорту).
Також не спостерігається поставок добрив та міді і виробів з міді, які в аналогічному періоді 2008 року складали 2,6 та 2,5 млн. дол. США і займали 11,8%, 11,5% від загального обсягу експорту за І квартал 2008 року відповідно.
 
 
Групи-лідери товарів по імпорту до України з Канади
 
за 3 місяці 2008-2009 рр.
 
(тис. дол. США)
 
 
 Найменування групи,
 розділу за УКТ ЗЕД
 Вартість
  Темпи росту (зниження)
 3-2009/3-2008 рр.
 Структура, %
 3-2008
 3-2009
  у %
 +/-
 3-2008
 3-2009
 фармацевтична продукція
 6419,1
 4535,1
 70,7
 -1884,0
 12,8
 17,4
 зерновi культури 
 2948,8
 3928,1
 133,2
 979,4
 5,9
 15,1
 риба i ракоподібні 
 5392,9
 3080,5
 57,1
 -2312,4
 10,7
 11,8
 наземні транспортні засоби, крім залізничних 
 15081,2
 2722,9
 18,1
 -12358,3
 30,0
 10,4
 котли, машини, апарати і механічні пристрої 
 6511,5
 2164,9
 33,2
 -4346,5
 13,0
 8,3
 м'ясо та харчовi субпродукти
 0,0
 1794,1
 0,0
 794,1
 0,0
 6,9
продукти неорганiчної хiмiї
43,9
1038,5
2368,1
994,7
0,1
 4,0
 ефiрнi олії, косметичні препарати
 714,4
 1030,0
 144,2
 315,6
 1,4
 4,0
 різне 
 0,0
 854,3
0,0
 854,3
 0,0
 3,3
 прилади і апарати
 1553,0
 819,5
 52,8
 -733,5
 3,1
 3,1
 полімерни матеріали, пластмаси  
 4683,5
 668,1
 14,3
 -4015,4
 9,3
 2,6
 Всього
 50227,3
 26074,2
 51,9
 -24153,1
 100,0
 100,0
 
Протягом 3 місяців 2009 року спостерігалося значне збільшення імпортних поставок наступних товарних груп:
 • зернові культури – на 1 млн. дол. США (15,1% від загального обсягу імпорту);
 • м'ясо та харчовi субпродукти – з’явилися поставки на суму 1,8 млн. дол. США (6,9%);
 • продукти неорганiчної хiмiї – на 1 млн. дол. США (4%);
 • ефiрнi олії, косметичні препарати – на 0,3 млн. дол. США (4%);
 • різне – з’явились поставки на суму 0,8 млн. дол. США (3,3%).
Водночас можемо спостерігати зменшення експортних поставок наступних товарних груп:
 • фармацевтична продукція – на 1,9 млн. дол. США (17,4% від загального обсягу імпорту);
 • риба i ракоподібні – на 2,3 млн. дол. США (11,8%);
 • наземні транспортні засоби, крім залізничних – на 12,3 млн. дол. США (10,4%);
 • котли, машини, апарати – на 4,3 млн. дол. США (8,3%);
 • прилади і апарати – на 0,7 млн. дол. США (3,1%);
 • полімерні матеріали, пластмаси – на 4 млн. дол. США (2,6%)
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Точне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки