Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Канада
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Аналіз стану та перспектив розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою (2008 р.)  
Параметри: Інвестиції, ЗЕД, Економічне співробітництво, Вироби з чорних та інших некоштовних металів, Товари агропромислового комплексу, Енергоносії, Товари фармацевтичної промисловості, Товари хімічної промисловості, Товари легкої промисловості, Точне машинобудування, Інше машинобудування

Аналіз стану та перспектив розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою (2008 р.)

 
За даними Статистики Канади зовнішній товарообіг з Україною протягом 2008 р. збільшився майже вдвічі й склав 404,7 млн. дол. США.
 
Експорт товарів українського походження протягом 2008 року склав 189,2 млн. дол. США, що на 72,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяги імпорту збільшилися на 80,5% та становили 215,5 млн. дол. США.
 

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Канадою протягом 2004–2008 років.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008/
2007
млн. дол. США
%
Товарообіг
167,2
312,1
265,6
229,0
404,7
176,7
Експорт з України
123,6
244,5
171,8
109,6
189,2
172,6
Імпорт з Канади
43,6
67,6
93,8
119,4
215,5
180,5
Сальдо
+79,9
+176,9
+78,0
-9,8
-26,2
 
 
Враховуючи дані таблиці, протягом 2008 р. зберігались тенденції нарощування двостороннього товарообігу між Україною та Канадою, хоча протягом звітного та попереднього періодів спостерігається збільшення обсягів імпорту товарів з Канади.
 
Від’ємне для України зовнішньоторговельне сальдо збільшилось у звітному періоді й склало 26,2 млн. дол. США.
 
Аналіз товарної структури українського експорту до Канади у 2008 році показує, що незважаючи на світову економічну кризу, стрімке скорочення виробництва металопродукції не лише в Україні, а й в світі, експортні поставки феросплавів, плоского сталевого прокату українського походження та іншої продукції зросли на 126% і склали 3,72% у загальному обсягу експорту металопродукції до Канади. 3,1% в експорті посідає феросилікомарганець (код 720730). Серед основних товарів експорту до Канади української продукції третє місце посідають вироби з чорних металів, а саме труби (4 млн. дол. США), по коду 730439 відбулось збільшення обсягів експорту на 2,3 млн. дол. США. Експорт прецизійних труб у 2008 році становив майже 1 млн. дол. США, водночас відбулось скорочення експорту холоднокатаних труб на 235,2 тис. дол. США. Вперше на канадському ринку було представлено обсадні труби та труби, що використовуються для буріння нафтових та газових свердловин, обсяг експорту яких склав 365,1 тис. дол. США.
 
Протягом звітного періоду відбулось значне збільшення експорту плоского прокату з вуглецевої сталі за кодами 720851 і 720852 відповідно на 19 009 тис. дол. США і 2 699 тис. дол. США.
 
Крім цього, незначне збільшення експорту прутків та брусків за кодами 722840 та 722810 відповідно на 123 888 дол. США і 64 814 дол. США, й різке зменшення поставок прутків та брусків за кодом 722830 на 0,3% призвели до зменшення даного виду продукції на канадському ринку на 0,13% в загальному об’ємі металопродукції. Цього могло не відбутись, за умови швидкого реагування на запити ТЕМ, які ґрунтувались на зверненнях та реальних потребах канадської сторони.
 
Досить значними обсягами продовжує постачатись до Канади продукція української хімічної промисловості, основу яких складають мінеральні та хімічні добрива, а саме сечовина, обсяги експорту якої зросли з 10 970 тис. дол. США у 2007 році до 28 288 тис. дол. США у 2008 році. Водночас, необхідно відзначити, що за звітний період на канадський ринок не надійшло жодного вантажу суміші нітрату амонію та фосфатдіамонію, обсяги експорту яких були значними у 2005 та 2007 роках.
 
Серед інших традиційних для двосторонньої торгівлі товарів, що експортувалися з України до Канади з початку 2008 року, можна відзначити колісні пари для залізничного транспорту, обсяг поставок яких сягнув 11,5 млн. дол. США, що на 160,8 тис. дол. США більше ніж за аналогічний період 2007 року.
 
На ринку Канади представлено значний асортимент легкої промисловості: верхній одяг, костюми та штани для жінок, дівчат, чоловіків, хлопців. Експорт верхнього одягу для жінок та дівчат з вовни та тонкого волосу тварин становив 1,8 млн. дол. США.
 
Окремо привертає увагу стрімке зростання обсягів постачання на канадський ринок гумових шин українського виробництва для автобусів та вантажних автомобілів на 1,7 млн. дол. США, за кодами 401193 і 401194 відповідно на 1,4 млн. дол. США та 3,7 млн. дол. США.
 
Враховуючи вищевикладене, розширення присутності вітчизняної продукції на канадському ринку на 76,2%, позитивні тенденції та динаміку нарощування обсягів постачання українських товарів до Канади, протягом 2008 року не вдалось подолати від’ємне зовнішньоторговельне сальдо.
 
 
Товарні позиції-лідери експорту з України до Канади.
 
Групи товарів
2007
2008
Темпи приросту: 2008/2007
тис. дол. США
%
Чорні метали
30 225
68 315
126.0
Добрива
10 978
49 340
349.4
Вироби з чорних металів
8 462
13 278
56.9
86 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання всіх видів
11 430
11 573
1.3
Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби
6 095
7 197
18.1
Каучук, гума та вироби з них
1 029
6 900
570.6
Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя
3 294
5 632
71.0
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
8 261
4 072
-50.7
Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш
6 315
2 860
-54.7
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини
4 855
2 486
-48.8
Усього за вище переліченими позиціями
90 948
171 654
-
Інші позиції
18 672
17 565
-
Загалом
109 620
189 219
72.6
 
Паралельно із збільшенням обсягів імпорту української продукції до Канади, протягом звітного періоду відбулося й суттєве нарощування Канадою постачання власної продукції до України. Імпорт товарів канадського походження у 2008 році збільшився на 45,2%, порівняно з минулим роком, та сягнув 185,3 млн. дол. США
 
Значну частину канадського експорту до України протягом 2008 р. традиційно займали різноманітне механічне обладнання (84 група) – 27,0% від сукупних обсягів імпорту до України за цей період, морожена риба (код 0303) – 15,4%, літальні апарати (код 8802) – 13,3%.
 
Привертає увагу значне збільшення обсягів постачання сільськогосподарської техніки, а саме тракторів – 13 млн. дол. США, хоча експорт Канадою легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів зменшився майже вдвічі.
 
Фармацевтична продукція протягом тривалого періоду часу посідає одне з провідних місць канадського експорту до України. Так, постачання лікарських засобів у 2008 році за кодом 300490 склало 10,7 млн. дол. США.
 
Протягом звітного періоду відновились поставки до України свинини та спирту етилового. Так, до України експортовано м’яса на суму 10,8 млн. дол. США, що складає 6,3% від усього обсягу імпорту канадської продукції на український ринок, та етилового спирту за кодом 2207 на суму 4,2 млн. дол. США.
 
Загалом структура товарного імпорту з Канади зазнала досить суттєвих позитивних змін у напрямі розширення обсягів імпорту високотехнологічної продукції виробничого призначення та комплектуючих до неї.
 
 
Товарні позиції-лідери імпорту з Канади до України.
 
Групи товарів
2007
2008
Темпи приросту: 2008/2007
тис. дол. США
 
Реактори ядерні,котли,машини,обладнання і механічні пристрої,їх частини
28 504
50 097
75.8
Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
20 634
28 536
38.3
Літальні апарати, космічні апарати та їх частини
87
24 614
Збільшилась у 281.9 рази
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
7 462
15 685
110.2
Фармацевтична продукція
5 061
12 776
152.4
М'ясо та їстівні субпродукти
-
11 641
-
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них
9 969
7 111
-28.7
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
7,968
5,302
-33.5
Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
3,464
4,216
21.7
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
-
4,192
-
Усього за вище переліченими позиціями
83 149
164 170
-
Інші позиції
23 619
24 109
-
Загалом
106 768
185 279
45,2
 
Отже, збільшення присутності товарів канадського виробництва у звітному періоді пов’язане в більшому ступені із вступом України до СОТ та вільним доступом до українського ринку. Вплив світової фінансової кризи на розвиток української економіки під кінець звітного періоду дещо стримав можливості експорту продукції українських товаровиробників, особливо металургійної галузі.
 
Інвестиційний клімат в Україні з початку 2008 року притягував увагу канадських підприємств та організацій. Перешкодою у залученні інвестицій та їх відтоком стала економічна ситуація, пов’язана з кризою на іпотечному ринку, що потягла за собою нестабільність у провідних галузях, які здійснювали забезпечення будівництва нерухомості.
 
Крім цього, погіршення стану залучення канадських інвестицій в економіку України відбулося через проблеми, які виникали у інвесторів при здійснені ними інвестиційної діяльності на території України.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Точне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки